Zakład:

Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:

starszy wykładowca

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Językoznawstwo stosowane
 • Glottodydaktyka
 • Nauczanie słownictwa

Przebieg kariery naukowej: 

2011 – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Tytuł rozprawy doktorskiejComparaison des stratégies faisant avancer la pratique de l’enseignement du vocabulaire en italien langue étrangère.

Promotor : prof. zw. dr hab. Halina Widła

2002 - tytuł magistra w zakresie filologii włoskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

1999 - tytuł magistra w zakresie filologii romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Publikacje: 

Artykuły:

- opublikowane:

 1. „Ewaluacja a czynniki wpływające na stopień przygotowania się uczniów do różnych form weryfikacji kompetencji językowych”. W: Ocenianie i pomiar biegłości językowej,  pod red. Danuty Gabryś-Barker i Ryszarda Kalamarza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2016
 2. „Sposoby wykorzystania obrazu w nauczaniu słownictwa  w języku obcym”. Neofilolog nr 30, 2007
 3. „Wykorzystanie elementów sztuk plastycznych w dydaktyce języków obcych jako wprowadzenie i utrwalenie materiału leksykalnego oraz kształcenie postawy otwartości na aspekty wielokulturowe”. Neofilolog nr 27, 2005
 4.  „Wykorzystanie programów multimedialnych w nauczaniu dorosłych, na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku”  (współautor Halina Widła), Neofilolog nr 25, 2004

- złożone do druku:

„Różnorodność pomocy dydaktycznych a motywacja do nauki języka obcego”

Inne:

Katalog (ISBN 83-923354-0-6) - Jubileusz 25-lecia działalności  Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych Oblicza, (reprodukcje obrazów), Galeria Teatru Ziemi Rybnickiej, RCK, Rybnik

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 2018 -   udział w konferencji Naukowo-Dydaktycznej Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Wygłoszenie referatu pt.: Różnorodność pomocy dydaktycznych a skuteczność uczenia się  języka obcego
 2. 2016  -  udział w Konferencji Naukowo-Dydaktycznej  Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania  w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Wygłoszenie referatu pt. Ewaluacja a czynniki wpływające na stopień przygotowania się uczniów  do różnych form weryfikacji kompetencji językowych
 3. 2009 -  udział w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego:
  Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Sosnowiec
 4. 2006  - udział w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego:
  Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku, Kraków
 5. 2004 - udział w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego:
  Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania, Poznań
 6. 2003 - udział w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego:
  Integracja w nauczaniu języków obcych, Zielona Góra

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Działalność administracyjno-organizacyjna:

Koordynator PNJW (2018 / 2019)

Nagrody i odznaczenia:

2002 - List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla wyróżnionych absolwentów

Inne:

2005 - Studia Podyplomowe w zakresie Sztuki, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie