Zakład:

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • językoznawstwo kognitywne,
 • dialektologia włoska,
 • socjolingwistyka włoska,
 • pragmatyka

Przebieg kariery naukowej:

 • 2017 – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie Językoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny. Temat rozprawy doktorskiej : „Analisi cognitiva dell’alternanza e del cambio di codice in quanto atti linguistici nel dialetto talamonese”. Promotor : prof. UŚ dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik
 • 2011 – magister Filologii włoskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny. Temat pracy magisterskiej : „Analisi cognitiva degli atti di deprezzamento nel linguaggio berlusconiano”. Promotor : prof. UŚ dr hab. Katarzyna Kwapisz–Osadnik

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Artykuł w języku polskim „Dwujęzyczność polsko – włoska. Zjawisko submersji” W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. K. Kuros – Kowalska, I. Loewe (red). 2014, Gliwice, s.67–84
 2. Artykuł w języku włoskim „Bilinguismo polacco – italiano. Fenomeno di sommersione” W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. K. Kuros – Kowalska, I. Loewe (red). 2014, Gliwice, s. 253–270
 3. Artykuł w języku polskim „Dialekt gminy Talamona w północnych Włoszech w dobie globalizacji” W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. K. Kuros – Kowalska, I. Loewe, N. Moćko (red). 2017, Gliwice, s.107–126
 4. Artykuł w języku włoskim „Il dialetto talamonese del Nord d'Italia nell'era della globalizzazione” W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. K. Kuros – Kowalska, I. Loewe, N. Moćko (red). 2017, Gliwice, s.201–219
 5. Artykuł w języku włoskim „Il silenzio in quanto quinto elemento” W: I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca Katarzyna Kwapisz – Osadnik (red). 2017 Florencja, Katowice, Franco Cesati Editore, Uniwersytet Śląski s. 377–390

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Wystąpienie na Międzynarodowym Seminarium Naukowym o dwujęzyczności pt. „Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia” organizowanym przez Instytut Języka Polskiego UŚ dnia 9.10.2013 z referatem pt. „Submersja polsko - włoska”
 2. Wystąpienie na Międzynarodowym Seminarium Naukowym o dwujęzyczności pt. „Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość – edukacja, globalizacja” organizowanym przez Instytut Języka Polskiego UŚ dnia 19.11.2014 z referatem: pt. „Dialekt gminy Talamona w północnych Włoszech w dobie globalizacji”
 3. Wystąpienie na Międzynarodowym Seminarium Naukowym o dwujęzyczności pt. „Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość – teoria i praktyka” organizowanym przez Instytut Języka Polskiego UŚ dnia 16.11.2015 z referatem pt.: Dwujęzyczne dziecko rodzica filologa na gruncie polskim. Wyzwania i skuteczne metody wprowadzania drugiego języka. Teoria a praktyka”

Udział w konferencjach bez referatu:

 • 15-16.09.2014: udział bez referatu w międzynarodowej konferencji pt. „Językoznawstwo kognitywne w roku 2014”. Częstochowa, Instytut Filologii Obcych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego.

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Współpraca Uniwersytetu z Liceami pod kierunkiem dr M. Puto, prelekcje dla licealistów
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej „Cztery żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiej” Sosnowiec, 6-8 listopada 2014
 • Członek zespołu redagującego oficjalną stronę IJRiT na portalu Facebook od 2017
 • Sekretarz w Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2017/2018