Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 

Zastępcy Dyrektora: 

Dr hab. Monika Sułkowska – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia

Dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. nauki

Dr Ewa Półtorak – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. współpracy z otoczeniem

 

Kierownicy Zakładów i innych jednostek Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki :

  1. Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki (prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś)
  2. Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego (prof. dr hab. Krzysztof Jarosz)
  3. Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej (prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch)
  4. Zakład Lingwistyki Tekstu (prof. dr hab. Ewa Miczka)
  5. Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość (prof. zw. dr hab. Halina Widła)
  6. Zakład Literatury i Kultury Włoskiej (prof. dr hab. Krzysztof Jarosz - kurator)
  7. Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich (prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska)

Kierownik Studiów Niestacjonarnych IJRiT: dr hab Magdalena Zdrada-Cok

DYŻURY DYREKCJI IJRIT

Dyrektor Instytutu prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

poniedziałek 11.30-12.30

środa 10.00-11.00

gabinet 4.22, wejście przez sekretariat

Zastępca Dyrektora ds. kształcenia dr hab. Monika Sułkowska

 poniedziałek 13.15-14.45

gabinet 4.23, wejście przez sekretariat

Zastępca Dyrektora ds. nauki dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż

środa 09.00-09.45, gabinet 4.26

czwartek 11.15-12.00, gabinet 4.26

Zastępca Dyrektora ds. współpracy z otoczeniem dr Ewa Półtorak

poniedziałek 13.15-14.45, gabinet 4.26