Zakład:
Zakład Literatury i Kultury Włoskiej

Stanowisko:
lektor

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Współczesna literatura włoska
 • Recepcja antyku w literaturach europejskich
 • Komparatystyczna analiza literatury włoskiej i hiszpańskiej
 • Teoria i praktyka przekładu
 • Glottodydaktyka

Przebieg kariery naukowej:

 • 2013 – 2015: Filologia włoska (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Praca magisterska: Immagine del corpo umano in „Venuto al mondo” di Margaret Mazzantini.
 • 2010 – 2013: Język włoski z programem tłumaczeniowym - studia licencjackie (Uniwersytet Śląski w Katowicach).
 • 2013 – 2016: Język hiszpański z programem tłumaczeniowym (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Praca licencjacka: Italianismos en el español peninsular.
 • 2016 – 2017: Język hiszpański w biznesie i turystyce - studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu). Projekt dyplomowy: Inversiones y cooperación empresarial entre España y Polonia. El caso de Alta Silesia.
 • 2003 – 2008: Filologia klasyczna (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Praca magisterska: Zmiany ideologiczne w okresie Republiki i Cesarstwa i ich odzwierciedlenie w „Elegiach” Propercjusza.

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Dialog z włoską tradycją literacką w powieści „Mgła” Miguela de Unamuno, [w:] M. Będkowska-Obłąk, A. Jackiewicz (red.), Światło-cień. Językowy wymiar kontrastu. Gliwice 2017, s. 155-169. ISBN 978-83-65705-33-4.
 2. „Nec sidera pacem semper habent”. Gigantomachy as modus interpretandi of reality in Claudian’s poetry, [w:] A. Kucz (red.), Scripta Classica, vol. 8, Katowice 2011, s. 55-65. ISSN 1732-3509.
 3. Symboliczny wymiar czasu w poezji Klaudiana, [w:] J. Korpanty (red.), Nowy Filomata, Kraków 2010, s. 265-278. ISSN 1428-6327.
 4. Tożsamość kulturowa w retoryce literackiej Klaudiana, [w:] J. Bujak-Lechowicz (red.), Językowo-kulturowy obraz tożsamości, Piotrków Trybunalski 2010, s. 433-450. ISBN 978-83-7726-006-7.
 5. Mit w „Panegirykach” Klaudiana, [w:] I. Błocian, E. Kwiatkowska (red.), Studia mitoznawcze. Filozoficzne i socjologiczne aspekty mitu, Toruń 2010, s. 58-82. ISBN 978-83-7611-818-5.
 6. Poemat Klaudiana a sztuka baroku. Fontanna Prozerpiny na Starym Rynku w Poznaniu, [w:] H. Kowalski, K. Gutkowski, A. Bińkowska (red.), Zeszyty Archeologiczne i Humanistyczne Warszawskie. Antyk, Antyk! Kulturowa tradycja antyku od epoki baroku do postmodernizmu, Warszawa 2010, s. 15-27. ISSN 1899-3532.
 7. „Panegyricus dictus Probino et Olybrio consulibus”. Analiza poetologiczna konsularnej mowy Klaudiana, [w:] Classica Catoviciensia. Scripta Minora, Katowice 2009, s. 15-35. ISSN 1641-6953.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. VI Congreso „Mitos prehispánicos y mitos clásicos en la Literatura Latinoamericana”, Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, 20-22.09.2017. Referat: Mitos romanos, griegos y aztecos en la novela „Pedro Páramo” de Juan Rulfo.
 2. I Zjazd Stowarzyszenia Italianistów Polskich. Konferencja: „Granice i pogranicza w badaniach italianistycznych”, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 17-18.11.2017. Referat: Historie miejsc, dzieje rodów i „realizm magiczny” w powieści kolumbijskiej i włoskiej. „Sto lat samotności” G. Garcíi Marqueza i „Plac Włoski” A. Tabucchiego.
 3. Ogólnopolska konferencja naukowa „Obraz choroby w dyskursie kulturowym”, Wydział Humanistyczny AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, 18-19.05.2017. Referat: Metaforyka chorób psychofizycznych w powieści „Powtórnie narodzony” Margaret Mazzantini.
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa „Przestrzeń światła – przestrzeń cienia. Językowe środki wyrażania kontrastu”, Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 19.11.2016. Referat: Bohater w cieniu autora. Rzeczywistość istnienia postaci fikcyjnej i echa filozofii Luigi Pirandella („Tragedia postaci” oraz „Sześć postaci w poszukiwaniu autora”) w powieści „Mgła” Miguela de Unamuno.
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa „Strategie cielesności w humanistyce”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 11.04.2016. Referat: Kulturowy kontekst cielesności w powieści „Powtórnie narodzony” Margaret Mazzantini.
 6. III Krakowskie Spotkanie Starożytnicze – Konferencja „Wojna i wojskowość w starożytności”, Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 16-18.03.2011. Referat: Nec sidera pacem semper habent. Gigantomachia w relacji Klaudiana. 
 7. Międzynarodowa Konferencja „Moda w literaturze, języku i kulturze”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 8-9.03.2011. Referat: Szaty konsularne w „Panegirykach” Klaudiana.
 8. Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Czy postmodernizm to sen po źle przespanej nocy? O ponowoczesnym nurcie w świecie kultury. Próba analizy i oceny”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 20-21.05.2010. Referat: Cechy postmodernizmu w twórczości Klaudiana.
 9. VI Studencka Konferencja Starożytnicza: „Centrum-peryferia-granice”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 6-8.05.2010. Referat: Granice fikcji i realiów w „De bello Gothico” Klaudiana.
 10. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Antyk! Kulturowa recepcja tradycji antyku w epoce postmodernistycznej”, Uniwersytet Warszawski, 12.03.2010. Referat: Poemat Klaudiana a sztuka baroku. Fontanna Prozerpiny na Starym Rynku w Poznaniu.
 11. Konferencja „Wymiary czasu”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 11-12.12.2009. Referat: Symboliczny wymiar czasu w retoryce literackiej Klaudiana.
 12. Ogólnopolska konferencja naukowa „Tożsamość w języku i kulturze”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Piotrków Trybunalski, 1-2. 12. 2009. Referat: Tożsamość kulturowa w retoryce literackiej Klaudiana. 
 13. Międzynarodowa studencko-doktorancka konferencja „Kultura i Anarchia”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz, 24-26.11.2009. Referat: Styl wysoki w twórczości Klaudiana. 
 14. Konferencja „Mythopoeia II. Definicje mitu – formy mitopodobne i mitopochodne”, Uniwersytet Wrocławski, 23-24.09.2009. Referat: Mit w „Panegirykach” Klaudiana. 
 15. V Studencka Konferencja Starożytnicza „Święto, zabawa, uroczystość w świecie starożytnym”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 7-9.05.2009. Referat: O przyczynach wykluczania ludności rzymskiej ze świąt o charakterze państwowym. Związki z historią, tradycją i mitem.

Działalność dydaktyczno-popularyzatorska:

Warsztaty „O językowych związkach polsko-włoskich”:
1) III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach (25.04.2017).
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej (07.04.2017).
3) IV LO im. Marii Skłodowskie-Curie w Chorzowie (21.03.2017).
Warsztaty „Dove imparare l'italiano? Università famose e il programma Erasmus” w ramach Dni Otwartych Wydziału Filologicznego, Katowice, 27.09.2017.

Działalność administracyjno-organizacyjna:

2017/2018: Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
studia stacjonarne I stopnia:
- język hiszpański z programem tłumaczeniowym,
- język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej,
- języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

 • Società Dante Alighieri (Komitet w Katowicach).

Nagrody i odznaczenia:

 • Ukończenie studiów II stopnia (Filologia włoska) z wynikiem celującym.
 • Ukończenie studiów podyplomowych (Język hiszpański w biznesie i turystyce) z wynikiem celującym.