Zakład:

Zakład Lingwistyki Tekstu

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

językoznawstwo, słowotwórstwo historyczne języka angielskiego

Przebieg kariery naukowej:

 • 2008 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • 1999 magister filologii angielskiej, Uniwersytet Śląski
 • 1994-1997 licencjat, Uniwersytet Śląski, filologia angielska.

Publikacje:

Monografie:

Nomina Agenstis in the Language of Shakespearean Drama, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (w druku)

Artykuły:
- opublikowane:

 1. ”Lexical conversion in Shakespeare: a morphosemantic study”. Kwartalnik Neofilologiczny LXIV, 3/2017, s. 398 - 410, 2017.
 2. “Shakespeare’s neologisms: a reappraisal”, w: Piotr Kakietek, Joanna Nykiel (red.) Topics in Shakespeare’s English. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej,s. 201-208, 2010.
 3. Kakietek, P., J. Nykiel, A. Kalaga. ”A bibliography of publications on Shakespeare’s language”, w: Piotr Kakietek (red.) Academic Papers of College of Foreign Languages. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 165-180, 2007.
 4. ”Automatyzacja a kategoryzacja: dynamika relacji między rzeczywistością a kategoriami językowymi”, w: Piotr Fast, Przemysław Janikowski (red.) Idea Przemiany w kulturze, literaturze, języku i edukacji. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 173-179, 2007.
 5. “Nomina Agentis and Nomina Instrumenti in the light of categorization theory: a case for prototype-semantics approach”, w: Piotr Kakietek (red.) Academic Papers of College of Foreign Languages. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 51-59, 2007.
 6. “Morphological productivity. A review of the problem”. Linguistica Silesiana 27, s. 57-68, 2006.
 7. “Morphological, semantic, and functional analysis of Shakespearean agent nouns in –er”, w: Piotr Kakietek, Wojciech Kalaga (red.). Literature and Linguistics vol. 3. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 187-198, 2005.

- złożone do druku:

“Morphological conversion in Middle English: a corpus-based study”, w: Martti Mäkinen et.al. (red.) Studies in English Medieval Language and Literature. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 2018: 20th International Conference on English Historical Linguistics, Edynburg, Szkocja: The University of Edinburgh. Tytuł referatu: On morphosemantic properties of zero-derivation in Early Modern English.
 2. 2017: The Tenth International Conference on Middle English (ICOME 10). Stavanger: The University of Stavanger, 31.05 -2.06.2017. Tytuł referatu: A morphosemantic study of zero-derivation in Middle English.
 3. 2011: The Seventh International Conference on Middle English. Lviv: University of Lviv. Tytuł referatu: Morphological Conversion in Middle English.
 4. 2011: Cognitive Perspectives on Contrastive Grammar. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna.
 5. 2010: Alternate Construals in Language, Literature, and Culture. Wrocław: Wyższa Szkoła Filologiczna.
 6. 2010: Syntax in Cognitive Grammar. Częstochowa: Wyższa Szkoła Lingwistyczna.
 7. 2010: 16th International Conference on English Historical Linguistics, Pécs, Węgry: University of Pécs. Tytuł referatu: Lexical conversion in Shakespeare’s plays.
 8. 2009: Foreign Influences on Medieval English. Warszawa: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 9. 2008: 7th Medieval English Studies Symposium (MESS 7), Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Tytuł referatu: Agentive neologisms in Shakespeare's plays.
 10. 2008: 15th International Conference on English Historical Linguistics, Monachium: University of Munich. Tytuł referatu: Diachronic analysis of the agentive suffix –er.
 11. 2007: 6th Medieval English Studies Symposium (MESS 6), Poznań: Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tytuł referatu: Techniques of agent formation in Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales.
 12. 2006: Idea przemiany w kulturze, literaturze, języku i edukacji, Częstochowa: Wyższa Szkoła Lingwistyczna. Tytuł referatu: Automatyzacja, a kategoryzacja: dynamika relacji między rzeczywistością a kategoriami językowymi.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Societas Linguistica Europaea

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • 2011: współorganizator konferencji Cognitive Perspectives on Contrastive Grammar. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 26-27.09
 • 2010: asystent redaktora tomu Topics in Shakespeare’s English, Piotr Kakietek, Joanna Nykiel (red.), Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 • 2010: współorganizator konferencji Syntax in Cognitive Grammar. Częstochowa: Wyższa Szkoła Lingwistyczna.

Nagrody i odznaczenia:

 • 2017: Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego – nagroda indywidualna III stopnia za działalność naukowo-badawczą
 • 2012: brązowy medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnią Służbę
 • 2010: nagroda Prezydenta Wyższej Szkoły Lingwistycznej za dokonania w pracy naukowej

Inne:

Stypendia:

 • 2012: University of Cadiz, Hiszpania
 • 2009: Katholieke Hogeschool Kempen, Vorselaar, Belgia