W Instytucie Języków Romańskich

i Translatoryki nie obowiązują testy poziomujące

z drugiego języka obcego.

Szanowni Państwo,

2 października 2017

odbędą się spotakania z opiekunami

dla pierwszych lat pierwszego i drugiego stopnia

w/g podanego w późniejszym terminie grafiku. 

 

Szanowni Państwo,

harmonogram  zajęć na rok akademicki 2017/2018

będzie ogłoszony 30 września 2017

 

 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 3 października 2017

 

Ze względu na uroczystości inauguracji wydziałowej roku akademickiego 2017/2018

w dniu 4 października 2017 ogłoszone są godziny dziekańskie(cały dzień).

 

Uwaga!

W związku z organizowanymi na Uniwersytecie Śląskim
DNIAMI ADAPTACYJNYMI
dla studentów pierwszych lat Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza
w dniu 6 października 2017 roku

GODZINY DZIEKAŃSKIE (Cały dzień)

GODZINY DZIEKAŃSKIE DOTYCZĄ TYLKO STUDENTÓW
PIERWSZYCH LAT STUDIÓW I STOPNIA

Spotkanie adaptacyjne dla studentów Wydziału Filologicznego

odbędzie się
w MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ AULI na Wydziale Nauk o Ziemi (Sosnowiec, ul. Będzińska 60)

zgodnie z harmonogramem:

800-1030 studenci Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki

NA SPOTKANIU ADAPTACYJNYM OBECNOŚĆ STUDENTÓW PIERWSZYCH LAT JEST OBOWIĄZKOWA

 

 

Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych I i II stopnia w semestrze letnim 2016/2017 

 

1. harmonogram do wydruku studia pierwszego stopnia stacjonarne (modyfikacja: 2017-04-06)

2. harmonogram do wydruku studia drugiego stopnia stacjonarne (modyfikacja: 2017-03-01)

 Szanowni Państwo, plan jescze będzie modyfikowany z przyczyn od nas nie zależnych.

 

 

W Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki nie obowiązują testy poziomujące z drugiego języka obcego.

Dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych

  1. Dyżury Dziekanatu

 

 

Szkolenie biblioteczne

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego znajduje się

na platformie edukacyjnej WF pod adresem :

http://el.us.edu.pl/wf

Logowanie na platformę odbywa się przez CENTRLANY PUNKT LOGOWANIA

na stronie: https://el.us.edu.pl/wf/login/index.php

Po zalogowaniu się na odpowiedni kurs szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się

z podręcznikiem a następnie wykonać test. Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 80 % poprawnych odpowiedzi. System podlicza poprawne odpowiedzi oraz informuje o zaliczeniu lub nie zaliczeniu testu.

Osoby, które zaliczyły test zgłaszają się do Biblioteki Wydziałowej po wpis do indeksu zaliczający szkolenie biblioteczne.

Szkolenie będzie aktywne od 1 października 2016r.

( osoby dokonujące wpisów do indeksów w Bibliotece w Sosnowcu:

mgr Katarzyna Cukierska (czytelnia, Żytnia 10 lub Grota - wymiennie)

mgr Łukasz Ogłoza (Czytelnia, Żytnia 10 lub Grota - wymiennie)

mgr Paulina Pytel (Żytnia 10 lub Grota - wymiennie)

mgr Aneta Nocuń (kierownik biblioteki, Żytnia 10, p.201)

Dotyczy: szkolenia biblioteczne w roku akademickim 2016/2017

 

                               Informuję, że szkolenia biblioteczne dla studentów (również zaocznych) i pracowników w roku akademickim 2016/2017 odbywać się będą drogą elektroniczną.

Biblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu posiada stronę internetową pod adresem:­­

www.bwfs.us.edu.pl

Na stronie internetowej umieszczona została informacja o e-szkoleniu i aktywne linki do szkoleń. Podział na filologie został wprowadzony ze względu na konieczność umieszczenia w materiałach szkoleniowych informacji dotyczących transliteracji (rusycystyka, slawistyka).

Osoby zainteresowane szkoleniem przed rejestracją do systemu zapoznają się z załączonymi materiałami szkoleniowymi i na ich podstawie wykonują test złożony z 20 pytań. Po weryfikacji (w wypożyczalni) danych dotyczących szkolenia czytelnicy, którzy zaliczą test będą zapisywani do biblioteki.

Szkolenie będzie aktywne od 1 października .

Do szkolenia można przystępować wielokrotnie w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu.

Informuję również, że funkcjonują dwie czytelnie i jedna wypożyczalni:.

Czytelnia ( podręczna ) na Grota, pokój 1.24 gromadzi pozycje udostępniane na zajęcia (również depozyty) i jest czynna : poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00-16.00, wtorek, czwartek godz. 8.00-18.00; soboty zjazdowe 8.30-15.30.

Czytelnia (główna) Żytnia 10, pokój 215 jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00, soboty zjazdowe 8.30 – 15.30.

Wypożyczalnia BWFS, Żytnia 10, pokój 137 jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10.00-15.00; środa 10.00- 16.00; w soboty zjazdowe 8.00 – 15.00

 

Harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia w semestrze zimowym 2017/2018

 

 

język hiszpański I rok (ostatnia modyfikacja:2016-10-07)

język hiszpański II rok (ostatnia modyfikacja:2016-09-30)

język hiszpański III rok (ostatnia modyfikacja:2016-09-30)


języki stosowane: język francuski i język angielski I rok (ostatnia modyfikacja:2016-10-07)

języki stosowane: język francuski i języ angielski II rok (ostatnia modyfikacja:2016-10-15)

języki stosowane: język francuski i języ angielski III rok (ostatnia modyfikacja:2016-10-15)