Zakład:
Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:
literaturoznawstwo, współczesna literatura quebecka, przekładoznawstwo, przekład literacki

Przebieg kariery naukowej:

 • 21.06.2011. Tytuł doktora, Uniwersytet Śląski
 • 21.06.2004. Tytuł magistra, Uniwersytet Śląski

Publikacje:

Monografie:

 1. «The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law / Le Royaume paisible? Relations entre les communautés culturelles et linguistiques du Canada et l'application de la loi», Ewelina Bujnowska, Agnieszka Rzepa (red.), Transcanadiana, Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d’Études Canadiennes, no 6, Poznań 2013, Pracownia Wydawnicza WA Uniwersytet Adama Mickiewicza. ISSN 1899-0355.
 2. «Vers un multiculturalisme critique : dialogues entre les diasporas canadiennes», red. Ewelina Bujnowska, Marcin Gabryś, Tomasz Sikora. Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2011, 476 str. ISBN 978-83-61061-17-5.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. «Kilka słów o kanadyjskim „przemyśle tłumaczeniowym”», Rocznik Przekładoznawczy nr 10, Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. Monika Krajewska, Lech Zieliński (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015: 261-269.
 2. «Existe-t-il un Macondo et des Buendía québécois dans le roman historique à la fin du XXe siècle au Québec?» Philologica Canariensia no 20, 2014: 27-50. TEKST ONLINE 
 3. «La radiographie de la société québécoise contemporaine: losers, BS et voyageurs de Google Maps. Document 1 de François Blais.” Traverser les frontières. Mélanges offerts au Professeur Krzysztof Jarosz / Crossing Borders. Studies in Honour of Professor Krzysztof Jarosz. Anna Czarnowus, Joanna Warmuzińska-Rogóż (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014: 59-79.
 4. «Les enjeux entre le marché éditorial et la condition de la littérature au Québec». TransCanadiana no 6 « Le Royaume paisible? Relations entre les communautés culturelles et linguistiques du Canada et l'application de la loi». Pracownia Wydawnicza WA Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2013: 97-112. TEKST ONLINE
 5. «Obcość-autor-tłumacz, czyli o polskim przekładzie Marii Chapdelaine Louisa Hémona», Anna Ledwina, Krystyna Modrzejewska (red.). Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 : 157-170.
 6. «Le Canada, une Terre Promise? L’espace canadien dans La terre promise, Remember! de Noël Audet» w: Lucia Otrísalová, Éva Martonyi (red.). Variations on Community : The Canadian Space / Variations sur la Communauté : l’espace canadien. Masaryk University / Université Masaryk, Brno 2013 : 91-102.
 7. « Le roman historique québécois, l’héritage européen et la mémoire ? la fin du XXe et au début du XXIe siècles » w: Klaus-Dieter Ertler, Martin Löschnigg, Yvonne Völkl (eds/éds.), Europe – Canada Transcultural Perspectives/ Perspectives transculturelles. Peter Lang, Frankfurt am Main 2013: 67-74.
 8. «Kanadyjski tygiel językowy, czyli o współczesnej wielokulturowej literaturze quebeckiej słów kilka» w: Kanada z bliska. Historia – literatura – przekład. Rzepa Agnieszka, Żuchelkowska, Alicja (red.). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012: 108-125.
 9. «Le multiculturalisme et le roman historique» w : « Towards Critical Multiculturalism : Dialogues Between/Among Canadian Diasporas / Vers un multiculturalisme critique : dialogues entre les diasporas canadiennes », red. Ewelina Bujnowska, Marcin Gabryś, Tomasz Sikora. Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2011: 425-442.
 10. «Le syndrome professoral chez Jean Marcel» w: TransCanadiana, Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d'Études Canadiennes, no 3, « Professors as writers/Writers as Professors. Écrivains – Professeurs », red. Krzysztof Jarosz, Agnieszka Rzepa, Zuzanna Szatanik, Joanna Warmuzińska-Rogóż. Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2010 : 101-112.
 11. «’Je rêve de Catherine. Je suis Catherine’: le jeu des je narratifs dans La maison Trestler ou le 8e jour d’Amérique de Madeleine Ouellette-Michalska» w: Romanica Silesiana no4, "Les jeux littéraires", red. Krzysztof Jarosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009 : 91-103.
 12. «Histoire du Québec revisitée dans Agénor, Agénor, Agénor et Agénor de François Barcelo» w: « De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui (1608-2008): Rétrospectives, parcours et défis», red. Krzysztof Jarosz, Zuzanna Szatanik, Joanna Warmuzińska-Rogóż, Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2009 : 79-88.
 13. «Le roman comique de Daniel Poliquin ou comment peut-on être Canayen?» w: «Rémanences, espérances et valeurs canadiennes», red. Maciej Abramowicz, Joanna Durczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007 : 75-81.

- złożone do druku:

 1. « ’Une cathédrale d’affaires pas importantes’ ou la littérature québécoise contemporaine en manque d’aventures. Sam de François Blais. » (po recenzji)
 2. « Entre francité et américanité – tensions dues à la Seconde Guerre mondiale dans Le ciel de Bay City de Catherine Mavrikakis » (po recenzji)
 3. « L’Amérique hantée par le passé juif. Le ciel de Bay City de Catherine Mavrikakis »

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. « Fragments de vie dans le roman choral de François Blais. La classe de madame Valérie comme le reflet des enjeux de la société québécoise » - referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji « Texte – Fragmentation – Créativité » zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 21-22 października 2016.
 2. « Une histoire de zombies modernes québécois. La nuit des morts-vivants de François Blais » - referat wygłoszony na konferencji „Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Współzależności, paralele, przenikanie” zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 20-21 czerwca 2016
 3. « Entre francité et américanité – tensions dues à la Seconde Guerre mondiale dans Le ciel de Bay City de Catherine Mavrikakis » - referat wygłoszony na VII Kongresie Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pt. « Canada and war / Le Canada et les guerres », Toruń, 19-21 maja 2016.
 4. « Littérature québécoise contemporaine ou littérature américaine en langue française. À propos de Sam de François Blais » – referat na konferencję « Le roman francophone contemporain » zorganizowaną przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 5-6 marca 2015.
 5. « L’Amérique hantée par le passé juif. Le ciel de Bay City de Catherine Mavrikakis » - referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji «Kanade, di Goldene Medine? Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes» zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2-5 kwietnia 2014.
 6. «Kanadyjski model tłumaczeniowy i jego przydatność w Polsce» - referat wygłoszony w trakcie konferencji Medicus currens IV. «Kierunki i problemy badań przekładoznawczych w Polsce i na świecie» zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 15-16 listopada 2013.
 7. «Une nouvelle histoire américaine en français» - referat wygłoszony w trakcie VI Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (IASA – International American Studies Association) pt. « Oceans Apart: In Search of New Wor(l)ds / Entre les océans, antre des nouveaux mondes » zorganizowanego przez Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 3-6 sierpnia 2013.
 8. « Les enjeux entre le marché éditorial et la conditio de la littérature au Québec» - referat wygłoszony VI Kongresie Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pt. «The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law / "Le Royaume paisible? Relations entre les communautés culturelles et linguistiques du Canada et l'application de la loi », Poznań 5-7 kwietnia 2013.
 9. «Le roman historique québécois, l’héritage européen et la mémoire à la fin du XXe et au début du XXIe siècles» - referat wygłoszony podczas Interdyscyplinarnej Konferencji pt. «Europe-Canada/ Canada-Europe: Transcultural Perspectives/ Perspectives Transculturelles» zorganizowanej przez Institut für Romanistik w Karl-Franzens-Universität Graz, Graz (Austria), 6-8 grudnia 2012.
 10. «Kanadyjski model tłumaczeniowy i jego przydatność w Polsce» - referat wygłoszony na IV Konferencji z cyklu Imago mundi pt. „Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Warszawa 23-24 listopada 2012.
 11. «Le Canada, une Terre Promise ? L’espace canadien dans La terre promise, Remember ! de Noël Audet» - referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji le 6e Colloque International des Canadianistes en Europe Centrale „Démocratie, diversité, dignité: espace canadien” zorganizowanej przez Uniwersytet im. J.A. Komeńskiego (Univerzita Komenského), Bratysława (Słowacja), 12-14 października 2012.
 12. «Obcość-autor-tłumacz, czyli o polskim przekładzie Marii Chapdelaine Louisa Hémona» - referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski” zorganizowanej przez Uniwersytet Opolski, Opole 14-15 czerwca 2012.
 13. «Le multiculturalisme et le roman historique» referat wygłoszony na V Kongresie Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pt. «Towards Critical Multiculturalism : Dialogues Between/Among Canadian Diasporas/Vers un multiculturalisme critique : dialogues entre les diasporas canadiennes», Kraków 7-9 października 2010.
 14. «Historie du Québec revisitée dans Agénor, Agénor, Agénor et Agénor de François Barcelo» - referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji kanadystycznej „Od założenia miasta Québec do Kanady współczesnej (1608 - 2008): Retrospekcje, przebyta droga i wyzwania”, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski, Ustroń 8-11 października 2008.
 15. «Le roman comique de Daniel Poliquin ou comment peut-on être Canayen?» - referat wygłoszony na IV Kongresie Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pt. «Rémanences, espérances et valeurs canadiennes», Puławy 26-28 kwietnia 2007.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • skarbnik Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich