Zakład:
Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:
językoznawstwo, a w szczególności:
• językoznawstwo stosowane
• glottodydaktyka
• proces nauczania/uczenia się języka francuskiego jako (co najmniej) drugiego języka obcego
• wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania/uczenia się języków obcych
• tworzenie oraz wykorzystanie kontentów e-learningowych w procesie nauczania/uczenia się języków obcych

Przebieg kariery naukowej:
2011 tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł rozprawy doktorskiej: L’analyse du feedback dans le processus d’enseignement/apprentissage du français langue étrangère
Promotor : prof. zw. dr hab. Halina Widła

2003 tytuł magistra w zakresie filologii romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł pracy magisterskiej: Le rôle de la perception dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères
Promotor: dr Małgorzata Twardoń

Publikacje:

Monografie:
Półtorak E., 2015 : Impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Nauczanie języków obcych w dobie nowych technologii: multimedialne narzędzia dydaktyczne a proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych, w: "Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce: wybrane zagadnienia" (pod red. D. Gabryś-Barker, R. Kalamarza, M. Stec), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2018.
 2. Innowacyjny nauczyciel, czyli kto? Próba definicji pojęcia (współ. Beata Gałan), Neofilolog, 51(1), 2018, str. 43-58.
 3. O relacji człowiek-komputer w perspektywie glottodydaktycznej (współ. Beata Gałan), w: Jackiewicz A., Będkowska-Obłąk M., 2018: Oblicza przyjaźni w języku, kulturze i literaturze. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 4. El uso de plataformas moodle en la enseñanza de L2 y desafíos contemporáneos (wpół. Beata Gałan, Cecylia Tatoj) w: Lenguaje y Textos, [S.l.], n. 48, 2018, str. 1-10
 5. Distance learning tools at the service of multilingual competence development (współ. Aleksandra Serwotka). W: Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning Scientific (pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej), Studio Noa for University of Silesia, Katowice-Cieszyn, 2017, str. 73-90.
 6. E-learning w kształceniu kompetencji międzykulturowych na poziomie uniwersyteckim – w stronę kodeksu dobrej praktyki (współ. J. Krajka), Neofilolog, 46/2, 2016, str. 199-219.
 7. E-learning in cultural studies instruction – designing, implementing and evaluating a study programme (współ. Halina Widła, Jarosław Krajka). W: E-learning and Intercultural Competences development In Different Countries (pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej) Studio Noa, Katowice-Cieszyn, 2014, str. 239-252.
 8. Question du feedback en didactique des langues étrangères: quelques réflexions théoriques, Glottodidactica, vol. XXXVIII/2011, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2011, str. 31-42.
 9. Implementation of European Union Standards In the Acquisition of Vocational Skills AT Univerity Level”, (współ. Izabela Mrochen, Beata Gałan). W: Use of E-learning in the Developing of the Key Competences (pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej), Studion Noa, Katowice-Cieszyn, 2011, str. 115-137.
 10. Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies (wsp. Halina Widła, Izabela Mrochen). W: Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society (pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej), Cieszyn, 2010, str. 47-74
 11. Feedback uzyskiwany drogą elektroniczną, Neofilolog 33/2009, str. 113-123.
 12. Gradual development of education with the use of the methods and techniques of distance learning (współ. Halina Widła, Izabela Mrochen). W: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning (pod red. E. Smyrnova-Trybulska), Studio TK Graphics, Cieszyn, 2009, str. 45-59.
 13. Wykorzystanie programów narzędziowych w procesie nauczania/uczenia się języka obcego, Neofilolog 31/2008, str. 59-69.
 14. Application du schéma actantiel de Greimas en didactique des langues étrangères, Synergies Pologne, nr 4/2007 (pod red. prof. R. Siwek i R. Lubas-Bartoszyńska), Revue du Gerflint, str. 219-227.
 15. Propozycje kryteriów oceny ćwiczeń interaktywnych. W: Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku (pod red. M. Jodłowiec, A. Niżegordcew), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 125-134, Kraków 2007.
 16. Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform (współ. Halina Widła, Izabela Mrochen). W: Research Reports on Distance Learning Technologies, Wydawnictwo CTKO UŚ, University of Silesia, 2006, str. 20-27.

Granty i projekty badawcze:
Grant promotorski N N104 224435: Analiza feedbacku w procesie przyswajania języka francuskiego jako obcego, prof. dr hab. Halina Widła - promotor, mgr Ewa Półtorak - wykonawca projektu (2008 - 2011).

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Interakcje w klasie językowej – rola lęku językowego, międzynarodowa konferencja pt. „Komunikacja w przestrzeni instytucjonalnej: możliwości oraz wyzwania”, Piła, 23.10. – 24.10.2018.
 2. Lęk przed pisaniem a kształcenie sprawności pisania na lekcjach języka francuskiego jako drugiego języka obcego, międzynarodowa konferencja pt. Umiejętność czytania i pisania w środowisku edukacyjnym: teoria i praktyka, Biała Podlaska, 22-23.10.2018.
 3. Ewaluacja a kształcenie językowych umiejętności ucznia: rola błędu językowego, konferencja „Ocenianie szkolne "na cenzurowanym". Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego”, Lublin, 27.09. – 28.09.2018.
 4. Informacje zwrotne a kształcenie językowych kompetencji komunikacyjnych, konferencja PTN „Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych” , Kraków, 10.09. – 12.09.2018
 5. Nauczanie języków obcych w dobie nowych technologii: multimedialne narzędzia dydaktyczne a proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych, konferencja naukowo-dydaktyczna „Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych”, Katowice, 09.03.2018
 6. Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît ? – quelques réflexions sur les techniques d'enseignement / apprentissage de la prononciation à l’époque actuelle (współ. Aleksandra Serwotka), konferencja naukowo-dydaktyczna „Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych”, Katowice, 09.03.2018
 7. Distance learning tools at the service of multilingual competence development (współ. Aleksandra Serwotka), Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning Scientific, Cieszyn-Katowice, 16-17 październik 2017.
 8. Innowacyjny nauczyciel, czyli kto? (współ. Beata Gałan), konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pt. Innowacyjność w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, Olsztyn, 4-6 wrzesień 2017.
 9. Relacja człowiek-komputer wczoraj i dziś (współ. Beata Gałan), Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przyjaźń i zażyłość- specyfika ich wzajemnej relacji wczoraj i dziś, Gliwice, 2 czerwiec 2017.
 10. Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych: oczekiwania, wyzwania, perspektywy (współ. Beata Gałan), Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania, Katowice, 27 kwiecień 2017.
 11. E-learning w kształceniu kompetencji międzykulturowych na poziomie uniwersyteckim – w stronę kodeksu dobrej praktyki (współ. Jarosław Krajka), konferencja: Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce, Warszawa, 7-9 wrzesień 2015.
 12. E-learning in cultural studies instruction – designing, implementing and evaluating a study programme (wpsół. Halina Widła, Jarosław Krajka), konferencja: E-learning and Intercultural Competences development In Different Countries, Cieszyn, 13-14 październik 2014.
 13. Nouvelles tendances dans le développement des compétences langagières (współ. Beata Gałan), konferencja : Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain, IIe Congrès International des Professeurs de Français, Lublin, 23-25 czerwiec 2014.
 14. Implementation of European Union Standards In the Acquisition of Vocational Skills AT Univerity Level”, (współ. Izabela Mrochen, Beata Gałan), konferencja: Use of E-learning in the Developing of the Key Competences, Ustroń-Cieszyn, 10-11 październik 2011.
 15. Wykorzystanie nowoczesnych technologii a efektywność procesu nauczania/uczenia się języków obcych, konferencja: Dyskurs edukacyjny w klasie językowej, Kalisz, 12-14 wrzesień 2011.
 16. Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies (wsp. Halina Widła, Izabela Mrochen), konferencja: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, Cieszyn, 11-12 październik 2010.
 17. Trudności w przyswajaniu j. francuskiego jako obcego: wyniki przeprowadzone w latach 2006 - 2009 w grupach rozpoczynających od podstaw naukę j. francuskiego w Instytucie Językoznawstwa i Translatoryki UŚ, konferencja: Nauczanie języka francuskiego dla początkujących na filologii romańskiej. Nowe wyzwania, Kraków, 23-24 październik 2009.
 18. Gradual development of education with the use of the methods and techniques of distance learning (wsp. Halina Widła, Izabela Mrochen), konferencja: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning (DLCC2009), Cieszyn, 19-20 październik 2009.
 19. Metody i specyfika gromadzenia danych pozyskiwanych drogą elektroniczną, konferencja nt. Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Sosnowiec, 7-9 wrzesień 2009.
 20. Wykorzystanie programów narzędziowych w procesie nauczania/uczenia się języka obcego”: konferencja nt. Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, Wrocław, 10-12 wrzesień 2007.
 21. Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform (współ. Halina Widła, Izabela Mrochen), międzynarodowa konferencja Distance Learning Workshop DLW’2006, Sosnowiec, 23-24 listopad 2006.
 22. Propozycje kryteriów oceny ćwiczeń interaktywnych, konferencja nt. Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku, Kraków, 11-13 wrzesień 2006.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
od 2005 – Członkini Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

od 2017 - Członkini Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Działalność administracyjno-organizacyjna:
od 2016     Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Współpracy z otoczeniem, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ
od 2016     Członkini Zespołu ds. Promocji Wydziału Filologicznego UŚ
2014 – 2016 Kierownik Studiów Niestacjonarnych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Wydział Filologiczny UŚ
2013 – 2016 Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego, Okręg Śląski
2011 – 2015 Koordynator projektu edukacyjnego (w ramach języka francuskiego) dotyczącego współpracy Uniwersytetu Śląskiego ze szkołami ponadgimnazjalnymi w regionie
2013 – 2014 Wydziałowy Koordynator Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydziale Filologicznym UŚ
2011 – 2015 Opiekun praktyk zawodowych i pedagogicznych studiów niestacjonarnych I i II stopnia w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ

Nagrody i odznaczenia:

2017 Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Filologicznego

2016 Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą

2015 Srebrna odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego

2015 Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Filologicznego