Zakład:
Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:
Starszy wykładowca

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Literaturoznawstwo, włoska literatura współczesna
 • Przekład specjalistyczny (prawniczy)

Przebieg kariery naukowej:

 • 2001 – stopień doktora
 • 1997 – stopień magistra

Publikacje:

Monografie:

 • Il mondo doloroso nella narrativa di Carlo Emilio Gadda, CUD Henryk Miler, Katowice 2002.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. “In attesa dell'inevitabile: l’espressione dell'angoscia ne La Cognizione del dolore di C. E. Gadda” [w:] Wojtynek – Musik K. (red.) “L’espressione dei sentimenti in alcuni testi narrativi italiani del Novecento”, Wydawnictwo UŚl., Katowice 2000, ss.29 – 44.
 2. “Il motivo del bambino alienato nei racconti di Carlo Emilio Gadda” [w:] “Kwartalnik Neofilologiczny”, XLVII 2/2000, ss.151 – 162.
 3. “L’archetipo dell’amante ne Il bell’Antonio di Vitaliano Brancati” [w:] Wojtynek – Musik K. (red.), “Alcuni archetipi e miti maschili nella narrativa italiana del Novecento”, Para, Katowice 2002, ss.92 - 109.
 4. “Osservazioni su alcune difficoltà della traduzione dello stile di Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini” [w:] Jarosz K. (red.), “La traduzione letteraria”, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003, ss. 89 – 104.
 5. „Il motivo ulissiaco ne La luna e i falò di Cesare Pavese” [w:] J. Łukaszewicz, D. Artico (red.), “Il viaggio come realtà e come metafora”, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2004, ss.325 – 336.
 6. “La maternità impossibile. L’archetipo della madre in Quer pasticciaccio brutto de’ via Merulana di Carlo Emilio Gadda” [w:] Wojtynek – Musik K. (red.), “Alcuni archetipi e miti femminili nella narrativa italiana”, Para, Katowice 2005, ss. 73 – 89.
 7. "La sfida al reale. Mimesi nei romanzi di Carlo Emilio Gadda" [w:] Bibliomanie. Ricerca umanistica e orientamento bibliografico, N. 11 Ottobre/Dicembre 2007. TEKST ONLINE
 8. "Le sfumature del sottinteso nella narrativa di Carlo Emilio Gadda" [w:] Jarosz K., Romanica Silesiana, nr 1, "Le dit et le non - dit", Wydawnictwo UŚ, Katowice 2006, ss. 99 - 105.
 9. “Trasposizioni filmiche del Pasticciaccio gaddiano: traduzione intersemiotica o adattamento ?” Romanica Olomucensia XVI, Numero monografio „Dalla letteratura al film (e ritorno), Olomouc 2006, ss.247 -254. TEKST ONLINE 
 10. Gioco allegorico ne Le mosche del capitale di Paolo Volponi [w:] Jarosz K. (red.) Romanica Silesiana, nr 4, "Les jeux littéraires", Wydawnictwo UŚ, Katowice 2009, ss. 138 - 148.
 11. Homo faber degenerato ne Le mosche del capitale di Paolo Volponi. [w]: La sfida eraclitiana nella narrativa italiana postmoderna, pod red. Krystyny Wojtynek - Musik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, str. 102-118.
 12. „O specyfice polsko -włoskiego i włosko - polskiego przekładu tekstów prawnych i prawniczych na przykładzie tłumaczeń poświadczonych" [w:] Italica Wratislaviensia II : :Nauczanie języka włoskiego na polskich uczelniach: doświadczenia i perspektywy rozwoju”, red. K. Biernacka – Licznar, J. Łukaszewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss,149 – 162.
 13. „Lingua e stile nella versione polacca di alcuni racconti di Italo Calvino: Il Castello dei destini incrociati e Le Cosmicomiche" [w:] G.Masarielo Merzagora, S.Dal Maso, “I luoghi della traduzione.Le interfacce”, Bulzoni Editore, Roma 2011, ss.393-398.
 14. „Espressivismo linguistico e culturale in Oltre Babilonia di Igiaba Scego” [w:] Jarosz K. (red.) Romanica Silesiana, nr 6, "Postcolonialisme e le fait littéraire", Wydawnictwo UŚ, Katowice 2011, ss. 246 - 262.
 15. “I personaggi di La Gilda del Mac Mahon di Giovanni Testori: fra (neo)realismo e (neo)espressionismo” [w:] Jarosz K. (red.) Romanica Silesiana, nr 7, "Convtroverses Litteraires ", Wydawnictwo UŚ, Katowice 2012, ss. 157 - 166.
 16. “Mondo di donne, mondo di parole. Espressione linguistica della condizione femminile in Tutto su mia nonna di Silvia Ballestra” [w:] Jarosz K., Szymoniak E., Chmiel A., (red.) Romanica Silesiana ,nr 8, T.2, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, ss. 59 – 67.
 17. “Sacro e profano: rituali trasgressivi in Camere separate di Pier Vittorio Tondelli ” [w:] Jarosz K., Szymoniak E., Chmiel A., (red.) Romanica Silesiana ,nr 9, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, ss. 190 – 198.
 18. “La condizione di isolitudine in °”Diceria dell’untore” di Gesualdo Bufalino” (Romanica Silesiana” nr 10, Wydawnictwo UŚ , Katowice 2016, ss.152 - 160.
 19. „Porządek świata w chaosie rzeczy. Przedmiot w prozie Carla Emilia Gaddy”. Acta Philologica, nr 49, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 2016, ss. 237 – 248.

- złożone do druku:

 1. “Bagliori folgoranti, spaventose faville e fuochi fatui. L’elemento del fuoco nella narrativa di Carlo Emilio Gadda” (Franco Cesati Editore, Roma)
 2. “La rete intratestuale nella narrativa di Carlo Emilio Gadda”, (Philologie im Netz.)
 3. “Ekspresjonistyczne obrazy miasta w dwóch powieściach Paola Volponiego” (Uniwersytet Zielonogórski)
 4. „Choroba ciała, choroba społeczeństwa w Pamiętniku Albina Paola Volponiego” (Wydawnictwo UŚ).
 5. “Le bizze dell’ingegnere. Opera di Carlo Emilio Gadda fra filosofia, scienza e narrativa”., (Arcane Editore, Roma)

Granty i projekty badawcze:

 • Człowiek ‘heraklitejski' w ponowoczesnej prozie włoskiej (L'individuo ‘eraclitiano' nella narrativa italiana postmoderna)Nr N103 064 32/3805 (Pb-633/Fil/2007) - uczestnik

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Międzynarodowa konferencji Il viaggio come realtà e come metafora, Wrocław, 23 – 25 kwietnia 2004. Referat pt.: „Il motivo ulissiaco ne La luna e i falò di Cesare Pavese”
 2. XVI Kongres A.I.P.I Italia e Europa: dalla cultura nazionale all’interculturalismo, Kraków, 25 – 29 sierpnia 2004. Referat pt.: “Le figure dell’abbandono in Camere separate di Pier Vittorio Tondelli”
 3. Międzynarodowa konferencja Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, Dubrovnik, 8 – 11 września 2004. Referat pt. “La sfida al reale. Mimesi nei romanzi di Carlo Emilio Gadda”
 4. Międzynarodowa konferencja Dalla letteratura al film (e ritorno), Ołomuniec, 21 – 22 października 2005. Referat pt. “Trasposizioni filmiche del Pasticciaccio gaddiano: traduzione intersemiotica o adattamento ?”
 5. Konferencja Eu dzen miasto i praktyki codzienności, Katowice, 25 – 26 października 2005. Referat pt. “Dialektyka racjonalizmu i chaosu w Niewidzialnych miastach Italo Calvino”
 6. Konferencji PTN Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Sosnowiec, 7-9 września 2009. Referat pt. „Rola nauczyciela w nauczaniu na odległość" (We współautorstwie z Dr A. Chmiel)
 7. XLIII MiędzynarodowyKongres Società di Linguistica Italiana I luoghi della traduzione, Verona, 24- 26 września 2009. Poster „Lingua e stile nella versione polacca di alcuni racconti di Italo Calvino"
 8. Międzynarodowa konferencja Władca, władza - literackie doświadczenia Europejczyków, Uniwersytet Łódzki, 12-14 kwietnia 2010. Referat pt. „Miraże wolności. Władza w społeczeństwie postindustrialnym na postawie Le mosche del capitale Paolo Volponiego"
 9. Konferencja Nauczanie języka włoskiego w Polsce, Uniwersytet Wrocławski, 31 maja – 1 czerwca 2010. Referat pt.: „Specyfika tłumaczenia poświadczonego polskich i włoskich tekstów prawnych i prawniczych”
 10. Międzynarodowa konferencja Inferenza, ellissi e parabola , Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 7-10 czerwca 2010. Referat pt.: "Lo spazio ellittico in Stabat Mater di Tiziano Scarpa”
 11. Konferencja naukowa Ciało i cielesność w literaturze włoskiej, UAM, Poznań3- 4 marca 2011. Referat pt.: „Corpi espressivi in Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli”
 12. Konferencja Językowe/tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze, UŚ, Sosnowiec, 24 -25 maja 2012. Referat pt.: „Choroba ciała, choroba społeczeństwa w Pamiętniku Albina Paola Volponiego”
 13. Międzynarodowa konferencja Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka, UŚ, Katowice 15 – 16 listopada 2012. Referat pt.: „Obsesja Absolutu, tęsknota za człowiekiem w Camere separate Piera Vittoria Tondellego”
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca , Katowice/Sosnowiec, 6 – 8 listopada 2014. Referat pt.: “Bagliori folgoranti, spaventose faville e fuochi fatui. Il fuoco nella narrativa di Carlo Emilio Gadda”
 15. Międzynarodowa konferencja Dalle Belle Lettere alla letteratura di massa, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 15 – 16 maja 2015. Referat pt: “Narratività di massa ? Schemi narrativi in alcuni racconti della ‘Gioventù cannibale’”
 16. Międzynarodowa konferencja Dies Romanicus Turicensis. Net(Work)S: tra struttura e metafora, Uniwersytet w Zurychu, 12-13 czerwiec 2015. Referat pt.: “Autoreferenzialità e incompiutezza nei romanzi di Carlo Emilio Gadda”
 17. Międzynarodowa konferencja naukowa Letteratura e scienza nella lingua e nella cultura italiana: da Dante ai nostri giorni. Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, 6-7 czerwca 2016. Referat pt.: “Le bizze dell’ingegnere. Opera di Carlo Emilio Gadda fra filosofia, scienza e narrativa”.

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia za działalność dydaktyczną, 2008
 • Srebrna Odznaka za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego, 2015

Inne:

 • Konsultant z języka włoskiego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej o przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 2006 – 2017
 • Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Języka Włoskiego , w latach 2012 - 2016