Zakład:
Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Językoznawstwo stosowane
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Przekład specjalistyczny:

             - specyfika hiszpańskiego języka prawnego i prawniczego w kontekście przekładu na język polski i inne                      języki słowiańskie
             - praktyczne aspekty wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego

Przebieg kariery naukowej:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • magister języka hiszpańskiego
 • magister filologii słowiańskiej


Publikacje:

Monografie:

 1. Wilk-Racięska, J., Deditius, S., Nowakowska-Głuszak, A., (red.) (2016): Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Volumen 3. Cultura y traducción. Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 2. Wilk-Racięska, J., Nowakowska-Głuszak, A., Tatoj, C., (red.) (2014): Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos. Perspectivas diferentes. Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 3. Nowakowska-Głuszak, A. (2009): ¿Pedir es también cuestión de cultura? Análisis comparativo de las peticiones en la lengua española y polaca desde el punto de vista de la lingüística cultural. Oficyna Wydawnicza WW, Katowice.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. „Tłumaczenie nazw sądów hiszpańskich na język polski”. W: M. Czachorowska (red.): Język – Urząd – Prawo. Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Tom XXV. Bydgoszcz, 2015, ss. 151-162.
 2. „Perspectiva intercultural en estudios del lenguaje jurídico español”. W: J. Wilk-Racięska, A. Nowakowska-Głuszak, C. Tatoj, (red.) (2014): Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos. Perspectivas diferentes. Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2014, ss. 196-221.
 3. „Funkcja rodzajnika w określaniu adresata normy prawnej w hiszpańskim kodeksie cywilnym”. Legilingwistyka Porównawcza. Tom 13/2013, ss. 29-39.
 4. „Problemas jurilingüísticos en la traducción de los nombres de órganos de justicia entre polaco y español”. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, 30, 2012-2013, ss. 207 – 222.
 5. „Nie wszyscy równi wobec prawa, czyli dlaczego nie każdy prawnik może być tłumaczem”. W: M. Piotrowska, A. Czesak, A. Gomola, S. Tyup (red.), (2012): Kompetencje tłumacza. Tertium, Kraków, ss. 291 – 300.
 6. “Między normą prawa a normą języka: zastosowanie narzędzi językoznawstwa kulturowego w analizie tekstów prawnych”. W: M. Piotrowska, J. Dybiec-Gajer (red.), (2012): Przekład – teorie, terminy, terminologia. Język a komunikacja 30. Tertium, Kraków, ss. 171 – 178.
 7. “Aplicación de la noción de visión del mundo en el análisis del lenguaje jurídico”. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, 29, 2011, ss. 631 – 644.
 8. „Praktyczne aspekty wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w Hiszpanii”. Lingua Legis, 20, 2011, ss. 30 – 35.
 9. “Actos de habla directivos desde una perspectiva intercultural”. Kwartalnik Neofilologiczny, 2, 2010, ss. 235 – 240.
 10. “Influencia del aspecto cultural en el uso del condicional y pretérito imperfecto en las peticiones españolas y polacas”. W: H. Fontański, R. Molencki, O. Wolińska (red.) (2009): W kręgu teorii. Studia językoznawcze dedykowane Prof. K. Polańskiemu in memoriam. Wydawnictwo UŚ, Katowice, ss. 161-167.
 11. "Cuando el diccionario pierde sentido: influencia de los valores culturales en la traducción de los actos de habla". W: B. Brzozowska-Zburzyńska (red.) (2009): Encuentros de lingüística II, Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 207-214.
 12. „Cuando la petición no tiene sentido: análisis contrastivo de las interrogativas en polaco y español". Neophilologica, 20, Katowice, 2008, ss. 158-169.
 13. "Actos de habla directivos desde una perspectiva intercultural". W: W. Nowikow, A.M. López González (red.) (2010): Kwartalnik Neofilologiczny. Lingüística Hispánica en Polonia.Tendencias y direcciones de investigación, Rocznik LVII, Zeszyt 2/2010, PAN Wydział Nauk Społecznych, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Warszawa, ss. 235-240.
 14. "Te pido que me entiendas. Las peticiones desde la perspectiva intercultural". W: J. Wilk-Racięska, J. Lyszczyna (red.) (2008): Encuentros. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice, ss. 121-130.
 15. "¿Por qué no queremos a los inmigrantes? La metáfora como reflejo de las relaciones sociales", Neophilologica, 19, 2007, ss. 147-171.
 16. "Español políticamente (in)correcto. Metáfora como medio de discriminación en la lengua", w: L.F. Cercós García, C.J. Molina Rivero, A. Calleros-Escalera Gila (coord.) (2007): Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este, Palafox & Pazuela, Madryt, ss. 307-314.
 17. „Specyfika przekładu korespondencji handlowej". Lingua Legis, 11, 2003, ss. 43-48.

- złożone do druku:

 1. „Hiszpańskie imiona i nazwiska w tłumaczeniu poświadczonym na język polski”. Comparative Legilinguistics (w druku)
 2. „O tłumaczeniu dat z języka hiszpańskiego na polski, czyli diabeł tkwi w szczegółach”. Lingua Legis (w druku)
 3. „Comunidad de valores a través de la norma jurídica”. W E. Miczka (red.): Valeurs dans langue et le discours. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. (w druku)

Inne:

 1. „Teksty egzaminacyjne w języku hiszpańskim”. W: Z. Rybińska: Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Translegis, Warszawa, 2012, ss. 79 – 98.
 2. „Teksty hiszpańskie”. W: B. Cieślik, L. Laska. M. Rojewski (red.); Egzamin na tłumacza przysięgłego; C.H. Beck, Warszawa, 2010, 149 – 163.

Tłumaczenia:

 1. St. P. Pyzik (2004): Polacy w Argentynie i innych krajach Ameryki Południowej, wydanie Fundacji Semper Polonia pod patronatem Senatu RP, Warszawa.
 2. C.B. Carcenac Pujol, L. Pujol (2004): Jezus. 3000 lat przed Chrystusem, Wydawnictwo Amber, Warszawa.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. „Czasownik jako termin prawny. Perspektywa tłumaczeniowa”. II Konferencja Naukowa: Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie, 1 grudnia 2016, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 2. „Hiszpańskie imiona i nazwiska w kontekście przekładu na język polski”. Polska iberystyka: skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Konferencja z okazji 10-lecia studiów hispanistycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. K. E. N. w Krakowie, 20-21 listopada 2015, Kraków.
 3. „¿Será lo mismo casarse y contraer matrimonio? Sobre la seudosinonimia de algunos términos jurídicos”. 5 Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (V CIEFE), 28-29 listopada 2014, Amsterdam.
 4. „Tłumaczenie nazw sądów hiszpańskich na język polski”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: JĘZYK – URZĄD – PRAWO. 9-10 października 2014, Bydgoszcz.
 5. „El concepto de persona dentro del lenguaje jurídico español”. V Simposio internacional de Hispanistas Encuentros 2014, 6-9 maja 2014, Ustroń.
 6. “Prawie jak człowiek, czyli o (nie)dosłowności języka prawnego”. (Nie)dosłowność. 8 ogólnopolska konferencja językoznawcza „Język trzeciego tysiąclecia”, 13-14 marca 2014, Kraków.
 7. “Los juristas: una tribu desconocida. Aplicación de herramientas de la lingüística cultural en la descripción del lenguaje jurídico español”. IV Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros 2012, 14-17 listopada 2012, Wrocław.
 8. „Funkcja rodzajnika w określaniu adresata normy prawnej w hiszpańskim kodeksie cywilnym”. 7th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, 29 czerwca -01 lipca 2012, Poznań.
 9. “Czasownik jako termin prawny: perspektywa tłumaczeniowa”, 5th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1-3 lipca 2010, Poznań.
 10. „Między normą prawa a normą języka: zastosowanie narzędzi językoznawstwa kulturowego w analizie tekstów prawnych”, Język trzeciego tysiąclecia IV, Tertium, 17-19 marca 2010, Kraków.
 11. „O kulturze języka hiszpańskiego pragmatycznie", II Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Hispanistów Abre los ojos: España Adentro, Wrocław, 18-19 kwietnia 2009.
 12. "Actos de habla desde una perspectiva intercultural", Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de temas y métodos de investigación, Uniwersytet Łódzki, Łódź 13-15 kwietnia 2009.
 13. "Implicaciones extralingüísticas en la traducción y comunicación transcultural", XXXVIII Sympozjum Hiszpańskiego Towarzystwa Językoznawczego (SEL), Madryt, 2-5 lutego 2009.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Członek grupy badawczej Grupo de Investigación de Estudios de España, Portugal y América Latina GIDEPA na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Estremadurze (Hiszpania) kierowanej przez prof. Angela Acedo Penco.

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Sekretarz V Międzynarodowego Sympozjum Hispanistów ENCUENTROS 2014 organizowanej przez Zakład Hispanistyki Uniwersytetu Śląskiego i Polskie Stowarzyszenie Hispanistów, 6-9 maja 2014, Ustroń.
 • Członek Rady Naukowej czasopisma studenckiego „ReVue” (Uniwersytet Śląski).
 • Pomysłodawca i kierownik projektu ZAWÓD: TŁUMACZ realizowanego w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Celem projektu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami wykonywaniu zawodu tłumacza w Polsce i Unii Europejskiej i przygotowanie ich do skutecznego wejścia na rynek pracy. W ramach projektu organizowane są warsztaty i spotkania z wybitnymi tłumaczami, przedstawicielami branży związanych z rynkiem tłumaczeń. Dotychczas odbyły się następujące edycje:

2014: Projekt: tłumaczenie
2013: Jeśli nie tłumacz, to kto?
2012: Prawo (dla) tłumaczy
2011: Tłumacz nie robot, ale…
2010: Tłumacz literatury: zawód czy hobby?
2009: Zawód: tłumacz