Zakład:

Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Językoznawstwo stosowane
 • Glottodydaktyka
 • Analiza skuteczności metody kształcenia na odległość w rozwijaniu kompetencji wypowiedzi pisemnej w języku obcym
 • Społeczne aspekty wirtualnej klasy językowej
 • Cechy osobowościowe ucznia a wzorce aktywizacji strategii uczenia się w kształceniu językowym na odległość
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych
 • Dydaktyka e-learningu, metodyczna koncepcja kursów internetowych

Przebieg kariery naukowej:

 • Styczeń 2016 - Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Tytuł rozprawy doktorskiej: Les nouvelles technologies au service de la formation en langues. Comparaison des résultats de travail en classe virtuelle et en classe traditionnelle. Promotor : prof. dr hab. Halina Widła.
 • Czerwiec 2009 – magister filologii romańskiej. Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej : De l’autonomie à l’autonomisation. Réflexions sur le processus d’apprentissage en ligne. Promotor : prof. dr hab. Halina Widła.

Publikacje:

Monografie: 

 • Gałan B. (2017) : La méthode d’enseignement à distance dans le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangère. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (w druku).

Artykuły:
- opublikowane:

 1. „O relacji człowiek-komputer w perspektywie glottodydaktycznej” (współ. Ewa Półtorak), w: Jackiewicz A., Będkowska-Obłąk M., 2018: Oblicza przyjaźni w języku, kulturze i literaturze. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 2. « L’évaluation en langues étrangères via la plateforme d’apprentissage Moodle: questions pratiques » zgłoszony do druku w tomie monograficznym Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej (Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego). In : Gabryś-Barker D., Kalamarz R. (red.), 2016 : Ocenianie i pomiar biegłości językowej. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 83-95.
 3. „Przykłady technik kształcenia na odległość w pracy z uczniem o szczególnych zdolnościach językowych”. In : Guzy A., B. Niesporek-Szamburska (red.), 2013: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tom II. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, str. 103-111.
 4. “Theoretical and Methodical Aspects of Distance Learning”. In: E Smyrnova-Trybulska (red.), 2011: Use of E-learning in the Developing of the Key Competences (współ. Izabela Mrochen, Ewa Półtorak). Katowice-Cieszyn : Studion Noa, str. 115-137.

-złożone do druku:

 1. „Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych: oczekiwania, wyzwania, perspektywy (współ. Ewa Półtorak). Artykuł złożony do druku w monografii pokonferencyjnej Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania.
 2. “El uso de la plataforma moodle e-kerbing y desafíos contemporáneos”, (współ. Ewa Półtorak, Cecylia Tatoj), w: Tatoj, C., Baran, M., Balches, S. (red.), Lenguaje y textos. La enseñanza de la lengua y la literatura contemporáneas un mundo globalizad, nr 48, Hiszpania.

Podręczniki/skrypty:

 1. Rozkład materiału dla podręczników do nauki języka francuskiego Alter Ego + 1, Alter Ego + 2. Wydawnictwo Hachette Livre (2012).
 2. Rozkład materiału dla podręcznika do nauki języka francuskiego Alter Ego + 3.Wydawnictwo Hachette Livre. (2014).
 3. Program do nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej na podstawie podręcznika En avant! Wydawnictwo Hachette Livre (2017).


Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Coloquio Internacional de la SEDLL. Referat : “Enseñanza de lenguas románicas en la época de las nuevas tecnologías”, (współ. Ewa Półtorak, Cecylia Tatoj): Uniwersytet Śląski, Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (Europejskie Stowarzyszenie Dydaktyki Języka i Literatury), Instytut Cervantesa, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 25-28.03.18.
 2. Jornadas Internacionales de Formación de Profesores de español en Polonia”. Referat : “Didáctica de lenguas extranjeras y desafíos de la modernidad”(współ. Ewa Półtorak, Cecylia Tatoj), Instytut Cervantesa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Śląski, Kraków, 16-17.03.18
 3. Konferencja SPNJO UŚ "Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych". Referat: „Narzędzia multimedialne w rozwijaniu umiejętności wypowiedzi pisemnej w języku obcym”. Katowice, 9.03.18.
 4. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Innowacyjność w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Wygłoszone referaty: Innowacyjny nauczyciel, czyli kto? (współ. Ewa Półtorak) i Metoda nauczania na odległość w kształceniu językowym. Olsztyn, 4-6.09.17.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przyjaźń i zażyłość- specyfika ich wzajemnej relacji wczoraj i dziś. Wygłoszony referat: Relacja człowiek-komputer wczoraj i dziś (współ. Ewa Półtorak). Gliwice, 2.06.17.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania. Wygłoszony referat: Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych: oczekiwania, wyzwania, perspektywy (współ. Ewa Półtorak). Katowice, Uniwersytet Śląski, 27.04.17.
 7. Konferencja Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej. Referat : Évaluation des compétences langagières soutenue par les TIC: réflexions et applications. Katowice, Uniwersytet Śląski, 11.03.16.
 8. IIe Congrès International des Professeurs de Français – Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain. Referat : Nouvelles tendances dans le développement des compétences langagières (współ. Ewa Półtorak). Lublin, 23-25.06.14.
 9. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Dydaktyka języków obcycha kompetencje ogólne. Wygłoszony referat: Wirtualne s@voir-être. O postawach e-ucznia i ich wpływie na rozwijanie kompetencji językowych. Bydgoszcz, 10-12.09.12.
 10. Konferencja ATRP PLEJADA: L'apport linguistique et culturel français à l'Europe: du passé au défis de l’avenir. Wygłoszony referat: De la classe traditionnelle à la classe virtuelle, un nouveau défi didactique. Poznań. 21-22.11.11.
 11. Międzynarodowa Konferencja Use of E-learning in the Developing of the Key Competences. Uniwersytet Śląski. Referat: Implementation of European Union standards in the acquisition of vocational skills at university level (współ. I. Mrochen, E. Półtorak). Ustroń-Cieszyn, 10-11.10.
 12. II Międzynarodowa Konferencja Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Referat : Przykłady wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w pracy z uczniem uzdolnionym językowo. Katowice, 29-30.03.11.
 13. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Niezwykły uczeń, indywidualne potrzeby. Referat: Wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym językowo. Lublin, 6-10.09.10.
 14. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Koncepcje i wdrożeniaw glottodydaktyce. Sosnowiec, 7-9.09.09.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Od 2009 - Członkini Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Nagrody: 

 • 2018 - Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Od 2016 - Członkini Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli w Uniwersytecie Śląskim

Inne:

 • Od 2018 - Sekretarz redakcji czasopisma Neofilolog

DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH E-LEARNINGU

 • Autor koncepcji metodycznej modułów zajęciowych : Złoża rud metali – geneza, budowa i rola w rozwoju cywilizacji oraz Filozofia dostępnych na platformie Moodle projektu UPGOW, w ramach zadania 46 - Opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. (2010-2011) - http://el.us.edu.pl/upgow/
 • Autor koncepcji metodycznej modułu BHP-bezpieczeństwo pracy dla studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego na platformie Moodle w ramach projektu UPGOW (2011-2012) - http://el.us.edu.pl/upgow/
 • Administrator platformy Moodle projektu Doktoris : Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska (2012-2015) - http://el.us.edu.pl/doktoris/
 • Przygotowanie i prowadzenie kursu Język pisany on line (Praktyczna Nauka Języka Francuskiego) na platformie kształcenia na odległość Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w ramach prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Moduł, przygotowany dla studentów I roku specjalności języki stosowane : francuski i angielski. Prowadzenie badań eksperymentalnych na temat specyfiki metody kształcenia na odległość oraz jej efektywności w rozwijaniu kompetencji wypowiedzi pisemnej w języku obcym (2012-2014). - http://el.us.edu.pl/wf/
 • Certyfikat e-nauczyciela przyznany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego w Polsce (czerwiec 2016)

SZKOLENIA/WARSZTATY/SEMINARIA

 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych Nauczanie języków obcych wspomagane komputerowo. Sosnowiec, 7-9.09.09
 • Warsztaty z obsługi platformy Moodle, organizowane przez Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec, 11.06. – 17.07.10
 • Seminarium dla nauczycieli języków obcych REAL 2 Comment motiver les apprenants : innovation et créativité en cours de langues. Kraków, 18- 21.08.10
 • Seminarium dla nauczycieli języków obcych Kreatywność, nauczanie wspomagane komputerowo i ewaluacja, organizowane przez Ambasadę Francji w Polsce i Instytut Języków Romańskich i Translatoryki w Sosnowcu. Sosnowiec, 7-10. 10. 10
 • Warsztaty Narzędzia wspomagające pracę tłumacza: CAT Tools. Sosnowiec, 15.01.-12.03.11
 • Warsztaty Lokalizacja Oprogramowania. Sosnowiec, grudzień 2011.
 • Staż dla nauczycieli języka francuskiego Université d'été BELC 2012, Les métiers du français dans le monde. Nantes, 2-13.07.12
 • Warsztaty Lokalizacja Oprogramowania. Sosnowiec, 19-20.09.12
 • Kurs przygotowawczy dla egzaminatorów i korektorów egzaminów DELF/DALF dla poziomów A1-C1. Kraków, grudzień 2014.
 • Seminarium naukowe organizowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego w Polsce Immersive learning w elektronicznych symulacjach decyzyjnych rozwijających kompetencje miękkie: od pomysłu do wdrożenia. Warszawa, 21.06.2016.