Zakład:

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

językoznawstwo, badania naukowe: odwieloznacznianie wyrażeń polisemicznych języka angielskiego dla celów tłumaczenia automatycznego oraz tworzenie elektronicznych baz danych leksykalnych na przykładzie wybranych angielskich czasowników kauzatywnych i ich ekwiwalentów formalnych oraz semantycznych w języku polskim. Porównanie definicji analizowanych czasowników dostępnych w słownikach angielsko-polskich oraz wskazanie propozycji modyfikacji i uzupełnienia tychże definicji w oparciu o założenia metodologiczne koncepcji zorientowanej obiektowo autorstwa prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia.

Przebieg kariery naukowej:

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach); rozprawa doktorska nt. Dezambiguizacja angielskich czasowników open i send w ramach ujęcia zorientowanego obiektowo.
Promotor pracy: Prof. zw.dr hab. Wiesław Banyś.

1990 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Interiekcje jako problem tłumaczeniowy. Translation Landscapes. Internationale Schriften zur Ubersetzungswissenschaft. Uniwersytet Szczeciński 2018.
 2. The Progressive Construction in the Translation of British English Literary Fiction into Polish, 2018. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures, Translation Studies across the Boundaries, Volume 13, Peter Lang GMBH.
 3. Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe angielskiego aspektu progresywnego – na materiale wybranych współczesnych powieści brytyjskich. Przestrzenie przekładu II. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa. Katowice 2017, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3127-0 (wersja drukowana); ISBN 978-83-226-3128-7 (wersja elektroniczna). s. 427-442.
 4. The object oriented approach to the translation of metonymic expressions. w: Dyskursy Specjalistyczne 2. Rejestry, Gatunki, Tłumaczenia. red. Gwóźdź, G., Mamet, P. Częstochowa 2016, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. pp. 47-62 . ISBN 978-83-7455-499-2
 5. Word sense disambiguation in the process of automatic translation of texts – the object oriented approach. (współautor Grzegorz Gwóźdź) w “Kultura materialna w języku i przekładzie”, (red.) Grzegorz Gwóźdź, Wydawnictw im. J. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015.
 6. Machine translation – the object oriented approach by Wiesław Banyś. w: “Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia.” (red.) Grzegorz Gwóźdź, Piotr Mamet, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015.
 7. Word Sense Disambiguation according to the object oriented approach by W. Banyś. (współautor Aleksandra Żłobińska-Nowak), Linguistica Silesiana 35, 2014, Uniwersytet Ślaski, Katowice.
 8. Internet jako narzędzie wspomagające motywację w procesie akwizycji języka obcego. w: Poliglota nr 2. 2007.
 9. Modal Functions of the English Past Tense and Polish Learners of English. w: Academic Papers of College of Foreign Languages, Linguistics. Vol.4. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2007.

- złożone do druku:

 1. The object oriented description of lexical units. Linguistic Online.
 2. Interjections in Shakespeare’s Hamlet and their Polish translations. Linguistica Silesiana

Inne:

The lexicon of linguistic terminology. – w przygotowaniu

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe angielskiego aspektu progresywnego – na podstawie wybranych pozycji współczesnej literatury brytyjskiej i ich tłumaczeń - Przestrzenie Przekładu 2, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 20-21.10.2016
 2. The Progressive Construction in the Translation of British English Literary Fiction into Polish, Turns, Trends and Turmoils in Translation Studies – New Vistas fir the 21st Century Uniwersytet Rzeszowski 27-28.11.2017.
 3. Interiekcje jako problem tłumaczeniowy. Translation Landscapes II. Uniwersytet Szczeciński, 23-25.11.2017.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

PTJ, PTN

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 1. koordynator PNJA, opiekun praktyk zawodowych
 2. rekrutacja 2018 – egzaminator z języka angielskiego