Zakład:
Zakład Literatury i Kultury Włoskiej

Stanowisko:
starszy wykładowca

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

literaturoznawstwo

Przedmiotem moich badań naukowych jest współczesna literatura włoska, której dominantą tematyczną są doświadczenia egzystencjalne człowieka przełomu wieków.
Moja rozprawa doktorska pt. „Il concetto del male di vivere nella narrativa di Italo Svevo” proponowała analizę konstrukcji trzech głównych komponentów (fabuły, typologii postaci i organizacji przestrzeni) świata przedstawionego wykreowanego przez Itala Sveva w jego powieściach i opowiadaniach, według klucza, którym było pojęcie ‘bólu istnienia’, odzwierciedlającego permanentny stan egzystencjalny głównych bohaterów.
Już na przełomie XIX i XX wieku, w prozie takich autorów jak Italo Svevo czy Luigi Pirandello, bohater uosabia zdezintegrowane ‘Ja’, mające skłonności do obsesyjnej autoanalizy oraz świadomość rozpadu własnej konstrukcji fizycznej, psychicznej i moralnej, co świadczy o kryzysie jego poczucia tożsamości. W ponowoczesnym świecie, pogłębiająca się transnarodowość i multietniczność tym bardziej skłaniają do przyjęcia krytyczno – refleksyjnej postawy w podejściu do spraw identyfikacyjnych. Dlatego moje badania skoncentrowałam wokół literackich ujęć tożsamości hybrydowej: podmiotowej, kulturowej, etnicznej, rozważając, między innymi, następującą problematykę:
- dynamika tożsamościowa w kontekście kolonializmu;
- modele tożsamościowe w nomadycznym i wieloetnicznym społeczeństwie postmodernistycznym;
- ciało jako fundament tożsamości zapewniający rozpoznawalność, poczucie spójności i ciągłości;
- tożsamość płciowa;
- znaczenie rytuału w zachowaniu poczucia tożsamości indywidualnej i zbiorowej;
- obraz kobiety – imigrantki jako przedmiotu stereotypizacji.
Główny korpus badawczy stanowią teksty zaliczane do tak zwanej włoskiej literatury migracyjnej - nurtu literackiego podejmującego próby znarratywizowania kryzysu podmiotowości bohatera doświadczającego dezindywidualizacji, alienacji, stereotypizacji, stygmatyzacji, anonimowości, a poszukującego nowych identyfikacji. Analiza tekstów ogniskuje się wokół:
- ewolucji w tematyce, stylu wypowiedzi oraz zastosowanych technik literackich u poszczególnych autorów;
- podejścia bohaterów – migrantów do spraw identyfikacyjnych: kształtowanie się ich tożsamości w nowym kontekście społecznym i kulturowym, wybór odniesień, zmiana wartości, wieloaspektowość poczucia braku tożsamości;
- związku pomiędzy filozoficzną kategorią ‘Innego’ a społeczną kategorią ‘imigranta’ postrzeganego jako zagrożenie lub wzbogacenie społeczeństwa przyjmującego;
- dynamiki komponentów czaso–przestrzennych odzwierciedlających niepokoje egzystencjalne i nabierających znaczenia aksjologicznego.

Przebieg kariery naukowej:

 • 2001: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Publikacje:

Monografie:

 • Il concetto del male di vivere nella narrativa di Italo Svevo, Wydawnictwo: Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2003.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. „Traduttore di fronte al suo lavoro” (współautorstwo Anna Panasiuk) w „Traduttore non sempre traditore. Problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana”, pod red. Krystyny Wojtynek – Musik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, ss. 9 – 19.
 2. „Traduzione dei nomi propri, nomi geografici e soprannomi” w „Traduttore non sempre traditore. Problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana”, pod red. Krystyny Wojtynek – Musik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, ss. 53 – 75.
 3. „Il protagonista narcisistico di Italo Svevo nella Coscienza di Zeno” w „Alcuni archetipi e miti maschili nella narrativa italiana del Novecento”, pod red. Krystyny Wojtynek – Musik, Wydawnictwo: Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2002, ss. 177 – 200.
 4. „Sulla precisione e sulla fedeltà delle traduzioni polacche di Fontamara – primo romanzo di Ignazio Silone” w „La traduction littéraire”, pod red. Krzysztofa Jarosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, ss. 57 – 88.
 5. „La costruzione dello spazio sveviano” w „Lingua e Letteratura Italiana dentro e fuori la Penisola. Atti del III Convegno degli Italianisti Europei (Cracovia, 11 – 13 ottobre 2001)”, pod red. Stanisława Widłaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, ss. 21 – 33.
 6. „Tra menzogna e verità ne La coscienza di Zeno di Italo Svevo” w „Alcune forme del chiaroscuro nella letteratura italiana”, pod red. Krystyny Wojtynek – Musik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, ss. 53 – 64.
 7. „Rapporti difficili: animali e uomini nelle opere di Italo Svevo” w „Identità e diversità nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del XVIII Convegno dell’AISLLI (Lovanio, Louven – la – Neuve, Anversa, Bruxelles, 16 – 19 luglio 2003)”, red. M. Bastiansen, M. Caniato, W. Geerts i inni, t. III: Poesia e narrativa del Novecento, Franco Cesati Editore, Firenze 2007, ss. 221 – 231.
 8. „Da Fontamara a Uscita di sicurezza: l’eco della lezione siloniana in Polonia” w „Civiltà italiana e geografie d’Europa. Comunicazioni”, pod red. Bianki Marii da Rif, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2009, versione su CD –R, ss. 50 – 53.
 9. „L’ascolto che orienta in Caos calmo di Sandro Veronesi” w „La sfida eraclitiana nella narrativa italiana postmoderna”, pod red. Krystyny Wojtynek – Musik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss. 160 – 182.
 10. „La pena di morte come trasgressione dei fondamentali diritti umani in Occhio per occhio di Sandro Veronesi” w Romanica Silesiana n°5: „Les transgressions”, pod red. Krzysztofa Jarosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, ss. 162 – 179.
 11. „Dinamiche identitarie nel contesto coloniale ne L’abbandono. Una storia eritrea di Erminia Dell’Oro” w Romanica Silesiana n°6: „Postcolonialisme et le fait littéraire”, pod red. Krzysztofa Jarosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, ss. 50 – 66.
 12. „Verso l’abolizione dell’identità di genere ne Il corpo odiato di Nicola Lecca” w Romanica Silesiana n°8, T. 2: „Costruzioni di genere / Construcciones de género”, pod red. Krzysztofa Jarosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 132 – 144.
 13. „La pluridimensionalità dell’identità ‘nessuno’ nelle novelle di Luigi Pirandello” w „… centomila Pirandello. Saggi critici”, pod red. Joanny Szymanowskiej i Izabeli Napiórkowskiej, LoGisma editore, Firenze 2014, ss. 87 – 99.
 14. „Inna jako zagrożenie, wykluczenie i dobrodziejstwo w powieści Fuorimondo. Storia di una ragazza di oggi Orneli Vorpsi” w „Tożsamość kobiet – silne indywidualności w sztuce, literaturze i religii”, pod red. Joanny Posłusznej i Beaty Walęciuk – Dejneki, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2014, ss. 57 – 68.
 15. „I riti quotidiani connessi al caffè nel romanzo di Widad Tamimi Il caffè delle donne” w Romanica Silesiana n°9: „Rites et cérémonies”, pod red. Anety Chmiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 161 – 174.

- sprawozdanie:

„Esperienza linguistica, testuale e culturale della malattia nella letteratura. Convegno di studi svoltosi all’istituto di Filologia Russa dell’Università della Slesia” (współautorstwo: Aneta Chmiel, Joanna Janusz, Violetta Mantajewska) w Romanica Silesiana n°8, T. 2: „Costruzioni di genere / Construcciones de género”, pod red. Krzysztofa Jarosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 147 – 153.

- złożone do druku:

„Kryzys tożsamości a koncepcja zdrowia i choroby w powieściach Itala Sveva”.

Granty i projekty badawcze:

 • Grant N103 064 32/3805 (Nr wewnętrzny Grantu: Pb – 633/Fil/2007); Temat: ”Człowiek ‘heraklitejski’ w ponowoczesnej prozie włoskiej”; Grant zespołowy finansowany z budżetu nauki; rola w projekcie: wykonawca; temat artykułu: „L’ascolto che orienta in Caos calmo di Sandro Veronesi”; okres realizacji: 05. 2007 – 05. 2010r.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. III Convegno degli Italianisti Europei nt. „Lingua e Letteratura Italiana dentro e fuori la Penisola, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 11 – 13 pażdziernika 2001r. Referat: „La costruzione dello spazio sveviano”.
 2. XVIII Congresso A.I.S.L.L.I. nt. „Identità e diversità nella lingua e nella letteratura italiana”, Lovanio, Louvain – la – Neuve, Anversa i Bruxelles, 16 – 19 lipca 2003r. Referat: „Rapporti difficili: animali e uomini nelle opere di Italo Svevo”.
 3. Międzynarodowa Konferencja nt. „Les images du monde dans les langues et dans les littératures romanes”, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 25 – 27 września 2003r. Referat: „Tra menzogna e verità ne La coscienza di Zeno di Italo Svevo”.
 4. Congresso Internazionale A.I.S.L.L.I. nt. „Civiltà Italiana e Geografie d’Europa”, Trieste, Capodistria, Padova, Paola, 19 – 24 września 2006r. Referat: „Da Fontamara a Uscita di sicurezza – l’eco della lezione siloniana in Polonia”.
 5. Convegno nt. „Tempo e Spazio”, Masarykova Univerzita, Brno, 27 – 30 marca 2008r. Referat: „L’importanza della dinamica spazio – temporale nei testi scelti della narrativa italiana contemporanea”.
 6. Otwarte Forum Heraklitejskie, Centrum Naukowo – Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 24 marca 2010r. Referat: „Efektywne słuchanie jako ciągłe odkrywanie siebie w powieści Caos calmo Sandra Veronesiego”.
 7. Konferencja nt. „Ciało i cielesność w literaturze włoskiej”, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 03 – 04 marca 2011r. Referat: „Il corpo come ponte tra il Sé profondo e il Sé sociale in alcuni testi della letteratura femminile moderna”.
 8. Konferencja nt. „Językowe / tekstualne / kulturowe praktyki choroby w literaturze”, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 24 – 25 maja 2012r. Referat: „Choroba a tożsamość w utworach prozatorskich Itala Sveva”.
 9. 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ABRE LOS OJOS 2013 OBRAZ KOBIETY, Wyższa Szkoła Filologiczna, Wrocław, 13 – 14 kwietnia 2013r. Referat: „Stereotypizacja a deprecjonowanie kobiety – imigrantki w wybranych tekstach włoskiej literatury migracyjnej”.
 10. Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani „… centomila PIRANDELLO”, Zakład Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 22 – 24 kwietnia 2013r. Referat: „La polivalenza e l’ambiguità dell’identità ‘nessuno’ nelle novelle di Luigi Pirandello”.
 11. II międzynarodowe interdyscyplinarne seminarium naukowe z serii Różne odsłony kobiecych światów: „Obrazy inności – poszukiwania «niegrzecznych dziewczynek»”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Zakład Polskiej Literatury Dawnej, Tradycji Kulturowej i Edytorstwa, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Siedlce, 3-4 grudnia 2013r. Referat: „Żyć poza światem, być dla świata – przeznaczenie Tamar, bohaterki powieści Fuorimondo. Storia di una ragazza di oggi Orneli Vorpsi”.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • AISSLI (Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • 01.10. 2007 – 09. 12. 2014: Koordynator programu LLP/Erasmus następnie Erasmus + na specjalnościach filologia włoska i język włoski w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego;
 • 01.10. 2008 do 31.08.2016: Przedstawiciel młodszych pracowników nauki na posiedzeniach Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego;
 • 01.10. 2009 – 30. 06. 2014: Kierownik Studiów Niestacjonarnych w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego;
 • 2010 do nadal: Członek Rady Naukowej ReVue – Interdyscyplinarnego Czasopisma Studentów Języków Romańskich;
 • 19.06. 2012 – 31. 03. 2013: Wydziałowy Koordynator ds. Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Nagrody i odznaczenia:

 • 2004: Indywidualna Nagroda III stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukowo – badawczą
 • 2013: Indywidualna Nagroda III stopnia JM Rektora UŚ za działalność organizacyjną
 • 2014: Zespołowa Nagroda III stopnia JM Rektora UŚ za działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Śląskiego