Egzaminy i zaliczenia na ocenę w roku akademickim 2016/2017

 

W roku akademickim 2016/2017

a) pierwsze i drugie lata język francuski, język włoski, język hiszpański, języki stosowane: język francuski i język angielski, język włoski i język angielski, języki stosowane: język hiszpański i język portugalski pierwszego stopnia, filologia romańska język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo, język włoski, język hiszpański, języki stosowane: język francuski i język angielski drugiego stopnia studiów stacjonarnych studiują programem 2015/2016

b) Pierwsze lata język francuski w biznesie, język włoski w biznesie , język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych studiują programem 2016/2017

c) trzecie lata język francuski, język włoski, język hiszpański, języki stosowane: język francuski i język angielski pierwszego stopnia studiów stacjonarnych studiują programem 2013/2014

d) Trzecie lata języki stosowane: język włoski i język angielski, języki stosowane: język hiszpański i język portugalski pierwszego stopnia studiów stacjonarnych studiują programem 2014/2015

e) pierwsze i drugie lata język hiszpański, język włoski, języki stosowane: język francuski i język angielski, języki stosowane: język włoski i język angielski, języki stosowane: język hiszpański i język portugalski pierwszego stopnia studiów niestacjonarnych studiują programem 2015/2016

f) trzecie lata język hiszpański, język włoski, języki stosowane: język francuski i język angielski, pierwszego stopnia studiów niestacjonarnych studiują programem 2012/2013

g) pierwszy i drugi rok filologii włoskiej i romańskiej, języka hiszpańskiego studia drugiego stopnia niestacjonarne studiują  programem 2015/2016

h) pierwszy rok języka języki stosowane: język francuski i język angielski studia drugiego stopnia niestacjonarne studiuje  programem 2015/2016

 

 

Sprawdź  →  Egzaminy i zaliczenia na ocenę w roku akademickim 2016/2017

 

 

Egzaminy komisyjne:

W podaniu o egzamin komisyjny proszę podać dokładnie nazwę przedmiotu z którego ma być egzamin (w przypadku praktycznej nauki języka proszę podać składową z której Państwo otrzymali ocenę niedostateczną) oraz nazwisko wykładowcy. Proszę też podać rok, specjalność i grupę do której państwo są zapisani.