Od 1 października 2019 r. Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ został przekształcony w Kierunek Filologia Romańska. Powołano władze Kierunku, w składzie:

dr hab. Andrzej Rabsztyn - Dyrektor Kierunku Filologia romańska
dr Ewelina Szymoniak - Z-ca Dyrektora Kierunku Filologia romańska
dr Barbara Taraszka-Drożdż - Z-ca Dyrektora Kierunku Filologia romańska

 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych: dr hab. Magdalena Zdrada-Cok