Zakład:

Zakład Lingwistyki Tekstu

Stanowisko:

profesor nadzwyczajny

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

językoznawstwo teoretyczne i stosowane, dziedzina: lingwistyka tekstu

PUBLIKACJE:

Książki:

Les mécanismes sémantico-rhétoriques de la cohérence du commentaire politique. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992.
Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002
Les structures informationnelles globales du discours, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013

Artykuły:

„La métaphore dans le commentaire de presse". Neophilologica 6, 1986, s. 7-17.
„Proces metaforyzacji a status nazw własnych w komentarzu prasowym". Zeszyty Prasoznawcze 21, 1986, s. 41-52.
„Les fonctions pragmatiques de la négation dans le commentaire de presse". Neophilologica 7, 1988, s.59-79.
„Un modèle d'analyse des textes polémiques".Neophilologica 8, 1988, s.69-82.
„L'enchaînement thématique dans le commentaire de presse". In: Karolak St., Banyś W. (éds.), Structure thème-rhème dans les langues romanes et slaves. 1988, Wrocław, Ossolineum, s.189-198.
„L'analyse de l'enchaînement rhématique dans l'étude de la cohérence textuelle". Romanica Vratislaviensia XXX, 1989, s. 145-152.
„L'analyse thématico-rhématique du texte. (Sur l'exemple du commentaire politique)". Linguistica Silesiana 13, 1991, s.49-60.
„Les mécanismes sémantico-rhétoriques de la cohérence du commentaire politique: présentation de thèse". Information Grammaticale 49, 1991, s.52-54.
„Tematyczna i argumentacyjna struktura komentarza i informacji prasowej". W: Dobrzyńska T., (red.), Typy tekstów. Zbiór studiów, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 1992, s.27-36.
„Zdania-łączniki jako wykładniki linearnej spójności tekstu". (streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji Językoznawczej PAN 25.05.1992) Prace Komisji Naukowych PAN, Zeszyt 17, Katowice, 1993, s.18.
„Les structures supraphrastiques dans le texte: procédures et analyses". Neophilologica 9, 1993, s.41-60.
„L'incomplétude, l'inférence et l'enchaînement textuel". In: Karolak St., Muryn T.(éds) Complétude et incomplétude dans les langues romanes et slaves. Kraków, Wydawnictwo WSP, 1993, s.273-290.
„Quelques remarques sur les structures supraphrastiques du texte - analyse d'une publicité". In: Dąmsbka-Prokop U., Drzewicka A. (éds) Tradition et modernité. Kraków, Universitas, 1993, s.173-180.
„L'aspect grammatical et cognitif de l'enseignement des lexiques spécialisés; lexiques fondés sur les racines grecques". In: Le français langue étrangère à l'université: théorie et pratique. Warszawa, Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1994, s. 189-198.
„Processus inférentiels dans la compréhension d'un texte publicitaire". Neophilologica 11, 1995, s.71-89.
„Sytuacja - tekst - rozumienie tekstu". Stylistyka V, 1996, s.113-126.
„Construire une représentation textuelle". Neophilologica 12, 1996, s.59-74.
„Rola kategorii ponadzdaniowych w procesie rekonstrukcji tekstu". W: Dobrzyńska T., (red.), Tekst i jego odmiany, Zbiór studiów,Warszawa,Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 1996, s.41-52.
„Inférences dans la construction d'une représentation textuelle. Sur l'exemple d'un texte publicitaire". Linguistische Arbeiten 360: Kognitive Aspekte der Sprache, 1996, s.181-186.
20. „Aspects socio- et psycholinguistiques de la modélisation de la compréhension des textes de la vie quotidienne: fait divers et publicité". Studia Romanica Posnaniensa XXV/ XXVI, 2000, s. 223-234.
„Construire une représentation textuelle: un modèle de compréhension de textes publicitaires". In: Actes du XXIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes. Tübingen, 2000, s. 483-490.
„Structures textuelles en tant qu'expression des catégories conceptuelles - organisateurs d'expérience". Neophilologica 14, 2000, s. 37-51.
„Prototyp w lingwistyce tekstu". W: Ostaszewska D., (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja. Tom I: Mowy piękno wielorakie. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000, s. 20-30.
„Quelques remarques sur la conception prototypique de la représentation textuelle". Neophilologica 15, 2002.
"Un modèle cognitif de structures discursives - son application à l'enseignement / l'apprentissage de langues étrangères". Neophilologica 16 , 2004.
"L'approche fonctionnelle de discours: traitement de l'information au niveau supraphrastique". Neophilologica 17 , 2005.
"L'application des notions de cadre de l'expérience et d'événement cognitif à l'analyse de discours - cas du fait divers", w: Neophilologica, t. 19 pod red.Wiesława Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, str. 138-146
"Quelques remarques sur la constitution de l'objet d'études de la linguistique textuelle - dès grammaires de texte à un modèle cognitif de discours", w: Neophilologica, t. 19 pod red.Wiesława Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, str. 243-252
"Opérations discursives sur les structures du monde représenté dans le discours publicitaire", w: Synergies Pologne: Le sens et la complexité, tome II: Linguistique. 2009 , str. 329-337
"Les structures situationnelles et informationnelles de discours", w: Etudes cognitives 9, 2009, str. 11-21
„Le rôle de l'enchaînement rhématique dans la structure informationnelle de discours", w: Neophilologica 22, 2010, str. 75-82
„Przestrzenie mentalne, wyidealizowane modele kognitywne i struktury dyskursu" w : (red.) Górnikiewicz J., Grzmil-Tylutki H., Piechnik I. En quête du sens. Etudes dédiées à Marcela Świątkowska. Kraków, str. 332-337
« Les ensembles rhématiques comme éléments constitutifs du niveau supraphrastique de la structure informationnelle du discours ». Études Cognitives 13, 2013, s. 263-272.
« L’enchaînement entre les segments thématiques – unités supraphrastiques de la structure informationnelle de discours ». Neophilologica 25, 2013, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 67-79.
« L’hyperthème et le thème généralisant dans les structures informationnelles de discours ». Neophilologica 25, 2013, s. 116-127.
« Les structures discursives à scénarios parallèles ». Romanica Wratislaviensia 60, 2013

Artykuły w druku:

Cohérence et connexité du discours au niveau macrostructurel, przewidziany do publikacji w tomie: La cohérence du discours - texte et théorie, Paris Sorbonne

Publikacje dydaktyczne - podręcznik akademicki:

Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français. Cours de perfectionnement. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993, wydanie drugie 1999.

Recenzje:

Recenzja pracy doktorskiej "Description des parties du corps en français et en polonais. Approche orientée objets"dr Anny Grigowicz.
Recenzja pracy doktorskiej "Il concetto della strada nella lingua italiana. Approccio cognitivo" dr Aleksandry Kosz.
Recenzja pracy doktorskiej "Expression de la communication en français et en polonais. Une étude orientée objets" dr Beaty Śmigielskiej.
Recenzja pracy doktorskiej "Désambiguïsation des expressions lexicales des opérateurs de l'espace dans le cadre d'une approche orientée objets : les verbes de mouvement FR monter et sortir et leurs équivalents polonais" dr Aleksandry Żłobińskiej-Nowak.
Recenzja pracy doktorskiej "Classe d'objets „phénomènes naturels" en français et en polonais - une description orientée objets" dr Magdaleny Perz.

Wypromowani doktorzy:

Dr Anna Kuncy-Zając
Dr Dominika Topa-Bryniarska
Dr Agnieszka Pastucha-Blin

Opieka naukowa nad doktorantami:

Mgr Magdalena Bejm
Mgr Marta Pabian
Mgr Marta Trajer

Działalność organizacyjna:

A. Pełnione funkcje administracyjne:

od 1996 do 2008 - zastępca dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej ds. dydaktyki ,
2000-2001: koordynator ECTS z ramienia Instytutu odpowiedzialny za dostosowanie siatek studiów specjalności prowadzonych w Instytucie Filologii Romańskiej do wymogów systemu punktów kredytowych,
od 1 września 2004 - kierownik Zakładu Lingwistyki Tekstu Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego,
od 2005 do 2008 - prodziekan ds. kształcenia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
od 1 września 2008 - dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego.

B. Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Komisja Językoznawcza PAN w Katowicach
Société de Linguistique Romane
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne