OPIEKUNOWIE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA:

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI - dr Grzegorz Markowski

 

 

ORGANIZACJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

W INSTYTUCIE JĘZYKÓW ROMAŃSKICH I TRANSLATORYKI

Na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. o szkolnictwie wyższym, studentów kierunków filologicznych obowiązuje odbycie praktyk pedagogicznych w następującym wymiarze:

 

 

Liczba godzin

Rok studiów pierwszy semestr drugi semestr

 

 I rok
-

30 godzin

Praktyki psychologiczno- pedagogiczne

 II rok

30 godzin

Praktyki dydaktyczne

- j. kierunkowego

60 godzin

Praktyki dydaktyczne

- j. kierunkowego

 II rok

 -

30 godzin

Praktyki dydaktyczne - drugi język obcy

INFORMACJE OGÓLNE:

 

1. Studenci udają się do wybranych szkół/instytucji na podstawie skierowania - do odbioru u opiekuna praktyk. Można również zaopatrzyć się w Program Praktyk, który jest czasem wymagany przez Dyrektorów szkół.Pobierz skierowanie na praktyki

2. Na dany rodzaj praktykiwypełnia się 1 (jedną) umowę-rachunek dla danego nauczyciela, bez względu na liczbę praktykantów. Wskazane jest więc, zainteresować się, czy ktoś z koleżanek/kolegów nie zgłosił się już do wybranego nauczyciela - mentora. Ważne: umowy i rachunki należy wypełniać wyłącznie na dwustronnych formularzach w kolorze żółtym.

Druki  umowy  i  rachunku  do wydrukowania na żółtym papierze  są do pobrania w zakładce :

Umowa z rachunkiem * pdf pobierz

Wzór wypełnionej umowy ---> UMOWA Wzór wypełnionego rachunku ---> RACHUNEK

Prosimy o oddawanie  bezpośrednio opiekunowi praktyk wypełnionych druków UMÓW-RACHUNKÓW i ZZA.  ( ---> ZZA 1 ---> ZZA 2 )

3. W przypadku odmowy wypełnienia umowy-rachunku przez nauczyciela, do opiekuna praktyk bezwzględnie musi trafić oświadczenie zrzeczenia się wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studentem/ami odbywającym/i praktyki.

4. Podstawą zaliczenia praktyk pedagogicznych (wpisu do indeksu) jest oddanie opiekunowi praktyk wypełnionego, na ustalonych wcześniej zasadach, dziennika praktyk. Wypełniony dziennik praktyk należy oddać po ich odbyciu, nie później jednak, niż w maju następnego roku kalendarzowego. Pobierz dziennik praktyk

 


 

PROGRAM I REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

 Regulamin praktyk na Wydziale Filologicznym 2012 * pdf pobierz