Zakład:

Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:

Adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Językoznawstwo, translatologia
 • Badania w zakresie manipulacji w tłumaczeniu, lingwistyki komparatywnej angielsko-polskiej, języków specjalistycznych (języka polityki i mediów, prawa, medycyny), dydaktyki tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Przebieg kariery naukowej:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego 
 • stopień magistra w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego
 • stopień magistra w Katedrze Muzykologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Publikacje:

Monografie:

Manipulation in Translating British and American Press Articles in the People’s Republic of Poland, Cambridge Scholars Publishing (w końcowej fazie procesu wydawniczego)

Artykuły:
- opublikowane:

 1. 2017, “Principles of “Newspeak in Polish Translations of British and American Press Articles under Communist rule”, w: Polish Translations of British and American Press Articles under Communist rule” w: Research in Language: The Journal of University of Lodz (Volume 15, Issue 1).
 2. 2017, “The Translator’s Intentions – the Same as or Different from the Author’s? Cases of Manipulation in Polish Translations of British press articles in 1965-1989.”, w: Applications of Relevance Theory: From Discourse to Morphemes (eds. Agnieszka Piskorska & Ewa Walaszewska), Cambridge Scholars Publishing.
 3. 2014, “The Meaning Loss and Meaning Modification in Polish-English and English-Polish Translation of Official Documents”, w: Cultural Interfaces in Academic Setting and Beyond (eds. Krystyna Warchał & Andrzej Łyda), Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 4. 2010, „Problem lokalizacji w tłumaczeniu tekstów urzędowych”, w: Tłumaczenie. Leksyka, frazeologia, styl (ed. Krzysztof Hejwowski), Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.
 5. 2010, “Explicitness in Legal Translation”, w: Relevance Studies in Poland Vol. 3 - Exploring Translation and Communication Problems (eds. Marta Kisielewska-Krysiuk, Agnieszka Piskorska & Ewa Wałaszewska), Warszawa: Warsaw University Press.
 6. 2009, “The Role of Musical Hearing and Language Hearing in Foreign Language Pronunciation”, w: Multidisciplinary Perspectives on Second Language Acquisition and Foreign Laguage Learning (eds. Janusz Arabski, & Adam Wojtaszek), Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
 7. 2008, “Theory of Relevance in the Translation of Official Documents”, w: Relevant Worlds: Current Perspectives on Language, Translation and Relevance Theory (eds. Ewa Wałaszewska, Marta Kisielewska-Krysiuk, Aniela Korzeniowska and Małgorzata Grzegorzewska), Cambridge Scholars Publishing.
 8. 2008, „Nieprzystawalność, uniwersalizm kulturowy i lokalizacja w tłumaczeniu tekstów prawnych”, w: Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 9. 2007, Strategies in the translation of legal texts - implication on translation pedagogy, http//:isq.urv.es/cetra/publications.html., CETRA Research Seminar in Translation Studies.
 10. 2007, “Teaching translation of specialized legal texts on the basis of official documents (birth certificates)”, w: The Journal of Specialised Translation (Issue 07).
 11. 2004, Hasła z zakresu współczesnej prozy amerykańskiej po 1945 r., w: Słownik pisarzy świata, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

- złożone do druku:

2018, „Cenzura w tłumaczeniu anglojęzycznych artykułów prasowych przed upadkiem komunizmu i po nim – stara i nowa rzeczywistość polityczna a wolność słowa”, w: Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa po 1989 roku (eds. Zbigniew Romek, Kamila Kamińska-Chełminiak), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA JR.

Inne:

2008 - Abstrakty w Bazie St. Jerome Publishing.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. „National Identity in Translation” – Lviv, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, 24-26 września 2018 r.
  Tytuł referatu: The image of the People’s Republic of Poland in translations of British and American Press articles into Polish under preventive censorship
  Data prezentacji: 25 września 2018 r.
 2. „Google Translate & Modern Languages Education” – Nottingham, the University of Nottingham, UK, 29 czerwca 2018 r.
  Tytuł referatu: Google Translate in the context of culture-specific items
  Data prezentacji: 29 czerwca 2018 r.
 3. ”Cenzuro wróć – mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 r.”- Warszawa, UW, 12-13 grudnia 2017 r.
  Tytuł referatu: Cenzura w tłumaczeniu anglojęzycznych artykułów prasowych przed i po obaleniu komunizmu – stara i nowa rzeczywistość polityczna a wolność słowa
  Data prezentacji: 12 grudnia 2017 r.
 4. „Interpretating for Relevance – Discourse and Translation”, Warszawa, Polska, 29-30 września 2014 r.
  Tytuł referatu: Principles of “Newspeak” in the Polish translations of British and American press articles under the communist rule
  Data prezentacji: 30 września 2014 r.
 5. „Interpretating for Relevance – Discourse and Translation”, Warszawa, Polska, 25-26 września 2012 r.
  Tytuł referatu: Translator and manifestation of intentions – same or different from the author’s? Cases of manipulation in the translation of British press articles of 1965-1989.
  Data prezentacji: 26 września 2012 r.
 6. „2nd International PRESEAL Conference: Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language. Occupying niches – Interculturality, Cross-culturality, Aculturality in Academic Research”, Sosnowiec, Polska, 9-11 czerwca 2011 r.
  Tytuł referatu: Loss of meaning and meaning modifications in the Polish-English and English-Polish translations of Polish, British and American official documents
  Data prezentacji: 9 czerwca 2011 r.
 7. “Interpreting for Relevance – Discourse and Translation”, Kazimierz Dolny, Polska, 17-18 czerwca 2008 r.
  Tytuł referatu: Explicitness in Legal Translation
  Data prezentacji: 17 czerwca 2008 r.
 8. “CETRA Research Seminar in Translation Studies”, Leuven, Belgia, 20-31 sierpnia 2007 r.,
  Tytuł referatu: Strategies in the translation of legal texts - implication on translation pedagogy
  Data prezentacji: 29 sierpnia 2007 r.
 9. “Medius Currens II - Tłumacz jako pośrednik miedzy językami i kulturami a teoria, dydaktyka i praktyka przekładu” –Toruń, Polska, 20-21 kwietnia 2007 r.
  Tytuł referatu: Uniwersalizm kulturowy i lokalizacja w tłumaczeniu tekstów prawnych.
  Data prezentacji: 20 kwietnia 2007 r.
 10. “Leksykalno-frazeologiczne problemy przekładu” – Olecko, Polska, 26-27 czerwca 2006 r.
  Tytuł referatu: Problem lokalizacji w tłumaczeniu tekstów urzędowych.
  Data prezentacji: 26 czerwca 2006 r.
 11. “Interpreting for Relevance: Discourse and Translation” – Kazimierz Dolny, Polska, 12-14 czerwca 2006 r.
  Tytuł referatu: Theory of relevance in translation of official documents.
  Data prezentacji: 13 czerwca 2006 r.
 12. “XVIIIth International Conference on Foreign/Second Language Acquisition” – Szczyrk, Polska, 18-20 maja 2006 r.
  Tytuł referatu: The role of musical hearing and language hearing in foreign language pronunciation.
  Data prezentacji: 20 maja 2006 r.

Inne: 

 • Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 2002 r.