Zakład:

Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

- przekładoznawstwo (przekład literacki i specjalistyczny),
- literaturoznawstwo (literatura quebecka),
- dydaktyka przekładu (przekład literacki i użytkowy, tłumaczenie ustne)

Przebieg kariery naukowej:

 • 2016 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego). Monografia habilitacyjna: Szkice o przekładzie literackim. Literatura rodem z Quebecu w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016.
 • 2006 - dyplom ukończenia studiów podyplomowych dla tłumaczy konferencyjnych w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego (kombinacja językowa: język francuski – B, język angielski – C).
 • 2005 - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego). Rozprawa doktorska: L’effet-personnage dans les « Chroniques romanesques » de Jean Giono. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska (Uniwersytet Opolski) i prof. dr hab. Magdalena Wandzioch (Uniwersytet Śląski).
 • 2002 - magister politologii (Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego). Praca magisterska : L’influence de la télévision sur l’image de l’homme politique. Promotor: prof. dr hab. Jacek Wódz.
 • 2001 - magister filologii romańskiej (Uniwersytet Śląski). Praca magisterska: Traduire la littérature québécoise: problèmes traductologiques dans la traduction en polonais de « La Bagarre » de Gérard Bessette. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jarosz.
 • 1999 - licencjat w zakresie filologii romańskiej (Uniwersytet Śląski). Praca licencjacka: La traduction des fragments choisis du roman « Le Libraire » de Gérard Bessette à la lumière du modèle interprétatif de traduction de Marianne Lederer. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jarosz.

Publikacje:

Monografie:

 1. Joanna Warmuzińska-Rogóż: Szkice o przekładzie literackim. Literatura rodem z Quebecu w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.

Monografia została uhonorowana nagrodą im. Pierre'a Savarda (Pierre Savard Award)  w kategorii najlepszej obcojęzycznej książki kanadystycznej. Nagroda jest przyznawana każdego roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Kanadyjskich (ICCS/CIEC) dla monografii naukowych, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji Kanady.

 1. Joanna Warmuzińska-Rogóż: De Langlois à Tringlot. L’effet-personnage dans les « Chroniques romanesques » de Jean Giono. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

Redakcja monografii wieloautorskich:

 1. Anna Czarnowus, Joanna Warmuzińska-Rogóż (red.): Traverser les frontières. Mélanges offerts au Professeur Krzysztof Jarosz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
 2. Krzysztof Jarosz, Zuzanna Szatanik, Joanna Warmuzińska-Rogóż (red.): De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui 1608 – 2008. Rétrospections, parcours et bilans. Katowice: PARA, 2009.
 3. Redakcja czasopisma naukowego:
 4. Zuzanna Szatanik, Joanna Warmuzińska-Rogóż (red.): TransCanadiana 3, „Écrivains – professeurs”. Katowice: PARA, 2010.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Le mythe américain à la québécoise : « Petit Homme Tornade » de Roch Carrier. W: K. Jarosz (red.): Les images de l’Amérique dans les littératures en langues romanes. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 170-181.
 2. Granice przekładalności literatury quebeckiej (na przykładzie „Maryse” Francine Noël). P. Fast (red.): Socjologiczne aspekty przekładu. Katowice: Wydawnictwo “Śląsk”, 2004, s. 203-213.
 3. La traduction des métaphores à l’exemple du « Prochain Episode » d’Hubert Aquin. W: K. Jarosz (red.): La traduction littéraire. La traduzione letteraria. La traducción literaria. Katowice, 2003: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 28-42.
 4. La stratégie narrative dans « Les âmes fortes » de Jean Giono. „Etudes françaises en Slovaquie”. T. VII. Bratislava: Institut français de Slovaquie, 2002. s. 140-144.

Po doktoracie :

 1. Les enjeux de la réécriture et de la traduction face à l’ « entre-deux-langues » de Nancy Huston. W: A. Czarnowus, J. Warmuzińska-Rogóż (red.): Traverser les frontières. Mélanges offerts au Professeur Krzysztof Jarosz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 129-154.
 2. Rola czasopism literackich w kształtowaniu obrazu literatury obcej. Przypadek literatury quebeckiej w Polsce. „Rocznik Przekładoznawczy”. Nr 9. M. Krajewska, L. Zieliński (red.): Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 233-246.
 3. Fenomen piosenki francuskiej w Polsce, czyli Piaf wiecznie żywa. „Między Oryginałem a Przekładem”. T. XIX, nr 4. M. Chrobak, J. Górnikiewicz (red.): Przekład sceniczny: dramat, opera, piosenka. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013, s. 93-113.
 4. Est-ce un royaume paisible ? Image du pays à travers les contes choisis. (Współautor: Aleksandra Chrupała). „TransCanadiana”. Nr 6. E. Bujnowska, A. Rzepa (red.): The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law / Le Royaume paisible ? Relations entre les communautés culturelles et linguistiques du Canada et l’application de la loi. Poznań 2013. 
 5. Est-il raisonnable de retraduire « Maria Chapdelaine » ? „Canadiana”. Vol. 14. K.-D. Ertler, M. Löschnigg, Y. Völkl (red.): Europe-Canada – Canada-Europe : Perspectives transculturelles. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2013, s. 113-123.
 6. Dokąd zmierza filologiczny model kształcenia w Polsce? Próba analizy. (Współautor: Aleksandra Chrupała). W: A. Głogowska, K. Hejwowski, M. Tryuk (red.): Z zagadnień tłumaczenia: teoria – kształcenie – praktyka. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 81-95.
 7. Diversité culturelle des écritures migrantes et la traduction : Robin et Laferrière en polonais. W: L. Otrisalova, E. Martonyi (red.): Variations sur la Communauté : l’espace canadien. Brno: Université Masaryk, 2013, s. 317-327.
 8. Literatura neo-quebecka w przekładzie. Pomiędzy Francją, Quebekiem i Polską, czyli „Nieznany dybuk” Régine Robin. W: I. Kasperska, A. Żuchelkowska (red.): Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013, s. 289-305.
 9. Wielokulturowy oryginał w międzykulturowym przekładzie: „La Québécoite” Régine Robin. „Przekład – Język – Kultura”. T. III. R. Lewicki (red.). Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012, s. 155-165.
 10. Antologia a przekład: między wyborem autora, redaktora i tłumacza (na przykładzie poezji quebeckiej w Polsce). „Między Oryginałem a Przekładem”. T. XVIII. A. Bednarczyk, J. Brzozowski (red.): Dominanta a przekład. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012, s. 255-273.
 11. Albertine, en cinq temps » masculinisée ? Regard féminin/féministe sur la traduction polonaise. (Współautor: Aleksandra Chrupała). „Alternative Francophone”. Vol. 1. No 4 (2011). 132-147. 
 12. Femmes, joual et figure du traducteur : version polonaise d’ « Albertine, en cinq temps » de Michel Tremblay. (Współautor: Aleksandra Chrupała). „Romanica Wratislaviensia”. T. LIX. E. Skibińska (red.): Figure(s) du traducteur. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 331-343.
 13. Écriture, traduction, hybridation dans le contexte canadien ou peut-on traduire une traduction sans original ? « Ô cher Émile je t’aime ou l’heureuse mort d’une Gorgone anglaise racontée par sa fille » d’Agnès Whitfield. „TransCanadiana”. Nr 4. M. Paluszkiewicz-Misiaczek, A. Żuchelkowska (red.): Changing Disourses on Canada: at the Crossroads of Cultures and Identities / Changement du discours sur le Canada : croisements culturels et déplacements identitaires. Katowice: Para, 2011, s. 31-45.
 14. Inventaire des traductions d’un grand inconnu ou la littérature québécoise en Pologne. „Canadiana”. Nr 10. K.-D. Ertler, S. Gill, S. Hodgett, P. James (red.): Canadian Studies : The State of the Art / Etudes canadiennes : Questions de recherche. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, s. 445-464.
 15. Kanoniczne dzieła literatury quebeckiej w języku polskim. W: I. Kasperska, A. Żuchelkowska (red.): Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2011, s. 237-251.
 16. A quoi bon enseigner le québécois ou comment réintéresser les étudiants au français? (Współautor: Aleksandra Chrupała). W: M. Fenclová, D. Koláříková (red.): La Francophonie en Europe centrale et pour l’Europe centrale. Pilzno: Západočeská univerzita v Plzni, Vydavatelství, 2011, s. 117-123.
 17. « Les Belles-sœurs » de Michel Tremblay - le jeu de l’ellipse et de l’abondance ou comment traduire le joual. (Współautor: Aleksandra Chrupała). „Synergies Pologne”. Nr 9. E. Gajewska, S. Mejri (red.): Inférence, ellipse et parabole. Kraków: Revue du GERFLINT, 2011, s. 83-91.
 18. O polskich przekładach literatury quebeckiej w sieci, czyli parateksty w Internecie. „Między Oryginałem a Przekładem”. T. XVII. E. Skibińska (red.): Parateksty przekładu. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011, s. 243-257.
 19. « Moments » postmodernes dans l’œuvre romanesque de Louis Lefebvre. „TranCanadiana”. Nr 3. Z. Szatanik, J. Warmuzińska-Rogóż (red.): Professors as Writers/Writers as Professors / Écrivains-Professeurs. Katowice: Para, 2010, s. 124-144.
 20. Literatura quebecka w Polsce – studium (o) przypadku. „Między Oryginałem a Przekładem”. T. XVI. J. Brzozowski, M. Filipowicz-Rudek (red.): Strategie wydawców, strategie tłumaczy. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010, s. 57-70.
 21. La traversée de l’Atlantique à la recherche de l’utopie – « Le premier jardin » et « L’enfant chargé de songes » d’Anne Hébert. „TransCanadiana”. Nr 2. A. Branach-Kallas, D. Drewniak, R. Jarzębowska-Sadkowska, P. Sadkowski (red.): Canada and Its Utopias / Canada et ses utopies. Katowice: Para, 2009, s. 163-177.
 22. De « Maria Chapdelaine » à « Une saison dans la vie d’Emmanuel » – le mythe de la terre au Québec et en Pologne. W: K. Jarosz, Z. Szatanik, J. Warmuzińska-Rogóż (red.): De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui 1608 – 2008. Rétrospections, parcours et bilans. Katowice: Para, 2009, s. 374-384.
 23. La richesse des sens dans « Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer » de Dany Laferrière dans la perspective traductologique. „Synergies Pologne”. Nr 6. T. I – Didactique, Littérature. M. Pamuła, A. Pytlarz (red.): Le sens et la complexité. Kraków: Revue du GERFLINT, 2009, s. 203-213.
 24. O możliwościach przekładu aspektów kulturowych literatury quebeckiej na język polski (na przykładzie „Pierwszej zimy w życiu Emanuela” Marie-Claire Blais). „Między Oryginałem a Przekładem”. T. XV. J. Brzozowski, M. Filipowicz-Rudek (red.): Obcość kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009. s. 275-288.
 25. Zjawisko „literatury migracyjnej” w Quebeku i problem (nie)tolerancji wobec „obcych” (na przykładzie powieści R. Robin „La Québécoite”). W : G. Gazda, I. Hübner, J. Płuciennik (red.): Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 201-210.
 26. L’absence de valeurs ? A propos d’ « Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais » d’Anne Hébert. W: M. Abramowicz, J. Durczak (red.): Canadian Ghosts, Hopes and Values. Rémanences, espérances et valeurs canadiennes. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2008, s. 241-249.
 27. Le discours postcolonial à l’exemple du roman « Les plaines à l’envers » de François Barcelo. W: R. Jarzębowska-Sadkowska (red.): Le Québec littéraire : lectures plurielles. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 71-80.
 28. « Maria Chapdelaine ou le Paradis retrouvé » de Gabrielle Gourdeau – analyse de l’hypertexte. „Romanica Silesiana”. Nr 2. K. Jarosz (red.): La réécriture dans la littérature québécoise. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, s. 20-31.

Po habilitacji: 

 1. Au carrefour des trois codes ou comment traduire la prose de Stefan Grabiński en français. W : K. Gadomska, A. Loska (red.) : Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Visions, Correspondences, Transitions. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 133-145.
 2. Wokół przekładowej dominanty. La vie en prose Yolande Villemaire w „Literaturze na Świecie ». W : J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa (red.) : Przestrzenie przekładu 2. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
 3. La traduction littéraire au Canada : domination, coexistence paisible ou source de ferment intellectuel ? W : „TransCanadiana”. Nr 9/2017. Ewa Urbaniak-Rybicka, Anna Żurawska (red.), s. 444-456.
 4. Od przekładu do twórczości, czyli o quebeckich feministkach, anglokanadyjskich tłumaczkach i przekładowym continuum. W: „Między Oryginałem a Przekładem”. Vol. 24, nr 40/2018. Adriana Jastrzębska, Marzena Chrobak (red.), s. 65-77.
 5. Autorka i tłumaczka: dwie pełnoprawne postacie? O przekładzie feministycznym w Kanadzie na przykładzie Lettres d’une autre Lise Gauvin i „przekładu w rodzaju żeńskim” Susanne de Lotbinière-Harwood. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T. 9, cz. 1 (2018). Katarzyna Majdzik (red.), s. 147-160.
 6. « Quand la littérature éclate sur le web ». Le quotidien comme projet créateur. W : « Romanica Silesiana », nr 1 (13)/2018. Ewelina Berek, Joanna Warmuzińska-Rogóż (red.), s. 69-80.

- złożone do druku:

 • Études canadiennes en Pologne – aperçu historique, tendances, perspectives. W: A. Whitfield (red.): Vers la réciprocité : Échanges littéraires entre le Canada, la Pologne, la République tchèque et la Roumanie / Towards Reciprocity: Literary Exchange between Canada, the Czech Republic, Poland and Romania. Toronto: Vita Traductiva, Editions québécoises de l’œuvre (po recenzji wydawniczej).

Inne:

Przekłady:

 1. Yollande Villemaire: La vie en prose (fragment). Przekład: Joanna Warmuzińska-Rogóż. „Literatura na Świecie”. Nr 3-4/2016. 165-190.
 2. Krzysztof Jarosz, Joanna Warmuzińska-Rogóż (red.): Antologia współczesnej noweli quebeckiej. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2011.

Publikacje popularyzatorskie:

 • Joanna Warmuzińska-Rogóż: Trzy ciekawe pióra, trzy ważne nurty, „Literatura na Świecie”. Nr 3-4/2016. 320-330.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. „Nieprzekładalność literatury quebeckiej na przykładzie Maryse Francine Noël” – referat wygłoszony na konferencji przekładoznawczej pt. Socjologiczne aspekty przekładu zorganizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich UŚ, Ustroń 2003.
 2. „La traduction par équivalences des fragments choisis du roman de G. Bessette La Bagarre” – referat wygłoszony na konferencji doktorantów z Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanej przez Ambasadę Francji w Polsce, Kraków 2002.
 3. „La stratégie narrative des Ames fortes de J. Giono” – referat wygłoszony na konferencji doktorantów z Europy Środkowej i Wschodniej, Moravany nad Vahom (Słowacja) 2002.

Po doktoracie:

 1. „La traduction littéraire au Canada : domination, coexistence paisible ou source de ferment intellectuel ?”, referat wygłoszony na VII Kongresie Polskich Kanadianistów, organizator : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
 2. „Au carrefour des trois codes ou comment traduire la prose de Stefan Grabiński en français”, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „POE, GRABIŃSKI, RAY, LOVECRAFT. Współzależności, paralele, przenikanie”, organizator: Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 2016.
 3. „Norma i proces przekładu a nowe wyzwania tłumaczeniowe, czyli o kanadyjskiej hybrydyczności literatury i możliwościach jej przekładu”, referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Przekładoznawczej: Norma w przekładzie, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2015.
 4. „Le roman québécois en Pologne : une esquisse sur la présence modeste et l’absence significative”, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji III JORNADAS DE ESTUDIOS ROMÁNICOS ¿Quo vadis, Romanistica?, Uniwersytet Comeniusa, Bratysława 2014.
 5. „Gdy język staje się pełnoprawnym bohaterem: o polskich przekładach joualu w teatrze Michela Tremblaya”, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji przekładoznawczej, AkademiaTechniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2014.
 6. “Apprenons le français… à travers le Québec” (współautor: dr Aleksandra Chrupała), referat wygłoszony na II Międzynarodowym Kongresie Nauczycieli Języka Francuskiego Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2014.
 7. „Le passé, le présent, l’étranger et le familier face à la traduction : Régine Robin en polonais”, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
 8. „Rola czasopism literackich w kształtowaniu obrazu literatury obcej. Przypadek literatury quebeckiej w Polsce”, MEDIUS CURRENS IV: Kierunki i problemy badań przekładoznawczych w Polsce i na świecie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 9. „Traversée transatlantique de la littérature canadienne d’expression française : du Canada à travers la France vers la Pologne”, referat wygłoszony na VI Międzynarodowym Kongresie Towarzystwa Badań Amerykańskich, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
 10. „W kręgu quebeckiej poezji w Polsce”, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji przekładoznawczej Przekład w kulturze, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2013.
 11. „Est-ce un royaume paisible? Image du pays à travers les contes choisis” (współautor: dr Aleksandra Chrupała), referat wygłoszony na VI Kongresie Polskich Kanadianistów, organizator: Uniwertsytet Adama Mickiewicza, Poznań 2013.
 12. „Est-il raisonnable de retraduire Maria Chapdelaine ?”, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji kanadystycznej Europe-Canada – Canada-Europe : Perspectives transculturelles, Universität Graz (Austria), 2012.
 13. „Dokąd zmierza filologiczny model kształcenia w Polsce? Próba analizy” (współautor: dr Aleksandra Chrupała), referat wygłoszony na IV Konferencji Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW z cyklu Imago Mundi, Warszawa 2012.
 14. „Diversité culturelle des écritures migrantes et la traduction : Robin et Laferrière en polonais”, referat wygłoszony na VI Międzynarodowej Konferencji Kanadystów z Europy Środkowej Démocratie, Diversité, Dignité, Universytet Comeniusa, Bratysława 2012.
 15. „Fenomen piosenki francuskiej w Polsce, czyli Piaf wiecznie żywa”, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski, Uniwersytet Opolski, Opole 2012.
 16. „Wielokulturowy oryginał w międzykulturowym przekładzie: La Québécoite Régine Robin”, konferencja Przekład – Język – Kultura, zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UMCS, Kazimierz Dolny 2011.
 17. „Wyzwania przekładu międzykulturowego. Francja – Quebec – Polska (i tradycja żydowska w tle), czyli Nieznany dybuk Régine Robin” - referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Przekładowej Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2011.
 18. „Antologia a przekład: między wyborem autora, redaktora i tłumacza (na przykładzie poezji quebeckiej w Polsce)” - referat wygłoszony na XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Przekładowej Dominanta a przekład, organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński i Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2011.
 19. „O polskich przekładach literatury quebeckiej w sieci, czyli parateksty w Internecie” – referat wygłoszony na XVII Ogólnopolskiej Konferencji Przekładowej Parateksty przekładu, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010.
 20. „Les Belles-sœurs de Michel Tremblay - le jeu de l’ellipse et de l’abondance ou comment traduire le joual” (współautor: dr Aleksandra Chrupała) – referat wygłoszony na IV Konferencji Międzynarodowej L’Europe des Langues et des Cultures, Akademia Pedagogiczna, Kraków 2010.
 21. „A quoi bon enseigner le québécois ou comment réintéresser les étudiants au français” (współautor: dr Aleksandra Chrupała) – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji La francophonie en Europe centrale et pour l´Europe centrale, Uniwersytet Zachodnioczeski, Pilzno (Czechy) 2010.
 22. „Albertine, en cinq temps masculinisée? Regard féminin/féministe sur la traduction polonaise” (współautor: dr Aleksandra Chrupała) – referat wygłoszony na V Kongresie Kanadystów Polskich Vers un multiculturalisme critique: dialogues entre/parmi les diasporas canadiennes, organizatorzy: Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010.
 23. „Existe-t-il une figure du traducteur masculin ? Regard fémini(n)(isant) sur la traduction polonaise d’Albertine, en cinq temps de Michel Tremblay” (współautor: dr Aleksandra Chrupała) - referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji XVIe Rencontre du Réseau thématique: La traduction comme moyen de communication interculturelle, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010.
 24. „Literatura quebecka w Polsce – studium (o) przypadku” – referat wygłoszony na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Przekładowej Strategie wydawców. Strategie tłumaczy, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
 25. „Kanoniczne dzieła literatury quebeckiej w Polsce” – referat wygłoszony na I Konferencji Traduktologicznej Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2009.
 26. „O możliwościach przekładu aspektów kulturowych literatury quebeckiej na język polski (na przykładzie Pierwszej zimy w życiu Emanuela Marie-Claire Blais)” – referat wygłoszony na XV Ogólnopolskiej Konferencji Przekładowej Obcość kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008.
 27. „La richesse des sens dans Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer de Dany Laferrière dans la perspective traductologique” - referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji L’Europe des Langues et des Cultures, Akademia Pedagogiczna, Kraków 2008.
 28. „De Maria Chapdelaine à Une saison dans la vie d’Emmanuel – le mythe de la terre au Québec et en Pologne (perspective traductologique)” - referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji kanadystycznej Od założenia miasta Québec do Kanady współczesnej (1608 – 2008): Retrospekcje, przebyta droga i wyzwania, Uniwersytet Śląski, Ustroń 2008.
 29. „L’absence de valeurs ? A propos d’ Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais d’Anne Hébert” – referat wygłoszony na IV Kongresie Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pt. Rémanences, espérances et valeurs canadiennes, Puławy 2007.
 30. „Zjawisko literatury migracyjnej w Quebeku i problem (nie)tolerancji wobec „obcych” (na przykładzie powieści R. Robin La Québécoite)” – referat wygłoszony na konferencji Literatura - Kultura – Tolerancja, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
 31. „Maria Chapdelaine ou le Paradis retrouvé de Gabrielle Gourdeau – analyse de l’hypertexte” - referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji literaturoznawczej pt. Réécriture, Uniwersytet Śląski, Katowice 2006.
 32. „Le discours postcolonial à l’exemple du roman Les plaines à l’envers de François Barcelo” – referat wygłoszony na konferencji Québec – Pologne zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Romanistów UMK oraz Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, Toruń 2005.

Po habilitacji:

 1. „Od przekładu do twórczości, czyli o quebeckich feministkach, anglokanadyjskich tłumaczkach i przekładowym continuum”, referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Przekładoznawczej: Typowe i nietypowe role tłumacza: wczoraj, dziś, jutro, organizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2016.
 2. „Wokół przekładowej dominanty. La vie en prose Yolande Villemaire w Literaturze na Świecie”, referat wygłoszony na konferencji naukowej „Przestrzenie przekładu 2”, organizator: Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 2016.
 3. „Quand la banlieue entre en jeu : du roman du terroir à l’expérience du périphérique. Quelques observations sur l’évolution de la littérature québécoise. Perspective interculturelle.”, referat wygłoszony na 38. konferencji naukowej zorganizowanej przez Gesellschaft für Kanada-Studien „Neue Perspektiven auf Suburbia. Revisiting Suburbia. Revisiter les espaces périurbains », Grainau, Niemcy, 2017.

 4.  

  „Autorka i tłumaczka: dwie pełnoprawne postacie? O przekładzie feministycznym w Kanadzie na przykładzie Lettres d’une autre Lise Gauvin i „przekładu w rodzaju żeńskim” Susanne de Lotbinière-Harwood”, referat wygłoszony na konferencji przekładoznawczej „Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu”, organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ, Ustroń 2017.
 5. „Przyczynek do refleksji nad procesem wydawniczym dzieł literackich w tłumaczeniu na przykładzie quebeckich Dzieci stamtąd Arlette Cousture w polskim przekładzie”, referat wygłoszony na konferencji naukowej „Przestrzenie przekładu 3”, organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, Sosnowiec 2017.

 6.  

  „Przekład literacki jako przestrzeń interpretacji i przekładowej twórczości. Od oryginału, poprzez „oryginał” i „przekład” do przekładu właściwego: Le Désert mauve Nicole Brossard”, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Translation Landscapes 2”, organizator: Pracownia Przekładoznawstwa Ogólnego i Specjalistycznego IFG US, Pobierowo 2017.
 7. „Tłumacz jako przewodnik po świecie przedstawionym czy jego uczestnik? Lettres d’une autre Lise Gauvin w anglokanadyjskim przekładzie”, referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Przekładoznawczej Interdyscyplinarność w przekładzie, organizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2018.

 8.  

  « Du Québec vu par une étrangère, par le Canada anglophone jusqu’à la Pologne : Lettres d’une autre de Lise Gauvin. Quelques réflexions sur les échanges littéraires à travers la traduction » (współautorka: dr Aleksandra Chrupała), referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej « 8th Triennial International Conference of the Central European Association for Canadian Studies », organizator: CEACS, Praga 2018.
 9. „Na pograniczu twórczości i przekładu: Transfiguration E.D.Blodgetta i Jacques’a Brault”, referat wygłoszony na konferencji przekładoznawczej „Peryferie i przekład”, organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ, Ustroń 2018.

 10.  

  „Jak przetłumaczyć dwujęzyczny oryginał? O możliwym tłumaczeniu na język polski manifestu przekładowego Re-Belle et Infidèle / The Body Bilingual autorstwa Susanne de Lotbinière-Harwood”, referat wygłoszony na konferencji naukowej „Przestrzenie przekładu 4”, organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, Sosnowiec 2018.
 11. „Peut-on traduire un original bilingue vers une troisième langue ? Autour d’une traduction en polonais éventuelle (si possible) de Re -Belle et Infidèle / The Body Bilingual de Susanne de Lotbinière-Harwood”, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Translatoryka i Translacje V”, organizator: Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018.

Inna działalność naukowa:

Wypromowani doktorzy:

 • Jako promotor pomocniczy: Dr Ewa Drab (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jarosz)
 • Jako promotor: Dr Anna Szkonter-Bochniak

Opieka nad doktorantami:

 • Mgr Aleksandra Nocoń

Stypendia i wyjazdy zagraniczne:

 1. Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ: udział w seminarium organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej, „Training for Trainers. Szkolenie dla polskich tłumaczy-dydaktyków”, Kraków, 28.02.-1.03.2019.
 2. Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ: udział w seminarium organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej, „Training for Trainers”, Kraków, marzec 2015.
 3. Uniwersytet Masaryka, Brno (Czechy): wyjazd dydaktyczny LLP/Erasmus, maj 2014.
 4. Zapadoceska Univerzita, Pilzno (Czechy), wyjazd dydaktyczny LLP/Erasmus, maj 2012.
 5. Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis : wyjazd dydaktyczny LLP/Erasmus, kwiecień 2011.
 6. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych, Komisja Europejska : udział w seminarium « Formation de formateurs », Bruksela, wrzesień 2011.
 7. Uniwersytet Masaryka, Brno (Czechy): wyjazd dydaktyczny LLP/Erasmus, maj 2009.
 8. Université Paris Sorbonne, Paris IV : stypendium naukowe – październik 2009.
 9. Université de Perpignan : stypendium naukowe - październik 2003

Wykłady popularyzujące wiedzę z zakresu kultury i literatury kanadyjskiej oraz przekładu literackiego:

 1. „O energicznych tłumaczach, oryginalnych oryginałach i (nie)możliwych przekładach. Kanadyjskie przekładańce”, wykład wygłoszony na 3. Śląskim Festiwalu Nauki, Katowice, styczeń 2019.
 2. „Gdzie leży granica między oryginałem a przekładem? Transfiguration E.D.Blodgetta i Jacques’a Brault”, wykład w ramach Dnia Kultury Quebeckiej, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, grudzień 2018.
 3. Udział w panelu dyskusyjnym na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie: „Dzieci stamtąd Arlette Cousture w mozaice literatury quebeckiej”, październik 2017.
 4. „Kanadyjka w Paryżu, czyli językowe meandry twórczości Nancy Huston”, wykład w ramach Dnia Kanady, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, marzec 2015.
 5. „Une Canadienne à Paris ou l’entre-deux-langues de Nancy Huston”, wykład w ramach Dnia Kultury Kanadyjskiej, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, grudzień 2015.
 6. „Traduire des nouvelles”, wykład w ramach warsztatów dydaktycznych dla nauczycieli języka francuskiego zorganizowany przez Association internationale des études québécoises, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, marzec 2012.
 7. „O literaturze quebeckiej w Polsce słów kilka”, wykład w ramach Dnia Kanady, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, styczeń 2011.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 1. Członek Association internationale des études québécoises
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, w latach 2010-2013 członek Komisji Rewizyjnej

Działalność administracyjno-organizacyjna:

Organizacja konferencji naukowych:

 1. członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej POE, GRABIŃSKI, RAY, LOVECRAFT. Współzależności, paralele, przenikanie - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 2016.
 2. współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui 1608 – 2008. Rétrospections, parcours et bilans – Uniwersytet Śląski, Ustroń 2008.
 3. współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej Les littératures francophones d'aujourd'hui : l'universel du et au quotidien – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 2017.

Organizacja wydarzeń popularno-naukowych:

 1. 2015 – organizatorka Dnia Maurytyjskiego w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego
 2. od 2005 - współorganizatorka Dnia Kultury Quebeckiej (obecnie: Dzień Kultury Kanadyjskiej) w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego.

Nagrody i odznaczenia:

 • 2017 – Pierre Savard Award
 • 2015 – Złota Odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego;
 • 2010 - Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Śląskiego III stopnia za dotychczasowe osiągnięcia;
 • 2006 - Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Śląskiego I stopnia za działalność naukowo-badawczą.

Inne:
Tłumacz przysięgły języka francuskiego

Udział w szkoleniach

 • 2005-2015 - ukończenie trzynastu szkoleń zawodowych dla tłumaczy przysięgłych zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS,
 • 2010 – udział w szkoleniu z obsługi platformy Moodle, organizator: Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Śląskiego,
 • 2010-2011 - udział w szkoleniu z zakresu narzędzi wspomagających tłumaczenie (CAT), Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego,
 • 2011 - 2012 - udział w cyklu szkoleń na temat lokalizacji oprogramowania w ramach projektu UPGOW (Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy), Uniwersytet Śląski.