Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ aktywnie współpracuje z instytucjami kulturowo-oświatowymi i gospodarczymi w regionie.

Współpraca ze szkołami

Od 2009 roku Instytut realizuje projekt Promocja kultur i języków romańskich w województwie śląskim. Organizowane w jego ramach imprezy stały się już tradycyjnymi elementami święta Frankofonii, Italofonii i Hispanofonii na Śląsku i w Zagłębiu.

Licea patronackie: koordynatorzy IJRiT: dr Małgorzata Puto (j. włoski), dr Magdalena Malinowska (j. francuski), dr Katarzyna Gutkowska-Ociepa (j. hiszpański)

 1. Liceum im. A. Mickiewicza w Katowicach
 2. Liceum im. S. Staszica w Sosnowcu
 3. Liceum im. Słowackiego w Chorzowie
 4. Liceum im. Maczka w Katowicach

Szkoły, z którymi Instytut ma sformalizowane umowy:

 1. I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich – koordynator dr Ewelina Szymoniak
 2. Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach – koordynator dr Sabina Deditius
 3. LO X im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach – koordynator prof. zw. dr hab. Halina Widła
 4. Gimnazjum nr 3 Noblistów Polskich w Gliwicach – koordynator prof. zw. dr hab. Halina Widła
 5. II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie - koordynator dr Ewelina Berek
 6. Katolickie Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej - koordynator dr Cecylia Tatoj
 7. V LO im. Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej - koordynator dr Barbara Taraszka-Drożdż
 8. SP nr 12 w Katowicach - koordynator mgr Aniela Kucharska
 9. Zespół Szkół w Katowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - koordynator mgr Anna Gryglaszewska
 10. IV LO im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu - koordynator dr Katarzyna Gutkowska-Ociepa

Pozostałe szkoły, z którymi Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ aktywnie współpracuje: II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, VI LO im. Korczaka w Sosnowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu, Gimnazjum nr 13 im. A. Mickiewicza w Sosnowcu, I LO w Pszczynie, I LO w Wodzisławiu Śląskim, II LO w Wodzisławiu Śląskim, LO w Raciborzu, Dwujęzyczne Społeczne Gimnazjum w Rybniku, LO I im. Powstańców Śląskich w Rybniku, LO im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie, X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach, Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach, Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Społeczne Gimnazjum "Omega" im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach, Liceum Ogólnokształcące im. J. F. Kennedy’ego w Katowicach, IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu, II  Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. W Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół nr 10 im prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, IV Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Chorzowie, Dwujęzyczne Społeczne Gimnazjum im. Jerzego Kukuczki w Rybniku, SP 45 w Sosnowcu, SP 12 w Katowicach, ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu, I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, I Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Wielkiego w Olkuszu, II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu, I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach, I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach.

Bieżące informacje na temat organizowanych przez Instytut imprez, wykładów bądź warsztatów dla młodzieży szkolnej publikowane są w zakładce Aktualności, w zakładce Współpraca ze szkołami oraz na oficjalnym fanpage'u Instututu → https://www.facebook.com/ijrit.us.

 

Współpraca z instytucjami kultury i gospodarki

W dziedzinach kultury i gospdarki, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki aktywnie współpracuje z takimi instytucjami jak:

 1. Kilgray : przedstawiciel - Mr Peter Reynolds, the Executive Director at Kilgray - umowa obowiązująca od roku 2012, a Instytut posiada licencję akademicką Kilgray na 100 stanowisk komputerowych umożliwiających kształcenie tłumaczy
 2. Polskie Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur (prezes: mgr Renata Klimek-Kowalska) - w ramach trójstronnej współpracy z ambasadami Francji i Belgii, w ramach projektu: Klasy Frankofońskie na Śląsku
 3. Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach (dr hab. Robert Pyka) - w ramach wydarzeń kulturalnych w obu jednostkach
 4. Hachette - Polska (przedstawiciel:  mgr Barbara Klimek) w ramach wydarzeń kulturalnych i regularnych szkoleń dla nauczycieli z regionu (współny projekt dla nauczycieli języka francuskiego Autour du FLE: Journée d'Editeurs)
 5. Stowarzyszenie ProfEurope - Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego - przewodnicząca: prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
 6. Sopra Steria - w ramach wydarzeń kulturalnych i warsztatów dla studentów
 7. Capgemini - w ramach wydarzeń kulturalnych i warsztatów dla studentów
 8. IBM - w ramach wydarzeń kulturalnych i warsztatów dla studentów