Zakład:
Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:
asystent

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Dyscyplina: językoznawstwo stosowane. Zainteresowania badawcze dotyczą glottodydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia transferu językowego, ewaluacji w nauczaniu języków obcych, metod kształcenia na odległość, a także specyfiki przyswajania języka francuskiego jako trzeciego.

Przebieg kariery naukowej:
2016 – filologia: języki stosowane (angielski i francuski) – tytuł magistra
2016 – filologia romańska – tytuł magistra

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

  1. Distance learning tools at the service of multilingual competence development (współ. Ewa Półtorak). W: Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning Scientific (pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej), Studio Noa for University of Silesia, Katowice-Cieszyn, 2017, str. 73-90.
  2. Le rôle de l’évaluation formative dans la création du matériel didactique en fonction de besoins spécifiques des apprenants : exemple de l’enseignement/apprentissage du français - langue troisième. In: Gabryś-Barker D., Kalamarz R. (red.), 2016 : Ocenianie i pomiar biegłości językowej. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 61-79.
  3. Teaching French as a Third Language : Theoretical Aspects and a Web-based Course Reducing the Negative Transfer of Selected Verbal Constructions from English to French (współ. Halina Widła), [w:] IT tools - Good Practice of Effective Use in Education (red. E. Smyrnova-Trybulska), Uniwersytet Śląski, Studio-Noa, Katowice-Cieszyn, 2015, s. 247-260.

 

Granty i projekty badawcze:
2014-2015 - Przeprowadzenie i koordynowanie badań w ramach projektu Emocje - klimat, kompetencje społeczno-emocjonalne w przestrzeni edukacyjnej szkoły (zespół badawczy działający przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, kierownik projektu: dr Irena Przybylska).

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:
Katowice, 03.2016 - Konferencja naukowo-dydaktyczna Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej organizowana przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką. Referat pt. Le rôle de l’évaluation formative dans la création du matériel didactique en fonction de besoins spécifiques des apprenants : exemple de l’enseignement/apprentissage du français - langue troisième.

Cieszyn, 10.2015 Międzynarodowa konferencja naukowa Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning: IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education organizowana przez Uniwersytet Śląski. Referat pt. Teaching French as a Third Language : Theoretical Aspects and a Web-based Course Reducing the Negative Transfer of Selected Verbal Constructions from English to French (współ. Halina Widła).

Inna działalność naukowa:
Warszawa, 09.2015 – udział w konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce.'

Katowice, 05.2015 - Symulacja Konferencji organizowana przez Sekcję Tłumaczeń Konferencyjnych Koła Naukowego AssoSosno. Wygłoszenie referatu pt. Wielojęzyczność w Unii Europejskiej.

Sosnowiec, 04.2015 III Festiwal Studenckiej Działalności Naukowej organizowany przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Wygłoszenie referatu pt. The Status of Women in Marie de France’s ‘Lay of Yonec’.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
2015 – obecnie – Polskie Towarzystwo Neofilologiczne