Zakład:

Zakład Lingwistyki Tekstu

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Językoznawstwo kognitywne, lingwistyka tekstu.
 • Wyidealizowane modele kognitywne: analiza konceptualizacji odmiennych stanów świadomości.
 • Kognitywna teoria metafory: wyodrębnienie i analiza metafor o odmiennym lub podwójnym kierunku rzutowania w świetle tezy o jednokierunkowości metafory.
 • Kognitywna analiza dyskursu: analiza porównawcza obrazu depresji w różnych językach i rodzajach dyskursu.

Przebieg kariery naukowej:

 • stopień doktora: 14 grudnia 2010
 • stopień magistra: 26 czerwca 2003

Publikacje:

Monografie:

 • La concettualizzazione di alcuni stati di coscienza alterata nella lingua italiana. Analisi linguistico-cognitiva. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2014.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. “Depresja w metaforze, metaforyka depresji”, A. Górajek, A. Piskorska, K. Foremniak (red.): Acta Philologica 50, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 177-188.
 2. „The concepts of sleep and death in the Italian language and the unidirectionality of metaphor”, K. Rudnicka-Szozda, A. Szwedek (red.): Cognitive Linguistics in the Making. Peter Lang Edition. Frankfurt am Main / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Warszawa / Wien, 2014, s. 133-144
 3. „La nozione di moto nelle concettualizzazioni degli stati di sonno, sogno, meditazione e ipnosi nella lingua italiana”, W. Banyś (red.): Neophilologica 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 168-190.
 4. „Corpo, spazio, movimento, nella concettualizzazione della meditazione nella lingua italiana.”, W. Banyś (red.): Neophilologica 21, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 41-61
 5. “La concettualizzazione del passaggio dallo stato di veglia all'ipnosi nella lingua italiana” K. Bogacki i A. Dutka-Mańkowska (red.): Les relations sémantiques dans le lexique et dans le discours, Warszawa 2005, s.189-202.


Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. “La concettualizzazione della depressione nel discorso giornalistico italiano.” - Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji XV Congresso SILFI. Linguaggi settoriali e specialistici: sincronia, diacronia, traduzione, variazione organizowanej przez stowarzyszenie SILFI w dniach 27 maja - 1 czerwca 2018 w Genui.
 2. “Depresja na Facebooku – analiza porównawcza metafor w tekstach zamieszczonych na stronach włoskich i polskich grup wsparcia.” - Referat na międzynarodowej konferencji naukowej Językoznawstwo Kognitywne w roku 2018 organizowanej przez Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego oraz Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniach 23-26 wrzesień 2018
 3. „Czym (nie) jest depresja.” – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji: „Językoznawstwo kognitywne w roku 2016”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego w dniach 22-24 września 2016 r. w Olsztynie.
 4. „La categorizzazione del concetto di rosso nella lingua italiana.” – udział w sesji posterowej na międzynarodowej konferencji: „XIV Congresso della SILFI. Nauka i dydaktyka języka włoskiego”, zorganizowanej przez Uniwersytet Complutense w Madrycie oraz stowarzyszenie SILFI w dniach 4-6 kwietnia 2016 r. w Madrycie.
 5. Depresja w dyskursie, dyskurs w depresji. – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji: „Językoznawstwo kognitywne w roku 2015”, zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego w dniach 24-26 września 2015 roku w Lublinie.
 6. „Metafora w konceptualizacji odmiennych stanów świadomości. Analiza kognitywno-lingwistyczna konceptów snu, marzenia sennego, medytacji i hipnozy w języku włoskim.” – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji: „Językoznawstwo kognitywne w roku 2014” zorganizowanej przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego w dniach: 15-16 września 2014 roku w Częstochowie.
 7. „Koncepty snu i śmierci w języku włoskim a teza o jednokierunkowości metafory.” – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji: „Językoznawstwo kognitywne w roku 2013” zorganizowanej przez Społeczną Akademię Nauk oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, w dniach: 16-17 września 2013 roku, w Warszawie
 8. „Ciało, ruch i przestrzeń w konceptualizacji medytacji w języku włoskim” - referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji: "Semantics without borders: morphemes, words, constructions, texts", zorganizowanej przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej w dniach: 11-13 września 2008 r. w Bielsku-Białej.
 9. La concettualizzazione del passaggio dallo stato di veglia all'ipnosi nella lingua italiana – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji: “Relations sémantiques dans le lexique et dans le discours", zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w dniach 2-3 grudnia 2005 r. w Warszawie.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego
 • Członkini Międzynarodowego Towarzystwa Lingwistyki i Filologii Włoskiej (SILFI)

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Opiekun praktyk zawodowych od roku akademickiego 2014/2015.
 • Opiekun praktyk pedagogicznych w roku akademickim 2010/2011
 • Udział w pracach komisji rekrutacyjnych w latach 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015
 • Koordynator Praktycznej Nauki Języka Włoskiego w latach akademickich 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Inne:

 • Udział w warsztatach prowadzonych przez Marka Turnera, odbywających się w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 26 października 2016 r.
 • Udział w roli słuchacza w konferencji „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki” współorganizowanej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach w dniu 27 listopada 2014 r.
 • Udział w wykładach Ronalda Langackera, zorganizowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 13-14 maja 2014 r.