Drodzy Przyjaciele,

Pragnę poinformować Was o powstaniu w Katowicach komitetu Towarzystwa Dantego Alighieri, którego główna siedziba mieści się w Rzymie. Początkiem naszej oficjalnej działalności we wrześniu 2007 była wystawa zdjęć włoskiego artysty-fotografa (zobacz:„Gazeta Wyborcza" z 26.09.2007: http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35018,4520105.html).

Szczególną misją naszego Towarzystwa, funkcjonującego non-profit, jest działalność kulturalna, poprzez którą pragniemy poszerzać znajomość języka i kultury włoskiej na całym świecie, we wszystkich różnorodnych aspektach. Działa już centrum certyfikatów znajomości języka włoskiego PLIDA, które to ułatwiają dostępność na polu zawodowym i naukowym, zarówno we Włoszech, jak i w innych krajach. Pierwsze egzaminy zostały przeprowadzone w dniach 28-30 listopada. Ze względu na to, że odbywają się one co pół roku, kolejna sesja egzaminacyjna przypada w maju 2008.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.dante-katowice.org/ ( www.dante.it ).  Na naszym ostatnim zebraniu, podczas którego wybrano nowego Prezydenta i Zarząd, omawialiśmy możliwe formy działalności społeczno-kulturalnej na nadchodzący czas. Naszstatut umożliwia podejmowanie wielorakich inicjatyw, które mogłyby zaspokoić różnorodne potrzeby: organizacja konferencji, utworzenie filmoteki i biblioteki, wymiana z włoskimi i zagranicznymi komitetami, wycieczki, wieczory, kursy języka i kuchni włoskiej. W trakcie tworzenia jest również baza danych, do której będą wprowadzone personalia wszystkich osób ze znajomością języka włoskiego w mowie i piśmie: studenci, tłumacze itp. Baza ta będziedostępna we wszystkich przedstawicielstwach włoskich - zarówno polskich, jak i zagranicznych, bezpośrednio i pośrednio związanych ze światem włoskim - poprzez które zaoferuje się szybką i właściwą pomoc w różnych sferach życia.

Niestety, nie posiadamy obecnie stałej siedziby, gdyż jesteśmy w fazie organizacji, a członków jest niewielu, jednakże korzystamy z gościnności Klubu Artystycznego "Marchołt" przy ulicy Warszawskiej 37. Niżej podpisany - jak i pozostali - mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w życiu naszego Komitetu. Roczna składka członkowska wynosi 100 złotych. Każdy członek otrzymuje kartę-legitymację członkowską wystawioną w siedzibie głównej Towarzystwa. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje - prosimy pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mam nadzieję poznać Was jak najszybciej.

Serdecznie pozdrawiam,

Il Presidente/Prezydent

Guido Lauro Parisi


Cari amici,

Ho il piacere di informarVi che a Katowice è sorto un Comitato della Società Dante Alighieri - con sede principale a Roma - che ha iniziato la sua attività ufficialmente nel mese di settembre 2007 con una mostra fotografica di un artista italiano (vedi: Gazeta Wyborcza 26 settembre 2007 http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35018,4520105.html ). Infatti la nostra Società - non profit - ha una finalità essenzialmente culturale per cui si propone la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero in tutti i molteplici aspetti. E' già attivo il centro di certificazione di competenza linguistica PLIDA che consente facilitazioni di accesso nel campo del lavoro e dello studio sia in Italia che in altri Paesi. I primi esami sono stati sostenuti il 28-29 e 30 novembre. Essi avranno una regolare cadenza semestrale, per cui i prossimi si svolgeranno nel maggio del 2008.

Per informazioni dettagliate si visiti http://www.ladante.it/

Nella nostra ultima riunione, in cui sono stati eletti Presidente e Consiglio direttivo, si è discusso su una possibile programmazione di attività socio-culturali per il futuro. Il nostro statuto ci permette una varietà di iniziative volte a soddisfare le numerose richieste: conferenze, creazione di cineteca e biblioteca, scambi con comitati esteri e italiani, escursioni, serate, corsi di lingua e di cucina italiane. E' in fase di creazione, inoltre, un database in cui verrano inseriti i nominativi di tutte le persone che hanno una competenza orale e scritta dell'italiano: studenti, interpreti, traduttori eccetera. L'esistenza di questo database sarà fatta circolare in tutte le aziende italiane - e in quelle polacche o straniere direttamente o indirettamente collegate al mondo italiano - per cui sarà offerto un servizio immediato e appropriato alle varie esigenze.

Purtroppo non abbiamo una sede fissa per il momento perché siamo ancora in fase organizzativa e con pochi soci, ma siamo temporaneamente ospitati dal club degli artisti Marchołt in ul. Warszawska 37. La presente ha lo scopo - tra gli altri - di invitare le persone interessate a partecipare alla vita del nostro Comitato. La quota annuale di ogni socio è di 100 zloti. Ad ognuno sarà consegnata una tessera della sede principale. Per ulteriori informazioni più dettagliate potete richiederle a Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spero di conoscerVi al più presto.

Cordialmente 

Il Presidente

Guido Lauro Parisi