Zakład Literatury i Kultury Włoskiej

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Krzysztof Jarosz

Temat badawczy: PRZESTRZENIE KULTURY WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE WŁOSKIEJ. TRADYCJE I KONTYNUACJE.

Bogactwo wielowątkowej tematyki pozwala na zbadanie wybranych tekstów literackich pod kątem różnych postaw metodologicznych, zawsze jednak, z zachowaniem wyraźnej, zakorzenionej w wartościowaniu lub przewartościowaniu orientacji aksjologicznej. Zespół italianistów realizujących temat spróbuje również odpowiedzieć na pytanie, czy przestrzeń kultury we współczesnej literaturze włoskiej stanowi nieograniczone pole do badań dla badaczy różnych dyscyplin akademickich, czy też funkcjonuje jako hermetyczny twór kultury niskiej przeznaczony jako element masowej produkcji skierowanej do najmłodszego czytelnika? Warunkiem realizacji tematu jest, między innymi prowadzenie badań w kraju jak i za granicą, wymiana doświadczeń naukowych, kontynuacja podjętych wątków i rozpoczętych projektów

Pracownicy zakładu: