Zakład:

Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Pola badawcze:

 • ­ komparatystyczna analiza najnowszej prozy hiszpańskiej i polskiej;
 • ­ teoretyczne ujęcia komparatystyki;
 • ­ autobiografia i autofikcja w ujęciu historyczno- i teoretycznoliterackim;
 • ­ podmiotowość w najnowszej prozie hiszpańskiej (problem zwielokrotnionego "ja" i tożsamości ponowoczesnej, specyfiki narracji, genologicznej   hybrydyzacji) w szerokim kontekście kultury współczesnej i  tradycji prozatorskiej kręgu hiszpańskojęzycznego.

Przebieg kariery naukowej:

 • 2012: doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa; rozprawy doktorska: Proximidad descifrada. Novelística de Enrique Vila-Matas, Antonio Muñoz Molina y Alejandro Cuevas en el contexto de la narrativa polaca a partir del 1989 (Odkodowana bliskość. Powieściopisarstwo Enrique Vila-Matasa, Antonia Muñoza Moliny i Alejandra Cuevasa w kontekście prozy polskiej po 1989 roku) (promotor: Prof. dr hab. Jacek Lyszczyna)
 • 2008: magister kierunku filologia, specjalność: język hiszpański (tytuł uzyskany w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych)
 • 2007: magister filologii polskiej (tytuł uzyskany w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych)
 • 2006: licencjat kierunku filologia, specjalność: język hiszpański (tytuł uzyskany w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych)

Publikacje:

Monografie:

 1. Odkodowana bliskość. Powieściopisarstwo Enrique Vili-Matasa, Antonia Muñoza Moliny i Alejandra Cuevasa w kontekście prozy polskiej po 1989 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
 2. Intertekst, historia i (auto)ironia. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Monografie współredagowane:

 1. Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Volumen 2. Teatro. Red. J. Wilk-Racięska, K. Gutkowska-Ociepa, M. Kobiela-Kwaśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
 2. Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka, K. Gutkowska-Ociepa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2017.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. «Son todos mutantes en esta conspiración». El caso de Mutatis mutandis de Javier García Rodríguez. W: Narrativa mutantes. Anomalía viral en los genes de la ficción, koord. M. Iacob, A. R. Posada, red. B. Mozo Martín, S. Simion, M. Stancu, Ars Docendi, București, 2018, ss. 259-269.
 2. Nowy przekład Lorki, „Śląsk” 2017, nr 9, s. 72.
 3. Literatura i granice – inaczej. Wprowadzenie. W: Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka, K. Gutkowska-Ociepa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2017, ss. 7-11.
 4. Pisanie siebie w twórczości Enrique Vili-Matasa na przykładzie „Perder teorías”. W: Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Pod red. B. Morzyńskiej-Wrzosek, M. Kurkiewicza, I. Szczukowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, ss. 167-177.
 5. Sobre el yo siléptico en la narrativa contemporánea española: el caso de Barra Americana. W: Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Volumen 1. Literatura (poesía y narrativa). Red. J. Wilk-Racięska, M. Kobiela-Kwaśniewska, J. Lyszczyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, ss. 97-107.
 6. Afterpop: the Almost Perfect Convergence. W: On-line/Off-line – Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, red. P. Gärdenfors, W. Powers, J. Płuciennik, M. Wróblewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 321-337 (publikacja opracowana przez WUŁ we współpracy z Oxford University Press i WUJ).
 7. Granice metodologii, metodologia granic. O sytuacji komparatysty na gruncie polsko- hiszpańskim. W: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II. Pod red. A. Kołodziej, M. Bańki-Kowalczyk, M. Budzińskiej. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2015, ss. 73-82.
 8. Perspectiva transcultural en la narrativa de Enrique Vila-Matas. Sobre “París no se acaba nunca” y “Dublinesca”, w: Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hipanos. Perspectivas diferentes, red. J. Wilk-Racięska, A. Nowakowska-Głuszak, C. Tatoj. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 13-38.
 9. Obiektywizacje „ja”. O strategii autofikcjonalnej w NN Jerzego Franczaka, w: Literatura i obiekt/yw(izm). Szkice o literaturze XX i XXI wieku, red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2014, ss. 175-190.
 10. Intertextualidad e ingenio en la narrativa joven española y polaca. Sobre “La vida no es un auto sacramental” y “La comedia inhumana”, w: Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica, red. J. L. Losada Palenzuela, J. Ziarkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, ss. 35-43.
 11. Palabras desnudas. Sobre la fuerza expresiva de la poesía española traducida al polaco por Carlos Marrodán Casas, „Romanica Silesiana” 2012, nr 7, ss. 299-310.
 12. Afterpop - konwergencja (prawie) doskonała, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, nr 55/110 z. 2, ss. 155-169.
 13. „Dziewięć muz” w „Appendixie”, czyli Staff i Różewicz w „szarej strefie”, w: Różewicz: dodawanie, red. E. Bartos, M. Cuber. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2012, ss. 119-131.
 14. Juegos con la tradición en la narrativa española y polaca actual. Estudio comparatista de estrategias novelescas contemporáneas, w: La tinta en la clepsidra. Fuentes, historia y tradición en la literatura hispánica, red. S. Boadas, F. E. Chávez y D. García Vicens. PPU. Promociones y Publicaciones Universitarias S.A., Barcelona 2012, ss. 423-433.
 15. Paweł Huelle i Antonio Muñoz Molina, Jerzy Franczak i Alejandro Cuevas – miejsce „ja” we współczesnej prozie hiszpańskiej i polskiej, „Rocznik Komparatystyczny” 2011, nr 2, ss. 179-194.
 16. Teoría sin fronteras. Reflexiones en torno al concepto de afterpop en el plano americano-español, w: Frontiers and Cultures. Fronteras y Culturas. Euro- and Pan-American Studies. Estudios Euro y Panamericanos, red. M. Cannavacciuolo, S. Francescato. Studio LT2, Wenecja 2011, ss. 42-46.
 17. „Odblask słowa wyzłoconego w ciemności”. O Różewiczu teoretyzującym, w: Na boku. Pisarze teoretykami literatury?.... Tom 2, red. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, ss. 53-70.
 18. Złośliwa przyjemność (narratora). O prozie Ignacego Karpowicza, w: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009. Tom 1, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ss. 423-436.
 19. Za-kodowana bliskość. Komparatystyczna analiza współczesnej prozy polskiej i hiszpańskiej, w: Kody kultury. Interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek. Wydawnictwo Sutoris, Wrocław 2009, ss. 117-125.
 20. Quemar las naves: Juegos novelescos de Alejandro Cuevas, „Romanica Silesiana” 2009, nr 4, ss.114-137.
 21. Prometeusz skowany / po mordzie. Różewiczowski obraz „przełomu '56”, „Bez Porównania” 2008, nr 6, ss. 15-27.
 22. „Cmentarz wierszy” Tadeusza Różewicza. Poetyckie memento, w: Zamieranie. Lektury, pod red. G. Olszańskiego i D. Pawelca. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2008, ss. 132-142.
 23. „z ust polityka / wyjmuje ideję / dziennikarz / przyprawia śliną / arogancją / prowokacją...” Kilka uwag o wpływie mediów na dojrzałą twórczość Różewicza, w: Człowiek a media. Obserwacje – wizje – obawy, pod red. W. Gruszczyńskiego i A. Hebdy, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 27-48.
 24. Różewicz i Norwid, „Śląsk” 2007, nr 4, ss. 40-44.
 25. „Intymność wyrażona”. Postscriptum, w: Intymność wyrażona, pod red. M. Kisiela i M. Tramera. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, ss. 283-288.
 26. Różewiczowska historiozofia ponowoczesności, w: Nasz wiek XX. Style. Tematy. Postawy pisarskie, red. A. Opacka, M. Kisiel. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2006, ss. 65-85.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. wystąpienie z referatem Combates de mímicas exageradas y otros acentos polacos en la narrativa de Enrique Vila-Matas na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Asociación BETA: „Abriendo caminos. La evolución en el hispanismo” w Università di Napoli La Orientale i Instituto Cervantes de Nápoles w Neapolu (19-22 czerwca 2018 r.)
 2. wystąpienie z referatem Narratología para dummies. La intención paródica en los textos de Javier García Rodríguez w zagranicznym sympozjum „Parodia y sátira de la literatura en el mundo hispánico” w Université de Lausanne w Szwajcarii (7-8 czerwca 2018 r.)
 3. wystąpienie z referatem «No sé quién soy, pero sufro cuando me deforman, eso es todo». Witold Gombrowicz a los ojos de Enrique Vila Matas na międzynarodowej konferencji VII Simposio Internacional de Hispanistas «Encuentros 2018» „Entre tradición y novedad: los estudios hispánicos a comienzos del siglo XXI” w Uniwersytecie Łódzkim (24-26 maja 2018 r.)
 4. wystąpienie z referatem «Ilusos los ulises que se ilusionan»: un canon reinventado en la narrativa de Javier García Rodríguez na międzynarodowej konferencji “Canon y margen en las culturas y literaturas hispánicas. VII Congreso Internacional de Beta Asociación de Jóvenes Doctores en Hispanismo” zorganizowanej przez Universidad de Cantabria w Santander i CIESE Comillas w Hiszpanii (21-23 czerwca 2017 r.)
 5. wystąpienie z referatem Exiliados en la literatura. Sobre “Mac y su contratiempo” de Enrique Vila-Matas y “Fabulant” de Anna Burzyńska na międzynarodowej konferencji „Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos. Simposio internacional en homenaje a Piotr Sawicki” zorganizowanej przez Instytut Filologii Romańskiej w Uniwersytecie Wrocławskim (11-12 maja 2017 r.)
 6. wystąpienie z referatem “Son todos mutantes en esta conspiración”. El caso de Mutatis Mutandis de Javier García Rodríguez na międzynarodowej konferencji: Congreso Internacional sobre la ficción mutante. Alerta mutante: anomalía VIRAL en los genes de la ficción zorganizowanej przez Universitatea din București w Rumunii (24-26 listopada 2016 r.)
 7. wystąpienie z referatem Pisanie siebie w twórczości Enrique Vili-Matasa na przykładzie „Perder teorías” na interdyscyplinarnej konferencji „Tożsamość – Kultura – Nowoczesność” na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (19-20 listopada 2015 r.)
 8. wystąpienie z referatem “No me malinterpretes, no me inventes, no hagas de mí lo que tú necesitas”. Sobre el yo siléptico en la narrativa contemporánea española na międzynarodowej konferencji La Autoficción Hispánica en el siglo XXI. I Jornadas Internacionales sobre Narrativa Actual zorganizowanej przez Universidad de Alcalá w Hiszpanii (6-9 października 2013 r.)
 9. wystąpienie z referatem Intertextualidad e ingenio en la narrativa joven española y polaca. Sobre “La vida no es un auto sacramental” y “La comedia inhumana” na kongresie hispanistów (IV Simposio Internacional de Hispanistas «Encuentros 2012») na Uniwersytecie Wrocławskim (14-17 listopada 2012 r.)
 10. wystąpienie z referatem Afterpop – konwergencja (prawie) doskonała na międzynarodowej konferencji Literatura i Konwergencja zorganizowanej przez Katedrę Teorii Literatury na Uniwersytecie Łódzkim (24-25 maja 2012 r.)
 11. wystąpienie z referatem Granice metodologii, metodologia granic. O sytuacji komparatysty na gruncie polsko-hiszpańskim na międzynarodowej konferencji „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura II” zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim (15-17 marca 2012 r.)
 12. wystąpienie z referatem Juegos con la tradición en la narrativa española y polaca actual. Estudio comparatista de estrategias novelescas contemporáneas na międzynarodowej konferencji VIII Congreso de ALEPH: Fuentes, historia y tradición en la literatura hispánica zorganizowanej przez „Asociación de Jóvenes Investigadores de Literatura Hispánica” na Universitat de Girona w Hiszpanii (Girona, 27-29 kwietnia 2011 r.)
 13. wystąpienie z referatem „Afterpop” – nowe perspektywy w poetologicznych badaniach kulturowych na ogólnopolskiej konferencji „Poetyki kultury a badania literackie” zorganizowanej przez Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kraków, 21-22 maja 2010 r.)
 14. wystąpienie z referatem Miejsce “ja” we współczesnej prozie polskiej i hiszpańskiej na międzynarodowej sesji naukowej „Miasta i regiony – miejsca wspólne kultury polskiej i światowej” zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski (Warszawa, 12-14 kwietnia 2010 r.)
 15. wystąpienie z referatem Mitología à rebours en la narrativa de Alejandro Cuevas w czasie panelu Reescrituras zorganizowanego przez Università Ca’ Foscari w ramach Intensywnego Programu Fronteras y Culturas. Doctorado Europeo en Estudios Anglo e Íberoamericanos (Wenecja, 26 października – 7 listopada 2009 r.)
 16. wystąpienie z referatem Za-kodowana bliskość. Komparatystyczna analiza współczesnej prozy polskiej i hiszpańskiej na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia w Międzygórzu zorganizowanej przez Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (Międzygórze, 5-7 czerwca 2009 r.)
 17. wystąpienie z referatem Złośliwa przyjemność (narratora). O prozie Ignacego Karpowicza na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 w Rzeszowie zorganizowanej przez Zakład Literatury Polskiej XX Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów, 26-27 maja 2009 r.)
 18. wystąpienie z referatem Różewicz i Norwid na poświęconej dziełu Tadeusza Różewicza konferencji zorganizowanej przez „Śląsk” w Katowicach w listopadzie 2006 r.
 19. wystąpienie z referatem Prometeusz skowany / po mordzie. Różewiczowski obraz „przełomu” ’56 na konferencji Przełom ’56 w naszych oczach na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kraków, 25-27 października 2006 r.)
 20. wystąpienie z referatem Różewiczowska historiozofia ponowoczesności na konferencji Nasz wiek XX zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach (6-7 grudnia 2005 r.)
 21. wystąpienie z referatem: „z ust polityka / wyjmuje ideję / dziennikarz / przyprawia śliną / arogancją / prowokacją...” Kilka uwag o wpływie mediów na dojrzałą twórczość Różewicza na Międzyuczelnianej Konferencji Medioznawczej Człowiek a media. Obserwacje -wizje -obawy na Uniwersytecie Warszawskim (9-10 grudnia 2005 r.)
 22. wystąpienie z referatem Nimb Norwida. Różewiczowska strategia nawiązań na konferencji zorganizowanej przez Koło Literatury Porównawczej na Uniwersytecie Śląskim w maju 2005 r.
 23. wystąpienie z referatem Ja szarostrefowe. O tożsamości jednostki ponowoczesnej w dojrzałej twórczości Różewicza na II Ogólnopolskiej Konferencji Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w listopadzie 2004 r.
 24. wystąpienie z referatem Różewiczowskie postrzeganie czasu na konferencji Czas – Przeszłość – Przyszłość – Wieczność – Trwanie zorganizowanej przez Koło Historyków na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w marcu 2003 r.

Recenzje artykułów lub rozdziałów w monografiach:

Acta Philologica. Czasopismo Wydziału Neofilologii UW

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • BETA. Asociación de Jóvenes Doctores en Hispanismo
 • Polskie Stowarzyszenie Hispanistów (Asociación Polaca de Hispanistas) - skarbnik w zarządzie PSH w kadencji 2018-2022

Działalność administracyjno-organizacyjna:

koordynator ds. współpracy Uniwersytetu Śląskiego ze szkołami ponadgimnazjalnymi – język hiszpański (od 2016 r.)

egzaminator z zakresu literatury hiszpańskojęzycznej w etapie regionalnym Olimpiady Jezyka Hiszpańskiego:

 • w roku akad. 2015/2016

sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Hiszpańskiego:

 • w roku akad. 2010/2011
 • w roku akad. 2011/2012
 • w roku akad. 2012/2013
 • w roku akad. 2013/2014

koordynator warsztatów i spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla uczniów i nauczycieli organizowanych w ramach przygotowań do Olimpiady Języka Hiszpańskiego:

 • w roku akad. 2011/2012
 • w roku akad. 2012/2013

Nagrody i odznaczenia:

 • ­­Nagroda Rektora III stopnia (październik 2017 r.)
 • Nagroda Rektora III stopnia (październik 2013 r.)
 • ­Wyróżnienie w Konkursie Indeksów Studentów Wydziału Filologicznego za uzyskanie najwyższego wyniku z ankiet studenckich w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki w roku akad. 2013/2014 (czerwiec 2014 r.)

Inne:

Wyjazdy naukowe

 • Wyjazdy dydaktyczne w ramach programu LLP/Erasmus:
  1. 20-28 kwietnia 2013 r.: Universidad de Granada
  2. 3-10 czerwca 2012 r.: Universidad de Granada
  3. 8-15 maja 2011 r.: Universitatea di Bucureşti
  4. 20-27 lutego 2011 r.: Universidad de Granada
  5. 1-8 maja 2010 r.: Universidad de Granada
 • Wyjazdy szkoleniowe w ramach programu ERASMUS +:
  15-21 maja 2016: Universidad de Cádiz
 • Udział w Intensywnym Programie Fronteras y Culturas. Doctorado Europeo en Estudios Anglo e Íberoamericanos zorganizowanym przez Università Ca’ Foscari w Wenecji w ramach LLP/Erasmus (26 października – 7 listopada 2009).

Certyfikaty językowe:

 • 2010: Crtificate of Proficiency in English (CPE)
 • 2002: TOEFL: Test of English as a Foreign Language