W Instytucie Języków Romańskich

i Translatoryki nie obowiązują testy poziomujące

z drugiego języka obcego.


Szanowni Państwo, rejestracja na przedmioty rozpocznie się 30 października 2018, godzina 17:00.

 

 

Szanowni Państwo,

plan na pierwszy semestr studiów stacjonarnych roku akademickiego  2018/2019 może ulec jeszcze modyfikacjom z przyczyn od nas niezaleznych. Wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez Dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki. Brak wolnych sal od 9h45 do 16h30.

 

Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych I i II stopnia w semestrze zimowy 2018/2019

- Języki stosowane: język francuski i język angielski pierwszego stopnia stacjonarne :

GRUPA A: od A do G (25 osób) - od 1 do 25
GRUPA B: od I do P (25 osób) - od 26 do 50
GRUPA C: od R do Ż (26 osób) - od 51 do 76

- Języki stosowane: język włoski i język angielski pierwszego stopnia stacjonarne :

Grupy się dzielą alfabetycznie na grupę A ( od A do J) ,  grupę B (od K do O)

i grupa C (od P do Z )

- Język hiszpański pierwszego stopnia stacjonarne :

Grupy się dzielą alfabetycznie na grupa A ( od A do J) , grupa B  (od K do P)

i grupa C (od R do Ż)

Uwaga!
W związku z organizowanymi na Uniwersytecie Śląskim
SPOTKANIE ADAPTACYJNE
dla studentów pierwszych lat Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza
w dniu 19 października 2018 roku GODZINY DZIEKAŃSKIE (w godzinach od 8.00-11.15)
GODZINY DZIEKAŃSKIE DOTYCZĄ TYLKO STUDENTÓW
PIERWSZYCH LAT STUDIÓW I STOPNIA
Spotkanie adaptacyjne dla studentów Wydziału Filologicznego odbędzie się
w MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ AULI na Wydziale Nauk o Ziemi (Sosnowiec,
ul. Będzińska 60) zgodnie z harmonogramem:
830-930 studenci IJRiT.

NA SPOTKANIU ADAPTACYJNYM OBECNOŚĆ STUDENTÓW PIERWSZYCH LAT JEST OBOWIĄZKOWA 

1. harmonogram do wydruku studia pierwszego stopnia (modyfikacja: 2018-11-06)

2. harmonogram do wydruku studia drugiego stopnia stacjonarne (modyfikacja: 2018-11-06)


 

Dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych

  1. Dyżury Dziekanatu

 Szkolenie biblioteczne

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego znajduje się

na platformie edukacyjnej WF pod adresem :

http://el.us.edu.pl/wf

Logowanie na platformę odbywa się przez CENTRLANY PUNKT LOGOWANIA

na stronie: https://el.us.edu.pl/wf/login/index.php

Po zalogowaniu się na odpowiedni kurs szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się z podręcznikiem a następnie wykonać test.

Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 80 % poprawnych odpowiedzi.

System podlicza poprawne odpowiedzi oraz informuje o zaliczeniu lub nie zaliczeniu testu.

Osoby, które zaliczyły test zgłaszają się do Biblioteki Wydziałowej po wpis do indeksu zaliczający szkolenie biblioteczne.

Harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia 

w semestrze zimowym 2018/2019

Dyżury Kierowniak Studiów niestacjonarnych

pani dr hab. Magdaleny Zdrady-Cok

21 X 2018 : 12.10-13.10

18 XI 2018: 10.30-11.30

01.XII 2018: 9.00-10.00

27.01. 2019: 10.30-11.30

Dyżury Sekretariatu: 9h-13h

13.10.2018, 17.11.2018,15.12.2018, 12.01.2019


język hiszpański III rok (ostatnia modyfikacja: 2018-10-05)

języki stosowane: język francuski i język angielski II rok (ostatnia modyfikacja: 2018-10-05)

języki stosowane: język francuski i język angielski III rok(ostatnia modyfikacja: 2018-10-15)