Zakład:
Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Stanowisko: