Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Zakład:
Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Stanowisko:
lektor

Zakład:

Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • językoznawstwo kognitywne, semantyka humoru, semantyka ram
 • tłumaczenie literatury dziecięcej
 • język prawniczy angielski i portugalski

Inne zainteresowania naukowe:

 • psychologia poznawcza i rozwojowa
 • neurobiologia
 • polska, angielska, portugalska i brazylijska literatura dziecięca

Przebieg kariery naukowej:

 • 2018 – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny. Temat rozprawy doktorskiej: Mental Spaces and Conceptual Integration in Translation of Humour in Children’s Literature from English into Portuguese and Polish.  Promotor: Prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska.
 • 2010 – magister filologii portugalskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Temat pracy magisterskiej: Alice no labirinto das palavras – as traduções portuguesas da obra-prima de Lewis Carroll. Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
 • 2000 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet Opolski w Opolu. Temat pracy magisterskiej: The Psychoanalysis of Businessman and Scientist as Presented in Sinclair Lewis’s Babbitt and Arrowsmith on the Basis of Erich Fromm’s Theory on Commercial Society. Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Ciuk
 • 2002 – nostryfikacja dyplomu filologii angielskiej przez Komisję Universidade de Minho w Bradze, Portugalia

Publikacje:

 1. Rozprawa doktorska zgłoszona do druku
 2. Gramatyka języka portugalskiego dla studentów filologii (w przygotowaniu)
 3. Tematyczny słownik prawniczy portugalsko-polski (w przygotowaniu)

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Międzynarodowa Konferencja Językoznawstwo Kognitywne w roku 2012, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski / Referat: Przestrzenie mentalne a tłumaczenie gier słownych w Alicji w krainie czarów na język portugalski
 2. Ogólnopolska Konferencja Przekładoznawcza Przekład w kulturze, Bielsko-Biała 2013, Akademia Techniczno-Humanistyczna / Referat: Na lagunie leży cień oraz Tańcowała ryba z rakiem: echa polskiej literatury dla dzieci w tłumaczeniach Alicji w Krainie Czarów
 3. Międzynarodowa Konferencja Językoznawstwo Kognitywne w roku 2013, Warszawa, Społeczna Akademia Nauk / Referat: Mental spaces, conceptual blending and semantic theories of humour  –  some reflections on Polish and Portuguese translations of proper names in Francesca Simon’s Horrid Henry series.
 4. Międzynarodowa Konferencja Językoznawstwo Kognitywne w roku 2014, Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza / Referat: Big Friendly Giant’s language in its Polish and Portuguese version – how translators can use the theory on blending as a tool for finding the most appropriate translation equivalents
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa „Dla kogo Alicja? Dzieci i młodzież jako odbiorcy różnych tekstów kultury (w 150 rocznicę wydania Alice’s Adventures in Wonderland Lewisa Carrolla) Poznań, 2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Referat: Postać Alicji – od ilustracji do filmu – w oryginalnej wersji Alicji w Krainie Czarów oraz w tłumaczeniach na język polski i portugalski
 6. Ogólnopolska konferencja naukowa MEDIUS CURRENS V «TŁUMACZ W KULTURZE. KULTURA TŁUMACZENIA» Toruń, 2016, Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Referat: Ambasadorowie kultury obcej czy mediatorzy międzykulturowi – strategie polskich, portugalskich i brazylijskich tłumaczy Alicji w Krainie Czarów.
 7. Seminarium pt. “Humor Research Project 2017” organizowane przez Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists, Katowice, 2017, Uniwersytet Śląski / Referat: Translating humor in children’s literature – how knowledge on children’s psychological capacity to understand humor can support the translator in the translation process.

Udział w konferencjach bez referatu:

Udział w międzynarodowej konferencji związanej z tłumaczeniem literatury dziecięcej Translating fictional dialogue for children, Barcelona 2011, Univestitat Pompeu Fabra

Udział w wydarzeniach związanych z przekładem literackim

Laureatka ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku – udział w Gdańskich Spotkaniach Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”, Gdańsk 2013

Praca na rzecz propagowania języka portugalskiego oraz kultury krajów luzofońskich

 1. Udział w pracach organizacji / stowarzyszeń propagujących język portugalski w Polsce
 • Udział w pierwszym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Luzytanistów Polskich (Warszawa, 2014) oraz ponownym Zebraniu Stowarzyszenia (Kraków, 2016)
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Portugalii „My Lisbon Story” z siedzibą w Katowicach
 1. Udział w promocji Uniwersytetu Śląskiego w Brazylii oraz projektach polsko-brazylijskich
 • Udział w projekcie tłumaczeniowym poezji Paula Lemińskiego – koordynacja tłumaczeń wykonanych przez studentów
 1. Udział w przygotowaniu 7 edycji „Śląskiej Nocy Naukowców” – wzbogacenie projektu o elementy nawiązujące do języka portugalskiego oraz kultury Portugalii
 1. Udział w organizacji dni Hiszpanii i Portugalii na Uniwersytecie Śląskim (2012)

Temat badawczy: Języki iberyjskie jako narzędzia w komunikacji międzykulturowej  

Celem projektu jest badanie i opis języków hiszpańskiego i portugalskiego oraz ich praktyczne zastosowanie w różnych aspektach życia i komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej. Projekt obejmuje:

 • badanie i opis codziennego, potocznego języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz ich użycia w różnych typach tekstów, w tym badanie dyskursu międzykulturowego, gdyż ważną częścią realizowanego projektu są szeroko zakrojone badania kulturowe, a konkretnie:
  • badanie kultur i języków Ameryki Środkowej i Południowej oraz ich wpływ na współczesne kultury i odmiany języka hiszpańskiego i portugalskiego w Ameryce,
  • nauczanie języka hiszpańskiego i portugalskiego jako obcego,
  • przekład literacki oraz przekład specjalistyczny,
  • badania nad literaturą i poezją iberyjskiego obszaru językowego.

Poszczególne aspekty są badane i opisywane przez pracowników zakładu w zależności od ich specjalizacji, a wyniki badań przedstawiane w formie artykułów naukowych, publikacji książkowych, rozdziałów w monografiach wieloautorskich i referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, zarówno w Europie jak i w krajach obu Ameryk, oraz wykorzystywane jako tematy wykładów prowadzonych przez naszych pracowników na zaproszenie uniwersytetów krajowych i zagranicznych w ramach zaproszeń indywidualnych, Programu Erasmus i umów międzyuczelnianych.
Wykłady i seminaria w ramach umów międzyuczelnianych i programu Socrates na większości uczelni Półwyspu Iberyjskiego prowadzili dotychczas i dalej prowadzą wszyscy członkowie Zakładu, a wykłady i seminaria na zaproszenia indywidualne w uniwersytetach hiszpańskich, portugalskich, francuskich, i obu Ameryk - prof. UŚ dr hab. Joanna Wilk-Racięska.
W dziedzinie językoznawstwa i traduktologii specjalistycznej teorią podstawową jest lingwistyka kulturowa, będąca narzędziem wielowymiarowym pozwalającym na opis języka z perspektywy dwóch różnych wizji świata, wpisanych w tę samą europejską wizję ramową (w przypadku iberyjsko-polskich badań porównawczych) oraz w zupełnie różne wizje ramowe (w przypadku europejsko-amerykańskich badań porównawczych). Dlatego też analiza i opis systemu języka hiszpańskiego / portugalskiego, a w nim różnych, często niezrozumiałych dla słowiańskiej społeczności lingwistycznej zjawisk językowych z perspektywy semantycznej, w kategoriach gramatyki kognitywnej, pragmatyki a także antropologii językoznawczej pozwala na pełniejsze przedstawienie badanych struktur językowych.
Badania językoznawcze i językoznawczo-tłumaczeniowe prowadzą: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska, dr Cecylia Tatoj, dr Anna Nowakowska- Głuszak, dr Sabina Deditius, dr Agnieszka Szyndler, mgr Aniela Kucharska, mgr Zuzanna Lamża, mgr Magdalena Sędek oraz doktorantka współpracująca z Zakładem mgr Sylwia Klos.
Badania kulturowe oraz badania nad dyskursem międzykulturowym prowadzą: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska, dr Anna Nowakowska-Głuszak mgr Aniela Kucharska, mgr Magdalena Sędek oraz doktorantki współpracujące z Zakładem: mgr Natalia Wiśniewska i mgr Aleksandra Ziobrowska.
Badania literackie prowadzą: prof. dr hab. Jacek Lyszczyna, dr Marta Kobiela-Kwaśniewska, dr Katarzyna Gutkowska-Ociepa.
Badania literaturoznawcze prowadzone w Zakładzie Hispanistyki skupione są wokół szeroko pojmowanej literatury w języku hiszpańskim, ujętej w kontekście zjawisk i przemian, które stanowią o specyfice hispanojęzycznego kręgu kulturowego i prowadzone pod hasłem Literatura hispanojęzyczna: obszary kulturowego porozumienia.
- prof. zw. dr hab. Jacek Lyszczyna oraz dr Katarzyna Gutkowska-Ociepa prowadzą badania komparatystyczne z zakresu literatury i poezji hiszpańskiej i polskiej, a także badania w dziedzinie przekładu;
- dr Marta Kobiela-Kwaśniewska bada literatury pomniejsze Półwyspu Iberyjskiego (galicyjska, katalońska,) w kontekście ich wzajemnych relacji historyczno-kulturowych i literackich z kulturą i literaturą metropolii, tworzoną w Kastylii;

W ramach projektu Języki iberyjskie jako narzędzia w komunikacji międzykulturowej - badania różnych aspektów języka, literatury i kultury ze szczególnym uwzględnieniem problematyki traduktologicznej, pracownicy i doktoranci Zakładu Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich IJRiT biorą czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, publikują artykuły w liczących się czasopismach naukowych w kraju i za granicą, w tym także w czasopismach znajdujących się w bazach ERIH, CIRC, Latindex oraz w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, są autorami własnych monografii oraz rozdziałów w polskich i zagranicznych monografiach wieloautorskich. Są także współredaktorami ok. 10 monografii wieloautorskich.

Pracownicy zakładu:

Zakład:

Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Stanowisko:

asystent

Kontakt: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • językoznawstwo (ogólne, kognitywne)
 • analiza tekstów multimodalnych, semantyka humoru, karykatura polityczna i satyryczny rysunek prasowy

Przebieg kariery naukowej:

 • 2010: magister języka hiszpańskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
 • 2009: magister filologii romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski

Publikacje:

Artykuły:

- opublikowane:

 1. „Metafora multimodalna w rysunkach satyrycznych prasy hiszpańskiej”. W: M. Cieszkowski, A. Kapuścińska, J. Szczepaniak (red.), Język-obraz-dyskurs, 2017, Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 151-161.
 2. “Imágenes conceptuales de la mente alterada: el caso de loco y tonto”. En: J. Wilk-Racięska, A. Szyndler, C. Tatoj (eds.), Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Lingüística y didáctica de la lengua española, 2016, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 153-163.
 3. “Explorando la combinación de lenguaje e imagen: el caso de la metáfora multimodal”. Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos (22), 2015, 113-127.
 4. “Análisis cognitivo-contrastivo de la conceptualización de alegría en los fraseologismos españoles y franceses”. En: E. Reichwalderová (ed.), Lengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal, 2015, Hradec Králové, Gaudeamus, 153-167.
 5. “Predicados mentales en español: juicios y pensamientos”. En: J. Pawlik, J. Szałek (eds.), Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, 2014, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 205-215.

- złożone do druku:

“Análisis del discurso humorístico multimodal de las viñetas de prensa”. Manufactura Hispánica Lodziense.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 • 24-26.10.2018, Alcudia, 8th International SELICUP Conference “The Humanities and the Challenges of the New Europe: Cultures, Languages, Identities” zorganizowana przez Universitat de les Illes Balears. Tytuł wystąpienia: (Re)construyendo la otredad: la imagen de de los inmigrantes en las viñetas de prensa.
 • 24-26.05.2018, Łódź, VII Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros 2018 “Entre tradición y novedad: los estudios hispánicos a comienzos del siglo XXI” zorganizowane przez Katedrę Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Stowarzyszenie Hispanistów. Tytuł wystąpienia: Metáforas visuales y multimodales en las viñetas de prensa: en torno a la imagen de la crisis del 1-O.
 • 11-13.05.2017, Lublin, V Sympozjum Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de temas y métodos de investigación zorganizowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tytuł wystąpienia: Análisis del discurso humorístico multimodal de las viñetas de prensa.
 • 17-18.11.2016, Bydgoszcz, Ogólnopolska konferencja naukowa “Język – obraz – dyskurs” zorganizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Komisję Językoznawczą Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Tytuł wystąpienia: Metafora multimodalna w rysunkach satyrycznych prasy hispanojęzycznej.
 • 16-17.10.2015, Praga, Międzynarodowa konferencja Encuentro de Hispanistas. Las palabras (des)atadas zorganizowana przez Uniwersytet Karola w Pradze. Tytuł wystąpienia: Algunas observaciones sobre el lenguaje icónico y verbal en las viñetas de la prensa diaria.
 • 20-24.07.2015, Burgos, L Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español. La cultura hispánica: de sus orígenes al siglo XXI. Tytuł wystąpienia: El uso de las metáforas multimodales en la enseñanza de ELE.
 • 7-9.05.2015, Warszawa, IV Międzynarodowe Sympozjum Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de temas y métodos de investigación zorganizowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Katedrę Iberystyki SWPS oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. Tytuł wystąpienia: Explorando la combinación de lenguaje e imagen: el caso de la metáfora multimodal.
 • 10-11.10.2013, Bańska Bystrzyca, Międzynarodowa konferencja Studia Romanistica Beliana III. Cultura, lengua y literatura en el contexto espacial y temporal: aspectos interdisciplinarios zorganizowana przez Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Tytuł wystąpienia: Análisis cognitivo-contrastivo de la conceptualización de alegría en los fraseologismos españoles y franceses.
 • 9-11.05.2013, Poznań, III Sympozjum Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de temas y métodos de investigación zorganizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wystąpienia: Predicados mentales en la lengua española: juicios y pensamientos.
 • 14-17.11.2012, Wrocław, IV Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros zorganizowane przez Uniwersytet Wrocławski i Polskie Stowarzyszenie Hispanistów. Tytuł wystąpienia: (No) estar en sus cabales: análisis lingüístico-cognitivo de las imágenes conceptuales de CORDURA y LOCURA.
 • 20-22.09.2012, Telcz, XVIIe École Doctorale Francophone des Pays de Visegrád : Outils théoriques, notions et concepts. Les enjeux méthodologiques en littérature, linguistique, didactique et traductologie zorganizowana przez Association Gallica i Uniwersytet Masaryka w Brnie. Tytuł wystąpienia: La construction du sens à la lumière de la théorie de l’intégration conceptuelle : génèse, structure et fonctionnalité du modèle. 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów (Asociación Polaca de Hispanistas)

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Przygotowanie wraz z dr Ewą Śmiłek warsztatów pt. „Tauromachia, czyli byk na arenie hiszpańskiej kultury i języka”, zorganizowanych w ramach Dnia Otwartego Wydziału Filologicznego UŚ „Z humanistyką w przyszłość!” (26.09.2018)
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, lipiec 2018, kierunki: język hiszpański z programem tłumaczeniowym oraz język hiszpański z programem kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej (studia stacjonarne I stopnia).
 • Przeprowadzenie obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego w nowej formule z przedmiotu Język hiszpański dwujęzyczny w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach (21.05.2018).
 • Koordynator Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego.
 • Egzaminator w ogólnouczelnianym egzaminie certyfikującym z języka hiszpańskiego.
 • Członkowstwo w Komitecie Organizacyjnym V Międzynarodowego Sympozjum Hispanistów Encuentros 2014.
 • Udział w organizacji warsztatów podczas Śląskiej Nocy Naukowców w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki (edycja 2011 i 2012).

Nagrody i odznaczenia:

Wyróżnienie w Konkursie Indeksów Studentów Wydziału Filologicznego za uzyskanie najwyższego wyniku z ankiet studenckich w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki (edycja 2015)

Inne:

Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach metodycznych:

 • Warsztaty metodyczne “Todos iguales pero diferentes: cómo trabajar con múltiples perfiles en el aula de ELE con niños y adolescentes” zorganizowane przez wydawnictwa Nowela i Edinumen przy współpracy z Instytutem Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego (10.05.2018, Sosnowiec).
 • Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w egzaminach certyfikujących biegłość językową w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (14.09.2015) – nabycie kwalifikacji uprawniających do pełnienia funkcji egzaminatora z języka hiszpańskiego.
 • V Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros zorganizowane przez Zakład Hispanistyki Uniwersytetu Śląskiego i Polskie Stowarzyszenie Hispanistów (6-9.05.2014, Ustroń).
 • Komputerowe wspomaganie tłumaczenia (CAT) (28-30.01.2014) – szkolenie zorganizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, tematyka: Pakiet SDL Trados, program MemoQ.
 • Warsztaty metodyczne w ramach cyklicznych spotkań Europejskich Ośrodków Dydaktycznych Języka Hiszpańskiego zorganizowane przez EduEspaña i Junta de Castilla y León, promocja Zakładu Hispanistyki UŚ w ramach 4as Jornadas Comerciales de Turismo Idiomático en Castilla y León (24-28.06.2013, Salamanca).
 • III Congreso Internacional del Español en Castilla y León zorganizowany przez Junta de Castilla y León (26-28.06.2013, Salamanca).
  Konferencja Cognitive Linguistics in the Year 2012 zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (17-18.09.2012, Wrocław). 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska