Zakład:

Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • językoznawstwo kognitywne, semantyka humoru, semantyka ram
 • tłumaczenie literatury dziecięcej
 • język prawniczy angielski i portugalski

Inne zainteresowania naukowe:

 • psychologia poznawcza i rozwojowa
 • neurobiologia
 • polska, angielska, portugalska i brazylijska literatura dziecięca

Przebieg kariery naukowej:

 • 2018 – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny. Temat rozprawy doktorskiej: Mental Spaces and Conceptual Integration in Translation of Humour in Children’s Literature from English into Portuguese and Polish.  Promotor: Prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska.
 • 2010 – magister filologii portugalskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Temat pracy magisterskiej: Alice no labirinto das palavras – as traduções portuguesas da obra-prima de Lewis Carroll. Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
 • 2000 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet Opolski w Opolu. Temat pracy magisterskiej: The Psychoanalysis of Businessman and Scientist as Presented in Sinclair Lewis’s Babbitt and Arrowsmith on the Basis of Erich Fromm’s Theory on Commercial Society. Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Ciuk
 • 2002 – nostryfikacja dyplomu filologii angielskiej przez Komisję Universidade de Minho w Bradze, Portugalia

Publikacje:

 1. Rozprawa doktorska zgłoszona do druku
 2. Gramatyka języka portugalskiego dla studentów filologii (w przygotowaniu)
 3. Tematyczny słownik prawniczy portugalsko-polski (w przygotowaniu)

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Międzynarodowa Konferencja Językoznawstwo Kognitywne w roku 2012, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski / Referat: Przestrzenie mentalne a tłumaczenie gier słownych w Alicji w krainie czarów na język portugalski
 2. Ogólnopolska Konferencja Przekładoznawcza Przekład w kulturze, Bielsko-Biała 2013, Akademia Techniczno-Humanistyczna / Referat: Na lagunie leży cień oraz Tańcowała ryba z rakiem: echa polskiej literatury dla dzieci w tłumaczeniach Alicji w Krainie Czarów
 3. Międzynarodowa Konferencja Językoznawstwo Kognitywne w roku 2013, Warszawa, Społeczna Akademia Nauk / Referat: Mental spaces, conceptual blending and semantic theories of humour  –  some reflections on Polish and Portuguese translations of proper names in Francesca Simon’s Horrid Henry series.
 4. Międzynarodowa Konferencja Językoznawstwo Kognitywne w roku 2014, Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza / Referat: Big Friendly Giant’s language in its Polish and Portuguese version – how translators can use the theory on blending as a tool for finding the most appropriate translation equivalents
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa „Dla kogo Alicja? Dzieci i młodzież jako odbiorcy różnych tekstów kultury (w 150 rocznicę wydania Alice’s Adventures in Wonderland Lewisa Carrolla) Poznań, 2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Referat: Postać Alicji – od ilustracji do filmu – w oryginalnej wersji Alicji w Krainie Czarów oraz w tłumaczeniach na język polski i portugalski
 6. Ogólnopolska konferencja naukowa MEDIUS CURRENS V «TŁUMACZ W KULTURZE. KULTURA TŁUMACZENIA» Toruń, 2016, Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Referat: Ambasadorowie kultury obcej czy mediatorzy międzykulturowi – strategie polskich, portugalskich i brazylijskich tłumaczy Alicji w Krainie Czarów.
 7. Seminarium pt. “Humor Research Project 2017” organizowane przez Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists, Katowice, 2017, Uniwersytet Śląski / Referat: Translating humor in children’s literature – how knowledge on children’s psychological capacity to understand humor can support the translator in the translation process.

Udział w konferencjach bez referatu:

Udział w międzynarodowej konferencji związanej z tłumaczeniem literatury dziecięcej Translating fictional dialogue for children, Barcelona 2011, Univestitat Pompeu Fabra

Udział w wydarzeniach związanych z przekładem literackim

Laureatka ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku – udział w Gdańskich Spotkaniach Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”, Gdańsk 2013

Praca na rzecz propagowania języka portugalskiego oraz kultury krajów luzofońskich

 1. Udział w pracach organizacji / stowarzyszeń propagujących język portugalski w Polsce
 • Udział w pierwszym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Luzytanistów Polskich (Warszawa, 2014) oraz ponownym Zebraniu Stowarzyszenia (Kraków, 2016)
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Portugalii „My Lisbon Story” z siedzibą w Katowicach
 1. Udział w promocji Uniwersytetu Śląskiego w Brazylii oraz projektach polsko-brazylijskich
 • Udział w projekcie tłumaczeniowym poezji Paula Lemińskiego – koordynacja tłumaczeń wykonanych przez studentów
 1. Udział w przygotowaniu 7 edycji „Śląskiej Nocy Naukowców” – wzbogacenie projektu o elementy nawiązujące do języka portugalskiego oraz kultury Portugalii
 1. Udział w organizacji dni Hiszpanii i Portugalii na Uniwersytecie Śląskim (2012)