Zapraszamy do zapoznania się z informacjamint. jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym UŚ dostępnymi pod adresem: http://www.fil.us.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/

 Ankietyzacja semestr letni 2018/2019

Ankietyzacja semestr zimowy 2018/2019