Zakład:
Zakład Lingwistyki Tekstu

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Językoznawstwo. Lingwistyka tekstu. Badania komparatystyczne nad strategiami argumentacyjnymi w komunikacji internetowej. Analiza struktur aksjologicznych i wypowiedzeniowych na przykładzie różnych odmian blogów.

Przebieg kariery naukowej:

 • 21.06.2011 - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • 18.06.2003 - magister w zakresie filologii włoskiej

Publikacje:

Monografie:

 • La concettualizzazione del corpo umano nel discorso persuasivo rivolto al pubblico femminile. L’approccio cognitivo, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2013, s.248.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. I fraseologismi come fonte di errori nel contesto dell’immagine linguistica del mondo (współautor Paliczuk Aleksandra), w: “Neophilologica”, t. 29 pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2017, s. 209-223.
 2. La doppia natura del fuoco nei portali femminili (współautor Paliczuk Aleksandra), w: “Kwartalnik Neofilologiczny”, pod redakcją F. Gruczy, Warszawa, 2017, s. 54-65.
 3. Il concetto di porta nel discorso italiano (współautor Paliczuk Aleksandra), w: “Linguistica Silesiana”, t. 37 pod redakcją R. Molenckiego, PAN, Katowice, 2016, s.143-159.
 4. La costruzione della fonte dell’enunciazione nel discorso medico w: „Spójność tekstu specjalistycznego (2)” pod redakcją M. Górnicza, M. Kornackiej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, s. 82-89.
 5. Il metadiscorso nei testi persuasivi, w: „Neophilologica”, t. 27 pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2015, s. 164-173.
 6. Il corpo umano attraverso il prisma dei discorsi persuasivi, w: “Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del V Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 20-21 settembre 2013”, a cura di E. Pîrvu, Franco Cesati Editore, Firenze, 2014, pp. 245-255.
 7. La lingua in servizio alla persuasione, w: „Neophilologica”, t. 25 pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2013, s. 91-101.
 8. Il corpo umano nella cultura di massa, w: „Neophilologica”, t. 23 pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2011, s. 213-223.
 9. La macchina umana. Analisi linguistico – cognitiva della nozione di corpo nei discorsi persuasivi, w: „Neophilologica”, t. 21 pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2009, s.82-92.
 10. Wartościowanie pojęcia corpo umano (ciało ludzkie) we włoskim dyskursie internetowym w: „Język, społeczeństwo, wartości. Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Nr XVIII”, pod redakcją E. Laskowskiej, I. Benenowskiej, M. Jaracz, BTN, Bydgoszcz, 2008, s. 311-320.
 11. Le metafore del dubbio nella lingua italiana, w: „Neophilologica”, t.19 pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2007, s. 162-177.
 12. La concettualizzazione della nozione di fede nella lingua italiana w: “Les relations sémantiques dans le lexique et dans le discours” pod redakcją K.Bogackiego i A.Dutki-Mańkowskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa, 2005, s. 245-256.

-złożone do druku:

 1. La doppia natura dell’acqua nei portali femminili (współautor Paliczuk Aleksandra), w: “Kwartalnik Neofilologiczny”, pod redakcją F. Gruczy, Warszawa.
 2. I valori in servizio alla persuasione - la valutazione del corpo umano nel discorso persuasivo rivolto al pubblico femminile - rozdział monografii "Valeurs dans la langue et le discours" pod redakcją E. Miczki, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 153-185.
 3. Figury retoryczne w dyskursie perswazyjnym – konfrontacja na podstawie analizy reklam polskich, włoskich i francuskich (współautor Dolata-Zaród Anna), Słupsk.
 4. I limiti dello spazio – la metafora del contenitore nel linguaggio pubblicitario, Wrocław.
 5. Język włoski (współautor Marcol-Cacoń Lucyna) – rozdział podręcznika “Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach: język francuski – język hiszpański – język włoski” pod redakcją M. Sułkowskiej, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Granty i projekty badawcze:

 • Realizacja projektu: „Użyteczność i efektywność nowych technologii we frazeodydaktyce. Kursy frazeodydaktyczne na platformie cyfrowej służące do rozwijania kompetencji frazeologicznych w językach obcych” pod kierunkiem dr hab. Moniki Sułkowskiej (2014-2017).

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. La doppia natura dell’acqua nei portali femminili wygłoszony na XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej SILFI “Linguaggi settoriali e specialistici: sincronia, diacronia, traduzione, variazione” zorganizowanej przez Università di Genova, Włochy, 28-30 maja 2018.
 2. I limiti dello spazio – la metafora del contenitore nel linguaggio pubblicitario wygłoszony podczas Konferencji Naukowej “Granice i pogranicza w badaniach italianistycznych” zorganizowanej przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 17-18 listopada 2017.
 3. Figury retoryczne w dyskursie perswazyjnym – konfrontacja na podstawie analizy reklam polskich, włoskich i francuskich wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wschód- Zachód. Dialog języków i kultur” zorganizowanej przez Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej, Słupsk, 18-19 września 2017.
 4. I fraseologismi come fonte di errori nel contesto dell’immagine linguistica del mondo wygłoszony na XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej SILFI “Acquisizione e didattica dell’italiano” zorganizowanej przez Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania, 4-6 kwietnia 2016.
 5. La costruzione della fonte dell’enunciazione nel discorso medico wygłoszony na Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Spójność tekstu specjalistycznego” zorganizowanej przez Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, UW, Warszawa, 19 września 2014.
 6. Il corpo umano attraverso il prisma dei discorsi persuasivi wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej ”Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana” zorganizowanej przez Universitatea din Craiova, Romania, 20-21 września 2013.
 7. Wojna o ciało idealne. Metaforyczna konceptualizacja we włoskim dyskursie perswazyjnym wygłoszony na VI międzynarodowej konferencji z cyklu Humanista wobec tradycji i współczesności: Ciało i duch w języku i w kulturze zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 23–24 marca 2009.
 8. Wartościowanie pojęcia corpo umano (ciało ludzkie) we włoskim dyskursie internetowym wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Język-społeczeństwo-wartości” zorganizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 17-18 września 2007.
 9. La concettualizzazione della nozione di fede nella lingua italiana wygłoszony na międzynarodowej konferencji „Les relations sémantiques dans le lexique et dans le discours” zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, 2-3 grudnia 2005.

Inna działalność naukowa:

Opieka nad doktorantami:

 • promotor pomocniczy pracy mgr Barbary Janikuli “La concettualizzazione della crisi psicologica nelle lettere dei lettori nella stampa italiana. Approccio cognitivo” (2015)

Inne:

 • opieka nad magistrantami – seminarium z glottodydaktyki (2013-2015), seminarium z językoznawstwa (2014-2016), (2015-2017), seminarium z lingwistyki tekstu (2017-2019);
 • opieka na dyplomantami – seminarium z językoznawstwa (2014-2015), seminarium z lingwistyki tekstu (2016-2017).

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • członek Komisji Językoznawstwa PAN (2015-2018)
 • członek Stowarzyszenia Italianistów Polskich (2015-2017)
 • członek Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (2016-2018)

Działalność administracyjno-organizacyjna (po roku 2010):

 • współorganizacja imprezy popularnonaukowej „Italofonia” (03.2018)
 • współorganizacja imprezy popularnonaukowej „Giornata italiana” (01.2010)
 • współorganizacja imprezy popularnonaukowej „Italofonia” (04.2015)
 • koordynator PNJW (rok akademicki 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)
 • przewodnicząca WKR (wrzesień 2013)
 • sekretarz WKR (wrzesień 2016)
 • obserwator przebiegu egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu (maj 2013)

Nagrody i odznaczenia:

 • 01.10.2014 – Nagroda indywidualna III stopnia za działalność naukowo-badawczą przyznana przez JM Rektora UŚ prof.zw.dr.hab. W.Banysia

Inne:

 • Szkolenie z obsługi platformy Moodle organizowane przez Centrum Kształcenia na Odległość UŚ (11.06.2010-07.07.2010)