Zakład:
Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Stanowisko:
Adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Językoznawstwo: badania w dziedzinie dyskursu i pragmalingwistyki

Przebieg kariery naukowej:

 • 2012 - Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, tytuł rozprawy doktorskiej: El insulto como ritual en la Batalla de Rap. Estudio pragmalingüístico.


Publikacje:

Monografie:

 • Deditius, S. (2015): El insulto como ritual en la Batalla de Rap. Estudio pragmalingüístico, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Artykuły:

 1. Deditius, S. (2009): La metaforización del mundo de la música... el mundo de los sonidos y los estilos, w: Beata Brzozowska-Zburzyńska (red.), Encuentros de Lingüística II, Wydawnictwo UMCS, Lublin, str. 41-48.
 2. Deditius, S. (2009): El Mundo de las Islas Canarias en los ojos de Alonso Quesada a base de la traducción al polaco de los cuentos del “Insulario”, w: M. Filipowicz-Rudek, M. Jędrusiak, A. Komorowska (red.), Studia Iberystyczne 8, Księgarnia Akademicka, Kraków, str. 333-342.
 3. Deditius, S. (2010): Una aproximación pragmático-cognitiva a las funciones de los antropónimos en el lenguaje del Rap, w: E. Bahíllo Sphonix-Rust, B. Burgos Cuadrillero, A. Ma Iglesias Botrán (red.), Interlingüística XXI, Valladolid, str. 719-727.
 4. Deditius, S. (2012): La metáfora como mecanismo lingüístico de persuasión en el discurso coloquial de los Raperos, w: W. Banyś (red.), Neophilologica 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, str. 66-77.
 5. Deditius, S. (2014): El insulto desde la perspectiva del fenómeno de la anticortesía, w: J. Wilk-Racięska, A. Nowakowska-Głuszak, C. Tatoj (red.), Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos. Perspectivas diferentes, Wydawnictwo UŚ, Katowice, str. 145-169.
 6. Deditius, S. (2014): Obelga jako rytuał w Rap Bitwie, w: M. Miszczyński (red.), Hip-Hop w Polsce: od blokowisk de kultury współczesnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, str. 39-57.
 7. Deditius, S. (2014): La expresión de valores en el lenguaje de (sub)culturas musicales, w: J. Pawlik, J. Szałek (red.), Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, Wydawnictwo UAM, Poznań, str. 55-64.
 8. Deditius, S. (2014): O wpływie różnic kulturowych na komunikację, w: A. Rosińska-Mamej, J. Senderska (red.), Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się, Wydawnictwo Libron, Kraków, str. 61-70.
 9. Deditius, S. (2014): Czy obelga jest zawsze aktem agresji?, w: A. Łyda, M. Będkowska-Obłąk, J. Ziębka (red.), Językowe aspekty agresji, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków w Katowicach, Katowice, str. 137-159.

- złożone do druku:

 1. Deditius, S., La canción como discurso ideológico, w: Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos, vol. 3, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 2. Deditius, S., El tabú lingüístico como una estrategia fática en la conversación coloquial entre los jóvenes hispanohablantes, w: El tabú como desafío para la lingüística, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 3. Deditius, S., Orędzie noworoczne prezydenta jako przykład dyskursu instytucjonalnego. Analiza językowych środków perswazji, Komunikacja międzyludzka. Leksyka, semantyka, pragmatyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Inne:

Redakcja:

 • Wilk-Racięska, J., Deditius, S., Nowakowska-Głuszak, A., (red.): Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos, vol. 3, Wydawnictwo UŚ, Katowice (w druku).

Tłumaczenia:

 • Deditius, S., et alli (2004): Alonso Quesada, „Kanaryjczyk”, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. II Simposio Internacional de Hispanistas, Encuentros 2006, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2006. Tytuł referatu: El mosquetero contemporáneo lucha armado con el hip hop. Un aspecto de la teoría cognitiva de la metáfora.
 2. III Simposio Internacional de Hispanistas, Encuentros 2008, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2008. Tytuł referatu: La metaforización del mundo de la música... el mundo de los sonidos y los estilos.
 3. XXV Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüístas, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2010. Udział w sesji posterowej: Una aproximación pragmático-cognitiva a las funciones de los antropónimos en el lenguaje del Rap.
 4. III Foro de lingüística hispánica: Panorama de temas y métodos de investigación, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2013. Tytuł referatu: La expresión de valores en el lenguaje de (sub)culturas musicales.
 5. 2nd Conference on Continuity And Change In The English Language And Culture, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2013. Tytuł referatu: Spanglish as an intra-ethnic mode of communication.
 6. XLVIII Congreso Internacional de AEPE, El español en la era digital, Universidad de Zaragoza, Jaca, 2013. Tytuł referatu: Didáctica de la traducción vs. Nuevas herramientas de trabajo del traductor.
 7. Ściany między nami. Zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2013. Tytuł referatu: O wpływie różnic kulturowych na komunikację.
 8. V Simposio Internacional de Hispanistas Encuentros, Uniwersytet Ślaski, Ustroń, 2014. Tytuł referatu: La canción como transmitora de ideología.
 9. Polisemia w języku i w tłumaczeniu, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice, 2014. Tytuł referatu: Polisemiczność jednostek leksykalnych w kontekście gier językowych nadawcy z odbiorcą.
 10. XLIX Congreso Internacional de la AEPE La enseñanza del español en el contexto de las artes y la cultura, Ávila, 2014. Tytuł referatu: La enseñanza del español a través de la música.
 11. Językoznawstwo kognitywne w roku 2014, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2014. Tytuł referatu: Wyrażanie emocji poprzez obelgę w ujęciu kognitywnym.
 12. Dyskurs i jego odmiany, Uniwersytet Śląski, Brenna, 2014. Tytuł referatu: Walka na słowa jako typ dyskursu młodzieżowego.
 13. XV Coloquio internacional de lingüística iberorromance CILIR 2015, Association Française de Linguistique Ibéro-Romane, Ruen, 2015. Tytuł referatu: La Teoría de la Relevancia como base para la interpretación del discurso ritualizado de los raperos.
 14. IV Foro de lingüística hispánica: Panorama de temas y métodos de investigación, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2015. Tytuł referatu: Un breve recorrido por investigaciones en el ámbito del lenguaje juvenil de España.
 15. Konferencja pt. Miasto jako tekst kultury. Organizacja, semiotyka, mieszkańcy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2015. Tytuł referatu: Język i styl młodego pokolenia na podstawie tekstów z patriotyzmem lokalnym w tle.
 16. Przestrzenie Przekładu, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 2015. Tytuł referatu: Pragmatyka a proces przekładu.
 17. V Międzynarodowa Konferencja Pragmalingwistyczna pt. Komunikacja międzyludzka. Leksyka, semantyka, pragmatyka, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo, 2016. Tytuł referatu: Pragmatyczne mechanizmy perswazji w wystąpieniach publicznych.


Inna działalność naukowa:

Inne:

Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus Plus:
• Universidad de Extremadura, 2013
• Universidad de Granada, 2013
• Universidad de Cádiz, 2016

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Członek Asociación Europea de Profesores de Español, Madrid, España

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Koordynator Hispanofonii w latach 2013, 2014, 2015, 2016
 • Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Hispanojęzycznej w Raciborzu w latach 2013, 2014, 2015, 2016 (Organizator: II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu)
 • Członek komitetu organizacyjnego V Międzynarodowego Sympozjum Hispanistów ENUENTROS 2014 organizowanego przez Zakład Hispanistyki UŚ i Polskie Stowarzyszenie Hispanistów, 6-9 maja 2014, Ustroń
 • Koordynator PNJH

Nagrody i odznaczenia:

 • 2014, Nagroda zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą przyznana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego
 • 2016, Nagroda zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą przyznana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego