PUBLIKACJE HISPANISTYCZNE:

Artykuły:

 1. El mito de Napoleón en el romanticismo polaco. [w:] Mitos. Actas del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica. Red. T. Blesa. T. 3. Zaragoza 1998, Asociación Española de Semiótica, s. 9-13.
 2. Czeslaw Milosz: el mensaje del poeta sabio. [w:] Miradas y voces de fin de siglo. Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica. Red. A. Sánchez Trigueros, M. A. Grandes Rosales, M. J. Sánchez Montes. T. 2. Granada 2000, Asociación Espańola de Semiótica, s. 615-620.
 3. Federico García Lorca - poezja w rytmie flamenco. [w:] Twórczość w godzinach nadliczbowych. Red. D. Kalinowski. Słupsk 2004, Pomorska Akademia Pedagogiczna, s. 183-191.
 4. La distancia creciente. La literatura ante los medios de comunicación en directo. [w:] Arte y nuevas tecnologías. Actas del X Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica. Ed. M. A. Muro. Logroño 2004. [CD-ROM].
 5. La literatura para cada uno. Desde el romanticismo a Umberto Eco. [w:] Interculturalidad, insularidad, globalización. Red. Félix J. Ríos. La Laguna (Tenerife) 2007, Universidad de La Laguna, s. 421-425.
 6. Traducir la poesía. [w:] Encuentros. Vol. 1.  Encuentros de lingüística, traducción y enseñanza  de la lengua española. Red.. J. Wilk-Racięska. J. Lyszczyna. Katowice 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 190-194.
 7. Społeczeństwo wyboru Fernando Savatera. [w:] Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej. Pod red. Z. Kadłubka i T. Sławka. Katowice 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 206-211.
 8. Notas sobre el silencio en la poesía. “IberoSlavica” 2011 [Lisboa], s. 44-48.

TŁUMACZENIA:

 1. Eduardo Malinowski: [Wiersze]. „Literatura" 1997 nr 6, s. 7.
 2. Federico García Lorca: Nowe tłumaczenia. „Literatura" 1997 nr 10, s. 32-33.
 3. Miguel Ángel de la Fuente González: Dyptyk o nieobecności. „Literatura" 2000 nr 1, s. 15.
 4. Federico García Lorca: Wiersze. „Zeszyty Literackie" 2001 nr 73, s. 92-93.
 5. Wiersze Federico Garcii Lorki w przekładzie Jacka Lyszczyny. „Jaworznicki Sokół" 2002 nr 13, s. 12-13.
 6. Federico García Lorca: Wiersze. „Zeszyty Literackie" 2003 nr 82, s. 32-34.
 7. Federico García Lorca: [Wiersze:] Portyk; Lato; Kaprys; Medytacja pierwsza i ostatnia; Biały satyr; Opuszczenie; Oczekiwanie. „Teka" 2004/2005 nr 2/4, s. 114-118.
 8. Antonio García Velasco: [Wiersze:] Życie; *** [„Czy zagubimy się w przyzwyczajeniach..."]; Na zmianę jadłospisu; Most wyobraźni; Mądrość. „Teka" 2004/2005 nr 2/4, s. 119-121.
 9. Federico García Lorca: [Wiersze:] Rytm siguiriyi; Noc; Świt; Soleá; Sewilla; Portret Silverio Franconettiego; Cafe cantante; Lament nad śmiercią; Juan Breva. „Śląsk" 2008 nr 7, s. 52-53.
 10. Fernando Savater: Wybrać edukację obywatelską. [w:] Dystans i zaangażowanie. Wspólnota - literatura - doświadczenie. Antologia przekładów. Pod red. Z. Kadłubka i T. Sławka. Katowice 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 43-55.

Redakcja:

 1. Encuentros. Vol. 1.  Encuentros de lingüística, traducción y enseñanza  de la lengua española. Red. J. Wilk-Racięska, J. Lyszczyna. Katowice 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 292.
 2. Encuentros. Vol. 2.  Encuentros con la literatura y el teatro del mundo hispano. Red. J. Wilk-Racięska, J. Lyszczyna. Katowice 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 285.
 3. Encuentros. Vol. 3.  Encuentros con la literatura y el teatro del mundo hispano. Red. J. Wilk-Racięska, J. Lyszczyna. Katowice 2010, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.

Udział w kongresach iberystycznych:

 1. VII Congreso Internacional de la Asociación Espańola de Semiótica - „Mitos" - Zaragoza - 4-9 listopada 1996 - referat: „El mito de Napoleón en el romanticismo polaco".
 2. VIII Congreso Internacional de la Asociación Espańola de Semiótica „ Miradas y voces de fin de siglo" - Granada - 15-18 grudnia 1998 - referat: „Czeslaw Milosz: el mensaje del poeta sabio".
 3. IX Congreso Internacional de la Asociación Espańola de Semiótica „Humanidades, ciencia y tecnologías" - Valencia 30 listopada - 2 grudnia 2000 - referat: El arte de la narración, el arte de la comunicación.
 4. X Congreso Internacional de la Asociación Espańola de Semiótica „Arte y nuevas tecnologías" - Logroño - 3-5 października 2002 - referat: La distancia creciente. La literatura ante los medios de comunicación en directo.
 5. XI Congreso Internacional de la Asociación Espańola de Semiótica „Interculturalidad. Insularidad. Globalización" - La Laguna (Tenerife, España) 3-5 listopada 2004 - referat: La literatura para cada uno. Desde el romanticismo a Umberto Eco.
 6. Simposio Internacional de Hispanistas - Katowice 30 listopada - 2 grudnia 2006 - referat Traducir la poesía.
 7. V Congreso Internacional de la Analisis Textual „Tramas de la verdad" - Valencja (Hiszpania) 6-9 listopada 2007 - referat: La verdad de la época del romanticismo.
 8. II International Conference „Iberian and Slavonic Cultures in Contact and Comparison:  „Intra Muros - Ante Portas" - Lizbona (Portugalia) 8-10 maja 2008 - referat: The Meeting of the Nations and culture in the period of the Napoleonic wars.
 9. X Congreso Mundial de Semiótica - A Coruña (Hiszpania) - 22-26 września 2009 - referat: La semiótica de la traducción literaria
 10. IV International Conference "Iberian and Slavonic Cultures in Contact and Comparison: Res Publica(s)" - Lizbona (Portugalia) - 13-15 maja 2010 - referat:  La visión romántica del pasado y lo futuro de  Europa (El paralelismo histórico entre España y Polonia en el XVI, XVII y XVIII siglo según Joachim Lelewel).
 11. V Congreso Internacional de SELICUP  “Visiones multidisciplinares  sobre la cultura popular” – Toledo 25-27 października 2012 - referat: Entre la literatura popular y literatura 'alta.'

Jest członkiem:

 1. Asociación Española de Semiótica (Hiszpania)
 2. Society for Iberian-Slavonic Studies - CompaRes (Portugalia)
 3. Komisja Historycznoliteracka PAN - Oddział w Katowicach