W Instytucie Języków Romańskich

i Translatoryki nie obowiązują testy poziomujące

z drugiego języka obcego.

Ankietyzacja 2017/2018 semestr zimowy

 

Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych I i II stopnia w semestrze zimowym 2017/2018

 

1. harmonogram do wydruku studia pierwszego stopnia     (modyfikacja: 2017-12-11)

2. harmonogram do wydruku studia drugiego stopnia stacjonarne (modyfikacja: 2017-12-04)

 Szanowni Państwo, plan jescze będzie modyfikowany z przyczyn od nas niezależnych.

 

Dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych

  1. Dyżury Dziekanatu

 Szkolenie biblioteczne

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego znajduje się

na platformie edukacyjnej WF pod adresem :

http://el.us.edu.pl/wf

Logowanie na platformę odbywa się przez CENTRLANY PUNKT LOGOWANIA

na stronie: https://el.us.edu.pl/wf/login/index.php

Po zalogowaniu się na odpowiedni kurs szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się z podręcznikiem a następnie wykonać test.

Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 80 % poprawnych odpowiedzi.

System podlicza poprawne odpowiedzi oraz informuje o zaliczeniu lub nie zaliczeniu testu.

Osoby, które zaliczyły test zgłaszają się do Biblioteki Wydziałowej po wpis do indeksu zaliczający szkolenie biblioteczne.

Szkolenie będzie aktywne od 2 października 2017r.

( osoby dokonujące wpisów do indeksów w Bibliotece w Sosnowcu:

Mgr Paulina Pytel (czytelnia, Żytnia 10 lub Grota - wymiennie)

mgr Łukasz Ogłoza (czytelnia, Żytnia 10 lub Grota - wymiennie)

mgr Aneta Nocuń (kierownik biblioteki, Żytnia 10, p.201)

 

Harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia w semestrze zimowym 2017/2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że spotkanie studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych I stopnia z opiekunami odbędzie się w następujących terminach:

I rok, Języki stosowane: język włoski i język angielski, dr Joanna Janusz 22.10.2017

godz. 12.40 s. 1.4

 Biblioteka dla studentów studiów zaocznych będzie czynna :

14.X.2017

21.X.2017

25.XI.2017

09.XII.2017

20.I.2018

 

 

język hiszpański II rok (ostatnia modyfikacja: 2017-10-05)

język hiszpański III rok (ostatnia modyfikacja: 2017-10-24)

języki stosowane: język francuski i język angielski I rok (ostatnia modyfikacja: 2017-10-24)

języki stosowane: język francuski i język angielski II rok (ostatnia modyfikacja: 2017-10-24)

języki stosowane: język francuski i język angielski III rok (ostatnia modyfikacja: 2017-10-05)

języki stosowane: język włoski i język angielski I rok (ostatnia modyfikacja: 2017-10-24)