Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Zakład:

Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:

starszy wykładowca

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Językoznawstwo stosowane
 • Glottodydaktyka
 • Nauczanie słownictwa

Przebieg kariery naukowej: 

2011 – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Tytuł rozprawy doktorskiejComparaison des stratégies faisant avancer la pratique de l’enseignement du vocabulaire en italien langue étrangère.

Promotor : prof. zw. dr hab. Halina Widła

2002 - tytuł magistra w zakresie filologii włoskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

1999 - tytuł magistra w zakresie filologii romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Publikacje: 

Artykuły:

- opublikowane:

 1. „Ewaluacja a czynniki wpływające na stopień przygotowania się uczniów do różnych form weryfikacji kompetencji językowych”. W: Ocenianie i pomiar biegłości językowej,  pod red. Danuty Gabryś-Barker i Ryszarda Kalamarza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2016
 2. „Sposoby wykorzystania obrazu w nauczaniu słownictwa  w języku obcym”. Neofilolog nr 30, 2007
 3. „Wykorzystanie elementów sztuk plastycznych w dydaktyce języków obcych jako wprowadzenie i utrwalenie materiału leksykalnego oraz kształcenie postawy otwartości na aspekty wielokulturowe”. Neofilolog nr 27, 2005
 4.  „Wykorzystanie programów multimedialnych w nauczaniu dorosłych, na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku”  (współautor Halina Widła), Neofilolog nr 25, 2004

- złożone do druku:

„Różnorodność pomocy dydaktycznych a motywacja do nauki języka obcego”

Inne:

Katalog (ISBN 83-923354-0-6) - Jubileusz 25-lecia działalności  Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych Oblicza, (reprodukcje obrazów), Galeria Teatru Ziemi Rybnickiej, RCK, Rybnik

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 2018 -   udział w konferencji Naukowo-Dydaktycznej Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Wygłoszenie referatu pt.: Różnorodność pomocy dydaktycznych a skuteczność uczenia się  języka obcego
 2. 2016  -  udział w Konferencji Naukowo-Dydaktycznej  Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania  w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Wygłoszenie referatu pt. Ewaluacja a czynniki wpływające na stopień przygotowania się uczniów  do różnych form weryfikacji kompetencji językowych
 3. 2009 -  udział w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego:
  Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Sosnowiec
 4. 2006  - udział w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego:
  Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku, Kraków
 5. 2004 - udział w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego:
  Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania, Poznań
 6. 2003 - udział w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego:
  Integracja w nauczaniu języków obcych, Zielona Góra

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Działalność administracyjno-organizacyjna:

Koordynator PNJW (2018 / 2019)

Nagrody i odznaczenia:

2002 - List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla wyróżnionych absolwentów

Inne:

2005 - Studia Podyplomowe w zakresie Sztuki, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie

Zakład:
Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:
lektor

Zakład:

Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

językoznawstwo (teoria tłumaczenia, percepcja informacji w świetle pozajęzykowego obrazu świata itd.)

Przebieg kariery naukowej:

 • 2010 r., Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Filologii Obcych.
  Tytuł zawodowy: Doktor nauk humanistycznych
 • 1981 – 1986 r., Erewański Państwowy Instytut Pedagogiczny Języków Obcych. Pięcioletnie studia magisterskie na specjalności język francuski i angielski. Tytuł zawodowy: Mgr romanistyki, anglistyki i pedagogiki (nostryfikowany w Polsce jako równorzędny dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytułem zawodowym magistra edukacji nadawanym przez szkoły wyższe Rzeczypospolitej Polskiej).

Publikacje:

Monografie:

Dyplomacja publiczna w służbie Polakom we Francji, Ostrowiec Św., 2014 r.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Komunikacja interkulturowa i asymilacja Ormian w Polsce (wybrane zagadnienia), w: W dialogu języków i kultur, t. VI, wyd. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 233 – 246.
 2. Argumentacja w świetle kontekstu pozajęzykowego (na przykładzie turecko-ormiańskiego rosyjskojęzycznego dyskursu, w: Studia Rusycystyczne, tom 21, wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 31-38 
 3. Kilka (prób) przemyśleń o „semantic primes” (opartych na percepcji rzeczywistości pozajęzykowej i pozagramatycznej, w The Peculiarity of Man, nr 18, wyd. Adam Marszałek, wyd. Naukowe GRADO, Toruń – Kielce 2013 r.
 4. Granice informacji jako faktu/fałszu historycznego w rosyjskojęzycznym dyskursie medialnym o ormiańsko-tureckim konflikcie, w: The Peculiarity of Man, nr 16, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012 r.
 5. Społeczna interakcja pojmowania Konfliktu w stosunkach ormiańsko-tureckich (na podstawie rosyjskojęzycznych mediów XXI wieku), w: Język, Literatura i Kultura Rosji w XXI wieku (teoria i praktyka), pod red. nauk. prof. K. Lucińskiego, wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011 r., s. 135-140.
 6. O porównywalności opanowania poziomów języka rosyjskiego i angielskiego w biznesie, określonych certyfikatami „Poziom bazowy Rosyjskiego i „First Certificate”, w Problemy nauczania języka rosyjskiego, literatury i kultury Rosji u progu XXI wieku, red. nauk. prof. K. Lucińskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej, Kielce, 1999 r., str. 65-71.

Podręczniki/skrypty:

Skrypt do nauki Business English dla zajęć w Wyższej Szkole Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Ostrowiec Św., 1997 r.

Inne:

Książki (autor / współautor)
• Finansowanie rozwoju regionalnego w województwie świętokrzyskim na tle rozwiązań teoretycznych i praktycznych, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r.
• Prawo dostępu do informacji, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r.
• Unia dla nas, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r.
• Poradnik Młodego Obywatela, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r.
• Przewodnik Młodego Obywatela, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r.
• XI międzynarodowy jesienny salon sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis” (tłumaczenie katalogu na język angielski), BWA w Ostrowcu Św., Ostrowiec Św. 2012 r.
• Od neolitu do współczesności. Zarys Kopalni Krzemienia Pasiastego (e-book: erwin.org.pl/aktualnosci/wp-content/uploads/2012/07/krzemionki_publikacja4.pdf, odczyt: 18.12.2014), wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r.
• Polska prezydencja w Radzie UE, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2011 r.
• Traktat z Lizbony w służbie przyszłości, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2011 r.
• X międzynarodowy jesienny salon sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis” (tłumaczenie katalogu na język angielski), BWA w Ostrowcu Św., Ostrowiec Św. 2010 r.
• Vademecum Sukcesu, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2008 r.
• Od pierwszego etatu do własnej firmy, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2006 r.
• Vademecum Młodego Obywatela, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2006 r.
• W Europie Narodów (w 2 częściach), wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2005 r.
• ABC Small Business’u, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2005 r.
• Wiedza – Twoją Siłą, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2004 r.
• Korzystne Koszty czy Kosztowne Korzyści, Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św. 2004 r.
• Polska a Unia Europejska, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2003 r.
• Vademecum Młodego Przedsiębiorcy – Nowa Edycja, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2003 r.
• Pięć Lekcji o Demokracji, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2003 r.
• Z Ziemi Polskiej do … czyli jak się integrować z Unią Europejską, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2002 r.
• Vademecum Młodego Przedsiębiorcy, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2002 r.
• Seminaria o Unii Europejskiej: UE w pytaniach i odpowiedziach, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2000 r.

Artykuł w periodyku naukowym
• Ukształtowanie państwa jako skutek ideologii politycznej, w Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Zeszyt 3, wyd. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Św., 1999 r.

Artykuły w materiałach pokonferencyjnych
• The External Dimension of the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice, in: Facing the challenges in the European Union Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), ed. by E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Polish European Community Studies Association, Warsaw 2015, p. 95-106
• Rola państwa w przemianach społeczno-gospodarczych w Armenii po 1991 roku, w Człowiek a Rynek, pod red. prof. Sł. Partyckiego, wyd. KUL, Lublin, 2004 r., t. 1, s. 435-441.

Artykuł w periodyku społecznym
• Zimne sądy po gorącej awanturze, w Angora, nr 33, 16.08.2009 r., str. 69-70
Artykuły internetowe
• Teoria Pawłowa o sowieckim faszyzmie, Portal Spraw Zagranicznych psz.pl, 04.10.2009 r.
• Źle się dzieje w państwie Moskiewskim (ale gorzej jest na Kaukazie), Portal Spraw Zagranicznych psz.pl, 30.08.2009 r.
• Moralność a ideologia demokracji, Polska Sieć Filozoficzna, www.psf.org.pl, 2004 r.

Raporty z badań
• 2004 r.: autor i realizator projektu badawczego „Unia korzystnych kosztów. Podsumowanie pierwszych efektów akcesji Polski do UE” wyniki badań zostały przedstawione w publikacji Korzystne Koszty czy Kosztowne Korzyści (grant Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: umowa z 8.11.2004r., nr 951/2004).

Granty i projekty badawcze:

 1. 2016-2018 r.: uczestnictwo w projekcie „Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny)”. Projekt sfinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015 r.- IV edycja, moduł "Rozwój" 2 b (projekt jest w trakcie realizacji).
 2. 2016-2019 r.: Udział w projekcie badawczym ERAZMUS + (Promoting internationalization of research through establishment and operationalization of Cycle 3 Quality Assurance System in line with the European Integration Agenda / C3QA) we współpracy z Armenią, Francją, Hiszpanią, Ukrainą, Mongolią itd.
 3. 2017 r.: współautor i realizator projektu „Aktywny Senior!” dla 80 osób w wieku 60+ z zakresu aktywizacji i partycypacji społecznej seniorów (grant ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020). Projekt został zrealizowany.
 4. 2017-2018 r.: współautor i realizator projektu „Przedsiębiorczość w 4G” z zakresu multimedializacji przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, celem interaktywnej aktywizacji ekonomicznej młodzieży poprzez wdrożenie modelu inkubowania innowacji społecznych w w/w zakresie. Projekt sfinansowany przez ECORYS POLSKA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakończony, rozliczony. Projekt zakwalifikował się jako wzorcowy i został wybrany do upowszechnienia na terenie całej Polski.
 5. 2014 r.: współautor i współrealizator projektu badawczego Polski hydraulik, czy …? Dyplomacja publiczna w służbie Polakom we Francji. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wyniki badań w zakresie współpracy w dziedzinie percepcji Polaków we Francji oraz Francuzów w Polsce ze szczególnym uwzględnienie aspektu językowego dyplomacji publicznej (wnioski i rekomendacje strategiczne) zostały podsumowane w publikacji (umowa z MSZ nr BDG-739/2014).
 6. 2013 r.: współautor i współrealizator projektu badawczego Ściana Wschodnia RP – Ukraina Zachodnia. Partnerstwo strategiczne?. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wyniki badań w zakresie znaczenia i wpływu język ukraińskiego na mentalność mieszkańców poradzieckiej Ukrainy oraz proeuropejskiej koncepcji kierunków i priorytetów współpracy międzynarodowej na obszarze trzech województw Ściany Wschodniej RP z Ukrainą Zachodnią zostały podsumowane w publikacji naukowej Ściana Wschodnia RP – Ukraina Zachodnia. Partnerstwo strategiczne? (umowa z MSZ nr BDG-4789/2013).
 7. 2012 r.: współautor i współrealizator projektu badawczego Efektywne finansowanie rozwoju regionalnego w województwie świętokrzyskim (propozycje rozwiązań w zakresie sposobu finansowania zadań samorządowych). Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu Dotacji „Fundusze europejskie na poziomie NSS” - V edycja. Wyniki badań zostały podsumowane w publikacji naukowej Finansowanie rozwoju regionalnego w województwie świętokrzyskim na tle rozwiązań teoretycznych i praktycznych (umowa z MRR nr DKS/BDG-II/POPT/99/12).
 8. 2011 r.: autor i wykładowca projektu Traktat lizboński w służbie przyszłości (75 godzin seminariów). Wyniki badań zostały podsumowane w publikacji o tej samej nazwie i służą jako Zestaw dydaktyczno-treningowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w regionie ostrowieckim dla dodatkowych zajęć z przedmiotów Wiedza o społeczeństwie i Podstawy przedsiębiorczości (grant Komisji Europejskiej: umowa z dnia 19.01.2011 r., nr 8/2010).
 9. 2008 r.: Ekspert zewnętrzny do spraw Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
 10. 2007 r.: autor i wykładowca projektu dydaktyczno-badawczego Obywatel - Urząd - Prawo (435 godzin seminariów). Wyniki badań zostały podsumowane w publikacji Obywatel - Urząd - Prawo i wykorzystane, jako skrypt podczas seminariów i warsztatów z zakresu praw obywatelskich oraz dostępu do informacji publicznej dla 450 uczestników (grant Komisji UE: umowa z 15.12.2006 r., nr 8190/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02./RM/01).
 11. 2007 r.: autor i wykładowca projektu dydaktyczno – badawczego Od pierwszego etatu do własnej firmy – kreowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Wyniki badań zostały podsumowane w publikacji Od pierwszego etatu do własnej firmy – kreowanie aktywnych postaw na rynku pracy, która służyła jako Zestaw dydaktyczno – treningowy m. in. dla seminariów i warsztatów z zakresu zakładania mikro i małego przedsiębiorstwa oraz pozyskiwania i zarządzania funduszami strukturalnymi dla 450 osób (grant Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: umowa z 29.08.2006 r., nr 48).
 12. 2005 r.: autor i wykładowca projektu dydaktyczno – badawczego ABC – Small Businessu dla 300 osób z powiatu ostrowieckiego. Wyniki badań zostały podsumowane w publikacji ABC – Small Business’u i wykorzystane podczas seminariów oraz warsztatów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i pozyskiwania pomocy UE (grant Ministerstwa Polityki Społecznej: umowa z 28.07.2005r., nr 9).
 13. 10. 2004 r.: autor i realizator projektu badawczego Unia korzystnych kosztów. Podsumowanie pierwszych efektów akcesji Polski do UE. Wyniki badań zostały przedstawione w publikacji Korzystne Koszty czy Kosztowne Korzyści (grant Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: umowa z 8.11.2004r., nr 951/2004).
 14. 11. 2001 r.: autor i wykładowca projektu badawczego Zasady zarządzania funduszami UE w Polsce i Unii Europejskiej – polityka czy ekonomia. Wyniki badań zostały wdrożone w ponad 150 mikro i małych przedsiębiorstwach.
 15. 12. 2000 – nadal: autor i koordynator projektu badawczego Języki demokracji – Angielski, Francuski i Rosyjski. Wyniki są wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych z młodzieżą m. in. w zakresie edukacji językowej

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Prelegent międzynarodowej konferencji Przestrzenie Przekładu 3 organizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ w Sosnowcu (26-27 października 2017 r.).
 2. 2017 r.: prelegent międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej pt. W dialogu języków i kultur, organizowanej przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie (1-2 czerwca 2017 r.).
 3. 2016 r.: prelegent międzynarodowej konferencji naukowej pt. Minor Cultures in Dialogue, organizowanej przez Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ (26-27 maja 2017, UŚ w Katowicach).
 4. 2015 r.: panelista międzynarodowej konferencji pt. Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg) (14-15 maja 2015, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).
 5. 2014 r.: moderator konferencji naukowej Ćwierć wieku demokracji. Życie publiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (1989-2014), Ostrowiec Św., Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 27-28 marca 2014 r.
 6. 2012 r.: prelegent XVII Międzynarodowej Konferencji Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania. Opozycja II: Człowiek a społeczeństwo, Kielce – Staszów, Zakład Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UJK w Staszowie, przy współpracy z Instytutem Filologii Obcych UJK, Uniwersytetem Narodowym im. I. Ogienki w Kamieńcu Podolskim oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Moskwie.
 7. 2011 r.: prelegent XVI Międzynarodowej Konferencji Fundamentalne Kategorie Ludzkiego Poznania (Świat i Jego Obraz/y), Kielce – Staszów, Zakład Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UJK w Staszowie, przy współpracy z Instytutem Filologii Obcych UJK, Uniwersytetem Narodowym im. I. Ogienki w Kamieńcu Podolskim oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Moskwie.
 8. 2011 r.: prelegent Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego J. Buzka i Marszałka Sejmu RP G. Schetyny: referat pt. Proces asymilacji Ormian w Polsce (wybrane zagadnienia) / The process of the Armenians’ assimilation in Poland: Selected issues, Lublin
 9. 2010 r.: prelegent Międzynarodowej Konferencji Konflikt Cywilizacji czy Cywilizacja Konfliktów: Przyszłość Człowieka w Społeczeństwie Konsumpcyjno-informacyjnym, Kielce – Staszów, Instytut Nauk Politycznych WZiA, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 10. 2010 r.: prelegent VII Międzynarodowej Konferencji Naukowa Język, Literatura i Kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka, Kielce, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego.
 11. 2004 r.: prelegent międzynarodowej konferencji Człowiek a Rynek w Nałęczowie, na zaproszenie Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 12. 2002 r.: prelegent XII Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, na zaproszenie Instytutu Wschodniego: panel dyskusyjny Biznes i organizacje pozarządowe w budowie społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki rynkowej w Europie Środkowo – Wschodniej.
 13. 2002 r.: prelegent konferencji Organizacje pozarządowe a państwo – Partnerstwo dla polityki zagranicznej w Warszawie na zaproszenie Fundacji im. St. Batorego
 14. 1986 r. prelegent Ogólnozwiązkowej konferencji naukowej studentów (Armenia).
 15. 1986 r.: prelegent XXII konferencji naukowej Instytutu Języka Rosyjskiego i Obcych im. W. Briusowa w Erewanie (dyplom honorowy za I miejsce w zakresie najlepszych badań naukowych w zakresie językoznawstwa).
 16. 1986 r.: prelegent Konferencji Naukowej Instytutu Języka Rosyjskiego i Obcych im. W. Briusowa w Erewanie (dyplom honorowy za najlepsze studenckie badania naukowe w zakresie językoznawstwa).
 17. 1985 r.: prelegent XXI konferencji naukowej Instytutu Języka Rosyjskiego i Obcych im. W. Briusowa w Erewanie (dyplom honorowy za najlepsze badania naukowe w zakresie językoznawstwa).
 18. 1983 r.: prelegent XX Miedzyuczelnianej Konferencji (honorowy dyplom Naukowego Stowarzyszenia Studentów Armenii za rosyjskojęzyczny referat podsumowujący badania z zakresu językoznawstwa).
 19. 1982 r.: prelegent XIX Miedzyuczelnianej Konferencji (dyplom Ministra Wyższej i Średnio Specjalistycznej Edukacji Armenii oraz Naukowego Stowarzyszenia Studentów Armenii za referat podsumowujący badania naukowe z zakresu językoznawstwa).

Zakład:

Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:

Adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Językoznawstwo, translatologia
 • Badania w zakresie manipulacji w tłumaczeniu, lingwistyki komparatywnej angielsko-polskiej, języków specjalistycznych (języka polityki i mediów, prawa, medycyny), dydaktyki tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Przebieg kariery naukowej:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego 
 • stopień magistra w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego
 • stopień magistra w Katedrze Muzykologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Publikacje:

Monografie:

Manipulation in Translating British and American Press Articles in the People’s Republic of Poland, Cambridge Scholars Publishing (w końcowej fazie procesu wydawniczego)

Artykuły:
- opublikowane:

 1. 2017, “Principles of “Newspeak in Polish Translations of British and American Press Articles under Communist rule”, w: Polish Translations of British and American Press Articles under Communist rule” w: Research in Language: The Journal of University of Lodz (Volume 15, Issue 1).
 2. 2017, “The Translator’s Intentions – the Same as or Different from the Author’s? Cases of Manipulation in Polish Translations of British press articles in 1965-1989.”, w: Applications of Relevance Theory: From Discourse to Morphemes (eds. Agnieszka Piskorska & Ewa Walaszewska), Cambridge Scholars Publishing.
 3. 2014, “The Meaning Loss and Meaning Modification in Polish-English and English-Polish Translation of Official Documents”, w: Cultural Interfaces in Academic Setting and Beyond (eds. Krystyna Warchał & Andrzej Łyda), Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 4. 2010, „Problem lokalizacji w tłumaczeniu tekstów urzędowych”, w: Tłumaczenie. Leksyka, frazeologia, styl (ed. Krzysztof Hejwowski), Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.
 5. 2010, “Explicitness in Legal Translation”, w: Relevance Studies in Poland Vol. 3 - Exploring Translation and Communication Problems (eds. Marta Kisielewska-Krysiuk, Agnieszka Piskorska & Ewa Wałaszewska), Warszawa: Warsaw University Press.
 6. 2009, “The Role of Musical Hearing and Language Hearing in Foreign Language Pronunciation”, w: Multidisciplinary Perspectives on Second Language Acquisition and Foreign Laguage Learning (eds. Janusz Arabski, & Adam Wojtaszek), Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
 7. 2008, “Theory of Relevance in the Translation of Official Documents”, w: Relevant Worlds: Current Perspectives on Language, Translation and Relevance Theory (eds. Ewa Wałaszewska, Marta Kisielewska-Krysiuk, Aniela Korzeniowska and Małgorzata Grzegorzewska), Cambridge Scholars Publishing.
 8. 2008, „Nieprzystawalność, uniwersalizm kulturowy i lokalizacja w tłumaczeniu tekstów prawnych”, w: Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 9. 2007, Strategies in the translation of legal texts - implication on translation pedagogy, http//:isq.urv.es/cetra/publications.html., CETRA Research Seminar in Translation Studies.
 10. 2007, “Teaching translation of specialized legal texts on the basis of official documents (birth certificates)”, w: The Journal of Specialised Translation (Issue 07).
 11. 2004, Hasła z zakresu współczesnej prozy amerykańskiej po 1945 r., w: Słownik pisarzy świata, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

- złożone do druku:

2018, „Cenzura w tłumaczeniu anglojęzycznych artykułów prasowych przed upadkiem komunizmu i po nim – stara i nowa rzeczywistość polityczna a wolność słowa”, w: Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa po 1989 roku (eds. Zbigniew Romek, Kamila Kamińska-Chełminiak), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA JR.

Inne:

2008 - Abstrakty w Bazie St. Jerome Publishing.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. „National Identity in Translation” – Lviv, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, 24-26 września 2018 r.
  Tytuł referatu: The image of the People’s Republic of Poland in translations of British and American Press articles into Polish under preventive censorship
  Data prezentacji: 25 września 2018 r.
 2. „Google Translate & Modern Languages Education” – Nottingham, the University of Nottingham, UK, 29 czerwca 2018 r.
  Tytuł referatu: Google Translate in the context of culture-specific items
  Data prezentacji: 29 czerwca 2018 r.
 3. ”Cenzuro wróć – mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 r.”- Warszawa, UW, 12-13 grudnia 2017 r.
  Tytuł referatu: Cenzura w tłumaczeniu anglojęzycznych artykułów prasowych przed i po obaleniu komunizmu – stara i nowa rzeczywistość polityczna a wolność słowa
  Data prezentacji: 12 grudnia 2017 r.
 4. „Interpretating for Relevance – Discourse and Translation”, Warszawa, Polska, 29-30 września 2014 r.
  Tytuł referatu: Principles of “Newspeak” in the Polish translations of British and American press articles under the communist rule
  Data prezentacji: 30 września 2014 r.
 5. „Interpretating for Relevance – Discourse and Translation”, Warszawa, Polska, 25-26 września 2012 r.
  Tytuł referatu: Translator and manifestation of intentions – same or different from the author’s? Cases of manipulation in the translation of British press articles of 1965-1989.
  Data prezentacji: 26 września 2012 r.
 6. „2nd International PRESEAL Conference: Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language. Occupying niches – Interculturality, Cross-culturality, Aculturality in Academic Research”, Sosnowiec, Polska, 9-11 czerwca 2011 r.
  Tytuł referatu: Loss of meaning and meaning modifications in the Polish-English and English-Polish translations of Polish, British and American official documents
  Data prezentacji: 9 czerwca 2011 r.
 7. “Interpreting for Relevance – Discourse and Translation”, Kazimierz Dolny, Polska, 17-18 czerwca 2008 r.
  Tytuł referatu: Explicitness in Legal Translation
  Data prezentacji: 17 czerwca 2008 r.
 8. “CETRA Research Seminar in Translation Studies”, Leuven, Belgia, 20-31 sierpnia 2007 r.,
  Tytuł referatu: Strategies in the translation of legal texts - implication on translation pedagogy
  Data prezentacji: 29 sierpnia 2007 r.
 9. “Medius Currens II - Tłumacz jako pośrednik miedzy językami i kulturami a teoria, dydaktyka i praktyka przekładu” –Toruń, Polska, 20-21 kwietnia 2007 r.
  Tytuł referatu: Uniwersalizm kulturowy i lokalizacja w tłumaczeniu tekstów prawnych.
  Data prezentacji: 20 kwietnia 2007 r.
 10. “Leksykalno-frazeologiczne problemy przekładu” – Olecko, Polska, 26-27 czerwca 2006 r.
  Tytuł referatu: Problem lokalizacji w tłumaczeniu tekstów urzędowych.
  Data prezentacji: 26 czerwca 2006 r.
 11. “Interpreting for Relevance: Discourse and Translation” – Kazimierz Dolny, Polska, 12-14 czerwca 2006 r.
  Tytuł referatu: Theory of relevance in translation of official documents.
  Data prezentacji: 13 czerwca 2006 r.
 12. “XVIIIth International Conference on Foreign/Second Language Acquisition” – Szczyrk, Polska, 18-20 maja 2006 r.
  Tytuł referatu: The role of musical hearing and language hearing in foreign language pronunciation.
  Data prezentacji: 20 maja 2006 r.

Inne: 

 • Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 2002 r.

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Halina Widła