WIDLA 3a  
HW 4

 

Zakład:

Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:
profesor zwyczajny

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:
Językoznawstwo romańskie, językoznawstwo stosowane, glottodydaktyka

Przebieg kariery naukowej:
Uzyskany tytuł profesora: 25/09/2009 - nauki humanistyczne

Rozprawa habilitacyjna: 14/12/1999; Wpływ języka drugiego na język ojczysty. Ślady języka francuskiego w polszczyźnie Polaków przebywających na stałe we Francji. Ujęcie statystyczne. Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny. Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo romańskie.

Rozprawa doktorska: 13/01/1987, Semantyka i składnia czasowników ruchu w języku francuskim i polskim (Studium kontrastywne). Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny.Uzyskany stopień: doktor w zakresie nauk humanistycznych

Publikacje od roku 2000:

Monografie:

 1. Influence de la langue seconde sur la langue maternelle. Les traces du français dans le polonais des résidents polonais en France. Approche statistique. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, str. 199
 2. L'acquisition du français - langue troisième. Problèmes méthodologiques et implications pratiques. Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, Katowice 2007, str. 280
 3. Neofilolog nr 33, redakcja, Katowice 2009, wyd. PTN, str. 300
 4. Neofilolog nr 34, redakcja, Katowice 2010, wyd. PTN, str. 298

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Neologisms as one of the forms of restructuring the second language, in: The Questions of Document's Evidence, The University of Wrocław, Wrocław 2000, str. 224-230
 2. Analyse phonologique de certaines oppositions propres à l'âge des interlocuteurs, w: Neophilologica 14, Katowice 2000 (str. 106-116 )
 3. Techniques d'évaluation - proposition de changement au sein de la réforme du système scolaire , w : Le français Langue Etrangère à l'Université : nouveaux objectifs, nouveaux besoins, Uniwersytet Warszawski , Warszawa 2000, str. 147-159
 4. Analysis of phonetic - acoustic and phonetic - linguistic occurrences in the expertise of audiodocument, w : Document. Various Specification. The University of Wrocław, Wrocław 2000. Współautor: Aleksander Kowalczyk, (str. 59-66)
 5. Strategie konwersacyjne osób używających na co dzień języka obcego - w rozmowach prowadzonych w języku ojczystym , w: Język w komunikacji, tom 3 pod red. Grażyny Habrajskiej. WSHE, Łódź 2001 (str. 258 - 265)
 6. Interdyscyplinarne podejście do programów i treści nauczania: na przykładzie prac magisterskich i raportów z badań własnych o związkach motywacji z efektywnością nauczania w: Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą, pod red. Ryszarda Parzęckiego, Bydgoszcz 2001 (str.203 - 207)
 7. Wykorzystanie zjawiska kształtowania osobniczej artykulacji prozodycznej i fonetycznej w analizie porównawczej głosu mężczyzn z różnych grup wiekowych, w: Europejczycy, Nr 1, Inter-Lingva, Bydgoszcz 2001 (str. 8 - 14)
 8. Dać szansę przyszłym pokoleniom, czyli dyskusja z „Odą do Młodości" w tle, w: Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą, pod red. Ryszarda Parzęckiego, Bydgoszcz 2001 (str.164 - 166), współautor Iwona M.Strachanowska
 9. Częstotliwość podstawowa tonu krtaniowego u mówców. Ujęcie porównawcze na podstawie analizy głosu mężczyzn. Materiały z IX-go Międzynarodowego Sympozjum badań pisma ręcznego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001. Współautor: Aleksander Kowalczyk (str. 303-315)
 10. Appartenance à un sous groupe donné déduite sur la base d'un énoncé oral ou écrit - réflexions méthodologiques. In : Revista de Criminologie, Criminalistica si Penologie, Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Directia generala a Penitenciarelor si Societatea Romana de Criminologie si Criminalistica, Bucuresti 2002, str. 150-162
 11. Appartenance à un sous groupe donné déduite sur la base d'un énoncé oral ou écrit - réflexions méthodologiques. In : Coordonate actuale ale Criminalisticii Romanesti, Editura Alma Nater Cluj , 2001 str.19-29 , reedycja
 12. Expert près les Tribunaux. In : Coordonate actuale ale Criminalisticii Romanesti, Editura Alma Nater Cluj , 2001 str.14-18, wpółautor Tadeusz Widła
 13. Cele i specyfika nauczania wymowy na poziomie licencjackim na Uniwersytecie i w Kolegium Języków Obcych. Analiza porównawcza na przykładzie doświadczeń romanistyki śląskiej w: Neofilologia II. Dydaktyka fonetyki języka obcego , wydawnictwo PWSZ w Płocku, 2002
 14. Les erreurs du bilingue: analyse des forme et contenu: Points communs: linguistique, traductologie, glottodidactique, Wydawnictwo Biblioteka dla Katedry Romanistyki UŁ, Łódź 2002, str. 319-329
 15. Elaboration des programmes d'études linguistiques. Expériences des concepteurs européens: European Year of Languages 2001, Adam Mickiewicz University, Poznań 2002
 16. Określenie płci na podstawie cech treściowo-językowych, współautor: Joanna Lukaszkiewicz, w: , w: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom II, Uniwersytet Wrocławski 2002, str. 1381-1392
 17. Zmiany w stylu polskojęzycznej wypowiedzi pisemnej osób poddanych intensywnej nauce języka obcego ( na materiale języka francuskiego), w: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom II, Uniwersytet Wrocławski 2002, str. 1397-1406
 18. Afazja, w: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom II, Uniwersytet Wrocławski 2002, str. 1261-1266
 19. Wpływ znajomości języka obcego na osobniczy obraz języka ojczystego, w: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom II, Uniwersytet Wrocławski 2002, str. 1392-1397
 20. Neologizmy jako forma restrukturyzacji języka pierwszego , w: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom II, Uniwersytet Wrocławski 2002, str. 1411-1418
 21. Częstotliwość podstawowa tonu krtaniowego u mówców. Ujęcie porównawcze na podstawie analizy głosu mężczyzn, w : Problemy dowodu z dokumentu. w: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, tom II, Uniwersytet Wrocławski 2002, str. 1451-1460
 22. Laryngeal tone basic frequency at speakers. Comparative attempt on ground of men's voice. In : Contemporary problems of proof from a document, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002 , wpółautor Aleksander Kowalczyk, str. 315 - 327
 23. Analiza treściowo językowa na styku dwóch języków. In: Kryminalistyczna espertyza pismoznawcza a grafologia. str. 315 - 324, Wyd. Uniw. Wrocławski, Wrocław 2003
 24. Wykorzystanie wyników opracowań statystycznych w pracy nauczyciela na przykładzie egzaminów gimnazjalnych i próbnych matur. In: Neofilolog nr 23, str. 88 - 94, Katowice 2003
 25. Warianty rozwoju studiów doktoranckich - Materiały z Konferencji :Studia Doktoranckie : jakie są, jakie będą" zorganizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2004
 26. Wykorzystanie programów multimedialnych w nauczaniu dorosłych, na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, in: Neofilolog nr 25, Poznań 2004, współautor: Monika Horyśniak, str. 50-58
 27. Od Bühlera i Jakobsona do współczesnych analiz wypowiedzi językowej. in: Nauka wobec prawdy sądowej, Uniwersytet Wrocławski., Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 599-604, Wrocław 2005
 28. Sposób akwizycji kolejnych języków: problemy metodologiczne i implikacje dydaktyczne, in: Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania - UAM , Leksem, str. 37-48, Poznań, 2005
 29. Les NTIC - un remède privilégié aux maux ? - Synergies Pologne, Kraków 2005
 30. Computer Based Teaching in Distance Learning Department of Philological Faculty (współautor: Małgorzata Twardoń); in: Journal of Medical Informatics and Technologies / Supplement: Distance Learning Technologies , vol. 9, str. 277-284, wyd. UŚ, Katowice 2005
 31. L'effet du bilinguisme sur l'acquisition du français - langue troisième - Neophilologica 18, str. 82-93; Katowice 2006
 32. L'enseignement universitaire à travers les nouvelles technologies. in: Vers une nouvelle dimension des études romanes; str. 91-112, wyd. LEKSEM, 2006
 33. Wielojęzyczność i problemy z nią związane. in: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentow a praktyka; red. Z. Kegel - Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 353-359, Wrocław 2006
 34. Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform (wsp. Ewa Półtorak, Izabela Mrochen), w: Research Reports on Distance Learning Technologies, CTKO, str. 20-27, University of Silesia, 2006
 35. Elementy kształcenia na odległość na studiach filologicznych. - tom "Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych". red. Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, str. 355- 365, Lublin 2006
 36. Nauczanie języków obcych na platformie kształcenia na odległość - "VI Konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"; str. 189-197. wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2007
 37. Nauczanie i ocenianie na platformie kształcenia na odległość, w : Dydaktyka Języków Obcych na początku XXI wieku; red. Maria Jodłowiec i Anna Niżegorodcew; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 113-124. Kraków 2007
 38. Profil ucznia trójjęzycznego: dylematy językoznawcy a dylematy dydaktyka; w: Kultury i języki. Poznawać - uczyć się - nauczać pod red. Anny Jaroszewskiej i Marty Torenc, str. 149-158. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
 39. Nouveaux objectifs et besoins liés à l'apprentissage du français L3, in: GLISSADES (Mélanges offerts à Alfons Pilorz à l'occasion de son 80ème anniversaire), pp. 227-237, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008
 40. Przegląd i ewaluacja najnowszych ogólnodostępnych w Interncie pomocy wspomagających e-nauczanie w języku francuskim, w: Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria i praktyka (red. Florczak J., Gajos M.) wyd. Biblioteka, Warszawa, 2008 ss. 293-306
 41. O nieprawidłowym stosowaniu narzędzi statystycznych w badaniach ankietowych, w: Neofilolog 32, str. 189-199, Poznań 2009
 42. Gradual development of education with the use of the methods and techniques of distance learning (wsp. Izabela Mrochen, Ewa Półtorak), w: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, str, 45-59, Cieszyn 2009
 43. Przykłady metod prac wykorzystujących technologię informacyjną na lekcji języka obcego. w: Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, pod red. Mirosława Pawlaka, Marka Derenowskiego i Bartosza Wolskiego, str. 183 - 192, Kalisz 2009
 44. Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement des langues. Expériences polonaises, in: U. Paprocka-Piotrowska & J. Zając red., "L'enseignement/apprentissage du français langue étrangère - réfléchir et agir", TN KUL, str. 103-115, Lublin 2009
 45. Sygnatury jako zjawiska językowe (współautor: Tadeusz Widła). w: Aktualne tendencje w badaniach dokumentów, Uniwersytet Wrocławski, str. 523 - 542, Wrocław 2010
 46. Analyse des parcours d'apprentissage par le biais d'un environnement informatique. w: Développer les compétences multiples chez l'enseignant et chez l'apprenant en classe de FLE. Institut d'Etudes Romanes, Université de Varsovie, str. 71-83, Warszawa 2010
 47. Observations sur les transferts positifs et négatifs chez les apprenants polonophones de français ayant acquis l'anglais, Kraków, w: Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane, H. Grzmil-Tylutki & E. Krakowska-Krzemińska (éds), str. 88-99 , Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010
 48. Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies, (wsp. Izabela Mrochen, Ewa Półtorak), w: Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society , pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, str. 47-74, Cieszyn 2010
 49. Le rôle des associations et des établissements scolaires dans la promotion de la diversité linguistique. in: Le français dans l'enseignement scolaire et universitaire: états des lieux et nouvelles solutions, red. Teresa Jaroszewska, Oficyna Wydawnicza Leksem, str. 19-29, Łask 2010
 50. Skuteczność nauczania drugiego języka obcego - próba zastosowania wyników badań w praktyce. w: Lingwistyka Stosowana 4/2011, str. 53-67
 51. L'acquisition du français - langue troisième par le biais d'un environnement d'apprentissage en ligne. w: Sonia Berbinski, Dan Dobre, Anca Velicu (éds): Langage(s) et traduction, Editura Universitatii din Bucuresti, Bukareszt 2012, str. 123-134
 52. How can language teachers benefit from the know-how of computational linguists? w: Anna Dutka-Mańkowska, Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka (dir): Grammaticis Unitis. Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012
 53. Les axes principaux de la recherche à l’Institut des Langues Romanes et de Traduction de l’Université de Silésie, w: Teresa Jaroszewska (red): Les études françaises dans les pays de Visegrad. Histoire, présent et avenir, Prace naukowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich “PLEJADA”. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2013, s. 121-129.
 54. E-learning in cultural studies instruction – designing, implementing and evaluating a study programme;wspólautorzy:E. Półtorak, J. Krajka; in: E-learning and Intercultural Competences development In Different Countries red. E. Smyrnova-Trybulska, Studio NOA, Katowice-Cieszyn 2014, s.239-252
 55. Mierzalne wykładniki sukcesu - operacjonalizacja zmiennych, w:Inspiracja - Motywacja - Sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego"; red. Jolanta Sujecka-Zając, Anna Jaroszewska, Krystyna Szymankiewicz, Joanna Sobańska-Jędrych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 11-21
 56. Teaching french as a third language: theoretical aspects and a web-based course reducing the negative transfer of selected verbal constructions from English to French, wsp. Aleksandra Serwotka, w: IT tools - Good Practice of Effective Use in Education. Monograph, Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio-Noa, Katowice-Cieszyn, 2015, ISBN 978-83-60071-82-3, str. 247-260
 57. Predykaty w sygnaturach (wsp. Tadeusz Widła), w: Współczesna problematyka badań dokumentów (red. Rafał Cieśla), Prace Naukowe WPAiE, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, ISBN: 978-83-61370-51-2, str. 277-287
 58. Znajomość Języków a znajomość kultur . w: Języki Obce w Szkole, Wyd. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, nr 1/2016, str. 86-91, PL ISSN 0446-7965
 59. Zmierzch bilingwizmu i jego skutki. w: Neofilolog 47/1, 2016, str. 9-19, ISSN 1429-2173
 60. Monogramy w sygnaturach; wsp. Tadeusz Widła. w: Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2017., str. 475-489, ISBN 978-83-65653-22-2


Podręczniki/skrypty:

 • Ćwiczenia z języka francuskiego [eBook na płycie CD]. Dodatek do książki: L'acquisition du français - langue troisième. Problèmes méthodologiques et implications pratiques, Katowice, 2009

Inne:

 1. Matura 2002. Język francuski. Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów. Recenzja na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Katowice, WOM, 2000
 2. Recueil d'informations sur les études romanes (français, espagnol, italien) à l'Université de Silésie , Uniwersytet Śląski 2001, str.181
 3. rec. Zeszyty naukowo-dydaktyczne NKJO I w Zabrzu, wyd. M*Studio Zabrze, 2003
 4. rec. Zeszyty naukowo-dydaktyczne NKJO II w Zabrzu, wyd. M*Studio Zabrze, 2004
 5. rec. Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, wyd. LektorKlett, Poznań 2004
 6. rec. książki "Développer la pensée critique à travers les discussions en langue étrangère", Joanna Górecka. Kraków, 268 str. wyd. FLAIR, 2006.
 7. Witryna internetowa Instytutu Filologii Romańskiej UŚl - od 2000-2007 http://uranos.cto.us.edu.pl/~roman/
 8. Witryna internetowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego: - od 2000 http://www.poltowneo.org/
 9. Witryna internetowa Studium Doktoranckiego Wydziału Filologicznego: 2002-2005 http://venus.fil.us.edu.pl/studok/
 10. Witryna internetowa NKJO w Gliwicach - 0d 2002-2005 http://nkjogliwice.webpark.pl/
 11. Witryna internetowa pomocy dydaktycznych - od 2002-2008 http://corydoras.nazwa.pl/pomoce/
 12. Platforma WF Moodle (nadzór merytoryczny) - od 2008-2016 http://el.us.edu.pl/wf/
 13. Serwis IJRiT (nadzór merytoryczny) - od 2008 - 2016: http://romanistyka.us.edu.pl/
 14. rec. książki "Interdyscyplinarne nauczanie języka angielskiego z zastosowaniem IT". Agata Hofman, Gdańsk 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. rec. książki "Panorama des études en linguistique diachronique et synchronique", red. Grażyna Vetulani, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2009
 16. rec. książki "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych"pod redakcją Mirosława Pawlaka i Bartosza Wolskiego, Konin 2011
 17. rec. wydawnicza monografii "Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych" Katarzyny Karpińskiej-Szaj; Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
 18. rec, wydawnicza książki „Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków obcych Macieja Smuka, wydawnictwo WERSET, Lublin 2016
 19. rec. wydawnicza książki „Stimuler la parole à travers la peinture. L’entraînement à la créativité dans la perspective du développement de l’expression orale en langue étrangère” Aleksandra Wiatera, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT.
 20. rec. wydawnicza książki "Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze budowania kompetencji zawodowej. Refleksja – Uczenie się – Rozwój" Katarzyny Szymankiewicz, wydawnictwo WERSET, Lublin 2017
 21. rec. książki : « Le poids des Mots », red. Agnieszka Konowska, Agnieszka Woch, Andrzej Napieralski, Anna Bobińska, Uniwersytet łódzki 2018, ISBN 978-83-8142-075-4

Granty i projekty badawcze:

 1. Grant H01D 029 30 Akwizycja języka francuskiego jako trzeciego - problemy metodologiczne i implikacje praktyczne (2006 - 2009),
 2. Grant promotorski N N104 224435 Tytuł: Analiza feedbacku w procesie przyswajania języka francuskiego jako obcego, wykonawca: mgr Ewa Półtorak (2008 - 2011),
 3. Koordynator ds. opracowania i wdrożenia programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość projektu: "Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kierownik: prof. dr hab. Alicja Ratuszna).

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Struktura błędna a struktura interferowana. Referat wygłoszony 10.01.2000: Sekcja Humanistyczna Polskiej Akademii Nauk , Warszawa.
 2. Typy motywacji a efektywność nauczania języka obcego. Raport z badań. Konferencja zorganizowana 20.11.2000 przez Instytut Edukacji Szkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej , na temat: Unifikacja czy tożsamość Edukacyjna w Kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą
 3. Częstotliwość podstawowa tonu krtaniowego u mówców. Ujęcie porównawcze na podstawie analizy głosu mężczyzn. IX Międzynarodowe Sympozjum badań pisma ręcznego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2000.
 4. Dwujęzyczność i problemy z nią związane. Odczyt i warsztaty w ramach kursu doskonalenia zawodowego nauczycieli zorganizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach, 2.12. 2000
 5. Apartanenta unui sub-grup dat dedusa pe baza unui enunt oral sau scris - reflectii metodologice: The VI-th National Symposium of Forensic Science: Authentic and false in document examination; The Babes-Bolay University, Cluj-Napoca, 3-5 maj 2001.
 6. Cele i specyfikacja wymowy na poziomie licencjackim na Uniwersytecie i w Kolegium Języków Obcych. Analiza porównawcza na przykładzie doświadczeń romanistyki śląskiej: Dydaktyka nauczania fonetyki na poziomie licencjackim; PWSZ Płock, 11-13 maj, Soczewka 2001.
 7. Programmes d'études linguistiques: formation en pleine évolution: Language Study in Europe at the turn of the Millenium; Lueven, 28.08-1.09 2001.
 8. Elaboration des programmes d'études linguistiques. Expériences des concepteurs européens: Europejski Rok Języków 2001: Integracja Europejska - Komunikacja Interkulturowa - Nauczanie Języków Obcych. III Konferencja Regionu Europy Centralnej PTN - CER - FIPLV; UAM Poznań, 26-28 września 2001
 9. Les erreurs du bilingue: analyse des forme et contenu: Points communs: linguistique, traductologie, glottodidactique, Konferencja zorganizowana przez Katedrę Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, 6-8 czerwca 2002
 10. Analiza treściowo - językowa na styku dwóch języków, X Międzynarodowe Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002
 11. Analyse des erreurs du bilingue dit isolé, SLE 2002, Potsdam, 22-25 lipiec 2002
 12. Wykorzystanie programów multimedialnych w nauczaniu dorosłych, na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Konferencja INTEGRACJA W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski i Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Zielona Góra, 22-24 2003 r; współautor: Monika Horyśniak
 13. L'effet du bilinguisme sur l'acquisition du français - langue troisième - konferencja OBRAZ ŚWIATA W JĘZYKACH ROMAŃSKICH, Katowice, wrzesień 2003
 14. Studia doktoranckie jako trzeci etap edukacji - Konferencja " Studia Doktoranckie : jakie są, jakie będą" zorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2003
 15. Trójjęzyczność i problemy z nią związane , XI Międzynarodowe Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004
 16. Sposób akwizycji kolejnych języków: problemy metodologiczne i implikacje dydaktyczne. - Konferencja PTN w Poznaniu, wrzesień 2004
 17. Conclusions qui découlent de la réflexion sur le contenu du rapport sur les carrières professionnelles des diplômés de philologie romane en Pologne - konferencja « Kariery Zawodowe Romanistów » zorganizowana przez Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich PLEJADA, grudzień 2004
 18. Les NTIC - un remède privilégié aux maux ? - Colloque International FRANÇAIS LANGUE INTERNATIONALE - RECHERCHE ET FORMATION, L'Europe des Langues et des Cultures, Cracovie, juin 2005
 19. Elementy kształcenia dystansowego na studiach filologicznych - konferencja „Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych" Lublin - UMCS-KUL- PTN; 12 -14 wrzesień 2005
 20. Computer Based Teaching in Distance Learning Department of Philological Faculty (współautor: Małgorzata Twardoń) - "Distance Learning Workshop 05" Ustroń, 19-21 październik 2005
 21. Nauczanie wspomagane komputerowo na filologii romańskiej - konferencja „Dostosowywanie treści nauczania na filologii romańskiej do potrzeb zawodowych absolwentów." ATRP PLEJADA, Warszawa, 1-2 grudzień 2005
 22. Ślady języka obcego w ojczystym - konferencja IES, Kraków, 4 kwietnia 2006
 23. Nauczanie języków obcych na platformie kształcenia na odległość - konferencja VU'2006, Warszawa: PJWSTK, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, 1-3 czerwca 2006
 24. Sharing Ideas and Strategies to Benefit Language Associations - Major directions of the activity of PTN in Poland(współ. Weronika Wilczyńska, Anna Cieślicka) - panel w ramach FIPLV World Congress, Göteborg, czerwiec 2006
 25. Enseignement à distance à la faculté des lettres: LMS Sweeden / FIPLV World Congress. Göteborg, czerwiec 2006
 26. Nauczanie i ocenianie na platformie kszatałcenia na odległość: konferencja nt. Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku zorganizowana przez Zarząd Główny PTN, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Neofilologii Akademii Pedagogicznej, w Krakowie w dniach 11 - 13. IX. 2006
 27. Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform (wsp. Ewa Półtorak, Izabela Mrochen) DISTANCE LEARNING WORKSHOP '06 by University of Silesia Distance Learning Technologies Centre, Sosnowiec, 23-24 listopad 2006
 28. Przyswajanie języka francuskiego jako trzeciego - problemy metodologiczne i implikacje praktyczne, referat w Komisji Językoznawstwa Stosowanego przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Warszawa 4 grudnia 2006
 29. L'acquisition de la troisième langue: perfectionnement en ligne. Międzynarodowa konferencja « Usages des Nouvelles Technologies dans l'Enseignement des Langues Etrangères UNTELE », Francja - Compiègne, 28-31 marca 2007
 30. Przegląd i ewaluacja najnowszych ogólnodostępnych platform nauczania na odległość działających w języku francuskim. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych - teoria i praktyka" Warszawa, 4-6 października 2007 r.
 31. Wielojęzyczność w Polsce, w Europie i na świecie. Odczyty z okazji Dnia Języków Obcych i Dnia Edukacji Narodowej. Wodzisław Śląski, 15 października 2007r.
 32. Application de la théorie de décision à l'optimisation de l'appropriation de la troisième langue. Colloque ACEDLE 2008: Recherches en didactique des langues. Alsace au cœur du plurilinguisme, Université Marc Bloch, Strasbourg, 17-19 styczeń 2008.
 33. Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement des langues. Ier congrès des professeurs de français en Pologne. Koreferent : Claude Springer, Pułtusk, 25-28 kwiecień 2008
 34. Panel w ramach "Śląskiej Debaty o Edukacji":Jak nowocześnie organizować doskonalenie i doradztwo dla nauczycieli służące podnoszeniu jakości kształcenia zgodnie z nową podstawą programową?, 14-15 maj 2008
 35. Apprentissage du français langue troisième (L3) - après le polonais langue maternelle (L1) et l'anglais langue deuxième (L2): Colloque International L'Europe des Langues et des Cultures "Le sens et sa complexité " - organisé par le Département de Lettres et de Langues Modernes de l'Université Pédagogique de Cracovie en partenariat avec le GERFLINT 5-6-7 juin 2008
 36. Sygnatury jako zjawiska językowe (współautor: Tadeusz Widła): XVI Międzynarodowe Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 18-20 czerwiec 2008
 37. E-learning 2.0. Przykłady metod prac wykorzystujących technologię informacyjną na lekcji języka obcego. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, Kalisz, 8-10 września 2008
 38. Cheminement de carrière et opinions des docteurs et des doctorants romanisants pour la période de 2000 -2008. Le 13e séminaire doctoral: La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, Varsovie, 24-27 septembre 2008
 39. Recherche en analyse des parcours d'apprentissage par le biais d'un environnement informatique. Konferencja: Développer les compétences multiples chez l'enseignant et chez l'apprenant en classe de langue. Hommage à LUCJAN GROBELAK. Institut d'Etudes Romanes, Université de Varsovie, le 13 mars 2009
 40. Transfer pozytywny i negatywny w procesie nauczania języka francuskiego jako drugiego obcego. Sesja metodyczna: Nauczanie języka francuskiego dla początkujących na filologii romańskiej. Nowe wyzwania. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 23-24.10. 2009
 41. Le rôle des associations et des établissements scolaires dans la promotion de la diversité linguistique. Colloque-Atelier International : Le français dans l'enseignement scolaire et universitaire: états des lieux et nouvelles solutions, organisé par PLEJADA et l'Université de Łódź, du 13 au 14 novembre 2009
 42. Internetowe pomoce dla najzdolniejszych i dla najsłabszych. Konferencja naukowa PTN: Niezwykły uczeń - indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych, Lublin, KUL i UMCS, 6-8 września 2010 r.
 43. Nowoczesne studia językowe: stereotypy a rzeczywistość. IV Forum Frankofońskie: ŚLĄSK - APETYT ROŚNIE W MIARĘ UCZENIA, Pszczyna, 8 październik 2010
 44. Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies, (wsp. Izabela Mrochen, Ewa Półtorak), konferencja: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 11-12 październik 2010
 45. Skuteczność nauczania drugiego języka obcego - raport z badań własnych : Lingwistyka Stosowana - aktualne paradygmaty badawcze, Konferencja naukowa na 30-lecie PTLS, UMCS Lublin, 8-9 kwietnia 2011
 46. L'acquisition du français - langue troisième par le biais d'un environnement d'apprentissage en ligne: Colloque International : Langage(s) et traduction, 9-10 juin 2011, Université de Bucarest
 47. Dyskurs edukacyjny w pracy na odległość: Konferencja naukowa PTN "Dyskurs edukacyjny w klasie językowej" 12-14.09.2011, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu.
 48. Les axes principaux de la recherche à l’Institut des Langues Romanes et de Traduction de l’Université de Silésie; Colloque du 10ème anniversaire de l’Association Académique des Romanistes Polonais « Plejada »: Les études françaises dans les pays de Visegrad. Histoire, présent, avenir, Warszawa 11.05.2012
 49. Technologie informacji i komunikacji w rozwijaniu kompetencji językowych i ogólnych: Konferencja PTN "Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne", Bydgoszcz, 10-12 września 2012.
 50. Mierzalne wykładniki sukcesu – operacjonalizacja zmiennych. Referat plenarny na konferencji Sukces w Glottodydaktyce, zorganizowanej w Uniwersytecie Warszawskim. Warszawa, czerwiec 2013
 51. Miejsce na refleksję przyszłych nauczycieli w dobie nowych technologii. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych"Konferencja naukowa PTN, Wrocław, wrzesień 2013
 52. Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych – rozwijanie samodzielności w klasie i poza nią- konferencja organizowana w dniach 12-14 maja 2014 przez Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu oraz Katedrę Filologii PWSZ w Koninie - wykład plenarny
 53. Predykaty w sygnaturach (współautor : Tadeusz Widła); XVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Uniwersytet Wrocławski , 4-6 czerwca 2014
 54. Doskonalenie zawodowe akademickich nauczycieli języków obcych; Konferencja PTN 2014: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego / Uniwersytet Gdański/ 8-10 wrzesień 2014
 55. E-Learning In Culture Studies Instruction – Designing, Implementing And Evaluating A Study Programme, współautorzy: Ewa Półtorak, Jarosław Krajka; 6th Annual International Scientific Conference "Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries DLCC2014 - Cieszyn, Poland, 13-14.10. 2014
 56. IT Tools – Good Practice of Effective Use in Education -  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ” DLCC2015 -12-13 PAŹDZIERNIKA 2015 R. w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 57. Zmierz bilingwizmu i jego skutki - konferencja PTN w Warszawie "Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce", 7-9 września 2015
 58. Sygnowanie monogramami - (współautor : Tadeusz Widła); XVII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Uniwersytet Wrocławski, 15-17 czerwca 2016
 59. Przykłady badań psycholingwistycznych i neurolingwistycznych odkrywających nieuświadomione postawy; Seminarium „Nowości w naukach sądowych”, Uniwersytet Jagielloński - WPiA, Ustroń, 22-25.września 2016
 60. Le français: la troisième langue parlée, la troisième langue apprise; wykład plenarny na 7 Kongresie EDiLiC, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 5-7 lipca 2017
 61. Descriptive, content and language features in forensic expertise of signatures on paintings. Referat na konferencji naukowej PATRIMONIUM V, współautor Tadeusz Widła, Alba Iulia, Rumunia, 23-25.05.2018
 62. Uczenie się poprzez nauczanie jako element samooceny. Referat na konferencji PTN: Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, Kraków, 10-12.09.2018
 63. The use of virtual learning environments in improving language and communication skills. Referat na konferencji DLCC 2018, Wisła, 15-16.10.2018

Inna działalność naukowa:

Wypromowani doktorzy:

 1. Nowe technologie w nauczaniu języków obcych. Studium porównawcze efektów kształcenia w przestrzeni wirtualnej i w systemie tradycyjnym 19/01/2016, autorka rozprawy – dr Beata Gałan,
 2. Analiza feedbacku w procesie nauczania/uczenia się języka francuskiego jako obcego 21/06/2011, autorka rozprawy - dr Ewa Półtorak,
 3. Porównanie wybranych strategii poprawiających skuteczność nauczania słownictwa w języku włoskim jako obcym 21/06/2011, autorka rozprawy – dr Monika Horyśniak,
 4. Efektywność zastosowania wybranych elementów gramatyki kognitywnej w glottodydaktyce, na przykładzie rodzajnika włoskiego 18/07/2006, autorka rozprawy – dr Danuta Augustyn,
 5. Analiza i/czy synteza. Skuteczność pewnych kierunków myślenia w nauczaniu/uczeniu się gramatyki 10/07/2001, autorka rozprawy – dr Małgorzata Twardoń.

Recenzje w przewodach (doktorskich, habilitacyjnych, o tytuł profesorski):

 1. 2006 - przewód habilitacyjny: Krystyna Wróblewska-Pawlak: JĘZYK - TOŻSAMOŚĆ - IMIGRACJA. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku - Uniwersytet Warszawski
 2. 2009 - przewód habilitacyjny: Urszula Paprocka-Piotrowska: Conter au risque de tout changer. Compexité conceptuelle et référence aux procès dans l'acquisition du français langue étrangère - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 3. 2011 - przewód habilitacyjny: Marzena Blachowska-Szmigiel: Twórcze schematy poznawcze a kreatywność językowa - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. 2011: przewód habilitacyjny: Barbara Walkiewicz : O architekturze tekstów o architekturze w perspektywie przekładu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. 2013: rec. wydawnicza monografii profesorskiej "Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych" Katarzyny Karpińskiej-Szaj . Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. 2014 - przewód profesorski: Dorota Śliwa: Formation des noms et des termes composés français et polonais : de la cognition à la traduction - Uniwersytet Jagielloński
 7. 2016: Recenzja wydawnicza książki habilitacyjnej Macieja Smuka: Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków obcych - Uniwersytet Warszawski
 8. 2002 - przewód doktorski : Anna Kierczak - Znajomość specjalistyczna języka angielskiego u absolwentów akademii medycznej - Uniwersytet Śląski
 9. 2002 - przewód doktorski : Monika Sułkowska - Etude contrastivo-lexicographique des séquences figées a partir d'expressions somatiques en français, italien et polonais - question d'équivalence - Uniwersytet Śląski
 10. 2003 - przewód doktorski : Aleksandra Chrupała - Les noms composés avec "femme" en français. Une étude de leur degré de figement en vue d'un traitement automatique - Uniwersytet Śląski
 11. 2003 - przewód doktorski : Joanna Górecka - La communication académique orale et le développement de la pensée critique en contexte exolingue - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 12. 2004 - przewód doktorski : Magdalena Sowa - La temporalité dans les récits oraux et écrits d'apprenants polonophones avancés en français L2 - Katolicki Uniwersytet Lubelski
 13. 2006 - przewód doktorski : Sonia Szramek-Karcz - Classe d'objets de «professions» en français dans une approche orientée objets - Uniwersytet Śląski
 14. 2007 - przewód doktorski : Bernadeta Wojciechowska - Le développement de la sensibilité langagière en communication orale exolingue au niveau avancé - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 15. 2007 - przewód doktorski : Edyta Mosorka - Les pratiques discursives et le développement de la compétence individuelle de communication en situation de classe - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 16. 2008 - przewód doktorski : Hanna Skrivánek - L'autoévaluation comme moyen d'accroître l'interactivité en communication exolingue au niveau avancé. A l'exemple de la discussion informelle - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 17. 2009 - przewód doktorski : Teresa Maria Włosowicz - Les influences interlinguales sur la compréhension des textes dans la troisième langue: Une approche cognitivo-pragmatique (Wpływ pierwszego i drugiego języka na rozumienie tekstów w języku trzecim: podejście kognitywno-pragmatyczne) - Uniwersytet Śląski, Université de Strasbourg 2009
 18. Mariusz Kruk - The development of learner autonomy through Internet resources and its impact on English language attainment - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2010
 19. 2011 - przewód doktorski : Dominika Topa - Bryniarska - L'univers discursif dans l'éditorial: analyse des structures ontologiques et axiologiques -Uniwersytet Śląski 2011
 20. 2015 - przewód doktorski : Aleksander Wiater - Stimuler la parole à travers la peinture. L’entraînement à la créativité dans la perspective du développement de l’expression orale en langue étrangère - Uniwersytet Wrocławski, Université Paris III 2015
 21. 2015 - przewód doktorski : Sébastien Ducourtioux - La tâche multimédia dans un enseignement/apprentissage hybride du FLE en philologie, Uniwersytet Warszawski 2015 

Inne:

 1. 1980: semestralny staż naukowy w Uniwersytecie Warszawskim.
 2. 1981/2: roczne stypendium rządu francuskiego, rok studiów DEA i staż w Université de Paris 7
 3. 1994: miesięczny staż nt. wykorzystania multimediów w dydaktyce EAO (Enseignement Assisté par Ordinateur) dla kadry kształcącej nauczycieli języków obcych w Uniwersytecie Stendhala w Grenoble
 4. 1996/7: półroczne stypendium rządu francuskiego, staż w Université Paris 13 (LADL)
 5. Członek Rady Naukowej czasopisma "Neofilolog”. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego" (recenzje w latach 2013-2016)
 6. Członek Komitetu Naukowego serii wydawniczej "12/15" - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2011 (recenzje od 2011)
 7. Członek Rady Redakcyjnej Konińskich Studiów Językowych (recenzje w latach 2014-2016)
 8. Członek Komitetu Naukowego czasopisma Neophilologica (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) - od 2009 roku
 9. Uczestnictwo w Radzie Naukowej czasopisma „ International Journal of Research in E-learning” powstałego w UŚ pod red Eugenii Smyrnovej Trybulskiej - od 2015 roku

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 1. Sekretarz Generalny FIPLV Western/Central European Region pod auspicjami FIPLV-Europe (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes - Europe). (https://fiplv.com/ )
 2. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne - (http://poltowneo.org)
 3. Wiceprzewodnicząca PTN (2004-2007)
 4. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego dwóch kadencji (2007-2013)
 5. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (2013-2016)
 6. Członek Polskiego Towarzystwa Romanistów Polskich PLEJADA - od 2009
 7. Członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego - od 2014 roku (http://sea.edu.pl)
 8. Członek Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues Étrangères (https://acedle.org/ )
 9. Członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej (http://www.ptls.uw.edu.pl/)
 10. Członek sekcji językoznawczej katowickiego oddziału PAN
 11. Członek Association Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle EDiLiC (https://www.edilic.org/ )

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 1. 1990 - 1993 - Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego w Gliwicach, utworzonego pod opieką naukową Uniwersytetu Śląskiego
 2. Od 2002 - 2007 Kierownik Zakładu Kształcenia na Odległość IFR UŚ
 3. 2002 - 2005 Kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologicznym UŚ
 4. Od 2007 - Kierownik Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość IJRiT UŚ
 5. Od 2008 – 2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ
 6. Od 2008 -2016 Pełnomocnik Rektora UŚ ds. Kształcenia na Odległość
 7. Od 2009 – 2016 Członek Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego
 8. Od 2010 – 2016 Członek Komitetu Głównego i Naukowego Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Nagrody i odznaczenia:

 1. Złota Odznaka za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego - 2008
 2. Srebrny Krzyż Zasługi - 2009
 3. Złoty krzyż zasługi za wieloletnią służbę - 2010
 4. Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2013
 5. Palmy Akademickie - 2014
 6. Medal im. prof. Ludwika Zabrockiego - 2016
 7. FIPLV International Award - 2017