Wyjazdy służbowe

1. Procedura kierowania pracowników, doktorantów i studentów UŚ za granicę pobierz

2. Wniosek na badania statutowe 2018 pobierz

3. Wniosek K - krajowa opłata konferencyjna pobierz

4. Wniosek na badania naukowe dla młodych pracowników i doktorantów 2018  pobierz

5. Wniosek G - przyjazd gościa zagranicznego (rezerwacja hotelu) pobierz

6. Instrukcja do wyjazdów Uś pobierz

7. Planowanie i rozliczanie dokumentów podróży służbowych pobierz

8. Podróże służbowe krajowe informacje finasowe pobierz

9. Podróże służbowe zagraniczne informacje finasowe pobierz pobierz

10a. Wzór pisma o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych -  podróż krajowa pobierz

10b. Wzór pisma o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych - podróż krajowa lub zagraniczna pobierz

11. Skierowanie za granicę - wniosek W/S pobierz

12. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę - wniosek W/P pobierz

13a. Rachunek do rozliczenia podróży zagranicznej do polecenia wyjazdu pobierz (winien być wydrukowany dwustronnie)

13b. Rachunek do rozliczenia podróży zagranicznej do skierowania wyjazdu pobierz (winien być wydrukowany dwustronnie)

14. Oświadczenie o poniesieniu wydatku - brak udokumentowania pobierz

15. Druk - urlop szkoleniowy pobierz

16. Grafik odpracowania zajęć pobierz

 

Inne przydatne materiały/druki/formularze

1.Organizacja roku akademickiego 2019/20 pobierz

2. 2019/2020 maile do grup studentów pobierz

3. Siatki-programy studiów pobierz

4. Regulamin PNJ pobierz Nowoy od 2019

5. Biuro LLP/Erasmus kontakt

 

 Tematy badawcze w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki:

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO i TRANSLATORYKI:

Konstrukcja elektronicznych słowników (baz danych leksykalnych) i dezambiguizacja znaczeniowa dla celów tłumaczenia automatycznego.

 

ZAKŁAD BADAŃ KANADYJSKICH i PRZEKŁADU LITERACKIEGO:

Ponowoczesność i postkolonializm w literaturze i przekładoznawstwie.

 

ZAKŁAD GLOTTODYDAKTYKI i KSZTAŁCENIA na ODLEGŁOŚĆ:

Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języków obcych na różnych poziomach nauczania i dla różnych typów odbiorcy.

 

ZAKŁAD LINGWISTYKI TEKSTU:

Dyskurs jako obiekt wielowymiarowy: struktury aksjologiczne, ontologiczne, wypowiedzeniowe i sytuacyjne.

 

ZAKŁAD LITERATURY i KULTURY FRANCUSKIEJ i FRANKOFOŃSKIEJ:

Hybrydyczność wobec konwencji literackich.

 

ZAKŁAD BADAŃ IBERYJSKICH I LATYNOAMERYKAŃSKICH

Języki iberyjskie jako narzędzia w komunikacji międzykulturowej.

 

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY WŁOSKIEJ:

Przestrzenie kultury we współczesnej literaturze włoskiej. Tradycje i kontynuacje.

 

Procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych

Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie składnia i archiwizowania prac dyplomowych

Instrukacja dla promotora

Instrukcja dla recenzenta

Regulamin dyplomowania na Wydziale Filologicznym