W Instytucie Języków Romańskich

i Translatoryki nie obowiązują testy poziomujące

z drugiego języka obcego.


Szanowni Państwo,

\

plan na pierwszy semestr studiów stacjonarnych roku akademickiego  2019/2020 może ulec jeszcze modyfikacjom z przyczyn od nas niezaleznych. Wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez Dyrektora jednostki

Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych I i II stopnia w semestrze zimowy 2019/2020

1. harmonogram do wydruku studia pierwszego stopnia (modyfikacja: 2019-12-07)

2. harmonogram do wydruku studia drugiego stopnia stacjonarne (modyfikacja: 2019-12-07)

3. Ankietyzacja

Dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych

  1. Dyżury Dziekanatu

 Szkolenie biblioteczne

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego znajduje się

na platformie edukacyjnej WF pod adresem :

http://el.us.edu.pl/wf

Logowanie na platformę odbywa się przez CENTRLANY PUNKT LOGOWANIA

na stronie: https://el.us.edu.pl/wf/login/index.php

Po zalogowaniu się na odpowiedni kurs szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się z podręcznikiem a następnie wykonać test.

Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 80 % poprawnych odpowiedzi.

System podlicza poprawne odpowiedzi oraz informuje o zaliczeniu lub nie zaliczeniu testu.

Osoby, które zaliczyły test zgłaszają się do Biblioteki Wydziałowej po wpis do indeksu zaliczający szkolenie biblioteczne.

Harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia 

w semestrze zimowym 2019/2020

języki stosowane: język francuski i język angielski III rok (ostatnia modyfikacja: 2019-10-08)

 

w semestrze zimowym 2019/20

 

Dyżury Kierownika Studiów niestacjonarnych

pani dr hab. Magdaleny Zdrady-Cok

24.11.2019 - 15.00 - 16.00
08.12.2019 - 12.10 - 13.10

18.01.2020 - 12.10-13.10
01.02.2020 - 9.00-10.00