Zapraszamy do zapoznania się z informacjamint. jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym UŚ dostępnymi pod adresem: http://www.fil.us.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/

 

Ankietyzacja semestr letni 2017/2018