Informacje ogólne

1. Informacje ogólne o programach studiów  *.pdf   →  Pobierz I stopień   Pobierz II stopień

2. Profil absolwenta  *.pdf   →  Pobierz  

3. W siatce programów studiów w rubryce E/Z zaznaczone są formy zaliczeń przedmiotów: Z -zaliczenie na ocenę, a cyfry oznaczają semestr (a nie liczbę punktów ECTS), po którym jest egzamin np." 2 " oznacza, że egzamin jest po drugim semestrze.

4. Punkty ECTS dla przedmiotów znajdują się w rubrykach ECTS przy każdym semestrze.

5. Pod każdą formą zajęć (wykład i ćwiczenia) przy semestrach jest określona liczba godzin w semestrze.

 

W roku akademickim 2019/2020

  1. Pierwsze lata język francuski, język włoski, język hiszpański, języki stosowane: język francuski i język angielski, języki stosowane: język włoski i język angielski , hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej pierwszego stopnia studiów stacjonarnych studiują programem 2019/2020 plan studiów znajduje się w karcie kierunku

 

  1. Drugie i trecie lata język francuski, język włoski, język hiszpański, języki stosowane: język francuski i język angielski, języki stosowane: język włoski i język angielski , język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej pierwszego stopnia studiów stacjonarnych studiują programem 2017/2018 plan studiów znajduje się w karcie kierunku
  1. Pierwsze lata język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo, język włoski, język hiszpański, języki stosowane: język francuski i język angielski, języki stosowane: język włoski i język angielski, język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej drugiego stopnia studiów stacjonarnych studiują programem 2019/20120plan studiów znajduje się w karcie kierunku

 

  1. Drugie lata język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo, język włoski, język hiszpański, języki stosowane: język francuski i język angielski, języki stosowane: język włoski i język angielski , język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej, drugiego stopnia studiów stacjonarnych studiują programem 2017/2018 plan studiów znajduje się w karcie kierunku
  1. Trzecie lata języki stosowane: język francuski i język angielski, pierwszego stopnia studiów niestacjonarnych studiują programem 2017/2018

 

 

 

 

 

Języki stosowane: język włoski i język angielski

Języki stosowane: j. włoski i j. angielski, studia I stopnia, stacjonarne 2014/2015  *.pdf    → Pobierz

Języki stosowane: j. włoski i j. angielski, studia I stopnia, stacjonarne 2015/2016  *.pdf    → Pobierz

***

Języki stosowane: j. włoski i j. angielski, studia I stopnia, niestacjonarne 2014/2015  *.pdf Pobierz

Języki stosowane: j. włoski i j. angielski, studia I stopnia, niestacjonarne 2015/2016  *.pdf Pobierz

 

Języki stosowane: język hiszpański i język portugalski

Języki stosowane: j. hiszpański i j. portugalski, studia I stopnia, stacjonarne 2014/2015  *.pdf    → Pobierz

Języki stosowane: j. hiszpański i j. portugalski, studia I stopnia, stacjonarne 2015/2016  *.pdf    → Pobierz

***

Języki stosowane: j. hiszpański i j. portugalski, studia I stopnia, niestacjonarne 2014/2015  *.pdf Pobierz

Języki stosowane: j. hiszpański i j. portugalski, studia I stopnia, niestacjonarne 2015/2016  *.pdf Pobierz

 

Języki stosowane: j.angielski i j. francuski

Języki stosowane: j.angielski i j. francuski , studia I stopnia, stacjonarne 2013/2014  *.pdf    Pobierz

Języki stosowane: j.angielski i j. francuski , studia I stopnia, stacjonarne 2015/2016  *.pdf    Pobierz

***

Języki stosowane: j.angielski i j. francuski , studia II stopnia, stacjonarne 2013/2014  *.pdf   Pobierz

Języki stosowane: j.angielski i j. francuski , studia II stopnia, stacjonarne 2015/2016  *.pdf   Pobierz

***

Języki stosowane: j.angielski i j. francuski , studia I stopnia, niestacjonarne 2012/2013  *.pdf Pobierz

Języki stosowane: j.angielski i j. francuski , studia I stopnia, niestacjonarne 2015/2016  *.pdf Pobierz

***

Języki stosowane: j. francuski i j. angielski, studia II stopnia, niestacjonarne 2015/2016  *.pdf   Pobierz

Filologia romańska

Filologia romańska, studia II stopnia, stacjonarne  2013/2014  *.pdf    →  Pobierz

Filologia romańska, studia II stopnia, stacjonarne  2015/2016  *.pdf    →  Pobierz

***

Filologia romańska, studia II stopnia, niestacjonarne  2015/2016  *.pdf    → Pobierz

Filologia włoska

Filologia włoska, studia II stopnia, niestacjonarne 2012/2013  *.pdf Pobierz

Filologia włoska, studia II stopnia, niestacjonarne 2015/2016  *.pdf Pobierz

***

Język włoski w mediach i biznesie

 Język włoski w mediach i biznesie, studia I stopnia, stacjonarne 2016/2017  *.pdf Pobierz

 Język włoski w mediach i biznesie, studia II stopnia, stacjonarne 2016/2017  *.pdf Pobierz

***

Język włoski

 Język włoski, studia I stopnia, stacjonarne 2013/2014  *.pdf Pobierz

Język włoski, studia I stopnia, stacjonarne 2015/2016  *.pdf Pobierz

***

Język włoski, studia I stopnia, niestacjonarne 2012/2013  *.pdf  Pobierz

Język włoski, studia I stopnia, niestacjonarne 2015/2016  *.pdf  Pobierz

***

Język włoski studia II stopnia, stacjonarne 2013/2014  *.pdf      Pobierz

Język włoski studia II stopnia, stacjonarne 2015/2016  *.pdf      Pobierz

***

 Język francuski w mediach i biznesie

Język francuski w mediach i biznesie, studia I stopnia, stacjonarne 2016/2017  *.pdf   →  pobierz

Język francuski w mediach i biznesie, studia II stopnia, stacjonarne 2016/2017  *.pdf   →  pobierz

 Język francuski

Język francuski, studia I stopnia, stacjonarne 2013/2014  *.pdf   →    Pobierz 

Język francuski, studia I stopnia, stacjonarne 2015/2016  *.pdf   →    Pobierz

 ***

Język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo,

 studia II stopnia, stacjonarne 2013/2014  *.pdf  →   Pobierz

Język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo,

 studia II stopnia, stacjonarne 2015/2016  *.pdf  →   Pobierz

Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej

Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej, studia I stopnia, stacjonarne 2016/2017  *.pdf  →  pobierz

Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej, studia II stopnia, stacjonarne 2016/2017  *.pdf  →  pobierz

Język hiszpański

Język hiszpański, studia I stopnia, stacjonarne 2013/2014  *.pdf  →  Pobierz

Język hiszpański, studia I stopnia, stacjonarne 2015/2016  *.pdf  →  Pobierz

 ***

Język hiszpański, studia I stopnia, niestacjonarne 2012/2013  *.pdf  →   Pobierz

Język hiszpański, studia I stopnia, niestacjonarne 2015/2016  *.pdf  →   Pobierz

 ***

Język hiszpański, studia II stopnia, stacjonarne 2013/2014  *.pdf  →   Pobierz

Język hiszpański, studia II stopnia, stacjonarne 2015/2016  *.pdf  →   Pobierz

 ***

Język hiszpański, studia II stopnia, niestacjonarne 2013/2014  *.pdf  →   Pobierz

Język hiszpański, studia II stopnia, niestacjonarne 2015/2016  *.pdf  →   Pobierz