Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz

Temat badawczy: PONOWOCZESNOŚĆ I POSTKOLONIALIZM W LITERATURZE I PRZEKŁADOZNAWSTWIE

Interdyscyplinarne badania nad wpisującymi się w estetykę ponowoczesności i postkolonializmu współczesnymi niemetropolitalnymi literaturami francusko-, hispano- i angielskojęzycznego obszaru językowego - przy zastosowaniu najnowszych  literaturoznawczych i przekładoznawczych metodologii badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego, filozoficznego, a także charakterystycznej dla współczesnej literatury wielogłosowości.

Pracownicy zakładu: