Zakład:
Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Historia literatury i kultury brytyjskiego Oświecenia i Romantyzmu.
 • Pisarstwo Williama Gilpina, (dzienniki z podróży po malowniczych („picturesque”) zakątkach Anglii, Walii i Szkocji), teoria estetyczna „picturesque” W. Gilpina i jej filozoficzne źródła oraz wpływ na kształtowanie się tendencji w kulturze, literaturze oraz malarstwie akwarelowym połowy i końca XVIII wieku.

Przebieg kariery naukowej:

 • Tytuł Doktora Nauk Humanistycznych: Uniwersytet Śląski 2002
 • Stopień magistra: Uniwersytet Śląski 1995


Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Marta Oracz, Kwartalnik Neofilologiczny „God and Morality in the World of William Blake”, j. angielski, : Kwartalnik Neofilologiczny, 1-2/ 1998, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Przedruk w Aesth(etics) Essays in Cultural Practice Eds. W. Kalaga, T. Rachwał, Katowice, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 2000.
 2. „Platonic Anamniesis - an Echo of Spirituality in the Fallen World, w: Memory and Forgetfulness” in: Essays in Cultural Practice, Eds. W. Kalaga, T. Rachwał, Katowice, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1999.
 3. „Bóg Blake'a i Bóg Platona”, w: Dykcja, Pismo literacko-artystyczne Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut, 1999, nr.11-12.
 4. „A Case Against Empire of Reason: The Comparative Analysis of the Two Parts of Blake's America. A Prophecy". W: Literature and Linguistics, Literatur und Linguistik, Wojciech Kalaga, Zygmunt Mielczarek, Tadeusz Rachwał red., vol. I, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2002.
 5. „Plato's Republic: the Role of Music, Mathematics and Dialectics in the Education of an Ideal Ruler” w: In the Space of Arts: Interdisciplinarity, Identity and (Post)modernity red. Ewa Borkowska. Katowice 2004.
 6. “Plato and Thomas More: Idea of Oneness in the Utopian Society.” w: Multiculturalism. For and Against, red. Andrzej Wicher, Łódź, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2005.
 7. „Mark Akenside’s Pleasures of Imagination: The Revival of Plato’s Idea of the Graded Universe in the Eighteenth Century” w: Repetition and Recycling In Literary and Cultural Dialogues, red. Wojciech Kalaga, Marzena Kubisz, Jacek Mydla, Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2008
 8. "William Turner, Plein Air Painter, Revolutionary Artist" w: Continuity And Change in the English Language and Culture, red. Katarzyna Papaja, Arkadiusz Rojczyk, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice, 2012.
 9. “William Gilpin and Nature” w: Nature(s)?: Environments We Live by. Literary and Cultural Discourses, red. Jacek Mydla, Agata Wilczek, Tomasz Gnat. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
 10. "Nature Changed by the Power of Picturesque Imagination" w: Continuity And Change in the English Language and Culture, red. Elżbieta Krawczyk-Neifar, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice, 2014.
 11. „Mauritius - a Paradise Island?” Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Romanica Silesiana, Katowice: Wydawnictwo UŚl, 2015, str. 328-339, ISSN: 1898-2433
 12. “Changes in the Understanding of Gothic”, w: Continuity and Change. To be Continued… red. Elżbieta Krawczyk-Neifar, Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Pracą w Katowicach, 2015, str. 85-98, ISBN całości: 978-83-61379-49-5
 13. „Landscape Painters, Nature Poets, and their Love of Nature”, w: Modern Language and Culture. Where do We Go... , red. Elżbieta Krawczyk-Neifar, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice, 2015.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Referat „God and Morality in the World of William Blake” wygłoszony podczas konferencji „Aesth(etics)” w Szczyrku, 1998
 2. Referat „Bóg Blake'a i Bóg Platona” wygłoszony w czasie konferencji "Mistyczny Świat Williama Blake'a"w Świdnicy, 1998
 3. Referat „Blake's America A Prophecy” wygłoszony podczas konferencji "America" w Szczyrku, 1999.
 4. Referat „Plato's Republic: the Role of Music, Mathematics and Dialectics in the Education of an Ideal Ruler” wygłoszony podczas konferencji "In the Space of Arts: Identity, Interdisciplinarity & (Post)Modernity" w Szczyrku, 2003.
 5. Referat Alexander Pope i światopogląd naukowy wygłoszony na konferencji English Studies in Polish Academia, Szczyrk 2004.
 6. Referat Platon i problem wychowania społeczeństwa, wygłoszony na konferencji Hoi Polloi. Retoryka i wspólnota. Katowice, 7 XII 2004
 7. Wykład otwarty Mistrzowie detalu w malarstwie i grafice wygłoszony w ramach Kawiarenki Kulturalno- literackiej, Biblioteka Śląska, Katowice XI 2012
 8. Referat William Gilpin and the picturesque natural scene wygłoszony na konferencji Nature(s)?, Szczyrk 10-12. V 2012
 9. Referat Changes in the Landscape Aesthetics in the Second Half of the 18th century British Art wygłoszony na konferencji Continuity and Change in the English Language and Culture, Katowice, 8. VI. 2012
 10. Referat William Gilpin: świat zmieniony mocą wyobraźni wygłoszony na konferencji Idea przemiany w kulturze: literaturze, języku, edukacji, Częstochowa, 18-19. X. 2012
 11. Referat: „Nature Changed by Picturesque Imagination” wygloszony na konferencji 2nd Conference Continuity and Change in the English Language and Culture, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice, 21. VI. 2013
 12. Referat „Eighteenth Century Philosophical Sources of William Gilpin’s Concept of Imagination” wygłoszony na międzynarodowej konferencji LIES, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 13. IV. 2014
 13. Referat “William Gilpin Changes in the Understanding of the Gothic” wygłoszony na konferencji 3rd Conference Continuity and Change in the English Language and Culture, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice, 6. VI. 2014
 14. Referat „The British Scene in William Gilpin’s Travel Journals and in his Paintings” - Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja Word&Image Crossovers, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 29-30. 09. 2014
 15. Referat “William Gilpin – Changes in the Understanding of the Gothic”, 3rd Conference Continuity and Change in the English Language and Culture, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice, 6. 06. 2014
 16. Referat “Landscape Painters, Nature Poets and their Love of Nature (Gilpin, Wordsworth, Chełmoński)”, 4th Conference Continuity Change in the English Language and Culture, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice, 12.06.2015
 17. Referat “The Art Market in the Eighteenth Century Britain”, ISECS 14th International Congress for Eighteenth-Century Studies, Opening Markets, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, Holandia, 27-31. 07. 2015
 18. Referat “Growth of Home Tourism in the Eighteenth and Early Nineteenth Century in Britain: Aesthetic aspects of the Lake District Nature”, BSECS 45th Annual Conference, St Hugh’s College, Oxford, Wielka Brytania, 6-8. 1.2016
 19. Referat “Picturesque Travel as a Continuation of the Grand Tour Tradition”, , 5th Conference Continuity Change in the English Language and Culture, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice, 17.06.2016

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Wykład otwarty „Mistrzowie detalu w malarstwie i grafice” wygłoszony w ramach Kawiarenki Kulturalno- literackiej, Biblioteka Śląska, Katowice XI 2012
 • Wykład „Od impresjonizmu do współczesności” – Festiwal Nauki, Instytut Języków Romańskich i Translatorski, 17. 11. 2016