Zakład:

Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Stanowisko:

asystent

Kontakt: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • językoznawstwo (ogólne, kognitywne)
 • analiza tekstów multimodalnych, semantyka humoru, karykatura polityczna i satyryczny rysunek prasowy

Przebieg kariery naukowej:

 • 2010: magister języka hiszpańskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
 • 2009: magister filologii romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski

Publikacje:

Artykuły:

- opublikowane:

 1. „Metafora multimodalna w rysunkach satyrycznych prasy hiszpańskiej”. W: M. Cieszkowski, A. Kapuścińska, J. Szczepaniak (red.), Język-obraz-dyskurs, 2017, Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 151-161.
 2. “Imágenes conceptuales de la mente alterada: el caso de loco y tonto”. En: J. Wilk-Racięska, A. Szyndler, C. Tatoj (eds.), Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Lingüística y didáctica de la lengua española, 2016, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 153-163.
 3. “Explorando la combinación de lenguaje e imagen: el caso de la metáfora multimodal”. Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos (22), 2015, 113-127.
 4. “Análisis cognitivo-contrastivo de la conceptualización de alegría en los fraseologismos españoles y franceses”. En: E. Reichwalderová (ed.), Lengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal, 2015, Hradec Králové, Gaudeamus, 153-167.
 5. “Predicados mentales en español: juicios y pensamientos”. En: J. Pawlik, J. Szałek (eds.), Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, 2014, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 205-215.

- złożone do druku:

“Análisis del discurso humorístico multimodal de las viñetas de prensa”. Manufactura Hispánica Lodziense.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 • 24-26.10.2018, Alcudia, 8th International SELICUP Conference “The Humanities and the Challenges of the New Europe: Cultures, Languages, Identities” zorganizowana przez Universitat de les Illes Balears. Tytuł wystąpienia: (Re)construyendo la otredad: la imagen de de los inmigrantes en las viñetas de prensa.
 • 24-26.05.2018, Łódź, VII Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros 2018 “Entre tradición y novedad: los estudios hispánicos a comienzos del siglo XXI” zorganizowane przez Katedrę Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Stowarzyszenie Hispanistów. Tytuł wystąpienia: Metáforas visuales y multimodales en las viñetas de prensa: en torno a la imagen de la crisis del 1-O.
 • 11-13.05.2017, Lublin, V Sympozjum Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de temas y métodos de investigación zorganizowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tytuł wystąpienia: Análisis del discurso humorístico multimodal de las viñetas de prensa.
 • 17-18.11.2016, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja naukowa “Język – obraz – dyskurs” zorganizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Komisję Językoznawczą Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Tytuł wystąpienia: Metafora multimodalna w rysunkach satyrycznych prasy hispanojęzycznej.
 • 16-17.10.2015, Praga, Międzynarodowa konferencja Encuentro de Hispanistas. Las palabras (des)atadas zorganizowana przez Uniwersytet Karola w Pradze. Tytuł wystąpienia: Algunas observaciones sobre el lenguaje icónico y verbal en las viñetas de la prensa diaria.
 • 20-24.07.2015, Burgos, L Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español. La cultura hispánica: de sus orígenes al siglo XXI. Tytuł wystąpienia: El uso de las metáforas multimodales en la enseñanza de ELE.
 • 7-9.05.2015, Warszawa, IV Międzynarodowe Sympozjum Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de temas y métodos de investigación zorganizowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Katedrę Iberystyki SWPS oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. Tytuł wystąpienia: Explorando la combinación de lenguaje e imagen: el caso de la metáfora multimodal.
 • 10-11.10.2013, Bańska Bystrzyca, Międzynarodowa konferencja Studia Romanistica Beliana III. Cultura, lengua y literatura en el contexto espacial y temporal: aspectos interdisciplinarios zorganizowana przez Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Tytuł wystąpienia: Análisis cognitivo-contrastivo de la conceptualización de alegría en los fraseologismos españoles y franceses.
 • 9-11.05.2013, Poznań, III Sympozjum Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de temas y métodos de investigación zorganizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wystąpienia: Predicados mentales en la lengua española: juicios y pensamientos.
 • 14-17.11.2012, Wrocław, IV Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros zorganizowane przez Uniwersytet Wrocławski i Polskie Stowarzyszenie Hispanistów. Tytuł wystąpienia: (No) estar en sus cabales: análisis lingüístico-cognitivo de las imágenes conceptuales de CORDURA y LOCURA.
 • 20-22.09.2012, Telcz, XVIIe École Doctorale Francophone des Pays de Visegrád : Outils théoriques, notions et concepts. Les enjeux méthodologiques en littérature, linguistique, didactique et traductologie zorganizowana przez Association Gallica i Uniwersytet Masaryka w Brnie. Tytuł wystąpienia: La construction du sens à la lumière de la théorie de l’intégration conceptuelle : génèse, structure et fonctionnalité du modèle. 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów (Asociación Polaca de Hispanistas)

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Przygotowanie wraz z dr Ewą Śmiłek warsztatów pt. „Tauromachia, czyli byk na arenie hiszpańskiej kultury i języka”, zorganizowanych w ramach Dnia Otwartego Wydziału Filologicznego UŚ „Z humanistyką w przyszłość!” (26.09.2018)
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, lipiec 2018, kierunki: język hiszpański z programem tłumaczeniowym oraz język hiszpański z programem kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej (studia stacjonarne I stopnia).
 • Przeprowadzenie obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego w nowej formule z przedmiotu Język hiszpański dwujęzyczny w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach (21.05.2018).
 • Koordynator Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego.
 • Egzaminator w ogólnouczelnianym egzaminie certyfikującym z języka hiszpańskiego.
 • Członkowstwo w Komitecie Organizacyjnym V Międzynarodowego Sympozjum Hispanistów Encuentros 2014.
 • Udział w organizacji warsztatów podczas Śląskiej Nocy Naukowców w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki (edycja 2011 i 2012).

Nagrody i odznaczenia:

Wyróżnienie w Konkursie Indeksów Studentów Wydziału Filologicznego za uzyskanie najwyższego wyniku z ankiet studenckich w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki (edycja 2015)

Inne:

Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach metodycznych:

 • Warsztaty metodyczne “Todos iguales pero diferentes: cómo trabajar con múltiples perfiles en el aula de ELE con niños y adolescentes” zorganizowane przez wydawnictwa Nowela i Edinumen przy współpracy z Instytutem Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego (10.05.2018, Sosnowiec).
 • Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w egzaminach certyfikujących biegłość językową w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (14.09.2015) – nabycie kwalifikacji uprawniających do pełnienia funkcji egzaminatora z języka hiszpańskiego.
 • V Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros zorganizowane przez Zakład Hispanistyki Uniwersytetu Śląskiego i Polskie Stowarzyszenie Hispanistów (6-9.05.2014, Ustroń).
 • Komputerowe wspomaganie tłumaczenia (CAT) (28-30.01.2014) – szkolenie zorganizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, tematyka: Pakiet SDL Trados, program MemoQ.
 • Warsztaty metodyczne w ramach cyklicznych spotkań Europejskich Ośrodków Dydaktycznych Języka Hiszpańskiego zorganizowane przez EduEspaña i Junta de Castilla y León, promocja Zakładu Hispanistyki UŚ w ramach 4as Jornadas Comerciales de Turismo Idiomático en Castilla y León (24-28.06.2013, Salamanca).
 • III Congreso Internacional del Español en Castilla y León zorganizowany przez Junta de Castilla y León (26-28.06.2013, Salamanca).
  Konferencja Cognitive Linguistics in the Year 2012 zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (17-18.09.2012, Wrocław).