Zakład:
Zakład Lingwistyki Tekstu

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:
językoznawstwo, słowotwórstwo historyczne języka angielskiego

Przebieg kariery naukowej:
2008 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice.
1999 magister filologii angielskiej, Uniwersytet Śląski
1994-1997 licencjat, Uniwersytet Śląski, filologia angielska.

Publikacje:

Monografie:
Nomina Agenstis in the Language of Shakespearean Drama, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (w druku)

Artykuły:
- opublikowane:

 1. “Shakespeare’s neologisms: a reappraisal”, w: Piotr Kakietek, Joanna Nykiel (red.) Topics in Shakespeare’s English. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej,s. 201-208, 2010.
 2. Kakietek, P., J. Nykiel, A. Kalaga. ”A bibliography of publications on Shakespeare’s language”, w: Piotr Kakietek (red.) Academic Papers of College of Foreign Languages. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 165-180, 2007.
 3. ”Automatyzacja a kategoryzacja: dynamika relacji między rzeczywistością a kategoriami językowymi”, w: Piotr Fast, Przemysław Janikowski (red.) Idea Przemiany w kulturze, literaturze, języku i edukacji. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 173-179, 2007.
 4. “Nomina Agentis and Nomina Instrumenti in the light of categorization theory: a case for prototype-semantics approach”, w: Piotr Kakietek (red.) Academic Papers of College of Foreign Languages. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 51-59, 2007.
 5. “Morphological productivity. A review of the problem”. Linguistica Silesiana 27, s. 57-68, 2006.
 6. “Morphological, semantic, and functional analysis of Shakespearean agent nouns in –er”, w: Piotr Kakietek, Wojciech Kalaga (red.). Literature and Linguistics vol. 3. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 187-198, 2005.

- złożone do druku:

“Lexical conversion in Shakespeare: a morphosemantic study”, Kwartalnik Neofilologiczny

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 2011: The Seventh International Conference on Middle English. Lviv: University of Lviv. Tytuł referatu: Morphological Conversion in Middle English.
 2. 2011: Cognitive Perspectives on Contrastive Grammar. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna.
 3. 2010: Alternate Construals in Language, Literature, and Culture. Wrocław: Wyższa Szkoła Filologiczna.
 4. 2010: Syntax in Cognitive Grammar. Częstochowa: Wyższa Szkoła Lingwistyczna.
 5. 2010: 16th International Conference on English Historical Linguistics, Pécs, Węgry: University of Pécs. Tytuł referatu: Lexical conversion in Shakespeare’s plays.
 6. 2009: Foreign Influences on Medieval English. Warszawa: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 7. 2008: 7th Medieval English Studies Symposium (MESS 7), Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Tytuł referatu: Agentive neologisms in Shakespeare's plays.
 8. 2008: 15th International Conference on English Historical Linguistics, Monachium: University of Munich. Tytuł referatu: Diachronic analysis of the agentive suffix –er.
 9. 2007: 6th Medieval English Studies Symposium (MESS 6), Poznań: Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tytuł referatu: Techniques of agent formation in Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales.
 10. 2006: Idea przemiany w kulturze, literaturze, języku i edukacji, Częstochowa: Wyższa Szkoła Lingwistyczna. Tytuł referatu: Automatyzacja, a kategoryzacja: dynamika relacji między rzeczywistością a kategoriami językowymi.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
Societas Linguistica Europaea

Działalność administracyjno-organizacyjna:
2010: asystent redaktora tomu Topics in Shakespeare’s English, Piotr Kakietek, Joanna Nykiel (red.), Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
2010: współorganizator konferencji Syntax in Cognitive Grammar. Częstochowa: Wyższa Szkoła Lingwistyczna.

Nagrody i odznaczenia:
2012: brązowy medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnią Służbę
2010: nagroda Prezydenta Wyższej Szkoły Lingwistycznej za dokonania w pracy naukowej

Inne:

Stypendia:
2012: University of Cadiz, Hiszpania
2009: Katholieke Hogeschool Kempen, Vorselaar, Belgia