Publikacje:

 1. Application of ICT tools for the evaluation of university teachers by students,1st Thematic Conference and Comenius Contact Seminars, Educational Challenges through Media and ICT in Europe - Wolfsberg, 2006
 2. Using Multimedia in Teaching Negotiation Skills, Multimedia in Foreign Language Teaching, Fakulta ekonomiky a manazmentu Slovenskej Polnohospodarskiej University,  Nitra, 2006 Słowacja (wraz z U. Michalik)
 3. Edukacyjna rola i znaczenie mediów w dialogu międzykulturowym oraz zrozumieniu innych kultur, Media a Edukacja, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004 (wraz z U. Michalik)
 4. Języki specjalistyczne - zagadnienia dydaktyki i przekładu, Śląsk, Katowice 2003 - sekretarz tomu
 5. Videoconference. Organizational aspects and Application in Teaching, Multimedia and e-learning  in foreign language teaching, Brno, Czechy 2002

Udział w grantach KBN:

 • Języki specjalistyczne - zagadnienia dydaktyki i tłumaczeń tekstów, KBN 5H01D 024 2001.04.2001-30.06.2003

Udział w projektach:

 • Educational Challenges trough MEDIA and ICT in Europe, Socrates Comenius 3 Network EcoMedia-Europe, Wolfsberg, Austria, 2006
 • Teach-IT.net na Śląsku, Podwyższanie kwalifikacji śląskich nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej, Gliwice, Katowice 2006-2007

Własne projekty:

 1. Przygotowanie i wdrożenie programu dwóch przedmiotów z zakresu ICT: Podstawy technik komputerowych oraz Systemy informacyjne wprowadzone do siatki studiów od roku akademickiego 2001/2002 - zatwierdzone na posiedzeniu Rady Naukowej 15.12.1999.
 2. Przygotowanie i wdrożenie programu dwóch kierunków studiów podyplomowych z zakresu ICT: Multimedia w nauczaniu języka angielskiego - CALL, Multimedia w nauczaniu języka niemieckiego -CALL; zatwierdzone na posiedzeniu Rady Naukowej 28.03.2001; Zarządzenie Rektora UŚ 66/2001 i 64/2001 z 14.12.2001.
 3. Współorganizacja konferencji, Nauczanie biznesu. Wyższe szkolnictwo zawodowe w Unii Europejskiej i Europie Środkowo-Wschodniej, KJB, październik 2001 r.
 4. Przygotowanie wspólnie z partnerem zagranicznym Finish Business College konferencji e-learningowej Seminar of IT and Education, 14.03.2002
 5. Przygotowanie wspólnie z partnerem zagranicznym Finish Business College konferencji e-learningowej Seminar of E-Business  and You, 15.03.2001

Wizyty studyjne:

 • Universität Wien, Institut für Translationswissenschaft, 02-06.12.2002, Wiedeń, Austria
 • Fakulta ekonomiky a manazmentu Slovenskej Polnohospodarskiej University, Nitra, 01.02-04.02.2006, Nitra, Słowacja
 • University of East London, Scholl of Social Sciences, Media and Cultural Studies 26.04.2007-04.05.2007, Londyn, Wielka Brytania