Zakład:

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej

Stanowisko:

adiunkt