Zakład:
Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:
językoznawstwo, badania naukowe: odwieloznacznianie wyrażeń polisemicznych języka angielskiego dla celów tłumaczenia automatycznego oraz tworzenie elektronicznych baz danych leksykalnych na przykładzie wybranych angielskich czasowników kauzatywnych i ich ekwiwalentów formalnych oraz semantycznych w języku polskim. Porównanie definicji analizowanych czasowników dostępnych w słownikach angielsko-polskich oraz wskazanie propozycji modyfikacji i uzupełnienia tychże definicji w oparciu o założenia metodologiczne koncepcji zorientowanej obiektowo autorstwa prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia.

Przebieg kariery naukowej:
doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach); rozprawa doktorska nt. Dezambiguizacja angielskich czasowników open i send w ramach ujęcia zorientowanego obiektowo.
Promotor pracy: Prof. zw.dr hab. Wiesław Banyś.

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

1. Machine translation – the object oriented approach by Wiesław Banyś. w: “Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia.” (red.) Grzegorz Gwóźdź, Piotr Mamet, Wydawnictwo im. J. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, częstochowa 2015.
2. Word sense disambiguation in the process of automatic translation of texts – the object oriented approach. (współautor Grzegorz Gwóźdź) w “Kultura materialna w języku i przekładzie”, (red.) Grzegorz Gwóźdź, Wydawnictw im. J. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015.
3. Word Sense Disambiguation according to the object oriented approach by W. Banyś. Linguistica Silesiana 35, 2014, Uniwersytet Ślaski, Katowice.
4. Internet jako narzędzie wspomagające motywację w procesie akwizycji języka obcego. w: Poliglota nr 2. 2007.
5. Modal Functions of the English Past Tense and Polish Learners of English. w: Academic Papers of College of Foreign Languages, Linguistics. Vol.4. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2007.

- złożone do druku:
1. The problem of metonymy in automatic translation.
2. Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe angielskiego aspektu progresywnego – na podstawie wybranych pozycji współczesnej literatury brytyjskiej i ich tłumaczeń.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe angielskiego aspektu progresywnego – na podstawie wybranych pozycji współczesnej literatury brytyjskiej i ich tłumaczeń - Przestrzenie Przekładu 2, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
PTJ, PTN

Działalność administracyjno-organizacyjna:
koordynator PNJA, opiekun praktyk zawodowych