Zakład:
Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:
językoznawstwo, a w szczególności:
• językoznawstwo stosowane
• glottodydaktyka
• proces nauczania/uczenia się języka francuskiego jako (co najmniej) drugiego języka obcego
• wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania/uczenia się języków obcych
• tworzenie oraz wykorzystanie kontentów e-learningowych w procesie nauczania/uczenia się języków obcych

Przebieg kariery naukowej:
2011 tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł rozprawy doktorskiej: L’analyse du feedback dans le processus d’enseignement/apprentissage du français langue étrangère
Promotor : prof. zw. dr hab. Halina Widła

2003 tytuł magistra w zakresie filologii romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł pracy magisterskiej: Le rôle de la perception dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères
Promotor: dr Małgorzata Twardoń

Publikacje:

Monografie:
Półtorak E., 2015 : Impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. E-learning w kształceniu kompetencji międzykulturowych na poziomie uniwersyteckim – w stronę kodeksu dobrej praktyki (współ. J. Krajka), Neofilolog, 46/2, 2016, str. 199-219.
 2. E-learning in cultural studies instruction – designing, implementing and evaluating a study programme (wpsół. Halina Widła, Jarosław Krajka). W: E-learning and Intercultural Competences development In Different Countries (pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej) Studion Noa, Katowice-Cieszyn, 2014, str. 239-252.
 3. Question du feedback en didactique des langues étrangères: quelques réflexions théoriques, Glottodidactica, vol. XXXVIII/2011, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2011, str. 31-42.
 4. Implementation of European Union Standards In the Acquisition of Vocational Skills AT Univerity Level”, (współ. Izabela Mrochen, Beata Gałan). W: Use of E-learning in the Developing of the Key Competences (pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej), Studion Noa, Katowice-Cieszyn, 2011, str. 115-137.
 5. Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies (wsp. Halina Widła, Izabela Mrochen). W: Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society (pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej), Cieszyn, 2010, str. 47-74
 6. Feedback uzyskiwany drogą elektroniczną, Neofilolog 33/2009, str. 113-123.
 7. Gradual development of education with the use of the methods and techniques of distance learning (współ. Halina Widła, Izabela Mrochen). W: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning (pod red. E. Smyrnova-Trybulska), Studio TK Graphics, Cieszyn, 2009, str. 45-59.
 8. Wykorzystanie programów narzędziowych w procesie nauczania/uczenia się języka obcego, Neofilolog 31/2008, str. 59-69.
 9. Application du schéma actantiel de Greimas en didactique des langues étrangères, Synergies Pologne, nr 4/2007 (pod red. prof. R. Siwek i R. Lubas-Bartoszyńska), Revue du Gerflint, str. 219-227.
 10. Propozycje kryteriów oceny ćwiczeń interaktywnych. W: Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku (pod red. M. Jodłowiec, A. Niżegordcew), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 125-134, Kraków 2007.
 11. Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform (współ. Halina Widła, Izabela Mrochen). W: Research Reports on Distance Learning Technologies, Wydawnictwo CTKO UŚ, University of Silesia, 2006, str. 20-27.

Granty i projekty badawcze:
Grant promotorski N N104 224435: Analiza feedbacku w procesie przyswajania języka francuskiego jako obcego, prof. dr hab. Halina Widła - promotor, mgr Ewa Półtorak - wykonawca projektu (2008 - 2011).

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. E-learning w kształceniu kompetencji międzykulturowych na poziomie uniwersyteckim – w stronę kodeksu dobrej praktyki (współ. Jarosław Krajka), konferencja: Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce, Warszawa, 7-9 wrzesień 2015.
 2. E-learning in cultural studies instruction – designing, implementing and evaluating a study programme (wpsół. Halina Widła, Jarosław Krajka), konferencja: E-learning and Intercultural Competences development In Different Countries, Cieszyn, 13-14 październik 2014.
 3. Nouvelles tendances dans le développement des compétences langagières (współ. Beata Gałan), konferencja : Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain, IIe Congrès International des Professeurs de Français, Lublin, 23-25 czerwiec 2014.
 4. Implementation of European Union Standards In the Acquisition of Vocational Skills AT Univerity Level”, (współ. Izabela Mrochen, Beata Gałan), konferencja: Use of E-learning in the Developing of the Key Competences, Ustroń-Cieszyn, 10-11 październik 2011.
 5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii a efektywność procesu nauczania/uczenia się języków obcych, konferencja: Dyskurs edukacyjny w klasie językowej, Kalisz, 12-14 wrzesień 2011.
 6. Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies (wsp. Halina Widła, Izabela Mrochen), konferencja: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, Cieszyn, 11-12 październik 2010.
 7. Trudności w przyswajaniu j. francuskiego jako obcego: wyniki przeprowadzone w latach 2006 - 2009 w grupach rozpoczynających od podstaw naukę j. francuskiego w Instytucie Językoznawstwa i Translatoryki UŚ, konferencja: Nauczanie języka francuskiego dla początkujących na filologii romańskiej. Nowe wyzwania, Kraków, 23-24 październik 2009.
 8. Gradual development of education with the use of the methods and techniques of distance learning (wsp. Halina Widła, Izabela Mrochen), konferencja: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning (DLCC2009), Cieszyn, 19-20 październik 2009.
 9. Metody i specyfika gromadzenia danych pozyskiwanych drogą elektroniczną, konferencja nt. Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Sosnowiec, 7-9 wrzesień 2009.
 10. Wykorzystanie programów narzędziowych w procesie nauczania/uczenia się języka obcego”: konferencja nt. Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, Wrocław, 10-12 wrzesień 2007.
 11. Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform (współ. Halina Widła, Izabela Mrochen), międzynarodowa konferencja Distance Learning Workshop DLW’2006, Sosnowiec, 23-24 listopad 2006.
 12. Propozycje kryteriów oceny ćwiczeń interaktywnych, konferencja nt. Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku, Kraków, 11-13 wrzesień 2006.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
od 2005 – Członkini Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Działalność administracyjno-organizacyjna:
od 2016 Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Współpracy z otoczeniem, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ
od 2016 Członkini Zespołu ds. Promocji Wydziału Filologicznego UŚ
2014 – 2016 Kierownik Studiów Niestacjonarnych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Wydział Filologiczny UŚ
2013 – 2016 Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego, Okręg Śląski
2011 – 2015 Koordynator projektu edukacyjnego (w ramach języka francuskiego) dotyczącego współpracy Uniwersytetu Śląskiego ze szkołami ponadgimnazjalnymi w regionie
2013 – 2014 Wydziałowy Koordynator Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydziale Filologicznym UŚ
2011 – 2015 Opiekun praktyk zawodowych i pedagogicznych studiów niestacjonarnych I i II stopnia w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ

Nagrody i odznaczenia:
2016 Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą
2015 Srebrna odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego
2015 Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Filologicznego