Zakład:
Zakład Literatury i Kultury Włoskiej

Stanowisko:
starszy wykładowca

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:
literaturoznawstwo, dawna i współczesna literatura włoska.

Przebieg kariery naukowej:

 • wrzesień 2002: dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
 • czerwiec 1998: dyplom licencjata filologii włoskiej Uniwersytetu Śląskiego.
 • czerwiec 1997: dyplom magistra filologii klasycznej Uniwersytetu Śląskiego.

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

Publikacje przed doktoratem:

 1. „La rabbia come forza motrice dell’attività umana nel romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, Katowice, 2000.
 2. “Anty-genius loci, czyli o Komedii rzymskiej Giuseppe Bellego, 1999.
 3. Tradycja kultury antycznej na Śląsku, w: „Pallas Silesia”, t. II, Katowice, 1998.
 4. Dariusz Rott, staropolskie chorografie. Początki – rozwój – przemiany gatunku, w: „Pallas Silesia. Antyk na Śląsku”, t. I, Katowice 1997.

Publikacje po doktoracie:

 1. „Mędrzec wśród pasterzy. O radości nauczania w Arcadii Jacopa Sannazaro”, w: „Mistrzowie i uczniowie. Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich”. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, ss. 311 – 319.
 2. „Pies Diogenesa czyli przewrotna lektura klasyków według Franceska Fulvia Frugoniego”, w: Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich pod red. Anny Rzepki, Doroty Pudo, Magdaleny Wrany, Collegium Columbinum, Kraków 2014, ss. 169 – 178.
 3. “Świadectwo pewnego malakologa. Figura ślimaka w powieści Vincenza Consola Il sorriso dell’ignoto marinaio, w: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Od humanizmu do posthumanizmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 149 – 159.
 4. „La concettualizzazione del fiore nelle narrazioni di Vincenzo Consolo”, w: Testi presentati in CD al XIII Congresso della SILFI, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Dipartimento di Scienze Umanistiche, ISBN 978-88-96312-56-8, Palermo, Silfi 2014.
 5. “Czym jest gotowość komunikacyjna? Studium przypadku bliźniaczek z opóźnionym rozwojem mowy”, w : “W świecie logopedii”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 49 – 72.
 6. “Esperienza linguistica, testuale e culturale della malattia nella letteratura”, wspólnie z Joanną Janusz, Wiesławą Kłosek i Violettą Mantajewską, w: “Esperienze letterarie” pod red. Marco Santoro, ss. 127 – 131. http://www.italinemo.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=105
 7. „Il romanzo Zamel di Franco Buffoni come un contributo alla letteratura post-hay”, Romanica Silesiana, vol. 8, 2013, ss. 122 – 131.
 8. “Myśl, ruch, słowo – kilka technik logorytmicznych stosowanych w pracy nad emisją głosu ze studentami neofilologii”, “Forum Logopedyczne”, nr 20/2012, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski, Katowice 2012, ss. 107 – 119.
 9. „Tra storia e mistificazione. La polemica contro il mito garibaldino nel romanzo di Vincenzo Consolo Il sorriso dell’ignoto marinaio alla luce di studi recenti”, Romanica Silesiana, vol. 7, 2012, ss. 216 – 224.
 10. “Il nomadismo tra lingue e culture raccontato da Cristina Ali Farah nel romanzo Madre piccola”, Romanica Silesiana, vol. 6, 2011.
 11. „Ma è davvero uno scandalo? Caravaggio sotto accusa ne L’olivo e l’olivastro di Vincenzo Consolo”, w: “Romanica Silesiana”, vol. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, ss. 267 – 280.
 12. “La presenza della plurivocità nel romanzo di Vincenzo Consolo Nottetempo, casa per casa, “Romanica Silesiana”, vol. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 104 – 113.
 13. “Il rifiuto dell’impossibile in Nottetempo, casa per casa di Vincenzo Consolo”, w: La sfida eraclitiana nella narrativa italiana postmoderna, pod red. Krystyny Wojtynek-Musik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss. 119 – 138.
 14. “So with the rude the polished mingled was”: About mannerist liaisons of nature and art in the garden of Armida according to Torrquato Tasso, w: Space of a Garden – Space of Culture. Red. G. Gazda, M. Golab, Cambridge 2008.
 15. “Uprawne tak się z zaniedbanym miesza”. O manierystycznych związkach natury i sztuki w ogrodzie Armidy według Torquata Tassa. w: Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury. Wyd. Universitas, Kraków 2008, ss. 151 - 161.
 16. “Una fine mancata – innovazione o imperfezione?, w: “Romanica Silesiana”, vol. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, ss. 92 – 98.
 17. „Il tradimento creativo. I motivi letterari di Le tentazioni del dottor Antonio, w: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Philologica 88, Romanica Olomucensia XVI, Numero monografico, Dalla letteratura al film (e ritorno), Atti del convegno internazionale, Olomouc, 20 – 21 października 2005, red. Alessandro Marini, Jiri Spicka, Lenka Kovacova, 2006.
 18. “In cerca di un mondo migliore oppure qualche parola su Treno di panna di Andrea De Carlo, w: Les images de l’Amérique dans les littératures en langues romanes, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, ss. 130 – 146.
 19. “Le luci e le ombre della terra siciliana ne Le parrocchie di Regalpetra di Leonardo Sciascia, w: Alcune forme del chiaroscuro nella letteratura italiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 72 – 85.
 20. „Storia di una superstite. Presentazione della figura della figlia in Menzogna e sortilegio di Elsa Morante”, w: Alcuni archetipi e miti femminili nella narrativa italiana, Wydawnictwo Agencja Artystyczna Para, Katowice 2005, ss. 112 – 122.
 21. “Il viaggio ultraterreno nel Baldus di Teofilo Folengo, w: Il viaggio come realtà e come metafora, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2004, ss. 109 – 121.
 22. “Elementy parodii w poemacie Baldus Teofila Folengo, w : ”Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. XLVII, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2003, ss. 21 – 42.

Granty i projekty badawcze:

 • Udział w grancie zespołowym nr N103 064 32/2805 Człowiek «heraklitejski» w ponowoczesnej prozie włoskiej / L'individuo « eraclitiano» nella narrativa italiana postmoderna. Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. XIX Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich: Kuchnia literacka lub literatura od kuchni. UMK Toruń: 01 – 02 grudnia 2016. Tytuł wystąpienia: „Zanim powstała Arkadia. O warsztacie literackim Jacopa Sannazaro.”
 2. XVIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich: Dualizm w dawnych literaturach romańskich. Sosnowiec: 18 – 20 listopada 2015. Tytuł wystąpienia: „Na rozstaju. Parodia klasycznej podróży w poemacie BaldusTeofila Folenga”.
 3. Konferencja międzynarodowa: Dalle belle lettere alla letteratura di massa. Wrocław: 15 – 16 maja 2015. Tytuł referatu: “La trilogia di Gianrico Carofiglio come esempio del filone thriller legale”.
 4. Konferencja międzynarodowa: Żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiej. Sosnowiec: 6 – 8 listopada 2014. Tytuł wystąpienia: „Un viaggio all’inseguimento dei quattro elementi in Napoli sul mare luccica di Antonella Cilento”.
 5. XVII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich: Przejścia, przemiany, metamorfozy. Warszawa: 19 – 21 listopada 2014. Tytuł referatu: „Rytuały przejścia w Hypnerotomachii Poliphili Franceska Colonny”.
 6. XIII konferencja międzynarodowa SILFI (Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana): La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione. Palermo 22 – 24 września 2014. Tytuł referatu: “La concettualizzazione del fiore nelle narrazioni di Vincenzo Consolo”.
 7. XVI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich: Pismo, lektura, biblioteka. Kraków: 13 – 15 listopada 2013. Tytuł wystąpienia: „Pies Diogenesa czyli przewrotna lektura klasyków według FranceskaFulviaFrugoniego”.
 8. Konferencja krajowa: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Od humanizmu do posthumanizmu. Sosnowiec: 8 – 9 maja 2013. Tytuł wystąpienia: „Świadectwo pewnego malakologa. Figura ślimaka w powieści Vincenza Consola Il sorriso dell’ignoto marinaio”.
 9. XV Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich: Mistrz i uczeń. Poznań 5 – 7 grudnia 2012. Tytuł wystąpienia: „Mędrzec wśród pasterzy. O radości nauczania w Arcadii Jacopa Sannazara.
 10. Konferencja międzynarodowa: Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka. Katowice: 15 – 16 listopada 2012. Tytuł wystąpienia: „Święta, zakonnik i satanista. Inspiracje religijne w twórczości Vincenza Consola”.
 11. Konferencja krajowa: Językowe/tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze. Sosnowiec: 24 – 25 maja 2012. Tytuł wystąpienia: „Afazja i teriomorfizm. Doświadczanie melancholii w powieści Nottetempo, casa per casaVincenza Consola”.
 12. Konferencja: Słowo mocniej bije, niż najtęższe kije. Od dysfunkcji do perfekcji. Katowice: 18.06.2011. Tytuł przeprowadzonych warsztatów: „Myśl, ruch, słowo – kilka technik logorytmicznych stosowanych w pracy nad emisją głosu ze studentami neofilologii”.
 13. Konferencja krajowa: Ciało i cielesność w literaturze włoskiej. Poznań: 03 – 04 marca 2011. Tytuł wystąpienia: „Il corpo che impara a parlare ne I linguaggi di bosco di Vincenzo Consolo”.
 14. XI kongres ADI (Associazione degli Italianisti): Gli scrittori d’Italia. Il patrimonio e la memoria della tradizione letteraria come risorsa primaria. Neapol: 26 – 29 września 2007. Udział bez referatu.
 15. Otwarte Forum Heraklitejskie. Sosnowiec: 24.03.2010. Tytuł referatu: „Bunt wobec niemożności w powieści Vincenza Consola Nottetempo, casa per casa”.
 16. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego: Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce. Sosnowiec: 7 – 9 września 2009. Tytuł referatu (we współautorstwie z dr Joanną Janusz): „Rola nauczyciela w nauczaniu na odległość”.
 17. Międzynarodowa konferencja AISLLI (Associazione Internazionale Studi di Lingua e Letteratura Italiana). Triest: 20 – 24 września 2006. Tytuł referatu: “I motivi maccheronici – centralità o periferia nella letteratura rinascimentale italiana e polacca”.
 18. Międzynarodowa konferencja: Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury. Łódź – Rogów: 11 – 13 maja 2006. Tytuł wystąpienia: „Uprawne tak się z zaniedbanym miesza. O manierystycznych związkach natury i sztuki w ogrodzie Armidy według Torquata Tassa”.
 19. Konferencja krajowa:Eu dzen miasto i praktyki codzienności. Katowice: 25 – 26 października 2005. Tytuł wystąpienia: „Miasto Słońca Tomasza Campanelli jako groźba ideału”.
 20. Międzynarodowa konferencja: Dalla letteratura al film (e ritorno). Ołomuniec: 21 – 22 października 2005. Tytuł wystąpienia: “Il tradimento creativo. I motivi letterari di Le tentazioni del dottor Antonio”.
 21. Międzynarodowa konferencja: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Dubrownik: 8 – 11 września 2004. Tytuł wystąpienia: ”Il realismo e la fantasia nel Baldus di Teofilo Folengo”.
 22. Międzynarodowa konferencja: Il viaggio come realtà e come metafora. Wrocław: 23 – 25 kwietnia 2004. Tytuł referatu: ”Il viaggio ultraterreno nel Baldus di Teofilo Folengo”.
 23. Sesja naukowa z okazji XXX-lecia istnieniaRomanistyki Śląskiej: Le clair-obscurdansleslittératuresromanes. Katowice: 25 – 27 września 2003. Tytuł wystąpienia: „Le luci e le ombre della terra siciliana ne Le parrocchie di Regalpetra di Leonardo Sciascia.
 24. Międzynarodowa konferencja AISLLI (Associazione Internazionale Studi di Lingua e Letteratura Italiana). Bruksela – Leuven: 16 – 19 lipca 2003. Tytuł wystąpienia: “La parodia onnipresente in Baldus di Teofilo Folengo”.

Inna działalność naukowa:

 • funkcja redaktora językowego (odpowiedzialnego za teksty pisane w języku włoskim) czasopisma „Romanica Silesiana” znajdującego się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • funkcja skarbnika w zarządzie Stowarzyszenia Italianistów Polskich.

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • w latach 2008 – 2016 funkcja zastępcy dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki ds. organizacji dydaktyki.

Nagrody i odznaczenia:

 • 2015 - Nagroda Zespołowa III Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Filologicznego
 • 2015 – Złota odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego
 • 2014 – Nagroda Zespołowa III Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia za działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Śląskiego
 • 2012 – Nagroda Zespołowa III Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Filologicznego
 • 2008 – Nagroda Zespołowa II Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Janusza Janeczka za działalność naukowo-badawczą