Zakład:

Zakład Literatury i Kultury Włoskiej

Stanowisko:

Asystent

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Literaturoznawstwo. Badania nad prozą włoską okresu II wojny światowej.

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

  1. Alegoryczność przestrzeni i uprzedmiotowienie chorych a reminiscencje okrucieństwa drugiej wojny światowej w powieści Italo Calvino Długi dzień Ameriga, [w:] Zdrowie i choroba w badaniach humanistycznych i społecznych, pod red. Szmigiero K., Gonigroszek D., Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2017, s. 135 – 143.
  2. Relacja bohater-czytelnik: o intensywności przenikania emocji ze świata fikcji do rzeczywistości na przykładzie opowiadania Italo Calvino Campo di mine, [w:] Emocje-Język-Literatura, pod. red. Saniewskiej D., Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, s. 223 – 232.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

  1. Emocje zaklęte w przestrzeni w powieści Beppe Fenoglia Pewna prywatna sprawa. [Ogólnopolska konferencja Rzeczy-Miejsca-Emocje, Uniwersytet w Białymstoku, 1-2 czerwca 2017].
  2. Uprzedmiotowienie chorych jako przyczynek do refleksji nad kondycją współczesnego człowieka na podstawie powieści Italo Calvino Długi dzień Ameriga. [Ogólnopolska konferencja Obrazy choroby w języku i kulturze, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 8-9 grudnia 2016].
  3. Relacja bohater-czytelnik, o intensywności przenikania emocji ze świata fikcji do rzeczywistości na przykładzie opowiadania Italo Calvino: Campo di mine. [Ogólnopolska konferencja Emocje-Język-Literatura, 2-3 czerwca 2016, Uniwersytet w Białymstoku].

Działalność administracyjno-organizacyjna:

  • Organizacja Italofonii 2017
  • Organizacja Italofonii 2016

Inne:

Kwerendy:

  • Kwerenda biblioteczna w Padwie (Biblioteca Universitaria di Padova), 22-28/11/2015.

Warsztaty dla studentów:

  • Organizacja (wraz z dr Anetą Chmiel) II spotkania literackiego Letteratura Italiana a tarda ora II: Dokąd prowadzi ścieżka pajęczych gniazd, IJRiT, 12/01/2018.
  • Zaincijowanie i zorganizowanie (wraz z dr Anetą Chmiel) I spotkania literackiego dla studentów języka włoskiego Letteratura italiana a tarda ora: Beppe Fenoglio i jego prywatna sprawa, IJRiT, 10/05/2017.