W Instytucie Języków Romańskich

i Translatoryki nie obowiązują testy poziomujące

z drugiego języka obcego.

 

 

Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych I i II stopnia w semestrze letnim 2017/2018

 

1. harmonogram do wydruku studia pierwszego stopnia  (modyfikacja: 2018-04-09)

2. harmonogram do wydruku studia drugiego stopnia stacjonarne (modyfikacja: 2018-01-26)

 Szanowni Państwo, plan jescze będzie modyfikowany z przyczyn od nas niezależnych.

 

Dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych

  1. Dyżury Dziekanatu

 Szkolenie biblioteczne

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego znajduje się

na platformie edukacyjnej WF pod adresem :

http://el.us.edu.pl/wf

Logowanie na platformę odbywa się przez CENTRLANY PUNKT LOGOWANIA

na stronie: https://el.us.edu.pl/wf/login/index.php

Po zalogowaniu się na odpowiedni kurs szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się z podręcznikiem a następnie wykonać test.

Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 80 % poprawnych odpowiedzi.

System podlicza poprawne odpowiedzi oraz informuje o zaliczeniu lub nie zaliczeniu testu.

Osoby, które zaliczyły test zgłaszają się do Biblioteki Wydziałowej po wpis do indeksu zaliczający szkolenie biblioteczne.

Szkolenie będzie aktywne od 2 października 2017r.

( osoby dokonujące wpisów do indeksów w Bibliotece w Sosnowcu:

Mgr Paulina Pytel (czytelnia, Żytnia 10 lub Grota - wymiennie)

mgr Łukasz Ogłoza (czytelnia, Żytnia 10 lub Grota - wymiennie)

mgr Aneta Nocuń (kierownik biblioteki, Żytnia 10, p.201)

 

Harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia 

w semestrze letnim 2017/2018

 

 Biblioteka dla studentów studiów zaocznych będzie czynna :

03 marca 2018

17 marca 2018

14 kwietnia 2018

12 maja 2018

09 czerwca. 2018

 

 

język hiszpański II rok (ostatnia modyfikacja: 2018-01-26)

język hiszpański III rok (ostatnia modyfikacja: 2018-01-26)

języki stosowane: język francuski i język angielski I rok(ostatnia modyfikacja: 2018-01-26)

języki stosowane: język francuski i język angielski II rok (ostatnia modyfikacja: 2018-01-30)

języki stosowane: język francuski i język angielski III rok (ostatnia modyfikacja: 2018-01-26)

języki stosowane: język włoski i język angielski I rok (ostatnia modyfikacja: 2018-01-26)