Dr Salmeri Zawodzie 2

 

Dr Salmeri Zawodzie 1

Zakład:
Zakład Literatury i Kultury Włoskiej

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Translatoryka. Włosko-angielsko-polskie studia przekładowe

Przebieg kariery naukowej:

 • Stopień naukowy doktora w zakresie językoznawstwa (specjalność translatoryka) w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – 21 lutego 2012 roku
 • Tytuł magistra filologii polskiej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – 8 czerwca 2010 roku
 • Tytuł magistra filologii obcych w Università degli Studi di Udine (Włochy) – 5 lipca 2005 roku

Publikacje:

Monografie:

Tytuł: Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza w angielskim i włoskim przekładzie
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Katowice
Wydawnictwo: WW
Liczba stron: 224
ISBN: 978-83-60743-59-1

Tytuł: Przekład idealny – między mitem a rzeczywistością. Refleksje nad polskim tłumaczeniem powieści Imię róży
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Mińsk Białoruski
Wydawnictwo: BNTU
Liczba stron: 116
ISBN: 978-985-525-946-7

Tytuł: The Art issue in Willa Cather's "The Song of the Lark"
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Mińsk Białoruski
Wydawnictwo: Publishing center of BSU
Liczba stron: 101
ISBN: 978-985-553-275-1

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Alcune riflessioni sulle ispirazioni classiche negli encomi funebri di Jan Kochanowski / Claudio Salmeri // W: Szkice o antyku. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - [T.] 2 : Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej. - s. 153-167. - ISBN 978-83-8012-779-1
 2. Aspekt kognitywny w przekładzie specjalistycznym, czyli co wspólnego ma tłumaczenie specjalistyczne z literackim? / Claudio Salmeri // Stud. Transl. - Vol. 4 (2013), s. 85-94
 3. Czy gawęda jest przetłumaczalna? : Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza we włoskim i angielskim przekładzie / Claudio Salmeri // W: Przekład - kolonizacja czy szansa?. - Katowice : Śląsk : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2013. - s. 137-154. - ISBN 978-83-7164-788-8
 4. Dalla terra italiana alla Polonia : tecniche di localizzazione a confronto / Claudio Salmeri // Linguist. Siles. - Vol. 35 (2014), s. 281-292
 5. Drogą okrężną z ziemi włoskiej do Polski : praktyczne aspekty zawodu tłumacza przysięgłego we Włoszech i procedura uznawania jego kwalifikacji w Polsce / Claudio Salmeri // Rocz. Przekładoznawczy. - T. 10 (2015), s. 167-180
 6. Ekwiwalencja i strategie przekładowe w perspektywie poststrukturalistycznych teorii przekładu / Claudio Salmeri // Respect. Philol. - 2015, nr 28, s. 60-68
 7. El traductor como un mediador entre culturas : traduccion e influencias culturales / Claudio Salmeri // Alfinge. - Nr 26 (2014), s. 161-171
 8. Esiste solo la CAT? : nuovi strumenti al servizio del traduttore moderno / Claudio Salmeri // W: La traduccion especializada : vertientes y modalidades (aplicaciones teoricas y practicas). - Granada : Atrio, 2016. - s. 479-498. - ISBN 978-84-15275-48-0
 9. Figure retoriche e aspetto stilistico nelle traduzioni polacche delle opere di Leonardo Sciascia / Claudio Salmeri // W: La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei (1915- 2014) : analisi, interpretazione, traduzione. - Palermo : Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 2014. - ISBN 978-88-96312-56-8
 10. Guida completa a OmegaT : tecniche, trucchi e consigli per traduttori e project manager (Review) / Claudio Salmeri // Rocz. Przekładoznawczy. - T. 8 (2013), s. 257-261, DOI 10.12775/RP
 11. Nomi propri nelle traduzioni polacche di "Il fu Mattia Pascal" di Luigi Pirandello / Claudio Salmeri // Kwart. Neofilol. - 2014, z. 1, s. 67-72
 12. Postawa translatorska i źródła (nie)inspiracji autorów przekładu "Trans-Atlantyku" Witolda Gombrowicza na język włoski i angielski / Claudio Salmeri // W: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - T. 6 : Wokół problemów przekładu literackiego. - s. 903-101. - ISBN 978-83-7865-371-4
 13. Problem stylizacji w tłumaczeniu dzieł Witolda Gombrowicza : przegląd badań nad angielskimi i włoskimi przekładami / Claudio Salmeri // Między Oryginałem Przekł. - T. 30 (2015), s. 139-152, DOI 10.12797/MOaP.22.2015.30.10
 14. The importance of the Midwestern setting in Willa Cather's "The Song of the Lark" and her other novels / Claudio Salmeri // Interactions. - Vol. 24 (2015), s. 135-142
 15. Translatability and untranslatability : a contest of approaches / Claudio Salmeri // W: Aspects of specialised translation. - Tubingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2016. - s. 85-92. - ISBN 978-3-8233-6975-2
 16. L'aspetto particolare della traduzione di testi antichi : l'arcaizzazione / Claudio Salmeri // Pr. Nauk. UŚl., Neophilologica. - T. 26 (2014), s. 310-320
 17. L'uso dei tempi e dei modi, traduzione delle espressioni fisse, idiomatiche e metaforiche e cambiamenti dei costrutti frasali nella versione polacca de "I dodici abati di Challant" : come superare i limiti di un sistema linguistico / Claudio Salmeri // Stud. Rom. Posn. - 2013, nr 3, s. 81-94
 18. Le particolarità culturali e linguistiche nella traduzione : analisi del contesto italo-polacco / Claudio Salmeri // Pr. Nauk. UŚl., Neophilologica. - T. 27 (2015), s. 219-229


- złożone do druku:

 1. Odpowiedzialność przekładoznawcy, czyli o normatywności i granicach interpretacyjnej swobody tłumacza (przypadek Johna le Carré) /Paweł Jędrzejko, Claudio Salmeri // Między Oryginałem a Przekładem
 2. Uno sguardo sulle traduzioni della letteratura italiana in Polonia / Claudio Salmeri / Annali dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale
 3. Ten odwieczny dylemat: tłumaczyć czy nie? Podejścia i stanowiska /Claudio Salmeri // Respectus Philologicus


Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

1)
Tytuł prezentacji: L’uso dei tempi e dei modi, traduzione delle espressioni fisse, idiomatiche e metaforiche e cambiamenti dei costrutti frasali nella versione polacca de «I dodici abati di Challant». Come superare i limiti di un sistema linguistico
Nazwa konferencji: L’italiano ieri. L’italiano oggi. Dalla teoria linguistica alla prassi applicativa.
Uniwersytet Adama Mickiewicza, 28.02.2013, Poznań
2)
Tytuł prezentacji: Dalla terra italiana alla Polonia. Tecniche di localizzazione a confronto
Nazwa konferencji: Polsko-włoskie kontakty filmowe
Uniwersytet Łódzki, 15.12.2015, Łódź
3)
Tytuł prezentacji: Nuove tecnologie al servizio della traduzione
Nazwa konferencji: Visto dall'altra parte. Lingue, letterature, culture in traduzione
Uniwersytet Warszawski, 26-27.04.2013, Warszawa
4)
Tytuł prezentacji: Czy gawęda jest przetłumaczalna? Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza we włoskim i angielskim przekładzie
Nazwa konferencji: Przekład – kolonizacja czy szansa?
Komisja Przekładoznawcza Międzynarodowego Komitetu Slawistów, 9-12.05.2013, Sucha Beskidzka
5)
Tytuł prezentacji: The Translator as an Intercultural Mediator. Translation and Cultural Influences
Nazwa konferencji: Procesos interlinguales, lenguas de cultura internacionales y contextos interculturales
Universidad de Córdoba; Universität Augsburg, 4-6.09.2013, Augsburg (Niemcy)
6)
Tytuł prezentacji: Relacje między przekładem i oryginałem a role uczestników przekładu
Nazwa konferencji: Przekład w kulturze
Akademia Techniczno-Humanistyczna, 20-21.06.2013, Bielsko-Biała
7)
Tytuł prezentacji: Drogą okrężną, z ziemi włoskiej do Polski. Praktyczne aspekty zawodu tłumacza przysięgłego we Włoszech i procedura uznawania jego kwalifikacji w Polsce
Nazwa konferencji: Medius currens IV
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 15-16.11.2013, Toruń
8)
Tytuł prezentacji: Postawa translatorska i źródła (nie)inspiracji autorów przekładu Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza na język włoski i na język angielski
Nazwa konferencji: Polszczyzna w tekstach przekładu
Uniwersytet Gdański, 14-15.10.2013, Gdańsk
9)
Tytuł prezentacji: Nomi propri nelle traduzioni polacche di 'Il fu Mattia Pascal' di Luigi Pirandello
Nazwa konferencji: Mikrotoponimia i makrotoponimia
Uniwersytet Łódzki, 27-29.10.2012, Łódź
10)
Tytuł prezentacji: Od poststrukturalizmu do kognitywizmu. Przekładoznawcze teorie tekstowe i pragmatyczne w latach 70. i 80. XX wieku
Nazwa konferencji: Strategie translatorskie (od modernizmu do postpostmodernizmu)
Komisja Przekładoznawcza Międzynarodowego Komitetu Slawistów, 3-6.04.2014, Sucha Beskidzka
11)
Tytuł prezentacji: Le particolarità culturali e linguistiche nella traduzione italiano-polacco
Tytuł konferencji: XI Congreso internacional de traduccion, texto e interferencias
Universidad de Cordoba, 22-24.07.2014, Baeza (Hiszpania)
12)
Tytuł prezentacji: Figure retoriche e aspetto stilistico nelle traduzioni polacche delle opere di Leonardo Sciascia
Tytuł konferencji: La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei (1915-2014): analisi, interpretazione, traduzione
Università di Palermo, 22-24.09.2014, Palermo (Włochy)
13)
Tytuł prezentacji: Problem stylizacji w tłumaczeniu dzieł Witolda Gombrowicza. Krytyka przekładów na język angielski i język włoski
Tytuł konferencji: Dylematy stylizacji w przekładzie
Akademia Techniczno-Humanistyczna, 26-27.06.2014, Bielsko-Biała
14)
Tytuł prezentacji: La concettualizzazione delle pene nei fraseologismi contenenti i quattro elementi della natura in due traduzioni polacche dell’Inferno Dantesco
Tytuł konferencji: I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca
Uniwersytet Śląski, 6-9.11.2014, Sosnowiec
15)
Tytuł prezentacji: La traduzione della lingua dei segni. Polonia e Italia a confronto
Tytuł konferencji: Translata II
Universität Innsbruck, 30.10-1.11.2014, Innsbruck (Austria)
16)
Tytuł prezentacji: Il ruolo dell'interprete nella traduzione simultanea. Premesse di neurolinguistica
Tytuł konferencji: Il traduttore errante: figure, strumenti, orizzonti
Uniwersytet Warszawski, 10-11.04.2015, Warszawa
17)
Tytuł prezentacji: Żywiołowe kary w polskich przekładach Piekła Dantego
Tytuł konferencji: Tłumacz i zdrada
Komisja Przekładoznawcza Międzynarodowego Komitetu Slawistów, 23-26.04.2015, Sucha Beskidzka
18)
Tytuł prezentacji:
Il traduttore come mediatore culturale nel mondo globalizzato. L’interpretazione di comunità
Tytuł konferencji: XII Congreso Traducción, Texto e Interferencias
Universidad de Cordoba, 7-9.05.2015, Trujillo (Hiszpania)
19)
Tytuł prezentacji: Plagiat w tłumaczeniu. Analiza porównawcza rozwiązań translatorskich w dwóch przekładach powieści Johna le Carré’a Smiley’s People
Tytuł konferencji: Norma w przekładzie
Akademia Techniczno-Humanistyczna, 25-26.06.2015, Bielsko-Biała
20)
Tytuł prezentacji: La riscoperta di Stefan Grabiński. Traduzioni e ricezione dello scrittore in Italia
Tytuł konferencji: Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Współzależności, paralele, przenikanie
Uniwersytet Śląski, 20-21.06.2016, Sosnowiec

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
 • Stowarzyszenie Italianistów Polskich

Działalność administracyjno-organizacyjna:

Organizator konferencji:

 1. Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Współzależności, paralele, przenikanie: Uniwersytet Śląski, 20-21.06.2016, Sosnowiec
 2. I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca: Uniwersytet Śląski, 6-9.11.2014, Sosnowiec
 3. Udział 2. Korpusu Polskiego w wyzwoleniu Monte Cassino: Stowarzyszenie Dante Alighieri w Katowicach, 18.05.2016, Katowice