Zakład:

Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Literaturoznawstwo, włoska literatura współczesna
 • Przekład specjalistyczny (prawniczy)

Przebieg kariery naukowej:

 • 2001 – stopień doktora
 • 1997 – stopień magistra

Publikacje:

Monografie:

 1. Varianti dell’espressionismo nella narrativa italiana postmoderna 1980-2000, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2018.
 2. Il mondo doloroso nella narrativa di Carlo Emilio Gadda, CUD Henryk Miler, Katowice 2002.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. “In attesa dell'inevitabile: l’espressione dell'angoscia ne La Cognizione del dolore di C. E. Gadda” [w:] Wojtynek – Musik K. (red.) “L’espressione dei sentimenti in alcuni testi narrativi italiani del Novecento”, Wydawnictwo UŚl., Katowice 2000, ss.29 – 44.
 2. “Il motivo del bambino alienato nei racconti di Carlo Emilio Gadda” [w:] “Kwartalnik Neofilologiczny”, XLVII 2/2000, ss.151 – 162.
 3. “L’archetipo dell’amante ne Il bell’Antonio di Vitaliano Brancati” [w:] Wojtynek – Musik K. (red.), “Alcuni archetipi e miti maschili nella narrativa italiana del Novecento”, Para, Katowice 2002, ss.92 - 109.
 4. “Osservazioni su alcune difficoltà della traduzione dello stile di Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini” [w:] Jarosz K. (red.), “La traduzione letteraria”, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003, ss. 89 – 104.
 5. „Il motivo ulissiaco ne La luna e i falò di Cesare Pavese” [w:] J. Łukaszewicz, D. Artico (red.), “Il viaggio come realtà e come metafora”, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2004, ss.325 – 336.
 6. “La maternità impossibile. L’archetipo della madre in Quer pasticciaccio brutto de’ via Merulana di Carlo Emilio Gadda” [w:] Wojtynek – Musik K. (red.), “Alcuni archetipi e miti femminili nella narrativa italiana”, Para, Katowice 2005, ss. 73 – 89.
 7. "La sfida al reale. Mimesi nei romanzi di Carlo Emilio Gadda" [w:] Bibliomanie. Ricerca umanistica e orientamento bibliografico, N. 11 Ottobre/Dicembre 2007. TEKST ONLINE
 8. "Le sfumature del sottinteso nella narrativa di Carlo Emilio Gadda" [w:] Jarosz K., Romanica Silesiana, nr 1, "Le dit et le non - dit", Wydawnictwo UŚ, Katowice 2006, ss. 99 - 105.
 9. “Trasposizioni filmiche del Pasticciaccio gaddiano: traduzione intersemiotica o adattamento ?” Romanica Olomucensia XVI, Numero monografio „Dalla letteratura al film (e ritorno), Olomouc 2006, ss.247 -254. TEKST ONLINE 
 10. Gioco allegorico ne Le mosche del capitale di Paolo Volponi [w:] Jarosz K. (red.) Romanica Silesiana, nr 4, "Les jeux littéraires", Wydawnictwo UŚ, Katowice 2009, ss. 138 - 148.
 11. Homo faber degenerato ne Le mosche del capitale di Paolo Volponi. [w]: La sfida eraclitiana nella narrativa italiana postmoderna, pod red. Krystyny Wojtynek - Musik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, str. 102-118.
 12. „O specyfice polsko -włoskiego i włosko - polskiego przekładu tekstów prawnych i prawniczych na przykładzie tłumaczeń poświadczonych" [w:] Italica Wratislaviensia II : :Nauczanie języka włoskiego na polskich uczelniach: doświadczenia i perspektywy rozwoju”, red. K. Biernacka – Licznar, J. Łukaszewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss,149 – 162.
 13. „Lingua e stile nella versione polacca di alcuni racconti di Italo Calvino: Il Castello dei destini incrociati e Le Cosmicomiche" [w:] G.Masarielo Merzagora, S.Dal Maso, “I luoghi della traduzione.Le interfacce”, Bulzoni Editore, Roma 2011, ss.393-398.
 14. „Espressivismo linguistico e culturale in Oltre Babilonia di Igiaba Scego” [w:] Jarosz K. (red.) Romanica Silesiana, nr 6, "Postcolonialisme e le fait littéraire", Wydawnictwo UŚ, Katowice 2011, ss. 246 - 262.
 15. “I personaggi di La Gilda del Mac Mahon di Giovanni Testori: fra (neo)realismo e (neo)espressionismo” [w:] Jarosz K. (red.) Romanica Silesiana, nr 7, "Convtroverses Litteraires ", Wydawnictwo UŚ, Katowice 2012, ss. 157 - 166.
 16. “Mondo di donne, mondo di parole. Espressione linguistica della condizione femminile in Tutto su mia nonna di Silvia Ballestra” [w:] Jarosz K., Szymoniak E., Chmiel A., (red.) Romanica Silesiana ,nr 8, T.2, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, ss. 59 – 67.
 17. “Sacro e profano: rituali trasgressivi in Camere separate di Pier Vittorio Tondelli ” [w:] Jarosz K., Szymoniak E., Chmiel A., (red.) Romanica Silesiana ,nr 9, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, ss. 190 – 198.
 18. “La condizione di isolitudine in °”Diceria dell’untore” di Gesualdo Bufalino” (Romanica Silesiana” nr 10, Wydawnictwo UŚ , Katowice 2016, ss.152 - 160.
 19. „Porządek świata w chaosie rzeczy. Przedmiot w prozie Carla Emilia Gaddy”. Acta Philologica, nr 49, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 2016, ss. 237 – 248.
 20. "La rete intratestuale nella narrativa di Carlo Emilio Gadda”, Philologie im Netz. PhiN – Beiheft 11-2016, ss. 146 – 157. TEKST ONLINE
 21.  “Le bizze dell’ingegnere. Opera di Carlo Emilio Gadda fra filosofia, scienza e narrativa”. [w:] Redaelli Stefano (red.). “La scienza nella letteratura italiana”. Aracne Editrice, Canterano 2016, ss. 83- 93.
 22. “Ekspresjonistyczne obrazy miasta w dwóch powieściach Paola Volponiego” [w:] Artico Davide, Tichoniuk-Wawrowicz Ewa (red.). „Płynne Włochy”. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2017, ss.75-86.
 23. “Bagliori folgoranti, spaventose faville e fuochi fatui. L’elemento del fuoco nella narrativa di Carlo Emilio Gadda” [w:] Kwapisz-Osadnik Katarzyna (red.). I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca. Aproccio interdisciplinare e interculturale. Franco Cesati Editore/Uniwersytet Śląski, Frienze – Katowice 2017, ss. 167- 175.
 24. „Choroba ciała, choroba społeczeństwa w Pamiętniku Albina Paola Volponiego” w: Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze. Red. J. Tymieniecka-Suchanek. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, ss.49-64.

- złożone do druku:

 1. „Teoria skoposu w przekładzie włoskich tekstów specjalistycznych z zakresu prawa karnego. Studium jednego przypadku” (Przestrzenie przekładu 3, UŚ)
 2. "Modalità trasgressive nell’ultima narrativa italiana". Monografia wieloautorska, red. J. Łukaszewicz, D. Słapek. Uwr.
 3. “Mur i ściana jako metafora w prozie Carla Emilia Gaddy”: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica.

Granty i projekty badawcze:

 • Człowiek ‘heraklitejski' w ponowoczesnej prozie włoskiej (L'individuo ‘eraclitiano' nella narrativa italiana postmoderna)Nr N103 064 32/3805 (Pb-633/Fil/2007) - uczestnik

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Międzynarodowa konferencji Il viaggio come realtà e come metafora, Wrocław, 23 – 25 kwietnia 2004. Referat pt.: „Il motivo ulissiaco ne La luna e i falò di Cesare Pavese”
 2. XVI Kongres A.I.P.I Italia e Europa: dalla cultura nazionale all’interculturalismo, Kraków, 25 – 29 sierpnia 2004. Referat pt.: “Le figure dell’abbandono in Camere separate di Pier Vittorio Tondelli”
 3. Międzynarodowa konferencja Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, Dubrovnik, 8 – 11 września 2004. Referat pt. “La sfida al reale. Mimesi nei romanzi di Carlo Emilio Gadda”
 4. Międzynarodowa konferencja Dalla letteratura al film (e ritorno), Ołomuniec, 21 – 22 października 2005. Referat pt. “Trasposizioni filmiche del Pasticciaccio gaddiano: traduzione intersemiotica o adattamento ?”
 5. Konferencja Eu dzen miasto i praktyki codzienności, Katowice, 25 – 26 października 2005. Referat pt. “Dialektyka racjonalizmu i chaosu w Niewidzialnych miastach Italo Calvino”
 6. Konferencji PTN Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Sosnowiec, 7-9 września 2009. Referat pt. „Rola nauczyciela w nauczaniu na odległość" (We współautorstwie z Dr A. Chmiel)
 7. XLIII MiędzynarodowyKongres Società di Linguistica Italiana I luoghi della traduzione, Verona, 24- 26 września 2009. Poster „Lingua e stile nella versione polacca di alcuni racconti di Italo Calvino"
 8. Międzynarodowa konferencja Władca, władza - literackie doświadczenia Europejczyków, Uniwersytet Łódzki, 12-14 kwietnia 2010. Referat pt. „Miraże wolności. Władza w społeczeństwie postindustrialnym na postawie Le mosche del capitale Paolo Volponiego"
 9. Konferencja Nauczanie języka włoskiego w Polsce, Uniwersytet Wrocławski, 31 maja – 1 czerwca 2010. Referat pt.: „Specyfika tłumaczenia poświadczonego polskich i włoskich tekstów prawnych i prawniczych”
 10. Międzynarodowa konferencja Inferenza, ellissi e parabola , Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 7-10 czerwca 2010. Referat pt.: "Lo spazio ellittico in Stabat Mater di Tiziano Scarpa”
 11. Konferencja naukowa Ciało i cielesność w literaturze włoskiej, UAM, Poznań3- 4 marca 2011. Referat pt.: „Corpi espressivi in Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli”
 12. Konferencja Językowe/tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze, UŚ, Sosnowiec, 24 -25 maja 2012. Referat pt.: „Choroba ciała, choroba społeczeństwa w Pamiętniku Albina Paola Volponiego”
 13. Międzynarodowa konferencja Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka, UŚ, Katowice 15 – 16 listopada 2012. Referat pt.: „Obsesja Absolutu, tęsknota za człowiekiem w Camere separate Piera Vittoria Tondellego”
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca , Katowice/Sosnowiec, 6 – 8 listopada 2014. Referat pt.: “Bagliori folgoranti, spaventose faville e fuochi fatui. Il fuoco nella narrativa di Carlo Emilio Gadda”
 15. Międzynarodowa konferencja Dalle Belle Lettere alla letteratura di massa, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 15 – 16 maja 2015. Referat pt: “Narratività di massa ? Schemi narrativi in alcuni racconti della ‘Gioventù cannibale’”
 16. Międzynarodowa konferencja Dies Romanicus Turicensis. Net(Work)S: tra struttura e metafora, Uniwersytet w Zurychu, 12-13 czerwiec 2015. Referat pt.: “Autoreferenzialità e incompiutezza nei romanzi di Carlo Emilio Gadda”
 17. Międzynarodowa konferencja naukowa Letteratura e scienza nella lingua e nella cultura italiana: da Dante ai nostri giorni. Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, 6-7 czerwca 2016. Referat pt.: “Le bizze dell’ingegnere. Opera di Carlo Emilio Gadda fra filosofia, scienza e narrativa”.
 18. “Od alienacji do akceptacji. Obraz choroby w dwudziestowiecznej włoskiej prozie awangardowej (Gadda – Volponi – Tondelli).” Ogólnopolska konferencja pt. Obraz choroby w dyskursie kulturowym Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie, 18 – 19. 05. 2017.
 19. „Teoria Skoposu w przekładzie włoskich tekstów specjalistycznych z zakresu prawa karnego. Studium jednego przypadku. Ogólnopolska konferencja Przestrzenie przekładu 3, Instytut Języków Wschodniosłowiańskich UŚ, Sosnowiec, 26 – 27. 10. 2017.
 20. “Modalità trasgressive nell’ultima narrativa italiana” . I Zjazd Italianistów Polskich, Stowarzyszenie Italianistów Polskich i UWr, Wrocław, 16 – 18. 11. 2017.
 21. “Apocalissi quotidiane. Narrazione della fine dei tempi”. Międzynarodowa Konferencja Il futuro della fine. Narrazioni e rappresentazioni dell’apocalisse dal Novecento a oggi. Katedra Italianistyki UW, Warszawa 4 – 6.12. 2017.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Członek Stowarzyszenia Italianistów Polskich

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia za działalność dydaktyczną, 2008
 • Srebrna Odznaka za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego, 2015

Inne:

 • Konsultant z języka włoskiego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej o przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 2006 – 2017
 • Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Języka Włoskiego , w latach 2012 - 2016