Zapraszamy na platformę MOODLE Wydziału Filologicznego UŚ. Zastępuje ona poprzednie katalogi pomocy dydaktycznych oraz umożliwia korzystanie z nowych propozycji zajęć wspomaganych komputerowo.

moodle

MOODLE Wydziału Filologicznego UŚ