Budynek przy ulicy Grota-Roweckiego 5 jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Winda dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w sektorze żółtym budynku.

Uniwersyteckie Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Uniwersytet Śląski kieruje się nowoczesnym, przyjętym w całej Europie modelem interaktywnym traktowania niepełnosprawności. Zgodnie z nim osoba niepełnosprawna niezależnie od dysfunkcji może kształcić się na poziomie wyższym. Warunkiem jest zindywidualizowane podejście pozwalające na zdefiniowanie trudności, jakie powoduje dana dysfunkcja oraz ustalenie sposobów ich niwelowania, a następnie wprowadzanie niezbędnych rozwiązań alternatywnych i dostosowań technologicznych oraz organizacyjnych.

W 2001 roku w Uniwersytecie Śląskim powołany został Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, a następnie osoba koordynująca program dostosowania uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym samym roku zewidencjonowano ponad 90 studentów z różnego typu dysfunkcjami. Obecnie w Uniwersytecie Śląskim kształci się ponad 450 niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Wobec tak dużej liczby studentów i doktorantów ze specyficznymi potrzebami koniecznym stało się wsparcie kadrowe, co zaowocowało utworzeniem w kwietniu 2009 r. Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego pełni rolę centrum wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także osób z trudnościami w uczeniu się. Aby jak najlepiej realizować to zamierzenie, konieczne jest podejmowanie działań, które umożliwią osobom niepełnosprawnym równy dostęp do źródeł wiedzy, nowych programów kształcenia i nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiających kształcenie się i prowadzenie badań naukowych. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych we współpracy z innymi pracownikami oraz środowiskiem studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami na bieżąco zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb i problemów tej grupy osób.

Do szczególnych zadań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

  • ułatwienie dostępu studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami do uzyskania wyższego wykształcenia na Uniwersytecie Śląskim;
  • dostosowywanie wymogów formalnych i struktur administracyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych – współpraca z bibliotekami uczelnianymi mająca na celu zwiększenie ich dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących;
  • integracja i promocja środowiska studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;
  • kształtowanie przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością;
  • propagowanie programów PFRON, szczególnie "Aktywny Samorząd";
  • informowanie kandydatów na studia o możliwościach kształcenia się przez osoby z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Śląskim.

Zapraszamy do korzystania z organizowanego przez nas wsparcia wszystkich studentów i doktorantów (także tych, którzy nie posiadają aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności). Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, a informacje które zostają nam przekazane są poufne.

Szczegółowe informacje: http://bon.us.edu.pl

Oferta wsparcia organizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Formy wsparcia organizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zostały przygotowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenie w pracy ze studentami z niepełnosprawnością. Przedstawiona w tym miejscu oferta wsparcia jest punktem wyjściowym do opracowania kompleksowego systemu wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego studenta i doktoranta, który zgłasza się do BON.

Szczegółowe informacje na temat oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych: http://bon.us.edu.pl/oferta-bon

Studenci i doktoranci, którzy chcą ubiegać się o wsparcie organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych składają wniosek o indywidualne dostosowanie studiów (IDS).

Formy wsparcia niezależne od rodzaju niepełnosprawności

Poradnictwo psychologa – do psychologa może zgłosić się każdy, kto potrzebuje rozmowy, szczególnie jeśli przeżywa problemy natury osobistej, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi, niekonstruktywnie radzi sobie ze stresem, a także w każdej sytuacji, kiedy czuje, że rozmowa z psychologiem mogłaby mu pomóc. Szczegóły na stronie: http://student.us.edu.pl/pomoc-psychologiczna

Indywidualne Dostosowanie Studiów (IDS) – studenci i doktoranci, którzy ze względu na niepełnosprawność potrzebują dostosowania sposobu studiowania i sprawdzania wiedzy, mogą studiować w ramach IDS. Pozwala to na zastosowanie różnych rozwiązań, które będą odpowiadać na konkretne potrzeby niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Urlop zdrowotny – może być udzielony w przypadku długotrwałej choroby. Dziekan przyznaje taki urlop na umotywowany wniosek studenta/doktoranta. Dodaktowo wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez lekarza specjalistę. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://bip.us.edu.pl/urlopy

Stypendium specjalne – niepełnosprawni studenci i doktoranci mogą liczyć na dodatkową pomoc materialną w formie stypendium specjalnego, które jest niezależne od dochodu i przysługuje ze względu na posiadana niepełnosprawność. Szczegóły: http://student.us.edu.pl/stypendia-specjalne

Life Learning Programme – LLP/Erasmus – studenci i doktoranci z niepełnosprawnością, którzy zakwalifikowali się na studia za granicą w ramach programu Erasmus mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami podczas podróży i pobytu w instytucji zagranicznej.

Kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych

Dane teleadresowe

ul. Bankowa 12, pokój 132
40-007, Katowice

tel./fax: +48(32) 359 19 98
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
GG: 1854758

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku 730 - 1530

Pracownicy biura