Zakład:
Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:
językoznawstwo (ogólne, kognitywne, kontrastywne polsko-hiszpańskie)

 1. Kulturowo-dyskursywne uwarunkowania interpretacji związków frazeologicznych.
 2. Analiza kontrastywna frazeologizmów hiszpańskich i polskich z pozycji językoznawstwa kognitywnego (typy motywacji frazeologicznej, struktura konceptualna związku frazeologicznego: komponent wyobrażeniowy i znaczenie figuratywne).
 3. Frazeodydaktyka.

Przebieg kariery naukowej:

 • 10.07.2012 Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 14.06.2006 Magister języka hiszpańskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Publikacje:

Monografie:

 1. Zoomorfismos fraseológicos del español y del polaco: Un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
 2. Wilk-Racięska, J., Szyndler, A., Tatoj, C. (red.), Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos: lingüística y didáctica, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. “Los fraseologismos comparativos con un componente animal en los idiomas polaco y español. Una aproximación a un análisis comparativo”, Neophilologica, 2008, 20, 107-123.
 2. “¿El hombre es un animal racional e irracional? Sobre el concepto de estupidez en los zoomorfismos fraseológicos del polaco y del español”, Kwartalnik Neofilologiczny, 2010, 2/2010, 163-169.
 3. “Motywacja frazeologiczna w ujęciu kognitywnym na przykładzie frazeologizmów zoonimicznych”, Językoznawstwo, 2010, 5, 41-47.
 4. “La diversidad dentro de la unidad: los aspectos culturales de la fraseología hispana”, Neophilologica, 2014, 24, 227-239.
 5. “Sobre la pseudo-equivalencia fraseológica desde una perspectiva cognitivista”. Anuario de Estudios Filólogicos, 2014, vol. XXXVII, 251-267.
 6. “Aproximación al proceso de desautomatización en la fraseología española y polaca”. Estudios de Lingüística (ELUA), 2014, Nº 28, 267-297.
 7. “La fraseología en el aula de E/LE: ¿un reto difícil de alcanzar? Una aproximación a la fraseodidáctica”. Didáctica. Lengua y Literatura, 2015, 197-216.
 8. “Sobre el valor pragmático-discursivo de las unidades fraseológicas somáticas metalingüísticas”. Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, 2015, Nº 22, 157-172.
 9. “Związki frazeologiczne z komponentem zwierzęcym w języku polskim i hiszpańskim. Rola frazeologii w dydaktyce języków obcych”. En: Z. Wąsik, M. Kolankowska (eds.), Philologica Wratislaviensia: Studia Iberica et Latinoamericana Del español al hispanismo: Docencia e investigación, 2012, Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, 53-61.
 10. “¿Son las unidades fraseológicas un hueso duro de roer para un traductor? Reflexiones sobre la traducción de la fraseología desde una perspectiva cultural y pragmática”. En: J. Wilk Racięska, A. Nowakowska- Głuszak, C. Tatoj (eds.), Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos. Perspectivas diferentes, 2014, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 222-245.
 11. “La fraseología en el discurso: ajustes pragmáticos”. En: Z. Bułat Silva, M. Głowicka, J. Wesoła (eds.), Variación, Contraste, Circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual. 2014, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 245-252.
 12. “La enseñanza de E/LE orientada a la innovación: Una aproximación a la fraseodidáctica basada en las TIC”. En: S. Balches Arenas, C. Tatoj, E. Stala (eds.), Tendencias en la enseñanza de español LE. Perspectivas glotodidácticas y metodológicas contemporáneas, 2016, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, 211-229.
 13. “Una lengua, distintas visiones del mundo. Acerca de la variación fraseológica del español”. En: J.M. Santos Rovira (ed.), Armonía y Contrastes. Lugo: Axac Armonía y Contrastes. Lisboa : Universidade de Lisboa, 2005, 265-278.

- złożone do druku:

 • “Acerca del potencial didáctico de la Lingüística Cognitiva en el aula de E/LE: el caso de las locuciones”. En: J. Wilk-Racięska, A. Szyndler, C. Tatoj (eds.), Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos: lingüística y didáctica de la lengua española, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 10-11.05.2008, Wrocław, I Ogólnopolska Konferencja Metodyczna dla Hispanistów zorganizowana przez Wyższą Szkołę Filologiczną ze Wrocławiu.
 2. 10-12.12. 2008, Wrocław, Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa Ślady hiszpańskie- polskie ślady. Przenikanie kultur odległych zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski. Tytuł wystąpienia: ¿El hombre es un animal racional e irracional? Sobre el concepto de estupidez e inteligencia en los zoomorfismos fraseológicos del polaco y del español.
 3. 13-15.03.2009, Łódź, Sympozjum Foro de Lingüística Hispánica: panorama de temas y métodos de investigación zorganizowane przez Katedrę Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł wystąpienia: Sobre el concepto de estupidez e inteligencia en los zoomorfismos fraseológicos del polaco y del español.
 4. 18-19.04.2009, Wrocław, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Hispanistów Abre los ojos: España adentro zorganizowana przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu. Tytuł wystąpienia: Las unidades fraseológicas con un componente animal en los idiomas polaco y español. La importancia de la fraseología en la enseñanza de lenguas extranjeras.
 5. 15.05-16.05.2010, Wrocław, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Hispanistów Abre los ojos del español al hispanismo. Docencia e investigación zorganizowana przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu. Tytuł wystąpienia: Acerca de los aspectos culturales de la fraseología hispana y polaca: el caso de los zoomorfismos.
 6. 22-23.10. 2010, Łódź, Konferencja W kręgu teorii i/a metodologii językoznawstwa, zorganizowana przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Tytuł wystąpienia: Motywacja frazeologiczna w ujęciu kognitywnym na przykładzie frazeologizmów zoonimicznych.
 7. 14- 16.04.2011, Katowice, II Sympozjum Foro de Lingüística Hispánica: panorama de temas y métodos de investigación zorganizowane przez Zakład Hispanistyki Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł wystąpienia: La diversidad dentro de la unidad: los aspectos culturales de la fraseología hispana.
 8. 20-21.10.2011, Bańska Bystrzyca, Międzynarodowa Konferencja Studia Romanistica Beliana Lengua, cultura y medios de comunicación zorganizowanej przez Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Tytył wystąpienia: El componente (inter)cultural de la fraseologia: las estrategias de traducción.
 9. 14-17.11.2012, Wrocław, IV Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros IV zorganizowane przez Uniwersytet Wrocławski Tytuł wystąpienia: La fraseología en el discurso: ajustes pragmáticos.
 10. 20-21.04.2015, Lizbona, Międzynarodowy Kongres Hispanistów: IV Jornadas de Lingüística Hispánica Armonía y Contrastes zroganizowane przez Uniwersytet w Lizbonie (Portugalia). Tytuł wystąpienia: Una lengua, distintas visiones del mundo. Acerca de la variación fraseológica del español.
 11. 7.05-9.05.2015, Warszawa, IV Międzynarodowe Sympozjum Foro de Lingüística Hispánica: panorama de temas y métodos de investigación zorganizowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Katedrę Iberystyki SWPS oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. Tytuł wystąpienia: Sobre el valor pragmático- discursivo de las unidades fraseológicas somáticas metalingüística
 12. 20.07-24.07.2015, Burgos, L Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español. Tytuł wystąpienia: La enseñanza de E/LE orientada a la innovación: una aproximación a la fraseodidáctica basada en las TIC.
 13. 22.09-24.09.2016, Kraków, IV Międzynarodowy Sympozjum Hispanistyczne Encuentros zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Tytuł wystąpienia: Fraseología y emoción: un breve estudio de las fórmulas rutinarias con modalidad subjetiva

Recenzje artykułów/ rozdziałów w monografiach:

 • Tendencias en la enseñanza de español LE. Perspectivas glotodidácticas y metodológicas contemporáneas, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 1. Polskie Stowarzyszenie Hispanistów (Asociación Polaca de Hispanistas)
 2. Członek Komisji Językoznawczej PAN
 3. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
 4. AEPE (Asociación Europea de Profesores de Español)

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 1. Koordynator Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego na różnych latach studiów I i II stopnia na kierunku filologia, specjalność język hiszpański z programem tłumaczeniowym.
 2. Członek Kierunkowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 3. Sekretarz Komitetu Okręgowego V i VI Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Okręg Katowice.
 4. Sekretarz WKR 2012, kierunek: język hiszpański studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne I i II stopnia.
 5. Współorganizator Hispanofonii 2012 (7.12.2012) będącej częścią projektu Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki „Promocja języków i kultur romańskich w województwie śląskim”.
 6. Współorganizator Śląskiej Nocy Naukowców 2012- Organizacja gry edukacyjnej W drogę! Rodzinna gra edukacyjna na temat krajów romańskich
 7. Współorganizator Śląskiej Nocy Naukowców 2011- Przygotowanie warsztatów dla dzieci w wieku 5-9 lat Z Lunnisem wędrowniczkiem na podbój hiszpańskiej Grenady.
 8. Współorganizator konferencji naukowej Hispanistów „II Foro de Lingüística Hispánica”, Uniwersytet Śląski, IV, 2011.
 9. Pomoc w organizacji różnorodnych imprez o charakterze popularnonaukowym (kontakt ze szkołami), m.in. Hispanofonia 2010 i 2009 (prowadzenie quizu z nagrodami).

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda JM Rektora UŚ prof.zw.dr.hab. Wiesława Banysia za działalność naukowo-badawczą (10.2014)
 • Nominacja do Laurów Studenckich 2011 w kategorii Przyjaciel Studenta.

Inne:

Wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus:

 • 22.03-29.03.2009- Uniwersytet w Cáceres
 • 23.01-30.01.2010; 24.02-3.03.2011- Uniwersytet w Granadzie
 • 24.05-30.05.2010- Uniwersytet w Oviedo

Udział w warsztatach i stażach metodycznych krajowych i zagranicznych:

 1. Staż zagraniczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Edukacji Hiszpanii oraz Uniwersytet w Santiago de Compostela we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (14.07-01.08.2008).
 2. Staż zagraniczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego zorganizowany w ramach programu Comenius (3.08-14.08.2009, León).
 3. Warsztaty metodyczne w ramach cyklicznych spotkań Europejskich Ośrodków Dydaktycznych Języka Hiszpańskiego (I i II Encuentro Europeo de Centros de Enseñanza de Español) zorganizowane przez FEDELE oraz TurEspaña, promocja Zakładu Hispanistyki UŚ (25-27.11.2010, Salamanca; 14.11-19.11.2011, Walencja).
 4. XLVII Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Języka Hiszpańskiego (Congreso Internacional de la AEPE, Gijón, 22-27.07.2012).
 5. Warsztaty Didáctica del verbo español zorganizowane przez wydawnictwo Nowela oraz Uniwersytet Śląski w Sosnowcu (23.11.2009).
 6. Warsztaty Cultura. La quinta destreza zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Gallus w Katowicach (25.03.2010).
 7. Warsztaty El subjuntivo, ¿es tan fiero como lo pintan? oraz El componente lúdico en la enseñanza de ELE para adolescentes y adultos zorganizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, Księgarnię Hiszpańską Elite oraz hiszpańskie wydawnictwo EnCLAVE-ELE (13.04.2010).
 8. Cykl warsztatów i konferencji przeprowadzonych w ramach I Encuentro Práctico de Profesores de Español en Polonia zorganizowanych przez Instytut Cervantesa w Krakowie, International House i wydawnictwo Difusión (7-8.05.2010).
 9. Warsztaty Tareas para el desarrollo de la expresión oral: identidad, cultura, creencias y actitudes en el uso de la lengua zorganizowane przez wydawnictwo Nowela oraz II Liceum Ogólnokształcące w Katowicach (05.10.2011).
 10. Warsztaty Cómo trabajar con imágenes en clase de español: cómics, fotografías y dibujos. Una propuesta de trabajo con material digital zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny, Księgarnię Hiszpańską Elite oraz hiszpańskie wydawnictwo SGEL (26.04.2012).
 11. Warsztaty Zastosowanie metody naturalnej w nauczaniu języka hiszpańskiego w oparciu o podręcznik Arcoíris zorganizowane przez Centrum języka hiszpańskiego ñ Centro de Español oraz Wydawnictwo Przystanek Edu (12.04.2013).
 12. Warsztaty El texto como pretexto para desarrollar la competencia comunicativa i Jóvenes estudiantes buscan acción: herramientas para dinamizar la clase con jóvenes adolescentes zorganizowane przez Centrum języka hiszpańskiego ñ Centro de Español, Księgarnię Hiszpańską Elite oraz hiszpańskie wydawnictwo Edelsa (17.04.2013).
 13. Warsztaty Strategie uczenia się w nauczaniu języków obcych zorganizowane przez Wydawnictwo Lektorklett (17.03.2015).

Szkolenia:

 1. Komputerowe wspomaganie tłumaczenia (CAT)- teoria i praktyka (15.01, 5.02, 12.02, 12.03.2011), szkolenie organizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki prowadzone przez p. Michała Toszę. Tematyka szkolenia: Pakiet SDL Trados, program MemoQ, pozostałe narzędzia wspomagające zarządzanie terminologią kompatybilne z Tradosem i MemoQ.
 2. Lokalizacja oprogramowania (19-20.09.2012), szkolenie organizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki prowadzone przez dr. Agenora Delbor-Hoffmana. Tematyka szkolenia: narzędzia CAT, lokalizacja stron www oraz plików pomocy CHM, SDL Passolo, projekty lokalizacyjne).
 3. Oprogramowanie SDL Trados Studio 2011 (10.12.2012) szkolenie przeprowadzone przez p. Karola Stachowiaka z Greater Translation (Warszawa). Tematyka szkolenia: tłumaczenie i weryfikacja tekstów, tworzenie TM i glosariuszy, analiza dokumentów i wycena tłumaczeń, konfiguracja projektów1) tłumaczeniowych.
 4. Komputerowe wspomaganie tłumaczenia (CAT) (28-30.01.2014), szkolenie organizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki prowadzone przez p. Michała Toszę. Tematyka szkolenia: Pakiet SDL Trados, program MemoQ.

Działalność dydaktyczno-popularyzatorska:

 1. Prelekcja La variedad del espanol w X LO im. Paderewskiego w Katowicach (11.12.2015)
 2. Prelekcja La variedad del español w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej (23.10.2015)
 3. Prelekcja Jeden język, wiele kultur. Słów kilka o różnorodności dialektalnej języka hiszpańskiego w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języków Obcych (28.09.2015)
 4. Członek Jury w I Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej organizowanym przez Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach (14.05.2015). Wydarzenie to zostało objęte patronatem Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 5. Wygłoszenie wystąpienia Las TIC en la enseñanza de ELE na zaproszenie organizatorów I Jornadas para Profesores de Español en Polonia (15-16.05.2014): Instytutu Cervantesa w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Warszawie.
 6. Nadzór merytoryczny nad pytaniami konkursowymi do Domeykiady 2013- Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych realizowanego pod patronatem Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy z Instytutem Cervantesa w Warszawie.