Zakład:
Zakład Lingwistyki Tekstu

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • lingwistyka tekstu
 • argumentacja w tekstach specjalistycznych

Przebieg kariery naukowej:

 • doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa
 • magister filologii romańskiej

Publikacje:

Monografie:

 • Anna Dolata-Zaród, 2009, Terminologie des textes économiques, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Anna Dolata-Zaród, 2003, „O tłumaczeniu anglicyzmów na język francuski” in: Lingua legis, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS, nr 11, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa, str. 34-38
 2. Anna Dolata-Zaród, 2004, „Aspekty interkulturowe w nauczaniu języków obcych” in: Bogactwo kultur i cywilizacji europejskiej na lektoracie języka obcego, Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, nr 38, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, str. 62- 65
 3. Anna Dolata-Zaród, 2005, „Język negocjacji na przykładzie ubezpieczeń” in: Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. B. Kożusznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 233-240
 4. Anna Dolata-Zaród, 2005, „O nauczaniu francuskiego języka specjalistycznego” in: Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, red. M. Mackiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 163-167
 5. Anna Dolata-Zaród, 2005, „O przekładzie tekstu specjalistycznego” in: Strategie czytania ze zrozumieniem, red. P. Płusa, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, s. 17-20
 6. Anna Dolata-Zaród, 2005, „Aspekty kulturowe w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych na przykładzie języka prawa” in: Języki specjalistyczne 5: Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach, red. J. Lewandowski, M. Kornacka, Warszawa, s. 48-55
 7. Anna Dolata-Zaród, 2005, „Specyfika tłumaczenia tekstu specjalistycznego na przykładzie francuskiego języka prawniczego” in: Język trzeciego tysiąclecia III, tom 2: Konteksty przekładowe (seria Język a komunikacja 8), red. M. Piotrowska, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków, s. 129-135
 8. Anna Dolata-Zaród, 2005, „Z problematyki nauczania przekładu tekstów specjalistycznych (na przykładzie języka prawa)” in: Neofilolog nr 26, Poznań, s. 64-69
 9. Anna Dolata-Zaród, 2005, „La langue spécialisée comme véhicule d’enseignement de savoir-faire professionnel” in: Synergies Pologne nr 2: L’Europe des langues et des cultures, Tome I: Didactologie des langues – cultures, red. M. Pamuła i A. Pytlarz, GERFLINT, s. 163 – 168
 10. 10. Anna Dolata-Zaród, 2006, „Kwestia ryzyka językowego przy zawieraniu kontraktów” in: Studia neofilologiczne – V pod redakcją H. Kaczmarek i M. Materniak, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydawnictwo AJD Częstochowa, s. 167- 172
 11. Anna Dolata-Zaród, 2006, „Uwarunkowania kulturowe w tłumaczeniu sloganów reklamowych” in: Rocznik przekładoznawczy 2 – Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, red. L. Zieliński i M. Pławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 79 - 86
 12. Anna Dolata-Zaród, 2007, „Mechanizmy perswazji i manipulacji w tekstach specjalistycznych” in: Mechanizmy perswazji i manipulacji, red. G. Habrajska i A. Obrębka, Wydawnictwo Piktor, Łódź, s.359 – 368
 13. Anna Dolata-Zaród, 2008, „Les aspects culturels dans la traduction des textes spécialisés” in: Francophonie et interculturalité, red. J. Lis i T. Tomaszkiewicz, Oficyna Wydawnicza Leksem, s. 23- 30
 14. Anna Dolata-Zaród, 2009, “Traduction spécialisée dans le contexte de la globalisation communicationnelle" in : La Globalisation Communicationnelle : Enrichisement et Menace pour les langues, red. J. Kortas, J. Jereczek-Lipińska, G. Quentel, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 95-105
 15. Anna Dolata-Zaród, 2009, L’equivalenza linguistica sull’esempio delle traduzioni dei contratti in: Toruńskie studia polsko-włoskie V – Studia polacco-italiani di Toruń V, red. Zbigniew Witkowski, Cezary Bronowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 243 - 253
 16. Anna Dolata-Zaród, 2009, „Aspekty kulturowe w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych” in: Rocznik przekładoznawczy 5 Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, red. Jacek Pleciński, Maciej Pławski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 83 – 91
 17. Anna Dolata-Zaród, 2009, „Ekwiwalencja językowa na przykładzie tłumaczeń kontraktów” in: 50 lat polskiej translatoryki, red. Krzysztof Hejwowski, Anna Szczęsny, Urszula Topczewska, Warszawa, s. 317- 324
 18. Anna Dolata-Zaród, 2010, «Le rôle de l’espace dans la langue du droit » in : Etudes Romanes de Brno 31, 2010, 1, Masarykova Univerzita, s. 41-48
 19. Anna Dolata-Zaród, 2010, « Ekwiwalencja językowa na przykładzie tłumaczeń kontraktów » in : Wybrane problemy terminologii francusko-polskiej oraz metody badań językoznawczych w tłumaczeniach, red. Dorota Śliwa, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 49-59
 20. Anna Dolata-Zaród, 2010, «Approche linguistique du discours juridique » in : Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak- Zielińska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 125-133.
 21. 22..Anna Dolata-Zaród, 2011, „La typologie des sujets dans la langue du droit. Analyse syntaxique”, in: Sujet et subjectivité, Opera Romanica 12, Ondrej Pešek (éd.), Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, České Budĕjovice, s. 56-64.
 22. Anna Dolata-Zaród, 2011, “La prédication dans la langue du droit” in: Romanica Cracoviensia 11, p. 99-106.
 23. Anna Dolata-Zaród, 2011, “La nominalisation dans la langue du droit” in: Comparative Legilinguistics, International Journal for Legal Communication, Volume 8/2011, Institute of Linguistics Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, s.19 - 26.
 24. Anna Dolata-Zaród, 2012, “Les types de relations sémantiques dans le texte normatif” in: Roczniki Humanistyczne, Lingwistyka korpusowa i translatoryka, Tom LX, zeszyt 8, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, s.71-86.
 25. Anna Dolata-Zaród, 2013, “Językowe środki wartościujące w wyrokach francuskiego Sądu Kasacyjnego” in: Neofilolog nr 41/1: Nauczanie/uczenie się języków specjalistycznych (red.) Magdalena Sowa, Poznań-Lublin, s.63-75.
 26. Anna Dolata-Zaród, Dominika Topa-Bryniarska, 2014, « Le pouvoir des mots – axes de recherche en communication persuasive: le cas du discours médiatique et juridictionnel » in : Kwartalnik Neofilologiczny, PAN, Warszawa, s.529-543.

- złożone do druku:

 1. Anna Dolata-Zaród, « Valorisation dans le langage du droit », Wydawnictwo UŚ, Katowice
 2. Anna Dolata-Zaród, « L’expression des émotions sur l’exemple de la publicité d’assurance vie », Rumunia

Granty i projekty badawcze:

Projekt badawczy: Argumentacja w tekstach specjalistycznych.
Udział w projekcie frazeodydaktycznym: ”Użytecznośći efektywność nowych technologii wefrazeodydaktyce. Kursy frazeodydaktyczne na platformie cyfrowej służące do rozwijaniakompetencjifrazeologicznych e językach obcych (francuskim, hiszpańskim i włoskim)”.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. kwiecień 2003 - czynny udział w XIV Warsztatach przekładu prawniczego i specjalistycznego organizowanych przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych Prawniczych i Sądowych; referat: „ O tłumaczeniu anglicyzmów na język francuski”;
 2. maj 2003 – czynny udział w konferencji „Dylematy w zarządzaniu u progu wejścia do Unii Europejskiej” organizowanej przez Szkołę Zarządzania przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; referat „Język negocjacji na przykładzie ubezpieczeń”;
 3. marzec 2004 – czynny udział w konferencji „Język trzeciego tysiąclecia” organizowanej przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej w Krakowie; referat: „Specyfika tłumaczenia tekstu specjalistycznego na przykładzie francuskiego języka prawniczego”;
 4. czerwiec 2004 – czyny udział w konferencji „Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa” organizowanej przez Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu; referat: „O nauczaniu francuskiego języka specjalistycznego”;
 5. wrzesień 2004 – czyny udział w konferencji „Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne w Poznaniu; referat: „Z problematyki nauczania przekładu tekstów specjalistycznych (na przykładzie języka prawa);
 6. grudzień 2004 - czynny udział w konferencji „Język a prawo: komunikacja prawna w perspektywie interdyscyplinarnej” organizowanej przez Uniwersytet Warszawski; referat „Kwestia ryzyka językowego przy zawieraniu kontraktów”;
 7. kwiecień 2005 – czynny udział w konferencji “ Medius currens – Tłumacz jako pośrednik między dwoma językami i kulturami. Kulturowe i językowe problemy translacji wobec wyzwań jednoczącej się Europy” organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; referat: „Uwarunkowania kulturowe w tłumaczeniu sloganów reklamowych”;
 8. maj 2005 – czyny udział w konferencji „Uwarunkowania kulturologiczne w przekładzie tekstów specjalistycznych” organizowanej przez Katedrę Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego; referat: „Aspekty kulturowe w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych na przykładzie języka prawa”;
 9. 11-13 września 2006 - czynny udział w konferencji "Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku" organizowanej przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński i Akademię Pedagogiczną w Krakowie; referat: "Rola języka specjalistycznego w procesie kształcenia do celów zawodowych"; wygłoszony dnia 12.09.2006
 10. 27-29 września 2006 - czynny udział w międzynarodowej konferencji Lingua Legis organizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; referat: "Kwestia ryzyka językowego przy zawieraniu kontraktów" wygłoszony dnia 27.09.2006
 11. 20-21 listopada 2006 - czynny udział w międzynarodowej konferencji „Mechanizmy perswazji i manipulacji” organizowanej przez Zakład Komunikacji Językowej Uniwersytetu Łódzkiego; Lesko; referat: „O mechanizmach perswazji i manipulacji w tekstach specjalistycznych” wygłoszony dnia 21.11.2006
 12. 21-23 czerwca 2007 - czynny udział w konferencji międzynarodowej "Języki w dobie globalizacji komunikacyjnej: perspektywy i zagrożenia" organizowanej przez Katedrę Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego; referat: "Traduction spécialisée dans le contexte de la globalisation communicationnelle"; wygłoszony dnia 21.06.2007
 13. 25-26 czerwca 2007 - czynny udział w konferencji „Nauczanie języków obcych w szkole wyższej – szanse i wyzwania” organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie; referat: "Rola języka specjalistycznego w procesie kształcenia dla celów zawodowych" wygłoszony dnia 26.06.2007
 14. 17-18 września 2007 - czynny udział w konferencji „Francophonie et interculturalité” organizowanej przez ATRP Plejada i Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; referat: "Rôle des éléments socio-culturels dans la traduction des textes de spécialité" wygłoszony dnia 18 września 2007
 15. 23-25 listopada 2007 - czynny udział w konferencji „50 lat polskiej translatoryki” organizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; referat: „Ekwiwalencja językowa w tłumaczeniu kontraktów” wygłoszony dnia 25.11.2007
 16. 27-30 marca 2008 - czynny udział w konferencji międzynarodowej "Temps et Espace” organizowanej przez Institut de Langues et Littératures Romanes, Université Masaryk, Brno; referat: "Le rôle de l’espace dans la langue du droit"; wygłoszony dnia 28.03.2008
 17. 26-28 marca 2009 r. - czynny udział w konferencji międzynarodowej LANGUAGES AND CULTURES IN CONTACT – THEN AND NOW, organizowanej przez Akademię Polonijną w Częstochowie; referat: „Les langues et les systèmes en contact - la réalisation du discours juridique en milieu bilingue du Canada”; wygłoszony dnia 27.03.2009.
 18. 18-20 czerwca 2009r. - czynny udział w konferencji międzynarodowej „Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique », organizowanej przez Uniwersytet Warszawski; referat: „L’approche linguistique du discours juridique”; wygłoszony dnia 18.06.2009.
 19. 25-28 września 2009 r. - czynny udział w konferencji międzynarodowej „Sujet et subjectivité”, organizowanej przez Institut de Langues et Littératures Romanes, Université Masaryk, Brno; referat: „La typologie des sujets dans la langue du droit. Analyse syntaxique” ; wygłoszony dnia 26.03.2008.
 20. 1-3 lipca 2010- czynny udział w konferencji międzynarodowej „The Fifth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics”, organizowanej przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; referat : « La nominalisation dans la langue du droit » ; wygłoszony dnia 2.07.2010.
 21. 04 - 05 maja 2011r. - czynny udział w konferencji międzynarodowej „Terminy i relacje a problem przekładu ”, organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie ; referat: „Les relations sémantiques dans le texte juridique”; wygłoszony dnia 05.05.2011
 22. 09.2011 - czynny udział w konferencji międzynarodowej „”, organizowanej przez Uniwersytet Łódzki; referat: „L’anaphore en tant que mécanisme discursif dans les textes juridiques ”; wygłoszony dnia
 23. 29.06-01.07.2012- czynny udział w konferencji międzynarodowej „Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics,”, organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; referat: „Les langues et les systèmes en contact – la réalisation juridique en milieu bilingue du Canada”; wygłoszony dnia 30.06.2012
 24. 04.04-06.04.2013- czynny udział w konferencji międzynarodowej „Języki- Teksty- Akty komunikacyjne”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Olsztyn; referat: „O wartościowaniu w tekście specjalistycznym”; wygłoszony dnia 05.04.2013
 25. 18-22.09.2013 - czynny udział w konferencji międzynarodowej „3e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle”, referat: « Le pouvoir des mots – axes de recherche en communication persuasive: le cas du discours médiatique et juridictionnel » (współautorstwo z Dominiką Topą – Bryniarską) ; wygłoszony dnia 19.09.2013
 26. 26.10.2013 - czynny udział w konferencji krajowej „Spójność tekstu specjalistycznego” organizowanej przez Uniwersytet Warszawski , referat: „La cohérence du texte juridique”; wygłoszony dnia 26.10.2013
 27. 19.03-21.03.2014 - czynny udział w konferencji międzynarodowej „Colloque francophone « Discours après 2000 » - L’expression verbale de l’émotion dans le discours francophone dans les nouveaux médias après l’an 2000 », organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; referat: « La verbalisation des émotions dans le disours médiatisé spécialisé », wygłoszony dnia 20.03.2014
 28. 08.10-10.10.2014 - czynny udział w konferencji międzynarodowej „ Język-urząd-prawo», organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; referat: „Argumentacja w tekstach prawniczych: analiza wyroków francuskiego Sądu Kasacyjnego”, wygłoszony dnia 08.10.2014
 29. 23-25.04.2015 - czynny udział w konferencji międzynarodowej „Les émotions et les valeurs dans la communication”, organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie; referat: „La verbalisation des émotions dans le disours juridique”, wygłoszony dnia 25.04.2015
 30. 05-07.05.2016 - czynny udział w konferencji międzynarodowej ” NOUVEAUX TABOUS LINGUISTIQUES”, organizowanej przez Uniwersytet Łódzki; referat: « Les manifestations linguistiques des tabous dans les textes du droit », wygłoszony dnia 06.06.2016

Inna działalność naukowa:

Opieka nad doktorantami:

 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Anny Gałęziowskiej-Krzysztolik

Inne:

 • Recenzja wydawnicza artykułu mgr Pauliny Mazurkiewicz « Autour du concept et du terme de mariage/małżeństwo: énoncés définitoires français et polonais dans le discours théologique » (03.03.2009) ;
 • Recenzja wydawnicza artykułu « Dzierżawa obwodu łowieckiego oraz bail de chasse w aspekcie translatologicznym» dla Legilingwistyki Porównawczej (20.01.2014) ;
 • Recenzja wydawnicza artykułu « Polysémie et les problèmes de traduction juridique » dla Legilingwistyki Porównawczej (30.10.2014) ;
 • Recenzja wydawnicza artykułu « Le rôle d’une base de données terminologique au service de la traduction juridique : loi fondamentale de la Hongrie» dla Legilingwistyki Porównawczej (30.10.2014) ;
 • Recenzja wydawnicza artykułu « Przesłanki zawarcia małżeństwa w prawie polskim i francuskim: studium semantyczno-składniowe» dla Legilingwistyki Porównawczej (30.10.2014).

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Komisja Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych Prawnych i Sądowych TEPIS
 • Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • udział w pracach komitetu Olimpiady Języka Francuskiego (jako egzaminator części ustnej i pisemnej) (2010);
 • udział w komisji (jako egzaminator) w konkursie języka francuskiego dla gimnazjalistów w Chorzowie (2010)
 • sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego (od roku 2010-2013), (weryfikacja etapu szkolnego, organizacja zawodów okręgowych Olimpiady Języka Francuskiego)
 • przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego (od 2013 do nadal)
 • przedstawiciel młodszych pracowników nauki do Rady Wydziału Filologicznego UŚ (od roku 2012 do nadal)
 • 18 maja 2015 przeprowadzenie cyklu zajęć językowo-cywilizacyjnych dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych