Zakład:
Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:
asystent

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Dyscyplina: językoznawstwo stosowane. Zainteresowania badawcze dotyczą glottodydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia transferu językowego, ewaluacji w nauczaniu języków obcych, metod kształcenia na odległość, a także specyfiki przyswajania języka francuskiego jako trzeciego.

Przebieg kariery naukowej:

2016-obecnie – studia doktoranckie z dyscypliny językoznawstwa; opiekun naukowy: prof. zw. dr hab. Halina Widła
2016 – filologia: języki stosowane (angielski i francuski) – tytuł magistra
2016 – filologia romańska – tytuł magistra

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Distance learning tools at the service of multilingual competence development (współ. Ewa Półtorak). W: Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning Scientific (pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej), Studio Noa for University of Silesia, Katowice-Cieszyn, 2017, str. 73-90.
 2. Le rôle de l’évaluation formative dans la création du matériel didactique en fonction de besoins spécifiques des apprenants : exemple de l’enseignement/apprentissage du français - langue troisième. In: Gabryś-Barker D., Kalamarz R. (red.), 2016 : Ocenianie i pomiar biegłości językowej. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 61-79.
 3. Teaching French as a Third Language : Theoretical Aspects and a Web-based Course Reducing the Negative Transfer of Selected Verbal Constructions from English to French (współ. Halina Widła), [w:] IT tools - Good Practice of Effective Use in Education (red. E. Smyrnova-Trybulska), Uniwersytet Śląski, Studio-Noa, Katowice-Cieszyn, 2015, s. 247-260.

- przyjęte do druku:

 • ‘Internet Discourses Revisited: the Language of Creepypastas’ (współ. Anna Stwora). Tekst ten ma się ukazać jako samodzielny rozdział w nadchodzącym tomie monografii wieloautorskiej „Dyskursy Specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia” pod redakcją dra Grzegorza Gwoździa, nakładem Wydawnictwa Akademii Jana Długosza w Częstochowie.

- złożone do druku:

 1. ‘Cross-linguistic Influence in a Didactic Perspective. Difficulties and Practical Implications’
 2. ‘At the Confluence of Languages – Language Transfer as a Learning Strategy’ (współ. Anna Stwora)

Podręczniki/skrypty:

 • kurs internetowy ‘Les règles d'usage de 17 verbes français dont l'emploi est différent en anglais’ opublikowany na platformie Moodle Uniwersytetu Śląskiego

 Granty i projekty badawcze:

 • 2017 – projekt „Nauka i humor” organizowany przez Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists.
 • 2014-2015 - Przeprowadzenie i koordynowanie badań w ramach projektu Emocje - klimat, kompetencje społeczno-emocjonalne w przestrzeni edukacyjnej szkoły (zespół badawczy działający przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, kierownik projektu: dr Irena Przybylska).

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Szczyrk, 11.2017 – międzynarodowa konferencja naukowa SMYS 2017 (Third Silesian Meeting of Young Scholars) organizowana przez Uniwersytet Śląski International Association of Multilingualism. Referat pt. ‘Instances of Cross-Linguistic Influence in Third Language Learning: the Case of Polish, English and French’.
 2. Katowice-Cieszyn, 10.2017 – międzynarodowa konferencja naukowa ‘Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning’ organizowana przez Uniwersytet Śląski. Referat pt. ‘Distance Learning Tools at the Service of Multilingual Competence Development’ (współ. Ewa Półtorak).
 3. Katowice, 06.2017 – Interdyscyplinarna Konferencja „Młodzi Naukowcy – Badania, Zainteresowania, Pasje” organizowana przez Uniwersytet Śląski. Referat pt. „Nauczanie wielojęzyczne w praktyce - transfer językowy w przyswajaniu języka francuskiego po języku angielskim”.
 4. Łódź, 04.2017 – konferencja międzynarodowa ‘Les variétés langagières sur Internet’ organizowana przez Instytut Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Referat pt. ‘Language and Narrative Patterns in Creepypastas’ (współ. Anna Stwora).
 5. Katowice, 03.2016 - Konferencja naukowo-dydaktyczna Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej organizowana przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką. Referat pt. Le rôle de l’évaluation formative dans la création du matériel didactique en fonction de besoins spécifiques des apprenants : exemple de l’enseignement/apprentissage du français - langue troisième.
 6. Cieszyn, 10.2015 Międzynarodowa konferencja naukowa Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning: IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education organizowana przez Uniwersytet Śląski. Referat pt. Teaching French as a Third Language : Theoretical Aspects and a Web-based Course Reducing the Negative Transfer of Selected Verbal Constructions from English to French (współ. Halina Widła).

Inna działalność naukowa:

 1. Warszawa, 09.2015 – udział w konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce.'
 2. Katowice, 05.2015 - Symulacja Konferencji organizowana przez Sekcję Tłumaczeń Konferencyjnych Koła Naukowego AssoSosno. Wygłoszenie referatu pt. Wielojęzyczność w Unii Europejskiej.
 3. Sosnowiec, 04.2015 III Festiwal Studenckiej Działalności Naukowej organizowany przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Wygłoszenie referatu pt. The Status of Women in Marie de France’s ‘Lay of Yonec’.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • 2017 – obecnie – Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists (pełniona funkcja sekretarza w roku akademickim 2016/2017)
 • 2015 – obecnie – Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • 09-10-2017 – sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Nagrody i odznaczenia:

 • rok akademicki 2017/2018 – stypendium doktoranckie
 • rok akademicki 2016/2017 – nominacja do Lauru Studenckiego w kategorii Przyjaciel Studenta
 • rok akademicki 2016/2017 – stypendium doktoranckie, stypendium z dotacji projakościowej oraz stypendium Rektora dla najlepszego doktoranta

Inne:

 • 01.2018 – egzaminator ustny w okręgowym etapie Olimpiady Języka Francuskiego 2018
 • 04.2017 – warsztaty dla uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim, zatytułowane “The Language of the Web and its Effects”.
 • 03.2017 – wykład „Le langage d’Internet et ses effets” wygłoszony podczas obchodów Frankofonii 2017 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (współ. dr Sébastien Bauvet).
 • 01.2017 – egzaminator ustny w okręgowym etapie Olimpiady Języka Francuskiego 2017
 • 11.2016 – wygłoszenie wykładu “The Lais of Marie de France – In and Between Two Worlds” podczas Festiwalu Nauki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.