Zakład:

Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego

Stanowisko:

Adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

- feminizm, gender studies, women’s studies
- écriture féminine / pisarstwo kobiece
- literatura i kultura krajów Afryki Północnej
- kultura świata arabsko-muzułmańskiego
- przemoc wobec kobiet w konfliktach zbrojnych

Przebieg kariery naukowej:

Stopień naukowy doktora uzyskany 12 lipca 2016 r.

Tytuł dysertacji: „Corps de la femme maghrébine. Étude de la corporéité et de la sexualité féminines dans l’œuvre romanesque de Leïla Marouane” („Ciało maghrebskiej kobiety. Studium cielesności i seksualności kobiecej w dziele powieściowym Leïli Marouane”)

Promotorzy : prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, dr Michał Krzykawski (promotor pomocniczy)

Tytuł magistra uzyskany w 2010 r. 

„L'art et la vulgarité. Jeux de registres de langue dans les récits choisis de Virginie Despentes et dans leur traduction en polonais” – „Artyzm i wulgarność. Gry na rejestrach językowych w wybranych opowiadaniach Virginie Despentes i ich przekładzie na język polski”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jarosz

Tytuł licencjata uzyskany w 2008 r.

„Le français familier dans la traduction littéraire à l’exemple de la traduction d’un extrait du roman Les jolies choses de Virginie Despentes” – „Język potoczny w tłumaczeniu literackim na przykładzie przekładu fragmentu powieści Les jolies choses Virginie Despentes”

Promotor: dr Joanna Warmuzińska-Rogóż

Publikacje:

Monografie:

Malinowska Magdalena, Corps de la femme maghrébine. Étude de la corporéité et de la sexualité féminines dans l’œuvre romanesque de Leïla Marouane, Katowice, 2019. (w przygotowaniu)

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Malinowska Magdalena, „Męska dominacja i przemoc wobec kobiet w trakcie "czarnej dekady" u współczesnych pisarek algierskich”, w: Męskie światy w życiu kobiet. Literatura − historia − język, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Kraków 2018, s. 214-224.
 2. Malinowska Magdalena, „Écrivaines face à la violence terroriste”, w: Littérature et politique en Afrique : approche transdisciplinaire, red. Simona Jisa, Buata B. Malela & Sergiu Miscoiu, Paris 2018, s. 189-201.
 3. Malinowska Magdalena, „Narodziny i rozwój algierskiej francuskojęzycznej literatury kobiecej”, Kobieta w kulturze i literaturze – od antyku po XXI wiek, red. Monika Malinowska, Warszawa 2017, s. 257-270.
 4. Malinowska Magdalena, „Miłość matczyna. Analiza uczuć związanych z macierzyństwem w utworach współczesnych pisarek maghrebskich”, w: Uczucia i emocje w tekstach kultury, red. Joanna Kuć, Kraków 2017, s. 97-105
 5. Cebula Magdalena, „Corporéité et sexualité de la femme dans la littérature féminine du Maghreb”, w: Cultures au Maghreb. Représentation et interactions, red. Mohammed Ait Rami & Abdelouahad Marbour, El Jadida 2017, s. 125-133.
 6. Cebula M., 2015: „Kobieta a seksualność w kulturze muzułmańskiej i w dyskursach o Islamie”. Ciało, seksualność, pornografia w perspektywie historycznej, red. P. Jędrzejewski, K. Szlęzak, G. Szuster, Kraków: Wydawnictwo Kasper, str. 21-35.
 7. Cebula M., 2015: „Podział przestrzeni w kulturze Islamu”. Strychy/piwnice. Inne przestrzenie, red. A. Świeściak, S. Trela. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 129-141.
 8. Cebula M., 2014: „La place des rites dans le quotidien maghrébin à l’exemple de La fille de la Casbah de Leïla Marouane”. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Romanica Silesiana Nr 9., red. Krzysztof Jarosz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 142-152.
 9. Cebula M., 2014: „Rytualny ubój zwierząt w kulturze Islamu – od tradycji do nowoczesności”. Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie, red. M. Kotyczka, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 189-200.
 10. Cebula M., 2013: „Le mythe du supermâle : entre la France et le Maghreb dans La vie sexuelle d’un islamiste à Paris de Leïla Marouane". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Romanica Silesiana Nr 8. : Constructions genrées / Gendered Constructions, red. K. Jarosz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 312-320.

- złożone do druku:

 1. Malinowska Magdalena, « La quotidienneté de l’horreur dans la littérature algérienne au féminin », w: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Romanica Silesiana Nr 13. Les littératures francophones d'aujourd'hui : l'universel du et au quotidien, red. Andrzej Rabsztyn, Joanna Warmuzińska-Rogóż i Ewelina Berek, Katowice 2018.
 2. Malinowska Magdalena, „Dyskurs erotyczny w utworach Leïli Marouane: między subtelnością a pornografią”, w: Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya – kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność, red. Monika Malinowska, Warszawa 2019.
 3. Malinowska Magdalena, „Le rôle de la scolarisation des filles dans l’émancipation des femmes algériennes dès l’indépendance jusqu’au XXIe siècle”, w: Les Femmes et le savoir : histoire, défis, perspectives, red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Dariusz Krawczyk, Małgorzata Łuczyńska-Hołdys, Paweł Piszczatowski i Małgorzata Sokołowicz, Paryż 2019.
 4. Malinowska Magdalena, „Les formes brèves et l’état de crise chez quelques écrivaines algériennes”, w: La brièveté, red. Sonia Meziou, Safakis 2019.

Inne:

- redakcja i współredakcja

Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Romanica Silesiana Nr 14. Le Maghreb : Entre le conflit et le consensus, Andrzej Rabsztyn, Magdalena Zdrada-Cok, Magdalena Malinowska, Katowice 2018. (w druku)

Granty i projekty badawcze:

Projekt międzynarodowy L’image de l’étrangère dans la littérature et l’art cinématographique au Maghreb we współpracy z uniwersytetami w Bukareszcie (Rumunia) i w Bordeaux (Francja) – projekt finansowany przez Stowarzyszenie Uniwersytetów Frankofońskich

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. „Stéréotypes de genre dans la littérature algérienne au féminin” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française” organizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Sosnowiec, 24-25.10.2018.
 2. „La liberté de circulation dans l’espace public : un facteur de l’émancipation ? Le cas des écrits d’Assia Djebar et de Maïssa Bey ” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Féminismes en mouvement : migrations, bouleversements, relocations ” organizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Katowice, 4-6.10.2018.
 3. „Écriture du corps chez les romancières algériennes” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Les écritures féminines algériennes de la post-indépendance : Tradition ou modernité ?” organizowana przez Université de Tahri Mohamed – Baszszar, Algieria, 24-25.04.2018.
  „La place des formes brèves dans la création littéraire des écrivains (franco)maghrébines” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „La brièveté” organizowana przez Université de Sfax – Safakis, Tunezja, 30.11 & 1-2.12.2017.
 4. „Étrangère dans son corps. Questions identitaires dans Ce pays dont je meurs de Fawzia Zouari” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Les représentations de l’étrangère dans la littérature et l’art cinématographique au Maghreb” organizowana przez CEREFREA Villa Noël Uniwersytetu Bukareszteńskiego w ramach projektu ETMA finansowanego przez AUF-IFA – Bukareszt, Rumunia, 8-9.09.2017.
 5. „L’étrangère parmi les siens : aliénation multidimensionnelle dans Le Sac de farine de Kadija Leclère” – Table ronde „Les représentations de l’étrangère dans la littérature et l’art cinématographique au Maghreb” organizowana przez CEREFREA Villa Noël Uniwersytetu Bukareszteńskiego w ramach projektu ETMA finansowanego przez AUF-IFA – Bukareszt, Rumunia, 28.04.2017.
 6. „La quotidienneté de l’horreur dans la littérature algérienne au féminin” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Les littératures francophones d’aujourd’hui : l’universel du et au quotidien” organizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Sosnowiec, 24.04.2017.
 7. „Le courant féministe dans la littérature féminine de langue française en Afrique du nord – exemple de quelques romancières algériennes” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Littérature et politique en Afrique : approche transdisciplinaire” organizowana przez Uniwersytet Babeş-Bolyai – Kluż-Napoka, Rumunia, 10-12.04.2017.
 8. „Przekraczanie granic tabu. Przykłady transgresji w maghrebskiej francuskojęzycznej literaturze kobiecej” – IV Międzynarodowa Konferencja Orientalistyczna z cyklu „Orient w literaturze – Literatura w Oriencie. Granice i pogranicza” organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Orientalistyczne – Toruń, 23-24.03.2017.
 9. „L’éducation au Maghreb au XXe et XXIe siècle. Le rôle de la scolarisation des filles dans l’émancipation des femmes maghrébines.” – Międzynarodowa konferencja naukowa „Kobieta – wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat” organizowana przez Instytut Romanistyki oraz Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawa, 21-23.10.2016.
 10. „Ciało algierskiej kobiety. O sytuacji prawnej i społecznej mieszkanek współczesnej Algierii.” – V. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem” organizowana przez Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawa, 30-31.05.2016.
 11. „Miłość matczyna. Analiza uczuć związanych z macierzyństwem w utworach współczesnych pisarek maghrebskich.” – Seminarium naukowe „Uczucia i emocje w tekstach kultury” organizowane przez Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego – Siedlce, 11.05.2016.
 12. „Jak współcześnie żyją maghrebskie kobiety? Analiza porównawcza sytuacji kobiet w trzech krajach Afryki Północnej” – Konferencja naukowa „Kalejdoskop śródziemnomorski, czyli czym jest mediteranistyka?” organizowana przez Mediteranistyczne Koło Naukowe, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Katowice, 5.05.2016.
 13. „Rapport entre le paysage et la réalité historique dans les œuvres de fiction de Leïla Marouane” – Międzynarodowa konferencja „Le paysage algérien dans la littérature algérienne francophone (1962-2015)” organizowana przez Université Dr. Yahia Farès w Algierii – Médéa, 21-22.04.2015.
 14. „Smaki orientu. Tradycyjna kuchnia maghrebska.” – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia” organizowana przez Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN – Kraków, 9-10.04.2015.
 15. „Corporéité et sexualité de femmes dans la littérature féminine du Maghreb” – Międzynarodowa konferencja „Cultures au Maghreb : représentation et interaction” organizowana przez Laboratoire d’Études et de Recherches sur l’Interculturel (LERIC – URAC. 57) Uniwersytetu Chouaïb Doukkali w Maroku – El Jadida, 24-25.04.2014.
 16. „Francuskojęzyczna literatura kobieca krajów Maghrebu” – IV Międzynarodowy Dzień Frankofonii „Francuskie oblicza Afryki” i Ogólnopolska konferencja naukowa dla studentów i doktorantów organizowane przez Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej oraz Koło Naukowe Etnologów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego – Cieszyn, 25.03.2014.
 17. „Przestrzeń otwarta a przestrzeń zamknięta w kulturze Islamu” – Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Strychy/piwnice. Inne przestrzenie” współorganizowana przez Koło Naukowe Doktorantów UŚ oraz Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego – Katowice, 18-20.11.2013.
 18. „Kobieta a seksualność w dyskursach o Islamie” – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Ciało, seksualność, pornografia – kontekst historyczny” organizowana przez Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN – Kraków, 24-25.10.2013.
 19. „Język naukowy i neologizmy jako dominanta translatorska tekstu science-fiction na przykładzie Smoków prawdopodobieństwa S. Lema” – XVII Ogólnopolska Konferencja „Między oryginałem a przekładem” – Bielsko-Biała, 16-17.06.2011.

Inna działalność naukowa:

 1. Udział w zespole redakcyjnym czasopisma naukowego: Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego Romanica Silesiana nr 14.
 2. Udział w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowej „Feminisms in motion: migrations, upheavals, relocations / Féminismes en mouvement : migrations, bouleversements, relocations ” – Katowice, 4-6.10.2018.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

Działalność administracyjno-organizacyjna:

Koordynator IJRiT ds. współpracy ze szkołami w języku francuskim.

Koordynator IJRiT Programu „Most”

Opiekun Koła Naukowgo „AssoSosno”

Inne:

Szkolenia:

 1. Szkolenie „Komputerowe wspomaganie tłumaczenia (CAT)” – 28-30.01.2014.
 2. Staż w Alliance Française w Paryżu „La France d'aujourd'hui : connaissance et méthodologie” – 18-29 lipca 2011.
 3. Szkolenie na egzaminatorów DELF/DALF – uprawnienia do egzaminowania na egzaminach DELF Prim, DELF A1, A2, B1, B2 oraz DALF C1 i C2 – luty 2011, marzec 2012, odnowienie uprawnień czerwiec i październik 2014.

Wyjazdy dydaktyczne:

 • Uniwersytet Kirikkale, Turcja (LLP-Erasmus), 6-12.05.2013.
 • Uniwersytet Vigo, Hiszpania (LLP-Erasmus), 25-31.05.2014.