Zakład:

Zakład Lingwistyki Tekstu

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przebieg kariery naukowej:

 • 19.04.2011 uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • 15.06.2005 uzyskanie tytułu magistra (Filologia-język francuski stosowany)

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

lingwistyka tekstu, analiza dyskursu

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak problemy perswazji i manipulacji, pragmatyka, teoria argumentacji, retoryka i język mediów. Prowadzone przeze mnie ostatnio badania dotyczą tworzenia strategii dyskursywno-komunikacyjnych, opartych na elementach etosu, patosu i logosu, w dyskursie perswazyjnym, który analizuję na przykładzie recenzji filmowej jako medialnego gatunku opiniotwórczego. W badaniach zajmuję się m.in.: problemem presupozycji, wyrażeniami wartościującymi, ludycznością, kwantyfikatorami, itp.

Publikacje:

Monografie:

L’univers discursif dans l’éditorial : l’étude des structures ontologiques et axiologiques. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2014.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. „Stratégies discursives de persuasion dans la critique de cinéma comme activité rhétorique". W: „Studia Romanica Posnaniensia”, XLIV/4, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s.183-196.
 2. „La critique de cinéma comme activité rhétorique.” W: „Cognitive Studies/Etudes cognitives”, 17, ISS PAS, Warsaw 2017, s.1-9.Entre la perception et l'opinion: le cas des stratégies discursives de persuasion dans la critique de cinéma. W: Linguistica Silesiana, 37, Oddział PAN w Katowicach, Katowice 2016, s.211-223.
 3. Argumentation émotive dans les stratégies persuasives: le cas de la critique de cinéma. W: Les émotions et les valeurs dans la communication II. Entrer dans l'univers du discours. Series: Études de linguistique, littérature et art, Peter Lang. 2016, s. 125-135.
 4. Influencer la perception et le jugement : strategies persuasives dans la critique de cinéma.W: Regards sur l'oral et l'écrit : Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle (SILF), T.14, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, p. 274-278.
 5. Stratégies discursives et communicationnelles de persuasion dans les genres journalistiques d'opinion : le cas des critiques de cinéma. W: Cognitive Studies/Etudes cognitives, 15, ISS PAS, Warsaw 2015, p. 413-426, DOI 10.11649/cs.2015.029
 6. Ontological structures in an editorial as a mechanism for the creation of meaning in persuasive press texts. W: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 42/55, De Gruyter, 2015, p. 49-65, DOI 10.1515/slgr-2015-0030
 7. O niektórych strategiach kształtowania opinii i percepcji w recenzji filmowej. W: Studia Humanistyczne AGH, 14/1, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Kraków 2015, z. 1, p. 171-186, DOI 10.7494/human.2015.14.1.171-186
 8. Le pouvoir des mots – axes de recherche en communication persuasive : la cas du discours médiatique et juridictionnel”. W : Kwartalnik Neofilologiczny, LXI, 3, PAN, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Warszawa 2014, s.529-543. URL: http://kn.czasopisma.pan.pl/images/data/kn/wydania/No_3_2014/3.%20LE%20POUVOIR%20DES%20MOTS%20-%20AXES%20DE%20RECHERCHE.pdf
 9. Les moyens sémantico-rhétoriques de valorisation dans les structures axiologiques de l'éditorial socio-politique. W: Neophilologica, 25. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, s.102-115. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=234249; http://sbc.org.pl/dlibra/publication?id=220245&tab=3
 10. Les structures ontologiques de l’éditorial socio-politique: une approche socio-cognitive. W : Studia kognitywne-Etudes cognitives, 13, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy – Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2013, s. 211-224. DOI: 10.11649/cs.2013.014
 11. Wartościujące środki semantyczno-retoryczne w kontekście komunikacji medialnej na przykładzie francuskiego edytorialu. W: tekst i dyskurs-text und diskurs, 6, Uniwersytet Warszawski/Uniwersytet Rzeszowski, Warszawa/ Rzeszów 2013, s. 279-294. URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d4b55e41-78a6-4568-a07d-0a1ec3ce3c8f; http://bazhum.muzhp.pl/autor/Topa-Bryniarska/Dominika/
 12. O sposobach wartościowania w tekście prasowym (na przykładzie francuskiego artykułu wstępnego). W: Język a komunikacja 35. Słowo w kontekście. Tertium, Kraków 2013, s. 261-269.
 13. L’ironie en tant que moyen sémantico-rhetorique de valorisation dans l’editorial socio-politique. W : Linguistica Silesiana, 33, Oddział PAN w Katowicach, Katowice 2012, s. 81-93.URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-6e43c836-2fcc-4077-8abe-bb690eed6028; http://ls.czasopisma.pan.pl/images/data/ls/N0_33_2012/82%20IRONY%20AS%20A%20SEMANTICO-RHETORICAL.pdf
 14. La conceptualisation de CONFLIT dans le discours . W: La Globalisation Communicationnelle: Enrichissement et Menace pour les langues . Réd. J. Kortas, J. Jereczek-Lipińska, G. Quentel’a. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 369 – 377.
 15. Les relations « classe-éléments » et partie tout » dans les structures ontologiques de l'éditorial socio-politique". W: Neophilologica, 21. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2009, s. 115-125. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=126237; http://www.sbc.org.pl/Content/17198/neophilologica_21.pdf
 16. Wyrażenia wartościujące w argumentacji perswazyjnej na przykładzie francuskiej reklamy turystycznej. W: Język-społeczeństwo-wartości. T. XVIII. Red. E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe; Bydgoszcz 2008, s. 445 – 453.

- złożone do druku:

 • "La métaphorisation dans l’éditorial socio-politique en tant que moyen de valorisation dans l’argumentation persuasive". Rozdział monografii "Valeurs dans la langue et le discours" pod redakcją E. Miczki, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019, s. 185-211.
 • "De l’argumentation à la politesse : l’étude des stratégies discursives de persuasion dans la critique de cinéma". W: "Kwartalnik Neofilologiczny", Warszawa (w recenzji)
 • "La critique de cinéma comme outil rhétorique de persuasion". W: "Roczniki Humanistyczne", Lublin (w recenzji)

Podręczniki/skrypty:

Język francuski (współautor A. Dolata-Zaród) – rozdział podręcznika “Frazeologia "Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach: język francuski – język hiszpański – język włoski” pod red. M. Sułkowskiej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019.

Inne:

Tłumaczenie dla IPN: Muzeum Śląskie "W obcym kraju... : wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku 1920-1922 / pod red. Sebastiana Rosenbauma ; [tł.Katarzyna Wywiał-Prząda (jęz. ang.), Dominika Topa-Bryniarska (jęz. fr.), Patrycja Korczago-Pucher, Aleksandra Charczyńska-Plomteux (jęz. włoski), Sebastian Rosenbaum (jęz. niem.)]. - Katowice : Muzeum Śląskie : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. - 400 s. : il., mapy ; 25 cm


Granty i projekty badawcze:

od lutego 2015 r. udział jako wykonawca w projekcie frazeodydaktycznym pod nadzorem dr hab. Moniki Sułkowskiej (projekt celowy ze środków na komercjalizację badań naukowych)

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 19-20.03.2018 „Le mot dans la langue et dans le discours 2 Colloque International, Białystok. Tytuł referatu : De l’argumentation à la politesse : l’étude des stratégies discursives de persuasion dans la critique de cinéma;
 2. 26-28.09.2018 "La globalisation communicationnelle 10 ans après : les défis de l’interculturel”, Gdańsk. Tytuł referatu: La critique de cinéma comme outil rhétorique de persuasion;
 3. 15-16.11.2018 „Jan Šabršula et son héritage pour la linguistique romane", Ostrava, Republika Czeska. Tytuł referatu : La critique de cinéma dans le contexte rhétorique et pragmatique"16-17.10.2015 "Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy", Poznań. Tytuł referatu: Między percepcją a opinią - kilka uwag o strategiach perswazyjnych w recenzji filmowej (konferencja międzynarodowa);
 4. 23-25.04.2015 "Les émotions et les valeurs dans la communication", Lublin. Tytuł referatu: Argumentation émotive dans les stratégies persuasives: le cas de la critique de cinéma (konferencja międzynarodowa);
 5. 15-18.10.2014. SILF 2014 XXXVIe COLLOQUE INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE FONCTIONNELLE, "Oral et Ecrit", Warszawa. Tytuł referatu: Former la perception et le jugement : stratégies discursives de persuasion dans les genres journalistiques d’opinion : le cas de la critique de cinéma (konferencja międzynarodowa);
 6. 13-14.03.2014. „Język trzeciego tysiąclecia VIII - (Nie)dosłowność" Kraków Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", Kraków. Tytuł referatu: O „nierecenzyjności” w recenzji filmowej, czyli o strategiach kształtowania opinii i percepcji odbiorców" (konferencja krajowa);
 7. 18.-22.09. 2013 SILF 2013XXXVe COLLOQUE DE LINGUISTIQUE FONCTIONNELLE, Brno. Tytuł referatu: Le pouvoir des mots – axes de recherches en communication persuasive du discours spécialisé: le cas du discours médiatique et juridique (współautor: dr Anna Dolata-Zaród) (konferencja międzynarodowa);
 8. 01-02.03.2013 LISLAC 2-"Extension and its limits", Sosnowiec. Tytuł referatu: Struktury ontologiczne w edytorialu jako mechanizm tworzenia znaczeń w perswazyjnych tekstach prasowych (konferencja międzynarodowa);
 9. 20-22.09.2012 „PRAGMATYKA-2012. Interdyscyplinarne podejścia do pragmatyki, retoryki i argumentacji", Łódź. Tytuł referatu: Wartościujące środki semantyczno-retoryczne w kontekście komunikacji medialnej (konferencja międzynarodowa);
 10. 14-16.03.2012. „Język trzeciego tysiąclecia VII" Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", Kraków. Tytuł referatu: O sposobach wartościowania w tekście prasowym (na przykładzie francuskiego artykułu wstępnego) (konferencja międzynarodowa);
 11. 13-15.10.2011"Pluralité des cultures : chances ou menaces ? " Łódź,. Tytuł referatu:L'ironie en tant que moyen sémantico-rhétorique de valorisation dans l'éditorial socio-politique (konferencja międzynarodowa);
 12. 24-27.09.2008 „La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones", 13e séminaire doctoral organisé par l´association PLEJADA et l'Institut d'Études Romanes de l'Université de Varsovie en coopération avec les collègues tchèques, slovaques et hongrois et avec le soutien de l´Ambassade de France en Pologne, Warszawa. Tytuł referatu: La conceptualisation des rôles dans les structures ontologiques de l'éditorial socio-politique (konferencja międzynarodowa);
 13. 17-18.09.2007 „Język-społeczeństwo-wartości", Bydgoszcz. Tytuł referatu: Wyrażenia wartościujące w argumentacji perswazyjnej na przykładzie francuskiej reklamy turystycznej (konferencja krajowa);
 14. 21-23.06.2007 „La Globalisation Communicationnelle: Enrichissement et Menace pour les langues”, Gdańsk. Tytuł referatu: La conceptualisation de CONFLIT dans le discours journalistique sur l'exemple de l'éditorial (konferencja międzynarodowa).

Inna działalność naukowa:

Inne:

 • Member of the Scientific Committee of Reviewers in the three international virtual conferences: ARSA, HASSACC, SCIECONF
 • Opieka nad dyplomantami – seminarium licencjackie z językoznawstwa III rok języków stosowanych: język francuski i język angielski (2018/2019)

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 1. Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium"
 2. Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 3. Akademickie Stowarzyszenie Romanistów Polskich „Plejada”
 4. Societas Linguistica Europea
 5. Komisja Językoznawstwa PAN w Katowicach


Działalność administracyjno-organizacyjna:

 1. Egzaminator z języka francuskiego – rekrutacja 2018/2019
 2. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (od października 2019)
 3. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnych w latach 2008, 2009, 2011, 2014;
 4. Koordynator PNJF;
 5. Egzaminator z języka francuskiego w zawodach okręgowych Olimpiady Języka Francuskiego w latach 2010-2013, obserwator zewnętrzny Olimpiady (2014-2015);
 6. Opiekun roku;
 7. Członek Rady Wydziału (2012-2016);
 8. Obserwator matur z języka francuskiego (PP) w I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie (szkoła pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego (maj 2012);
 9. Egzaminator z językoznawstwa na egzaminie licencjackim (lipiec 2012);
 10. Udział i współorganizacja Dni Campus France:„Journées de formation à la promotion des études en France et aux formations francophones en Pologne” (od 2012 r.);
 11. Pomoc w organizacji Dni Frankofonii - opieka nad goszczącym w Uniwersytecie Śląskim profesorem J.-M. Klinkenbergiem z Uniwersytetu w Liège. Gość wygłosił wykład pt.: Sémiotique cognitive. Une théorie charnelle du sens (marzec 2014r.)

Nagrody i odznaczenia:

 • Wyróżnienie za istotny indywidualny wkład w dorobek naukowy Wydziału Filologicznego (2017)
 • \Nagroda Indywidualna III Stopnia za działalność naukowo-badawczą (2015r.)
 • Nagroda Zespołowa III Stopnia za działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Śląskiego (2012r.)

Inne:
a) Szkolenia, kursy, wyjazdy dydaktyczne:

 1. Prowadzenie bloga „Językownia” w portalu (od stycznia 2017)
 2. 2017 – uzyskanie Certificate of Proficiency in English (CPE)
 3. Kwiecień 2018 Udział bierny w IV Międzynarodowej Konferencji Online Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura
 4. Udział w kursie Elsevier CEE Webinars „Jak mądrze i dobrze wybrać czasopismo naukowe”
 5. Udział w szkoleniach w ramach « Espace formations FLE » (plateforme de formation continue pour formateurs FLE)
 6. 8.10.2010 - udział w IV Forum Frankofońskim w Pszczynie oraz w Séminaire de formation: Créativité, informatique et évaluation, zorganizowanym w Sosnowcu w dniach 7-10.10.2010;
 7. Sierpień 2012 Kurs e-learningowy "Dobrze Uczę" (platforma Moodle) mający na celu polepszenie jakości kształcenia i dydaktyki u nauczycieli akademickich (projekt UPGOW);
 8. 27.09.2012 Warsztaty metodyczne wydawnictwa Hachette w Sosnowcu : "Organiser les cours avec Agenda, nouvelle méthode Hachette pour adultes” ;
 9. od listopada 2012: coroczny udział w szkoleniach dla lektorów i nauczycieli w ramach warsztatów metodyczno -psychologicznych z cyklu "Kapelusze Lektora", organizowanych przez Stowarzyszenie PASE;
 10. 17.12.2012 Szkolenie w ramach projektu START: „Jak pozyskać środki na działalność naukową i badawczą” zorganizowane przez Akademicki Punkt Informacji Biznesowej Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 11. 7.05.2013 Warsztaty tłumaczeniowe: "Jeśli nie tłumacz, to kto?", zorganizowane w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego
 12. 8-9.05. 2013 Udział w seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”, które odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego z okazji Dni Narodowego Centrum Nauki na Śląsku;
 13. Lipiec-sierpień 2013 – kurs e-learningowy Open Access-Otwarta Nauka (platforma Moodle AGH) na temat nowych modeli komunikacji naukowej oraz wolnych licencji w nauce;
 14. Sierpień-wrzesień 2013 – kurs online APA Style In accordance with the Manual of the American Psychological Association (Sixth Edition);
 15. 26.10.13: Konferencja Naukowo-Dydaktyczna “Spójność Tekstu Specjalistycznego” Wydział Lingwistyki Stosowanej, UW;
 16. 2013-2014 Kurs on-line z dziennikarstwa naukowego. Cours en ligne sur le journalisme scientifique conçu par la Fédération Mondiale des Journalistes Scientifiques avec la participation de Scidev.net;
 17. 17.12.2014 Udział w webinarium nt.: The Starting and Consolidator Grants of the European Research Council” zorganizowane przez europejski projekt SEA-EU-NE;
 18. 31.03.2015 Udział w konferencji "Od edukacji szkolnej do zatrudnienia - kształcenie w języku francuskim" (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka UŚ);
 19. kwiecień 2015-2016 udział w dwóch wirtualnych konferencjach pt. "Nowy wymiar filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura", zorganizowanych przez PWSZ w Płocku;
 20. 12.06.2015 szkolenie online: "Wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych" (Thomas Reuters);
 21. Lipiec-sierpień 2015 : Kurs hiszpańskiego ESPA 2.0 Projekt koncentruje się na dwóch aspektach: językowym i biznesowym.Kluczowymi produktami językowymi projektu są multimedialny, e-learningowy kurs języka hiszpańskiego (ESPA-Learning) sprofilowany na zagadnienia biznesowe oraz wielojęzyczny słownik handlowy (ESPA-Dictionary).
 22. Luty 2016 ukończony kurs online "Writing in the Sciences" zorganizowany przez Uniwersytet Standforda;
 23. Kwiecień 2016 - kurs online z zakresu "Efektywnego wykorzystywania Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE)" zorganizowane przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska;
 24. Kwiecień-maj 2016 - udział w kilku webinariach metodycznych zorganizowanych przez Wydawnictwo Nowela
 25. 30.03-04.04.2014 Wyjazd dydaktyczny STA w ramach programu ERASMUS - Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy)
 26. 27.03.2017 "Podejście coachingowe w edukacji" -  szkolenie metodyczne online przygotowane we współpracy z Bartłomiejem Jaślikowskim - coachem The Coaches Training Institute London
 27. Marzec-Maj 2017 udział w trzech webinariach w ramach Elsevier Publishing Campus: "How do Editors look at your paper?" / "How to become a Reviewer and what do Editors expect?" / "How to promote your article for maximum impact?"
 28. 9.09.2016 - Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych szkolenie metodyczne online poprowadzone przez Edytę Madej Trenera Umiejętności Poznawczych
 29. Listopad 2017:

Udział w webinarium zorganizowanym przez wydawnictwo Pearson: "Going for Exam Gold: Helping your students to reach the winning standard" presented by Richard Cowen

Webinarium PolDoc 17.11.2017 - "Jak mówić i pisać o nauce?"

Webinarium PolDoc 20.11.2017 - "Konsorcjum IATI w ramach Monday Business Meeting"

Webinarium w ramach Elsevier Publishing Campus - "Unleash the power of the abstract"

Kurs online z obsługi CMS Wordpress

Udział w Otwartych Spotkaniach Dydaktycznych nt. narzędzi cyfrowych w odwróconej dydaktyce"

b) Studia, certyfikaty językowe, tłumaczenia:

 1. Czerwiec 2007 - ukończenie Podyplomowych Studiów Dziennikarskich w Uniwersytecie Śląskim
 2. Czerwiec 2016 ukończenie Akademii Dyplomacji Uniwersytetu Śląskiego
 3. 2007 - uzyskanie Diploma de español como lengua extranjera (DELE) - Nivel intermedio (B2)
 4. 2010 - uzyskanie Diploma de español como lengua extranjera (DELE) - Nivel superior (C2)
 5. 2011 - W obcym kraju... : wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku 1920-1922 / pod red. Sebastiana Rosenbauma ; [tł. Katarzyna Wywiał-Prząda (jęz. ang.), Dominika Topa-Bryniarska (jęz. fr.), Patrycja Korczago-Pucher, Aleksandra Charczyńska-Plomteux (jęz. włoski), Sebastian Rosenbaum (jęz. niem.)]. -Katowice : Muzeum Śląskie : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. - 400 s. : il., mapy ; 25 cm Sygn.: KN II 25772
 6. 2015 - uzyskanie Certificate in Advanced English (CAE)
 7. Czerwiec 2017 ukończenie Post- Akademii Dyplomacji Uniwersytetu Śląskiego