Kolebką śląskiej romanistyki był, powstały w roku 1973 za sprawą prof. zw. dr. hab. dr . h. c.  Kazimierza Polańskiego, Instytut Filologii Obcych. To na prof. Polańskim spoczął trud budowania od podstaw placówki w miejscu, gdzie nie było takiej tradycji ani doświadczeń. W ramach tego Instytutu działał przez pięć lat, kierowany przez prof. zw. dr. hab. dr. h. c.  Stanisława Karolaka, Zakład Filologii Romańskiej. Powstałym w 1978 roku Instytutem Filologii Romańskiej kierował następnie przez prawie ćwierćwiecze, aż do roku 2002, prof. dr hab. dr  h. c.  Aleksander Abłamowicz . Począwszy od 2002 do 2008 roku funkcję dyrektora początkowo Instytutu Filologii Romańskiej, a od 2007 roku Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, sprawował prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016. Od września 2008 roku do sierpnia 2016 roku Instytutem kierowała prof. dr hab. Ewa Miczka, a zastępczyniami były prof. zw. dr hab. Halina Widła i dr Aneta Chmiel.

25 czerwa 2016 r. odbyły się wybory nowych władz Instytutu, w składzie:

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Dyrektor Instytutu;
Dr hab. Monika Sułkowska – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia;
Dr hab Joanna Warmuzińska-Rogóż – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. nauki;
Dr Ewa Półtorak – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. współpracy z otoczeniem.

W czasie zebrania pracowników Instytutu dokonano podsumowania poprzednich dwóch kadencji oraz przedstawiono plany na kolejne lata.
Dyrektor elekt, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, podziękował ekipie poprzedniej kadencji za ośmioletnią pracę na rzecz Instytutu oraz przyjął gratulacje i życzenia w imieniu nowej dyrekcji.

Poprzednia i nowa dyrekcja IJRiT

Dyrekcje Instytutu z lat 2008-2016 i 2016-2020